Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Seweryna, Elżbiety Wtorek 19. Listopada 2019r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Wytyczne dla osób chorych na astmę
Każdy chory na astmę powinien spróbować tak zmienić swoje otoczenie, aby móc uniknąć stykania się z czynnikami wywołującymi dolegliwości. Wskazane jest usunięcie z mieszkania, a zwłaszcza z sypialni, zbędnych przedmiotów gromadzących kurz (dywany, zasłony, koce, meble tapicerowane), poduszek z pierzem, przedmiotów wykonanych ze skóry i sierści zwierząt.

Czym jest astma?
Astma jest przewlekłą chorobą zapalną toczącą się w drogach oddechowych (oskrzelach). Rozwijające się zapalenie powoduje, że oskrzela stają się nadmiernie wrażliwe na różne bodźce. Pod wpływem tych bodźców dochodzi do okresowego, często nagłego (napadowego) uogólnionego zwężenia oskrzeli. Mówimy, że oskrzela stają się nadreaktywne, bo reagują zwężeniem na bodźce, które u osób zdrowych nie wywołują żadnej reakcji. To zwężenie oskrzeli jest przyczyną uciążliwych dolegliwości, na które skarżą się chorzy, takich jak kaszel, duszność, świszczący oddech i ciężar w klatce piersiowej. Dolegliwości te ograniczają aktywność fizyczną osoby chorej, utrudniają naukę lub pracę, przerywają sen w nocy, zmuszają do częstych wizyt u lekarza, a czasem są przyczyną pobytu w szpitalu.

Te dolegliwości nie muszą być uciążliwe. Można zmniejszyć ich natężenie oraz częstotliwość, a w wielu przypadkach nawet całkowicie wyeliminować. Jest to możliwe, jeśli:
 1. poprawnie ocenimy ich znaczenie, co sprowadza się do postawienia właściwego rozpoznania przez lekarza,
 2. poznamy czynniki wywołujące objawy choroby, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których można uniknąć,
 3. wdrożymy odpowiednie skuteczne leczenie zapobiegające występowaniu dolegliwości astmatycznych; nauczymy się kontrolować - za pomocą łatwych do wykonania pomiarów - stan własnych dróg oddechowych i wcześnie rozpoznawać zagrażający napad duszności, co pozwoli uniknąć wystąpienia napadu lub umożliwi szybkie jego przerwanie.
Dlatego każdy chory na astmę powinien jak najwięcej wiedzieć o swojej chorobie, o jej naturze i przebiegu, zasadach leczenia i lekach przepisywanych mu przez lekarza. Chory na astmę powinien aktywnie współpracować z lekarzem w ustaleniu planu leczenia i postępowania w różnych sytuacjach. Takie podejście poprawi skuteczność leczenia i pozwoli zminimalizować zagrożenia.

Pierwsze objawy astmy
Przyjęło się uważać, że astma występuje prawie wyłącznie pod postacią napadów duszności ze świszczącym oddechem. Jednak u wielu osób choroba - szczególnie we wczesnej fazie - nie ma tak dramatycznego przebiegu, dolegliwości są łagodniejsze i mniej charakterystyczne. Nie oznacza to jednak, że mogą być bagatelizowane, gdyż mogą być one wstępem do cięższych postaci choroby.

Te łagodniejsze objawy astmy, to:
 1. kaszel, przeważnie suchy, nasilający się w nocy, po wysiłku, po ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza lub chłód,
 2. świszczący oddech, słyszalny zwłaszcza podczas głębszego oddychania, szczególnie podczas wydmuchiwania powietrza,
 3. przyspieszony oddech.
Każdy z tych objawów powinien być wyjaśniony pod kątem przyczyny wystąpienia, co pozwoli wdrożyć odpowiednie leczenie. Utrzymywanie się tych objawów u osób z rozpoznaną astmą wymaga wspólnego z lekarzem przeanalizowania dotychczasowego postępowania i ewentualnej intensyfikacji leczenia.

Co wywołuje napady astmy?
Większość objawów astmy wywoływana jest przez różnorodne bodźce. Należą do nich:
 • infekcje układu oddechowego ("przeziębienie", grypa, zapalenie zatok obocznych nosa);
 • czynniki zwane alergenami: pyłki traw, drzew i chwastów, roztocza kurzu domowego, zarodniki grzybów pleśniowych, sierść psów, kotów i innych zwierząt, pióra; wywołują one objawy astmy tylko u osób uczulonych - stan taki nazywamy alergią;
 • zimne powietrze, zmiany pogody, zmienny mikroklimat, na przykład w miejscu pracy;
 • pachnące kosmetyki, farby, lakiery i inne lotne chemikalia;
 • inne zanieczyszczenia atmosferyczne, zwłaszcza dym tytoniowy i spaliny;
 • śmiech, płacz, silne przeżycia psychiczne (stres);
 • wysiłek fizyczny;
 • kwas acetylosalicylowy i inne leki (u niektórych chorych).
Każda osoba, u której występują objawy astmy, powinna wspólnie z lekarzem ustalić, jakie czynniki z tej listy wywołują dolegliwości astmatyczne. W wielu przypadkach ten związek przyczynowy można udowodnić, na przykład wykrywając alergię lub nadwrażliwość na leki. W przypadku wysiłku fizycznego należy ustalić, jakie ćwiczenia wywołują dolegliwości (np. bieg) i wskazać takie, które nie powodują żadnych objawów astmy (np. pływanie). Ustalenie przyczyn dolegliwości astmatycznych ułatwi skuteczne leczenie.

Czy z astmą można żyć normalnie?
Dla wielu osób postawienie przez lekarza rozpoznania astmy jest przyczyną stresu lub nawet załamania psychicznego. Wiadomo, że jest to choroba przewlekła i nieuleczalna. Wielu sądzi również, że astma jest bardzo trudna do leczenia. Obecnie wiemy o astmie dostatecznie dużo i dysponujemy wystarczająco skutecznymi lekami, aby móc jej się przeciwstawić.

Oczywiście zdarzają się tacy chorzy, którzy mimo intensywnego leczenia są zmuszeni do znacznego ograniczenia swojej aktywności. Często jednak jest to skutek zbyt późnego rozpoznania choroby, zwlekania z rozpoczęciem leczenia lub wręcz niewłaściwego leczenia. Nie wolno zatem poddawać się chorobie. Należy poznać naturę astmy i wspólnie z lekarzem ustalić postępowanie i leczenie.
Rozpoznanie astmy nie przekreśla realizacji celów życiowych. Znaczna większość chorych na astmę żyje normalnie.

Jakie są cele leczenia astmy?
Podstawowym celem leczenia astmy jest umożliwienie choremu prowadzenia normalnego życia. Pożądane rezultaty leczenia, to:
 • zmniejszenie częstotliwości i natężenia objawów astmy, w tym dolegliwości nocnych, aż do całkowitego ich usunięcia;
 • redukowanie liczby zaostrzeń choroby wymagających nagłych interwencji lekarskich lub pobytów w szpitalu;
 • nieograniczona aktywność życiowa - osiągnięcie i utrzymanie pełnej zdolności do nauki lub pracy;
 • zdolność do pełnej aktywności fizycznej;
 • możliwie małe uboczne efekty działania leków przeciwastmatycznych.
Powinno się dążyć do osiągnięcia każdego z tych celów. Nie należy akceptować dolegliwości astmatycznych jako nie dających się uniknąć objawów.

Co mogę zrobić sam?
Każdy chory na astmę powinien spróbować tak zmienić swoje otoczenie, aby móc uniknąć stykania się z czynnikami wywołującymi dolegliwości. Dotyczy to szczególnie osób z alergią, które powinny unikać nie tylko tych alergenów, na które już są uczulone, ale również tych, na które mogą się uczulić w przyszłości.

Wskazane jest usunięcie z mieszkania, a zwłaszcza z sypialni, zbędnych przedmiotów gromadzących kurz (dywany, zasłony, koce, meble tapicerowane), poduszek z pierzem, przedmiotów wykonanych ze skóry i sierści zwierząt.

Przykra, zwłaszcza dla dzieci, może być konieczność usunięcia z domu zwierząt. Zmniejszenie wilgotności względnej powietrza do poziomu < 50% może zahamować rozwój roztoczy i grzybów. Korzystny wpływ na przebieg choroby ma stosowanie pokrowców nie przepuszczających kurzu na materace i poduszki, a także filtrów powietrza. Żaden chory na astmę nie powinien pozwalać na palenie papierosów w swoim otoczeniu. Jedynym czynnikiem powodującym objawy astmy, którego nie należy unikać, jest wysiłek fizyczny. Należy dążyć do osiągnięcia pełnej zdolności do wykonywania wysiłku - postępy w tej dziedzinie będą służyć do oceny jakości leczenia.

Samokontrola
Bardzo ważnym elementem pomagającym poznać chorobę, bezpośrednie przyczyny występowania dolegliwości oraz pozwalającym ocenić wpływ leków na przebieg astmy jest dobrze zredagowany dzienniczek samoobserwacji. W dzienniczku pacjent codziennie odnotowuje swoje dolegliwości i ich natężenie oraz zużycie leków. Regularne wypełnianie rubryk dzienniczka ułatwia identyfikację czynników wywołujących dolegliwości, przypomina o konieczności systematycznego przyjmowania leków oraz umożliwia dostosowanie dawek leków do natężenia objawów. Dzienniczek samoobserwacji powinien zawierać również rubryki przeznaczone do wpisywania wielkości tzw. szczytowego przepływu wydechowego (PEFR). Jest to maksymalna szybkość, jaką może osiągnąć powietrze wydmuchiwane podczas natężonego wydechu. PEFR mierzy się łatwo za pomocą prostego przyrządu zwanego miernikiem szczytowego przepływu (peak flow meter). Taki przyrząd można kupić w aptece i mieć go w domu.

Regularne mierzenie PEFR dostarcza ważnych informacji:
 • pozwala ocenić stopień ciężkości astmy;
 • umożliwia ocenę stabilności przebiegu choroby;
 • świadczy o skuteczności stosowanych leków;
 • wskazuje na zagrożenie zaostrzeniem astmy zanim u pacjenta wystąpią pierwsze odczuwalne objawy pogorszenia.
Już 5-letnie dzieci mogą nauczyć się mierzenia PEFR. W ten sposób uczą się kontrolować przebieg choroby, a rodzice mogą wcześnie reagować na objawy nasilenia astmy.

Co może zrobić lekarz?
Zadaniem lekarza jest właściwa interpretacja dolegliwości pacjenta oraz wykonanie różnych badań, które pomogą ustalić ostateczne rozpoznanie choroby. Istnieje wiele schorzeń, w których po ustaleniu rozpoznania wystarczy zalecić odpowiednie leki. W przypadku astmy takie postępowanie rzadko przynosi spodziewane rezultaty. Nie dziwmy się więc, jeśli rozpoznanie astmy przez lekarza będzie początkiem wspólnej pracy, której rezultatem będzie opracowanie indywidualnego planu postępowania i leczenia choroby zmierzającego do umożliwienia pacjentowi normalnego życia.

Częścią tego planu jest wybór leków, które umożliwią skuteczne kontrolowanie przebiegu astmy oraz pozwolą na szybkie usuwanie pojawiających się dolegliwości astmatycznych.

W leczeniu astmy stosujemy dwie grupy leków:
 1. leki zapobiegające występowaniu napadów duszności i innych objawów astmy;
 2. leki przerywające napady duszności.
Istnieje również podział ze względu na sposób podawania leków na leki wziewne, które stanowią podstawę leczenia, oraz leki doustne. Czasem w przypadkach ciężkich zaostrzeń może być konieczne podawanie leków we wstrzyknięciach.

Wśród leków zapobiegających występowaniu dolegliwości - kontrolujących przebieg choroby wyróżniamy:
 1. Wziewne glikokortykosteroidy. Działają zapobiegawczo poprzez hamowanie zapalenia w drogach oddechowych. Muszą być stosowane regularnie, także wtedy, gdy nie ma dolegliwości. Nie nadają się do przerywania napadów duszności.
 2. Kromony (kromoglikan, nedokromil). Są wziewnymi lekami przeciwalergicznymi i mają działanie przeciwzapalne. Trzeba je systematycznie stosować. Nie nadają się do przerywania napadów duszności.
 3. Długo działające beta-2-sympatykomimetyki. Są to leki utrzymujące drogi oddechowe w stanie rozkurczu. Powinny być stosowane razem z wziewnymi sterydami.
 4. Teofilina. Jest lekiem doustnym rozszerzającym oskrzela.
 5. Leki antyleukotrienowe. Jest to nowa grupa leków doustnych biorących udział w hamowaniu zapalenia w drogach oddechowych. Muszą być stosowane regularnie także w okresach bezobjawowych. Nie nadają się do przerywania napadów duszności.
  Część chorych wymaga równoczesnego stosowania różnych leków zapobiegawczych, ale zawsze powinien znaleźć się wśród nich wziewny glikokortykosteroid.
Lekami przerywającymi napad duszności są:
 1. Szybko działające beta-2-sympatykomimetyki. Stosowane są głównie w postaci wziewnej, czasem - bardzo ciężkich napadach - również dożylnie. Mają działanie rozszerzające oskrzela.
 2. Leki antycholinergiczne. Stosowane są wziewnie i rozszerzają oskrzela, ale nie tak szybko i silnie, jak beta-2-sympatykomimetyki.
Oddzielną grupę leków stanowią doustne glikokortykosteroidy. Mają działanie przeciwzapalne i stosowane są wyłącznie pod nadzorem lekarza w celu szybkiego zahamowania zapalenia w zaostrzeniach astmy. Niekiedy musimy je stosować długotrwale - miesiące lub nawet lata - w ciężkich postaciach astmy.

Lekarz leczący powinien decydować o wyborze leków, kierując się stopniem ciężkości choroby. Powinien on również nauczyć chorego prawidłowego stosowania leków - dotyczy to szczególnie leków wziewnych.

Każdy pacjent powinien poznać sposób działania przyjmowanych przez siebie leków i wiedzieć, w jakich sytuacjach mają one zastosowanie. Musi również mieć opracowany plan postępowania w sytuacjach nagłych: cięższych napadów duszności i zaostrzeń astmy.

linki sponsorowane, reklamy
windsurfing - KOLAGEN_cito kolagen na rozstępy - KOLAGEN_cito piłka nożna - KOLAGEN_cito nurkowanie - KOLAGEN_cito apteki internetowe - KOLAGEN_cito naturalny kolagen - KOLAGEN_cito salony kosmetyczne - KOLAGEN_cito piękne ciało - KOLAGEN_cito na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarz szałwia - Cukierki_Szalwiowe na ból gardła szałwia - Cukierki_Szalwiowe szałwia szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel suchy i mokry szałwia - Cukierki_Szalwiowe w aptekach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe karate - Dezodorant_SuperDeo produkty dla piłkarzy - Dezodorant_SuperDeo gra w kręgle - Dezodorant_SuperDeo hokej na lodzie - Dezodorant_SuperDeo produkty dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo rzut młotem - Dezodorant_SuperDeo boks - Dezodorant_SuperDeo skok wzwyż - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook