Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Jana, Rufina Wtorek 7. Kwietnia 2020r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Alergeny domowe i astma
W kurzu, który zalega wnętrza naszych domów znajdują się setki tysięcy niewidocznych dla oka alergenów. Są to silnie uczulające odchody roztoczy kurzu domowego, karaluchów, resztki środków czystości, tkanin, kosmetyków, lakierów, pyłki roślin, wpadające przez otwarte okna w ciepłej porze roku, itp. Ponadto, tam gdzie hodowane są zwierzęta, w kurzu domowym pełno jest złuszczonego naskórka, sierści kotów, psów, lub pierza kanarków, papug, itp. Czy obecność tych alergenów może spowodować atak astmy i pogłębienie się choroby? Liczne badania dowodzą, że tak!

1. ATOPIA I ASTMA
2. CO NAS W DOMU UCZULA?
3. ALERGENY POWODUJĄ ROZWÓJ ASTMY?

Dowodów na chorobotwórczą rolę alergenów domowych dostarczają liczne badania poświęcone zapobieganiu astmie, czyli tzw. prewencji.
Wynika z nich, że ograniczenie kontaktu z wspomnianymi wyżej alergenami domowymi, zwanymi też alergenami kurzu domowego może łagodzić objawy astmy i poprawiać wydolność płuc. Zmniejszy też nadreaktywność oskrzeli, a we wczesnym okresie życia ograniczy częstość występowania alergii i astmy.
Dlaczego rośnie zagrożenie alergenami obecnymi we wnętrzach domów?
Jednym z powodów rosnącego zagrożenia alergenami kurzu domowego są zmiany w budownictwie, m.in. lepsza izolacja termiczna. Skutkiem zmian jest niekorzystna zmiana jakości powietrza wewnątrz budynków. Panujące w nich warunki sprzyjają rozprzestrzenianiu się takich alergenów jak roztocze kurzu domowego, grzyby pleśniowe, itp. Dotyczy to nie tylko domów, lecz również szkół, biur, restauracji i miejsc rozrywki. Na wzrost zagrożenia alergenami wpływa też wydłużanie się czasu spędzanego we wnętrzach budynków.
1. ATOPIA I ASTMA

Co to jest atopia?
"Atopia to genetyczna predyspozycja do występowania IgE-zależnej reakcji w odpowiedzi na kontakt z alergenem. Klinicznym przejawem atopii jest alergia spowodowana nadmierną i szkodliwą odpowiedzią ze strony układu immunologicznego na substancje, które w normalnych warunkach są nieszkodliwe (alergeny)."
Jaką rolę pełnią przeciwciała IgE?
U chorych z atopią przeciwciała IgE są bardzo liczne i stale dyżurują. Posiadają przy tym zdolność rozpoznania alergenu, dzięki wyposażeniu w jego model (wzór). Posiadanie takiego „list gończego” umożliwia szybką identyfikację i podjęcie natychmiastowej reakcji niszczącej. Sygnałem do mobilizacji układu odpornościowego do niszczenia alergenów jest wytwarzany przez te przeciwciała lokalny stan zapalny.
Czy każdy chory na astmę reaguje „atotopowo” na alergeny?
Nie, atopia dotyka tylko część chorych na alergię i astmę. Wytwarzanie licznych przeciwciał typu IgE w reakcji na alergeny jest wybiórczą, genetycznie i środowiskowo uwarunkowaną patologią. Atopia oznacza bardzo często jednoczesne uczulenie na kilka alergenów środowiskowych.
Jak reakcja atopowa wpływa na oskrzela?
Obecność licznych przeciwciał typu IgE inicjuje w obecności alergenów wspomniany już stan zapalny. Normalnie lokalny stan zapalny służy mobilizacji układu odpornościowego do niszczenia zarazków, pasożytów, itp. Taka sama reakcja na alergeny jest wyrazem nadwrażliwości układu immunologicznego. Wysoce szkodliwy dla oskrzeli jest natomiast stan zapalny, gdyż powoduje ich skurcz, zwężenie oraz inne objawy astmy.
Czy atopia jest trwałą predyspozycją?
Tak. Raz uaktywnione uczulenie atopowe na konkretne alergeny utrwala się i trwa od kilku do kilkudziesięciu lat. Oznacza to, że układ odpornościowy długotrwale wytwarza przeciwciała IgE nasterowane na wykrycie i zniszczenie konkretnych antygenów. Ta wytwórczość i dyżur przeciwciał może trwać przez wiele lat, często całe życie chorego.
Jak atopia zwiększa ryzyko astmy?
Zauważono, że u osób z atopią - alergeny, które są aktywnymi biologicznie białkami pobudzają organizm do wytwarzania przeciwciał IgE. Stąd tylko krok do rozwoju opisanej powyżej atopowej reakcji alergicznej powodującej stan zapalny i skurcz oskrzeli. W związku z tym coraz częściej akceptowany jest pogląd, że u osób z atopią stały i intensywny kontakt z alergenami może wyzwalać chorobę.
W jakim okresie życia jesteśmy najczęściej zagrożeni atopią?
Najważniejszym okresem życia dla rozwoju atopii i chorób alergicznych, w tym również astmy jest wczesne dzieciństwo. Bardzo ważna zatem jest znajomość czynników ryzyka, których obecność we wczesnym okresie życia predysponuje do późniejszej choroby dróg oddechowych. Istotne są zwłaszcza te czynniki, których możemy unikać, modyfikować je lub leczyć (fizjologiczne), a które przyczyniają się do powstania alergii, atopii i zapalenia oskrzeli oraz hamują prawidłowy rozwój płuc w tym okresie życia. Do takich czynników należy zaliczyć np. alergeny, czynniki genetyczne, zanieczyszczenia atmosfery (dymy przemysłowe, spaliny samochodowe, ozon, itp.), dym papierosowy, niektóre składniki diety, itp.
2. CO NAS W DOMU UCZULA?

Co w domu uczula?
W domu najczęściej uczulają nas owady - roztocza kurzu domowego, karaluchy; zwierzęta domowe - psy, koty, świnki morskie, drobne gryzonie, ptaki, itp. ; rośliny, grzyby, pleśnie, itp.
Czy zwierzę, owad lub roślina uczula jako organiczna całość?
Nie, rośliny, zwierzęta i owady uczulają tylko niektórymi elementami swej struktury fizjologicznej. Przykładowo zwierzęta uczulają najczęściej złuszczonym naskórkiem, drobinami sierści, aerozolem moczu unoszącym się w powietrzu; owady – odchodami, rośliny – pyłkiem. Często się zdarza, że zwierzę lub owad uczula alergika jednocześnie kilkoma alergenami. Liczne alergeny pochodzące od jednego zwierzęcia, czy owada oznaczamy symbolami literowymi i numerycznymi.
Co wiemy o kurzu domowym?
Od dawna wiedziano, że kurz domowy silnie uczula. Analiza jego składu wykazuje, że zawiera prawie wszystkie obecne w domu alergeny (czyli uczulające nas antygeny!). Znajdują się w nim naskórki ludzi i zwierząt, ich włosy i sierść, roztocza, części owadów i ich odchody, pierze z poduszek, bakterie, pleśnie, w pewnych porach roku pyłki roślin, resztki pokarmów, środków czystości, kosmetyków, włókna tkanin obiciowych i ubraniowych, itp. Pomimo stałego odkurzania i oczyszczania, zamknięcia okien w zimie – kurzu stale przybywa. Przybywa przecież we wnętrzach domów złuszczonego naskórka, rozmnażających się roztoczy i ich odchodów, okruchów jedzenia, resztek rozsiewanych na podłodze tkanin, chemikaliów, pierza z pościeli, itp. Toteż wszystkim wiadomo, że utrzymanie mieszkania bez kurzu jest praktycznie niemożliwe, pomimo nadzwyczajnych wysiłków.
Jaki alergen kurzu domowego działa najsilniej?
Okazuje się, że w Europie głównym źródłem alergenu kurzu jest pajęczak – roztocze. Wiele innych składników także uczula, chociaż ich wpływ chorobowy jest mniejszy.
Co wiemy o roztoczach kurzu domowego?
W domach uczulają nas najczęściej dwa gatunki roztoczy kurzu domowego o nazwie pteronyssinus i farinae, z rodzaju Dermatophagoides. Z badań epidemiologicznych wynika, że około 20% dorosłej populacji Europy jest uczulone na Dermatophagoides pteronyssinus.
Czym są roztocza?
Roztocza to malutkie żyjątka o wielkości pół milimetra, którym najlepiej smakuje złuszczony naskórek człowieka. Mogą mnożyć się w naszych mieszkaniach niezwykle szybko, gdyż żyjąca około 3 miesięcy, a samica składa w tym czasie aż 300 jaj, zaś jej potomstwo zaczyna rozmnażać się już po miesiącu – dając początek geometrycznemu tempu rozwoju populacji. Roztocze ma przy tym nieograniczone zasoby pokarmowe, gdyż naskórek człowieka złuszczony w ciągu 1 dnia może wyżywić wiele tysięcy roztoczy przez parę miesięcy. Najlepiej odpowiada im domowa temperatura 20-30 C i spora wilgotność.
Gdzie w domu jest najwięcej alergenów roztoczy?
Wiadomo już od dawna alergeny zawarte są między innymi w odchodach roztoczy kurzu domowego. I tutaj roztocze okazuje się rekordzistą - w ciągu 3-4 miesięcy swego życia wytwarza masę kału dwustukrotnie większą, niż masa jego ciała. Można powiedzieć, że nasz domowy kurz jest koncentratem alergizujących drobin kału roztoczy. I co najgorsze - te otoczone śluzem kuleczki są wszędobylskie - mogą się przylepić do bardzo wielu przedmiotów, z jakimi styka się alergik i astmatyk. Pełne tych alergenów mogą być wszystkie miękkie meble, dywany, materace i sienniki wypełnione materiałem roślinnym, pościel, zasłony. Najbardziej zagrożone jest łóżko alergika – gdyż tutaj w 1 gramie kurzu można znaleźć najwięcej roztoczy, bowiem ponad 3000 osobników.
Co wiemy o alergii na odchody karaluchów?
Karaluchy wytwarzają kilka bardzo silnych alergenów oznaczanych symbolami : „Bla g 1”, Bla g 2, itd.; oraz „Per a 1” , itd. Antygeny te występują przede wszystkim w kuchni. Niższe stężenia można znaleźć także w pościeli, na podłodze sypialni i w kurzu pochodzącym z wyściełanych mebli.
Co uczula nas w kotach?
Głównym alergenem kota jest substancja o nazwie Fel d 1 produkowana przez skórne gruczoły łojowe. Alergen ten zawiera się w bardzo małych cząsteczkach wydzieliny łojowej (o średnicy <5 mikrogramów), które łatwo wzbijają się w powietrze i mogą się w nim unosić przez długi czas. Wskutek tego można o nim powiedzieć, że jest ten uczulający antygen jest wszechobecny. Znajduje się go nawet w pomieszczeniach, w których nie przebywały koty, np. w szkołach, czy u sąsiadów nie trzymających kotów w domu.
Co alergizuje w psach?
U psów silne alergeny wykrywa się w ślinie, złuszczonym naskórku i w moczu.
Jakie inne zwierzęta domowe nas uczulają?
Dość często uczulają świnki morskie i chomiki oraz wykorzystywane dotychczas w badaniach naukowych – białe myszy i szczury. U tych zwierząt źródłem silnych alergenów jest mocz.
Co wiemy o uczulającym oddziaływaniu grzybów pleśniowych?
Mikroskopijne grzyby rozwijają się w zawilgłych pomieszczeniach, ponieważ potrzebują wysokiej wilgotności powietrza. Stąd stwierdza się dużą koncentrację zarodników pleśni przez cały rok w tzw. wilgotnych mieszkaniach. Szczególnie wysokie stężenia zarodników stwierdza się w miesiącach jesiennych. Powszechnie występującymi w mieszkaniach rodzajami pleśni są: Aspergillus, Penicillum, Alternaria, Cladosporium.
3. ALERGENY POWODUJĄ ROZWÓJ ASTMY?

Czy alergeny mogą wywołać astmę?
Większość lekarzy uważa, że uczulenie na alergeny jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju astmy. Dowodzą tego wyniki kilku masowych badań populacyjnych, które potwierdziły zależność między uczuleniem na alergeny wziewne, jakimi są np. alergeny kurzu domowego a rozwojem astmy i innych chorób alergicznych.
Jak często uczulenie atopowe wywołuje astmę?
Badania dowodzą ścisłej zależności między tym uczuleniem a rozwojem astmy i innych chorób alergicznych. Np. znani badacze - Pearce i współpracownicy badając przyczyny astmy u dzieci obliczyli, że u 40% dzieci chorych na astmę, o inicjacji choroby zadecydowało uczulenie atopowe na alergeny wziewne. Chociaż jest też możliwe, że przyczyną zarówno atopii, jak i astmy są odległe, lecz powiązane z nimi zaburzenia genetyczne.
Czy młody wiek sprzyja uczuleniu atopowemu i rozwojowi astmy?
Tak. Przypuszcza się, że intensywny kontakt z alergenami w pierwszych kilku latach życia powoduje uczulenie atopowe i powstawanie przeciwciał klasy IgE. Obecność tych przeciwciał przyśpiesza inicjację astmy i jej objawów.
Czy można uczulić się już w łonie matki?
Jest to mało prawdopodobne, chociaż niektórzy lekarze przypuszczają, że pierwotne uczulenie dziecka na konkretny alergen może nastąpić już w okresie prenatalnym. Zagrożeniem dla kobiet ciężarnych mogą być antygeny karaluchów, roztoczy kurzu domowego i myszy, które je najczęściej uczulają. Dowody na realność tego zagrożenia wymagają jednak dalszych badań.
Czy wczesny wiek dziecka, to zawsze większe narażenie na astmę?
Na ogół tak, chociaż są wyjątki od tej reguły. Stanowić je mogą dzieci narażone w niemowlęctwie na choroby zakaźne. Zauważono bowiem, że u tych dzieci swoistą „szczepionką” był wczesny kontakt z pewnymi toksynami bakteryjnymi i niektórymi alergenami, np. sierścią i naskórkiem kotów. Przypuszcza się, że intensywny kontakt z tymi alergenami powoduje wytwarzanie przeciwciał klasy IgG4, bez uczulenia i ryzyka rozwoju astmy. Ta hipoteza, wymaga jednak jeszcze potwierdzenia.
Jakie alergeny najbardziej zagrażają reakcją uczuleniową i rozwojem astmy?
Zauważono, że największe ryzyko rozwoju uczulenia i astmy zagraża ze strony antygenów roztoczy i karaluchów. Przykładowo alergeny roztoczy znacznie silniej wywołują nadraektywność oskrzeli niż pyłki roślin, a alergia na antygeny roztoczy pogarsza przebieg astmy. Warto zwrócić większą uwagę na związek astmy z alergią na antygeny karalucha. W niektórych krajach, np. we Francji stwierdza się u ponad 20% chorych dodatnie wyniki testów skórnych z antygenem karalucha. Ostatnie badania wykazują, że wczesny kontakt dzieci rodziców chorych na astmę na antygeny karalucha powoduje występowanie napadowych świstów i rozwój astmy wczesnodziecięcej.
Czy zagrożeniem są inne alergeny kurzu domowego?
Tak, lecz w mniejszym stopniu. Dotyczy to zwłaszcza alergenów zwierzęcych i pleśni. Istnieją jednak dane epidemiologiczne i eksperymentalne, które wskazują, że u osób uczulonych istotną przyczyną zachorowań na astmę może być nasilony kontakt z wszystkimi wymienionymi alergenami występującymi we wnętrzach.
Czy stężenie alergenów ma wpływ na rozwój uczulenia?
Tak. Zależność taką stwierdzono np. w przypadku alergenu roztoczy kurzu domowego. Okazało się, że im większe stężenie tego alergenu tym szybszy rozwój uczulenia. Co więcej zauważono, że zależność ta występuje najsilniej u dzieci, w pierwszych latach życia. Podobną zależność zauważono w przypadku silnych alergenów karaluchów oraz kotów i pleśni z rodzaju Alternaria.
Jak wpływa na osoby uczulone nieustanne narażenie na alergeny domowe?
U osób podatnych genetycznie wieloletnie, ciągłe narażenie na alergeny prowokuje wystąpienie ostrych objawów astmy i zapalenia śluzówki nosa.
A jak wpływa na osoby uczulone niskie stężenie alergenów kurzu domowego?
Zauważono, że dopiero długotrwałe narażenie na te alergeny w niskim stężeniu powoduje nadreaktywność oskrzeli i konieczność stosowania leków, u uczulonych osób z łagodną postacią astmy.
Jaki jest zespół znanych obecnie czynników ryzyka rozwoju astmy?
Udokumentowany jest silny wpływ predyspozycji genetycznych na rozwoju atopii, alergii i astmy. Ponadto duży wpływ na rozwój choroby mają czynniki środowiskowe, takie jak: nie przebycie we wczesnym dzieciństwie chorób zakaźnych (bakteryjnych, wirusowych, pasożytniczych) oraz obecność w domach dużej ilości alergenów: roztoczy kurzu domowego, antygenów kocich i karaluszych, zarodników pleśni, grzybów itp. Za czynniki sprzyjające rozwojowi astmy są uważane: narażenie na dym tytoniowy, niska waga urodzeniowa, jedzenie uczulających pokarmów (orzechy, czekolada, itp.); skażenie powietrza.
Jak podsumować rolę alergenów w inicjowaniu astmy?
Uczulenie na alergeny, zwłaszcza u atopików jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju astmy. Kontakt z wymienionymi wyżej alergenami występującymi w pomieszczeniach zamkniętych – mieszkaniach, biurach, restauracjach, itp. – odgrywa istotną rolę w powstawaniu na nie uczulenia. Zaś uczulenie na jeden lub więcej pospolitych alergenów charakterystycznych dla pomieszczeń zamkniętych wiąże się z występowaniem astmy u dzieci i młodych osób dorosłych.
Astma – co to za choroba?
Rozpoznanie astmy
Cztery typy astmy oskrzelowej
Edukacja dla samokontroli
Terapia skojarzona w astmie
Monitoring astmy przy pomocy pomiaru PEF
Wszystko o Astmie
Przewlekły kaszel i nieżyt nosa a astma
Jak unikać kontaktu z alergenami?
Jak żyć z astmą oskrzelową?
Odczulanie czyli Desynsybilizacja
Sukces pilotażowej edycji programu „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie
Przewlekła pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy
Pokrzywka – jak jej unikać?
oprac. mgr Edward Ozga Michalski
konsultacja dr n. med. Agnieszka Lipiec - specjalista pneumonolog
linki sponsorowane, reklamy
sprint - KOLAGEN_cito bolą kości - KOLAGEN_cito dla biegaczy - KOLAGEN_cito łyżwiarstwo figurowe - KOLAGEN_cito menopauza - KOLAGEN_cito produkty na włosy - KOLAGEN_cito lekkoatletyka - KOLAGEN_cito wstydliwe zmarszczki - KOLAGEN_cito na przeziębienie szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe wspomaganie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe gdy boli gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z zielarni - szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze w aptece szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe ładne paznokcie - Cukierki_Pokrzywowe na wzmocnienie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w zielarniach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe specjały - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe rugby - Dezodorant_SuperDeo pływanie - Dezodorant_SuperDeo baseball - Dezodorant_SuperDeo lekkoatletyka - Dezodorant_SuperDeo wyścigi konne - Dezodorant_SuperDeo zapasy - Dezodorant_SuperDeo bieganie - Dezodorant_SuperDeo żużel - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook