Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Jana, Rufina Wtorek 7. Kwietnia 2020r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Jak rozpoznać alergię i alergen?
Alergiczny nieżyt nosa trudno jest odróżnić od zwykłego kataru „przeziębieniowego”. Chorobę tę powinno się rutynowo podejrzewać w ciepłej porze roku, gdy bez typowych przyczyn, takich jak przechłodzenie, przemoczenie, itp. - pojawiają się standardowe symptomy przeziębienia: ból głowy, uczucie zatkania nosa i wodnisty wyciek z nosa. Rozpoznanie alergii potwierdza nieobecność podwyższonej temperatury i objawy przeziębienia przeciągające się znacznie ponad standardowe 10 dni.
Co jest podstawą rozpoznania alergicznego nieżytu nosa?
Podstawą trafnej diagnozy jest dokładny wywiad lekarski. Dzięki krzyżowym (wzajemnie się wykluczającym) pytaniom zadawanym pacjentowi - lekarz jest w stanie rozpoznać występujące różnice pomiędzy typowymi objawami kataru siennego a przeziębienia. (np. wspomniany brak gorączki, pieczenie i łzawienie oczu, dłuższy, niż tygodniowy przebieg choroby, itp.).
Czym różni się zwykły katar, zwany też infekcyjnym nieżytem nosa od alergicznego nieżytu nosa?
Zwykłe kataralne przeziębienie, czyli infekcyjny nieżyt nosa wywołany jest przez ostre lub przewlekle zakażenia wirusowe, bakteryjne lub grzybicze. Alergiczny nieżyt nosa powodowany jest najczęściej przez reakcję uczuleniową występującą w wyniku kontaktu z lotnymi substancjami o charakterze białkowym , które w czasie wdychania powietrza dostają się do dróg oddechowych. Niealergiczne, nieinfekcyjne nieżyty nosa charakteryzują się podobnym objawami, jak w alergii, gdyż spowodowane są pojawianiem się w błonie śluzowej górnych, a często i dolnych dróg oddechowych komórek odpornościowych zwanych eozynofilami. Nie znana jest jeszcze przyczyna pojawiania się tych komórek. Choć pochodzą one z naszego organizmu, to działają szkodliwie na okoliczne tkanki, doprowadzając do uszkodzenia błony śluzowej. Podobny proces występuje w alergii.
Czy potrafimy rozpoznać różnice w objawach obu chorób?
Alergiczny nieżyt nosa imituje w dużym stopniu objawy kataru i przeziębienia. Jest jednak kilka istotnych różnic, dzięki którym można odróżnić choroby. Objawy alergii są zwykle długotrwałe i nie mijają po przysłowiowym tygodniu kataru. Towarzyszy im nie tylko stałe zatkanie nosa, ale częste i intensywne napady kichania tzw. długimi salwami, które trudno powstrzymać, co nie występuje na taką skalę w zwykłym katarze. Obok utraty węchu, mogą występować duszności nietypowe dla kataru. Z nosa przez wiele dni wydziela się obficie wodnisty śluz, zaś przy katarze spowodowanym wirusami już po 2–3 dniach wydzielina z nosa staje się gęsta i zmienia swój kolor. W alergii swędzą, pieką i łzawią oczy, co na ogół nie zdarza się w katarze.
Wiadomo, że rozpoznanie alergenu umożliwia zastosowania szczepionki przeciwuczuleniowej oraz podjęcie prób ograniczenia kontaktu z alergenem. Jak jednak rozpoznać – jaki alergen wywołuje objawy uczulenia?
Testy skórne są najszybszą i najtańszą metodą rozpoznawania uczulenia na konkretne alergeny. Warunkiem przeprowadzenia testów skórnych jest wiek powyżej trzeciego roku życia oraz odpowiedni okres niestosowania preparatów przeciwalergicznych, wynoszący od 7 do 42 dni. Badanie przeciwciał we krwi jest dokładną metodą diagnostyczną, ale drogą i tym samym małodostępną dla ogółu. Pozwala ono na precyzyjne wykrycie uczulenia na poszczególne alergeny u pacjenta w każdym przedziale wiekowym, niezależnie od stosowanych leków. Próby prowokacyjne donosowe, dospojówkowe i dooskrzelowe są drogie, praco- i czasochłonne. Mogą być wykonywane tylko w gabinetach alergologicznych w celu rozpoznania przyczyny alergii.
Czy testy skórne i inne metody diagnostyczne są wystarczającą podstawą rozpoznania alergenu odpowiedzialnego za uczulenie?
Test nie zawsze adekwatnie odzwierciedla wrażliwość organizmu na dany alergen. Najważniejszy zatem jest wywiad, wykazujący odczuwany fizjologiczny związek między kontaktem z konkretnym alergenem, a nasileniem indywidualnych objawów nieżytu nosa. Na przykład alergia na roztocze kurzu domowego dokucza najbardziej zaraz po obudzeniu i wyraźnie nasila się podczas sprzątania pomieszczeń tradycyjnym odkurzaczem. Najlepiej zatem jest ustalić - poprzez szereg szczegółowych pytań - okoliczności towarzyszące pojawieniu się objawów alergicznego nieżytu nosa oraz wytypować podejrzane alergeny, a następnie potwierdzić to rozpoznanie wynikami testu.
Na podstawie, jakich faktów i objawów możemy wykryć alergen, który spowodował alergiczny nieżyt nosa?
Pytania o przyczynę alergii odwołują się do specyficznych cech alergenu w jego oddziaływaniu na człowieka. Wiele alergenów posiada swój charakterystyczny sezon występowania (np. pyłki roślin występują tylko w konkretnych miesiącach roku, inne alergeny oddziaływają lokalnie, w obrębie mieszkania. (np. alergeny kurzu domowego, spory pleśni, itp.) Ważną cechą jest specyficzny sposób oddziaływania na ludzki organizm (mniej lub bardziej gwałtowna reakcja alergiczna, lokalizacja fizjologiczna reakcji alergicznej (np. drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy, itd.). Metoda wykrywania alergenu uczulającego konkretnego pacjenta przypomina niekiedy pracę detektywa, jednak cechuje się na ogół wysoką skutecznością. Prześledźmy tę metodę w szczegółach, gdyż znajomość ogólnych zasad wykrywania alergenów może ułatwić samoobserwację i pomóc w kontakcie z lekarzem.
Czy odczuwalne przez chorego nasilenie objawów nieżytu w konkretnym miejscu: mieszkaniu, miejscu pracy, środowisku naturalnym (las, łąka) może wskazywać na rodzaj alergenu, który spowodował uczulenie?
To jedna z podstawowych przesłanek rozpoznania alergenu lub ich grupy. Jeśli nasze dolegliwości pojawiają się lub nasilają w czasie pobytu w lesie, w pobliżu kwitnących łąk, zbóż, w mieszkaniu, lub w wilgotnej, „zagrzybionej” piwnicy – to można wnioskować, że przyczyną uczulenia jest wysokie stężenie specyficznych dla tego miejsca alergenów( mogą to być odpowiednio pyłki roślin, kurz domowy, zarodniki pleśni, grzybów, itp.). Analogicznie - jeśli np. uda się ustalić, że nasze dolegliwości domowe ustępują po opuszczeniu mieszkania - to wysoce prawdopodobnym czynnikiem chorobowym stają się alergeny domowe: odchody roztoczy, sierść zwierząt, pierze ptactwa, domowe środki czystości, meble, itp.
Czy tzw. sezonowość objawów, tj. coroczne pojawianie się ich w określonych miesiącach może być podstawą rozpoznania choroby i alergenu?
Tak. Lekarz bezwzględnie powinien zapytać chorego o czasokres pojawienia się pierwszych objawów nieżytu nos i czas ich trwania. Jeśli uda się te fakty dokładnie przywołać z pamięci alergen może zostać rozpoznany. Zapamiętanie daty pierwszych symptomów nieżytu nosa, czasokresu trwania choroby umożliwi porównanie tych danych z czasokresem pylenia typowych alergenów roślinnych: drzew, traw, chwastów. Lekarz zwróci też uwagę, czy nie jest to już kolejny rok z rzędu, w którym, w określonej porze i w sytuacjach związanych z intensywnym pyleniem roślin cierpimy na „katar i przeziębienie bez powodu”.
Czy można podać przykład takiego rozpoznania?
Chorzy z dolegliwościami sezonowymi uczuleni są zwykle na pyłki roślin lub pleśnie. W Polsce pierwszymi sezonowymi alergenami są pyłki drzew. Stężenie ich pyłków zwiększa się na długo przed początkiem ciepłej pory roku. Leszczyna zaczyna już pylenie w drugiej połowie stycznia a kończy w połowie kwietnia. Tylko dwa tygodnie później zaczyna pylić olcha ( i kończy też o dwa tygodnie później.). Jeśli ustalimy, że przechodzimy w tym okresie czasu długotrwałe przeziębienie kataralne, trwające ponad 10 dni i to bez podwyższonej temperatury (to ostatnie wskazywałoby na przeziębienie powikłane zakażeniem bakteryjnym) – to możemy podejrzewać, że jest to alergiczny nieżyt nosa. Choroba ta, ze względu na rodzaj alergenu, jaki wywołuje chorobę zwana jest też pyłkowicą lub katarem siennym.
Kalendarz pylenia
Jak potwierdzić przypuszczenia faktami?
W tym celu należy zbadać dodatkowe okoliczności. Po pierwsze ustalić, czy objawy nasilają się po wyjściu z domu, czy też nie. Jeśli okaże się, że dolegliwości kataralne znacznie się nasilają – to należy sprawdzić, czy w pobliżu domu alergika lub jego miejsca pracy rośnie leszczyna lub olcha. Jeśli tak jest, to możemy przypuszczać, że objawy alergicznego nieżytu nosa występujące w tym czasie są wywołane uczuleniem na pyłki tych drzew.
Jakie inne pyłki kwiatostanów drzew i w jakim czasie mogą być przyczyną alergii?
W kwietniu - alergiczny nieżyt nosa wywołują pyłki wierzby, brzozy i topoli, zaś w maju przyczyna alergii jest pylenie dębu. Stosując już opisany schemat analizy – z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy ustalić, że u osoby, która zaczęła w tym czasie cierpieć na „katar bez powodu” – alergenem jest pyłek jednego z tych drzew. Oczywiście dobrze jest zweryfikować to przypuszczenie specjalnym testem alergicznym przeprowadzonym pod nadzorem lekarza alergologa.
Czy pylenie kwiatostanów drzew jest w Polsce podstawową przyczyna alergii?
Nie, w Polsce najczęściej uczulają trawy. Na ten rodzaj uczulenia cierpi prawie 60% osób z alergią. Często uczulenie na trawy wiąże się z uczuleniem na zboża, szczególnie na pyłki żyta i kukurydzy. Nieco rzadziej uczulają pyłki popularnych chwastów, kwitnących później. Drzewa są sprawcami kataru siennego zaledwie u kilkunastu procent chorych.
Kiedy zaczynają pylić trawy?
Zwykle jest to około 15 maja, a czasokres pylenia przeciąga się do połowy lipca. Rozpoznanie alergenu, który nas uczula na podstawie czasokresu pylenia traw oraz ustalenia bliskości łąk wobec miejsca zamieszkania jest zawsze możliwe, chociaż obarczone ryzykiem błędu. Pyłki roślin w pogodny wietrzny dzień zdolne są przemieszczać się na duże odległości. Ponadto w tym samym czasie zaczynają pylić kwiatostany kilku ziół, tj. szczawiu, babki, pokrzywy.
Jak zatem odróżnić pyłki traw od pyłków ziół?
Rozróżnienia można dokonać dzięki dużej różnicy czasokresu pylenia roślin. Pylenie traw kończy się zwykle w połowie lipca, zaś pylenie kwiatostanów wspomnianych ziół trwa prawie do końca września. Alergia w sierpniu jest już najpewniej spowodowana pyleniem chwastów – szczawiu polnego, babki, pokrzywy, komosy. Nie jest to zadawalająca dla alergika czasowa perspektywa diagnozy – toteż można wcześniej tę wątpliwość rozstrzygnąć przy pomocy specjalnych testów skórnych.
Czy wychodząc z domu możemy napotkać inne alergeny poza pyłkami roślin?
Tak. Alergenami są np. spaliny samochodowe, zwłaszcza spaliny a silników dieslowskich, spaliny i opary fabryczne, itp. Udowodniono np, że spaliny z silników Diesla są groźnymi i coraz powszechniej występującymi alergenami.
Jak interpretować okoliczność: - wyjście z domu łagodzi objawy choroby; po powrocie narastają dolegliwości?
Oznacza to, że alergenem jest jakaś substancja znajdująca się w domu. Uczulonym można być na unoszące się w powietrzu naszego domu alergeny odzwierzęce - odchody roztoczy, sierść, pierze zwierząt i związane z obecnością drobnoustrojów takich jak pleśnie. Potencjalnym alergenem są pyły i inne substancje lotne zawarte w kurzu domowym – np. z dymu papierosowego, cząstki ubrań, kosmetyków, środków czystości, pyły metali, materiałów budowlanych, itp. Najczęstszymi alergenami „domowymi” są roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt i pleśnie. Objawy uczulenia wywołanego tymi alergenami utrzymują się przez cały rok, nasilają się zimą lub w okresach dłuższego pozostawania w domu.
Czy alergeny „domowe” można rozpoznać?
Zidentyfikować tego typu alergen jest dość trudno, bowiem nie cechuje go sezonowość, która ułatwia rozpoznanie, zaś w tzw. kurzu domowym znajdują się niemal wszystkie domowe substancje uczulające. Dość trudno je odizolować, aby sprawdzić, która z nich jest tą właściwą.
Jak sprawdzić, czy przyczyną alergii jest roztocze kurzu domowego?
Ponieważ roztocza kurzu domowego najczęściej uczulają – dobrym sposobem może być oczyszczenie ich „matecznika”, jakim jest przede wszystkim nasze łóżko. Jeśli zmiana siennika, pościeli, odkurzenie pokoju alergika przy pomocy specjalnych odkurzaczy (wodnych lub urządzeń ze specjalnym systemem filtrów) przyniesie wyraźną poprawę zdrowia – rozpoznamy właściwy alergen. Wstępnym rozpoznaniem uczulenia na roztocze może być nasilanie się objawów alergicznego nieżytu nosa podczas sprzątania pomieszczeń tradycyjnym odkurzaczem.
Jak rozpoznać uczulenie na grzyby lub pleśnie?
Alergeny grzybicze i pleśniowe trudniej jest zidentyfikować, niż roztocza kurzu domowego. Do zetknięcia z nimi dochodzi zwykle poza domem, choć miejsca wilgotne – piwnice i tzw. „zagrzybione” nieogrzewane zimą pomieszczenia. ( W przypadku pleśni intensywność rozsiewu zarodników zależy od gatunku drobnoustrojów – są też takie, które mogą rozprzestrzeniać się również w suchych warunkach.) Jeśli objawy alergicznego nieżytu nosa wydają się nam dotkliwsze w czasie przebywania w wilgotnej zagrzybionej piwnicy to możemy podejrzewać uczulenie na zarodniki pleśni. Oczywiście dobrze jest zweryfikować to przypuszczenie specjalnym testem alergicznym przeprowadzonym pod nadzorem lekarza alergologa.
Czy będąc nadwrażliwym na jeden alergen możemy nie obawiać się innych – np. pyłków roślin?
Niestety, możliwa jest jednoczesna reakcja alergiczna na roztocza i na pyłki roślin, jak też inne tego typu kompleksy uczuleniowe. Pod wpływem pyłków roślin (np., traw) objawy całorocznego nieżytu spowodowanego uczuleniem na roztocza mogą się nasilać. Objawom dotyczącym samego nosa może towarzyszyć swędzenie i łzawienie oczu. Wówczas takie zapalenie alergiczne obejmujące nos i oczy nazywa się rhinoconiunctivitis.
Jeśli nie uda się zidentyfikować alergenu a objawy choroby wskazują na alergiczny nieżyt nosa - jak leczyć tę uciążliwą chorobę?
Najlepszym sposobem jest unikanie alergenów. Wobec pyłków roślin jest to częściowo możliwe i wskazane. Należy np. szczelnie zamykać okna w sezonie pylenia, nie wychodzić do parku, lasu czy na łąki i pola, zwłaszcza rano, kiedy pylenie jest najintensywniejsze. Są to jednak działania tylko częściowo skuteczne, gdyż całkowite odizolowanie się od wszędobylskich pyłków jest niemożliwe. Są obecne wszędzie, nawet nad oceanami i na biegunach, choć w małym stężeniu. Podobnie niemożliwe jest pozbycie się wszędobylskich alergenów zawartych w domowym kurzu.
Jedynymi skutecznymi sposobami ochrony przed alergią wziewną są szczepionki i leki przeciwalergiczne.
Wśród szczepionek odczulających wyróżniamy: wodne roztwory odpowiednio osłabionych alergenów (iniekcje, co dwa dni), roztwory absorbowane na wodorotlenku glinu (zastrzyk raz na tydzień) lub szczepionki na tyrozynie (raz na 2 tygodnie). Są też szczepionki doustne i inhalowane do nosa. Ten rodzaj terapii może być prowadzony tylko przez specjalistę alergologa. W Polsce odczula się alergię na pyłki kwitnących traw, drzew, chwastów, na roztocze kurzu mieszkaniowego i rzadko na sierść zwierząt. Terapia szczepionkowa w alergii pyłkowej musi być prowadzona w okresie bezobjawowym, przed pojawienia się alergenu. Wyjątkiem jest całoroczna alergia na roztocze kurzu mieszkaniowego, gdzie szczepi się przez cały rok. Jednak w czasie infekcji i nasilonych objawów alergii należy chwilowo przerwać szczepienie. Odczulanie prowadzi się przez wiele lat. Poza odczulaniem w okresie nasilonych objawów należy zaproponować choremu leki stosowane doraźnie lub przewlekle.
Nie na każdy alergen i nie od razu można jednak chorego uodpornić. Czy są skuteczne metody leczenia dokuczliwych objawów alergii?
W wielu sytuacjach należy podać choremu odpowiedni lek neutralizujący reakcję alergiczną spowodowaną przez mediatory zapalenia. Za leki pierwszego rzutu uważa się preparaty antyhistaminowe. Jest wiele grup preparatów przeciwhistaminowych, stosowanych w różnych rodzajach alergii. Na szczególną uwagę zasługują leki najnowszej generacji nie wywołujące przykrych działań niepożądanych, jakimi są senność i spowolnienie myślenia oraz poruszania się, co utrudnia, a nawet wręcz uniemożliwia np. prowadzenie samochodu, pracę w zawodach wymagających skupienia, wzmożonej uwagi i koncentracji lub pracę na wysokościach. Takim lekiem przeciwhistaminowym najnowszej generacji od niedawna dostępnym także w Polsce, jest, np. feksofenadyna. Podczas zażywania tego leku można bez obaw prowadzić samochód, czy też intensywnie pracować umysłowo; jest to pierwszy lek antyhistaminowy dopuszczony do stosowania u kontrolerów lotu na lotniskach, a więc u osób, dla których sprawność umysłu ma ogromne znaczenie. Lek ten poza tym nie ulega przetworzeniu przez wątrobę, a więc nie obciąża tego narządu tak, jak niektóre starsze preparaty.
Czy alergię należy zawsze leczyć?
Alergiczny nieżyt nosa jest chorobą, którą należy traktować bardzo poważnie. Chorzy nie powinni zwlekać z podjęciem leczenia lub leczyć się samodzielnie. Za każdym razem pacjent z chorobą uczuleniową powinien być skonsultowany przez lekarza alergologa. Szereg pozornie niewinnie przebiegających reakcji alergicznych ma swoje olbrzymie konsekwencje dla zdrowia, organizacji pracy, wydolności fizycznej i zawodowej chorego, a czasami nawet dla jego życia.
Co to są alergeny?
Do alergenów zaliczamy pyłki roślin kwitnących w porze wiosenno-letniej, roztocze kurzu domowego, zarodniki pleśni, pierze ptactwa oraz sierść zwierząt. Uczulające rośliny należą do wiatropylnych, gdyż tylko takie wytwarzają w dużych ilościach łatwo przenoszone przez wiatr alergeny, które w trakcie wdechu dostają się do dróg oddechowych. Stężenie 30 pyłków w 1 m3 prowokuje objawy u osób bardzo uczulonych. Stężenie powyżej 100 pyłków w 1 m3 prowokuje objawy nawet u bardzo słabo uczulonych. Tak wysokie stężenia pyłków występują np. w słoneczne, ciepłe dni. Opady atmosferyczne całkowicie wypłukują pyłek z powietrza atmosferycznego w konsekwencji doprowadzając do wyraźnej poprawy samopoczucia pacjentów z alergią pyłkową.
Alergeny całoroczne lub „ domowe” związane są przede wszystkim ze środowiskiem mieszkaniowym i określane wspólnym mianem alergenów kurzu domowego. Najwięcej alergenów znajduje się w starych, wilgotnych domach wypełnionych bibelotami, zasłonami, kanapami, dywanami, meblami tapicerskimi, niejednokrotnie z obecnością zwierząt domowych. Pacjenci z alergią odwiedzając takie pomieszczenia mają napady złego samopoczucia, z typowymi dla alergii objawami nieżytu nosa, a nawet z dusznością oskrzelową.
.
Oprac. Mgr Edward Ozga Michalski
konsultacja Prof. Dr hab. Med. Andrzej Danysz
linki sponsorowane, reklamy
koszykówka - KOLAGEN_cito wysokiej jakości kolagen - KOLAGEN_cito piłka ręczna - KOLAGEN_cito fryzury sylwestrowe - KOLAGEN_cito wyścigi samochodowe - KOLAGEN_cito wyścigi samochodowe - KOLAGEN_cito wysokiej jakości kolagen - KOLAGEN_cito preparaty na naczynka krwionośne - KOLAGEN_cito przeziębienie leki szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe gdy boli gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarka szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości - szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe oczyszczenie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe łyżwiarstwo figurowe - Dezodorant_SuperDeo bieg z przeszkodami - Dezodorant_SuperDeo pchnięcie kulą - Dezodorant_SuperDeo na spocone nogi - Dezodorant_SuperDeo szermierka - Dezodorant_SuperDeo siatkówka - Dezodorant_SuperDeo biegi na przełaj - Dezodorant_SuperDeo hokej na lodzie - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook