Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Łukasza, Juliana Piątek 18. Października 2019r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Bez żelaza włosy słabną


Żelazo i hemoglobina wiążą i przenoszą tlen wyzwalający energię dla włosów
Większość ustrojowego żelaza jest składnikiem hemoglobiny. Hemoglobina to specyficzne białko zawarte w czerwonych krwinkach (erytrocytach). Jego zadaniem jest przenoszenie tlenu. Hemoglobina, dzięki usytuowaniu w niej żelaza wiąże tlen w płucach i rozprowadza po całym organizmie. Pewna części puli żelaza występuje też w mięśniach, gdzie wchodzi w skład mioglobiny - białka przechowującego i przenoszącego tlen wewnątrz komórki. Żelazo jest również składnikiem niektórych enzymów biorących udział w procesach utleniania dostarczającym energii dla procesów wzrostu, itp..

Rys. 1 Korzeń włosa - miejsce intensywnej budowy łodygi włosa

Na rysunku uwidoczniono:
 • rosnącą łodygę włosa (górna część korzenia włosa, która stopniowo rogowacieje i po wyrośnięciu ponad skórę stanie się widoczną dla oczu łodygą włosa)
 • brodawkę włosa – zasilaną w substancje odżywcze naczyniami krwionośnymi (naczynia niewidoczne na rys.)
 • cebulkę włosa – obszar podstawy korzenia włosa obejmujący komórki brodawki i macierzy włosa
 • obszar MACIERZY włosa, w którym zlokalizowane są intensywnie dzielące się komórki macierzyste włosa tworzące przyrost łodygi włosa
 • komórki rozrodcze opuszki – tzw. komórki macierzyste włosa - widoczne u podstawy macierzy włosa


Żelazo jest kluczowym składnikiem hemoglobiny
Żelazo w hemoglobinie przyłącza tlen w płucach a następnie transportuje drogą krwi do komórek narządowych. W tych komórkach tlen „spala paliwo” pozyskane z pokarmów. Tym paliwem jest cukier glukoza. Spalany jest po to, aby napędzał czynności fizjologiczne ludzkich narządów, w tym ich podziały dla wzrostu i regeneracji. Warto wiedzieć, że energia powstała ze spalenia glukozy zamieniana jest głównie w wysokoenergetyczny związek fosforowy - ATP – adenozynotrifosforan. Energia z tego związku umożliwia skurcze mięśnia serca, mięśni szkieletowych niezbędne dla poruszania rękami i nogami, jak też …wzrost włosów.

Żelazo wiąże tlen niezbędny dla produkcji energii
Niezbędny do produkcji energii tlen „przykleja się” w pęcherzykach płucnych do jonów żelaza związanych z hemoglobiną i drogą krwi – wnika do wnętrza komórek cebulek włosa. Tutaj tlen „spala” pierwotne paliwo – cukier glukozę i powstaje z niego wtórna forma kondensatu energii chemiczne, jaką jest wysokoenergetyczne paliwo komórkowe zwane ATP. ATP to wysokoenergetyczny związek fosforowy – tzw. adenozynotrójfosforan . Paliwo to jest niezbędne dla prawidłowego wzrostu włosów.

Żelazo + ATP – czyli „turbodoładowanie” organizmu
Dlaczego wysokoenergetyczny związek fosforowy (ATP) jest niezbędny włosom? Przypomnijmy – włosy rosną najszybciej ze wszystkich struktur ciała. Kreujące ten wzrost codzienne podziały milionów komórek macierzy włosa i ich rogowacenie pochłania dużo energii. Dlatego w ludzkim organizmie aż ok. 40-50% energii powstającej ze „spalenia” glukozy nie zamienia się w czynności fizjologiczne, lecz ulega transformacji w ATP. Jony żelaza są również niezbędne dla działania enzymu wpływającego pośrednio na prawidłowość i optymalną częstość podziałów komórek macierzy, co decyduje o prawidłowej budowie łodygi włosa i o tempie wzrostu włosów.

Daje więcej energii i szybciej ją rozładowuje
ATP, czyli adenozynotrójfosforan „spala” się w tempie wielokroć szybszym niż z glukoza! Dzięki temu to paliwo uwalnia jej tyle ile trzeba energochłonnym narządom w bardzo krótkim czasie. Glukoza uwalnia wielokroć mniej energii i wielokroć wolniej ją oddaje! ATP dzięki zkondensowaniu energii i błyskawicznemu jej oddawaniu procesom fizjologicznym umożliwia najbardziej energochłonne procesy fizjologiczne – począwszy od skurczów mięśnia sercowego i biegu sprintera na olimpiadzie a skończywszy na szybkich podziałach komórek macierzy włosów głowy.

Dlaczego wysokoenergetyczny związek fosforowy ATP jest potrzebny włosom?
Zapotrzebowania włosów na energię nie należy lekceważyć. Szczególnie wysokie zapotrzebowanie na kalorie i białko mają komórki potomne macierzy. Ich miliony dzielą się co 23 godziny. Następnie w wyniku energochłonnych przemian morfologicznych i chemicznych nowopowstałe komórki potomne stają się codziennym 3 mm przyrostem rogowej łodygi włosa. Jeśli pomnożymy długość dziennego przyrostu pojedynczego włosa, przez najmniejszą standardową liczbę włosów, jaką mamy na głowie, czyli przez 100 000 – to otrzymamy imponującą długość dziennego przyrostu wszystkich włosów równą co najmniej 300 m! [1,2,12]

Kto najbardziej jest zagrożony deficytem żelaza?
Deficyt żelaza oznacza deficyt tlenu w ustroju, a w konsekwencji niedobór wysokoenergetycznego związku fosforowego - ATP. Skutkiem niedoboru żelaza w diecie może być zahamowanie wzrostu włosów oraz ich osłabienie. Szczególnie zagrożone deficytem żelaza są kobiety. Obfite krwawienia miesiączkowe, okres ciąży i „ubogo-żelazowa” dieta skutkuje niedoborami żelaza zwanymi niedokrwistością. Wskutek zbyt długiego, przewlekłego deficytu żelaza włosy stają się cienkie, łamliwe oraz ulegają przerzedzeniu i wypadaniu.

Ile żelaza potrzebujemy?
W organizmie powinno być od trzech do pięciu gramów żelaza. Średnio na 1 kg masy ciała dorosłego człowieka przypada - od 40 (u kobiet) - do 50 (u mężczyzn) mg żelaza. Ta pozornie niewielka ilość żelaza pobudza aktywność krwiotwórczą szpiku wytwarzającego nieprawdopodobnie liczną kolumnę „przewoźników” tlenu - ok. 35 trylionów erytrocytów - czerwonych ciałek krwi! Zdolność przenoszenia tlenu związana jest z tzw. grupą prostatyczną (niebiałkową) – zwaną hemem. Hem jest składnikiem białek takich jak hemoglobina i mioglobina.

Zużycie żelaza
Fizjologiczna utrata żelaza jest wysoce zróżnicowana i wynosi od 1 do 30 mg na dobę. Zużycie wzrasta wraz z intensywnym wzrostem u dzieci, wysiłkiem fizycznym, ciążą i karmieniem piersią u kobiet, obfitym miesiączkowaniem, itp. Pewien niedobór żelaza może powodować niedokrwistość – spotykaną dość często, gdyż nawet urozmaicona dieta może dostarczać za mało żelaza.

Niedobór żelaza
Niedobór żelaza uniemożliwia wytwarzanie czerwonych krwinek w szpiku kostnym. Skutkiem jest niedokrwistość. Za mało czerwonych krwinek – to niedobór hemoglobiny i zarazem i tlenu we krwi. Niedokrwistość ogranicza dostawę tlenu do komórek i zaburza oddychanie wewnątrzkomórkowe dostarczające ciału energii. W konsekwencji zaburza sprawność całego ustroju.

Źródła żelaza w diecie i poziom jego wchłaniania do krwi:
Znaczne ilości żelaza gromadzą rośliny, na czele z przysłowiowym jego koncentratem - szpinakiem. Jednak nie jest to cała prawda, gdyż przyswajanie znajdującego się w nich żelaza szacuje się zaledwie na 1- 6%. Najlepszym źródłem żelaza są wątroba oraz chude czerwone mięso (polędwica wołowa, cielęca), ponadto jaja, podroby z domieszką krwi zwierzęcej, itp. W pokarmach pochodzenia zwierzęcego około 40% żelaza występuje w łatwo przyswajalnej postaci hemowej (mioglobina, hemoglobina). Jednak jego ogólna przyswajalność z pokarmów wynosi tylko około 20%. Obniża ogólną wchłanialność obecność w diecie związków roślinnych Bardzo niska jest bowiem przyswajalność żelaza z roślin, gdzie pierwiastek występuje w postaci trudno przyswajalnej, niehemowej. Chociaż przeciętnie w diecie na dobę spożywa się około 20-30 mg żelaza, jednak tylko ok. 10 % - tj. 2-3 mg ulega wchłonięciu z jelit. Sprzyja wchłanianiu żelaza witamina C (kwas as korbowy) i odpowiednio kwaśne pH jelit oraz obfitość pewnych białek ułatwiających transport przez jelita do krwi, itp. Nie obserwowano toksyczności żelaza dostarczanego w pożywieniu.

Piśmiennictwo
 1. Biochemia Harpera- Robert K. Murray i inni Wyd, Lek. PZWL, 2004
 2. Biochemia witamin – witaminy grupy B i koenzymy Piotr Moszczyński, Rita Pyć; PWM, 1998
 3. Anatomia i fizjologia włosa, Dr med. Urszula Kozłowska, specjalista dermatolog, Akademia Medyczna w Warszawie – artykuł nie publikowany, dostępny u autora i w portalu PFM.PL (i Capivit HydroControl-preparat zawierający olej z nasion ogórecznika, zapobiegający nadmiernej przeznaskórkowej utracie wody ) Autor: Dr n. med. Urszula Kozłowska - Akademia Medyczna w Warszawie
 4. Fizjologia i patologia wzrostu i utraty włosów na głowie u człowieka; autorzy: Anna Lis, Dominika Wcisło-Dziadecka, Grażyna Kamińska, Ligia Brzezińska-Wcisło; Postępy Dermatologii i Alergologii 5/2003 - XX, s 260-266
 5. Biologia komórek macierzystych naskórka oraz ich znaczenie w medycynie; autorzy: Michał Pikuła, Piotr Trzonkowski Zakład Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Gdański Uniwersytet Medyczny- Postepy Hig Med Dosw. (online), 2009; 63: 449-456
 6. Komórki macierzyste cebulek włosów alternatywą dla embionalnych komórek macierzystych - oryginalna publikacja: Yao Fei Hu, Zhi-Jian Zhang, Maya Sieber-Blum, “An Epidermal Neural Crest Stem Cell (EPI-NCSC) Molecular Signature”, Stem Cells Vol. 24 No. 12 December 2006, pp. 2692 -2702, doi:10.1634/stemcells.2006-0233.
 7. Znaczenie wybranych odkryć biologii molekularnej w fizjologii i patologii włosa; Borgis - Nowa Medycyna 3/2002; Małgorzata Ratka, Przemysław M. Płonka z Zakładu Biofizyki Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 8. PODSTAWOWE ZASADY ŻYWIENIA OPTYMALNEGO - Jan Kwaśniewski, Tomasz Kwaśniewski, Wyd. własne Warszawa 1998; http://dr-kwasniewski.
 9. Magnez pierwiastek energii – dr n. med. Henryk Dudek, wyd. PiK Eneteya 1999
 10. Nauka o chorobach wewnętrznych. Zaburzenia przemiany materii IV, Witold Orłowski; PZWL, 1991
 11. Publikacje internetowe dr dr Henryk Różański doktor nauk biologicznych z zakresu medycyny Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu;. Praca doktorska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. med. Romana Meissnera na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. ; http://www.luskiewnik.gower.pl/pantothenic.html
 12. Mała Encyklopedia Medycyny PWN 2000 r., Wikipedia ON-LINE i inne enc.intern.


OPRAC. mgr Edward Ozga Michalski
linki sponsorowane, reklamy
na rozstępy - KOLAGEN_cito podnoszenia ciężarów - KOLAGEN_cito przeciw zmarszczkom - KOLAGEN_cito problemy z dziąsłami - KOLAGEN_cito skoki ze spadochronem - KOLAGEN_cito wartościowy kolagen - KOLAGEN_cito sport - KOLAGEN_cito produkty dla piłkarzy - KOLAGEN_cito dla całej rodziny - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na ból gardła szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel palacza szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarka szałwia - Cukierki_Szalwiowe na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła w cukierkach - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe przeciw stresowi - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w zielarniach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe zapasy - Dezodorant_SuperDeo wyścigi konne - Dezodorant_SuperDeo curling - Dezodorant_SuperDeo narty wodne - Dezodorant_SuperDeo dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo wyścigi samochodowe - Dezodorant_SuperDeo sztafeta - Dezodorant_SuperDeo kolarstwo - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook