Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Justyny, Cypriana Sobota 26. Września 2020r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Bez witaminy B12 mogą wypadać włosy


Witamina B12 ma dwie nazwy chemiczne: cyjanokobalamina, kobalamina
Powyższe nazwy wynikają z tego, że jest złożonym metaloorganicznym związkiem chemicznym złożonym z tzw. pierścienia porfirytowego. Pierścien ten�zawiera m.in. jon kobaltowy i cukier rybozę. Jest to jedyny naturalnie występujący w organizmach żywych związek metaloorganiczny, jaki dotąd udało się odkryć. Wszystkie pozostałe kompleksy metali występujące w organizmach żywych nie są związkami metaloorganicznymi, gdyż nie posiadają bezpośrednich wiązań metal-węgiel. [1,2]

Wpływ witaminy na stan skóry i włosów
Niedobór cyjanokobalaminy powoduje niedokrwistość. Ekstremalnej postaci tej choroby może towarzyszyć wypadanie włosów. Przewlekły niedobór tej witaminy może wywołać rozjaśnienie włosów. Znane są opisy utraty naturalnego koloru włosów (rozjaśnienia) u osób z ciemnym kolorem skóry, u których występowały duże niedobory wit. B12. [3]

Ogólna rola witaminy B12 w metabolizmie ustrojowym
Cyjanokobalamina podobnie jak inne witaminy z grupy B uczestniczy aktywnie w metabolizmie komórkowym węglowodanów (glikogenezie), białek i tłuszczy. Odgrywa szczególną rolę w regulacji wzrostu i podziałów komórek. W podziałach komórkowych przyczynia się do regeneracji pomniejszonych organelli, jądra i innych elementów morficznych katalizując syntezę aminokwasów budulcowych, w tym początkowy etap syntezy kwasów nukleinowych służących regeneracji komórkowego DNA i RNA. Ponadto uczestniczy w biogenezie erytrocytów i w procesach biosyntezy i metylacji mieliny otaczającej komórki układu nerwowego. [1,2,3,10]

Udział w wytwarzaniu czerwonych ciałek krwi
Najbardziej istotną rolą cyjanokobalaminydla ustroju jest uczestnictwo w genezie i dojrzewaniu czerwonych ciałek krwi - erytrocytów. Jej znaczenie polega na tym, że jest niezbędna dla syntezy kwasów nukleinowych w komórkach szpiku kostnego, dzięki którym m.in. powstają erytrocyty. Służy także do aktywacji kwasu foliowego przekształcając go do kwasu folinowego współsterującego wytwarzaniem czerwonych krwinek. Dlatego jej niedobór (jak też kwasu foliowego!) powoduje niedokrwistość.� [1,2,10]

Uczestniczy w regulacji wzrostu komórkowego
Cyjanokobalamina� warunkuje syntezę aminokwasów i kwasów nukleinowych, pobudzając wzrost komórek. Kobalamina odgrywa dużą rolę przy odtwarzaniu kodu genetycznego, aktywizuje strukturę kwasów dezoksyrybonukleinowych oraz rybonukleinowych, czyli białek wchodzących w skład jąder komórek i zawierających cechy dziedziczne.� [1,2,12]

Wpływa na gospodarkę energią
Uczestniczy w pozyskiwaniu energii z tłuszczu (co może mieć praktyczne znaczenie w odchudzaniu!) wspomagając np. karnitynę - substancję "wyławiającą" z krwi cząsteczki tłuszczu i przenoszącą je do mitochondriów komórkowych, gdzie ulegają one utlenieniu, dzięki czemu komórka uzyskuje energię. Jednocześnie jest składnikiem enzymów które regulują magazynowanie tłuszczu w tkance mięśniowej tej energii. Dlatego dzięki w/w mechanizmom można wpłynąć na normalizację lipidów we krwi (tłuszczów), gdyż witamina B12 przyczynia się do ich zużytkowania. Wpływa też korzystnie na wzrost organizmów dzieci.�� [1,2,3,12]

Droga witaminy B12 od żołądka do komórek docelowych
Cyjanokobalamina uwolniona z pokarmu pod wpływem kwasu żołądkowego wiąże się z glikoproteiną wydzielaną przez komórki okładzinowe żołądka – tzw. białkiem R, co umożliwia przeniknięcie kompleksu witamina-czynnik wewnętrzny przez barierę jelita. Drugim warunkiem jest tzw. czynnik wewnętrzny, czyli obecność jonów wapnia. Następnie dochodzi do odłączenia się czynnika wewnętrznego, a cyjanokobalamina w obecności jonów wapnia wchłania się do wrotnego krążenia krwi, skąd drogą krwi dociera do komórek i tkanek docelowych. Nadmiar witaminy B12 jest magazynowany w wątrobie, a następnie uwalniany w miarę potrzeb do krążenia. Nadmiar i metabolity cyjanokobalaminy są wydalane głównie z moczem. [1,2,10]

Źródła pokarmowe witaminy B12
Najważniejszym źródłem cyjanokobalamina dla ludzkiego organizmu jest mięso wołowe oraz jaja, mleko, sery żółte, ryby. Źródła na bazie mięsa i wyrobów mlecznych dominują gdyż� witamina B12 nie jest syntezowana przez człowieka, ale przez szczególny rodzaj bakterii. Są to bakterie bytujące głównie w przewodach pokarmowych zwierząt przeżuwaczy – krów, bawołów, itp. Stamtąd dostają się do ich mięśni, narządów (wątroby, nerek, itp. podrobów) oraz do mleka� –� stając się głównym źródłem kobalaminy w żywieniu człowieka. Dlatego witamina B12 występuje niemal wyłącznie we wspomnianych produktach pochodzenia zwierzęcego. Wbrew wcześniejszym poglądom, glony nie zawierają witaminy B12, tylko jej analog strukturalny, który nie dość że jest nieprzyswajalny dla człowieka, to dodatkowo, zmniejsza wchłanianie witaminy.� Gwoli ścisłości trzeba dopowiedzieć, że w tradycyjnej azjatyckiej kuchni kolbamina powstawała również w trakcie fermentacji potraw z soi, jeśli bakterie wytwarzające witaminę uczestniczyły w trawieniu białka i innych składników soi. Jednak postęp technologiczny i wyparcie tradycyjnej kuchni wysokoprzetworzonymi produktami wytwarzanymi w sterylnych warunkach higienicznych eliminuje to tradycyjne źródło witaminy również w Azji. . [2,3,10]

Najczęstsze przyczyny niedoboru – wegetarianizm , patologie metaboliczne i morfologiczne
Najbardziej znaczącą przyczyną deficytu kobalaminy jest wegetarianizm, chociaż w Polsce nie jest on popularny. Inną przyczyną deficytu kobalaminy w ustroju jest bariera wchłaniania wywołana niedoborem kwasu solnego. Innymi przyczynami uniemożliwiającymi wchłanianie witaminy mogą być patologiczne zmiany morfologiczne błony śluzowej całego przewodu pokarmowego wywołane podeszłym wiekiem, przewlekłym stanem zapalnym śluzówki żołądka, wrzodami żołądka, pasożytami pokarmowymi, niektórymi lekami, i innych chorobami /5/ Należy też przypomnieć, że wchłanianie kobalaminy z pożywienia warunkuje wspomniany wyżej czynnik wewnętrzny, czyli obecność jonów wapnia. Oznacza to, że niedokrwistość i anemia może być wywołana nie tylko przez deficyt kobalaminy w diecie, lecz np. wyłącznie z powodu deficytu białka R i złego jej wchłaniania. /5/. Dowodem na to jest możliwość leczenia anemii za pomocą witaminy B12, podając ją np. w postaci zastrzyków, czyli z pominięciem bariery wchłaniania przewodu pokarmowego. . [2,10,12]

Wskazania do stosowania witaminy
 1. Wegetarianom i osobom starszych zalecamy stosowanie profilaktyki w postaci odpowiedniej wysokowitaminowej diety lub suplementację odzywkami i preparatami bez recepty. W przypadku małych dzieci i osób w podeszłym wieku koniecznym jest jednak skonsultowanie zasady profilaktyki z lekarzem.
 2. W przypadku osób szczególnie narażonych na niedobór kobalaminy, tj. cierpiących na zaburzenia wchłaniania (niedokwaśność soków żołądkowych, wrzodowców, wegnan i ich dzieci, itp.) - zalecamy okresową kontrolę poziomu czerwonych krwinek pod nadzorem lekarza specjalisty. Trzeba bowiem pamiętać, że największym problemem suplementacji witaminy B-12 jest nie jej niedobór w diecie, lecz coraz częstsze problemy z absorbcją przez organizm. Toteż w przypadku niedoboru, przed podjęciem suplementacji dobrze jest zbadać - jaki jest nasz stopień jej przyswajania i w zależności od tego uzyskać receptę na dawki kobalaminy w postaci tabletek lub zastrzyków.����� . [2,10,12]


Objawy niedoborów:
Niedokrwistość makrocytarna, zaburzenia neurologiczne (zmiany degeneracyjna rdzenia kręgowego), u niemowląt zahamowanie wzrostu. Zmiany skórne: przebarwienia kończyn, zapalenie języka (zespół Huntera-Moellera) i zmiany zapalno-zanikowe błony śluzowej policzków.

Objawy przejściowego niedoboru
Zwiastunami niedoboru witaminy B12 są: „białe wargi”, pieczenie języka bez powodu, uczucie pełności w nadbrzuszu. Uzależnienie w/w objawów od niedoboru kolabaniny trzeba jednak potwierdzić laboratoryjnym badaniem krwi ch /4/5/.

Skutki przewlekłego niedoboru
W wyniku przewlekłego niedoboru kolabaniny jest zwykle niedokrwistości (anemia). Jej objawami są m.in. zaburzenia neurologiczne : niepokój bez powodu, pogorszenie koncentracji umysłowej, niekiedy zaburzenia pamięci./*1 s 52./ Z anemią wiąże się znaczne zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, jak też możliwość pojawienia się gigantycznych komórek zwanych megalocytami i megaloblastami i zwiększonej ilości hemoglobiny. Ale uwaga: Objawy niedoboru u osób dorosłych pojawiają się stopniowo, dopiero po kilku latach braku witaminy w diecie. Nawet w przypadku całkowitego odrzucenia nabiału i mięsa diety, co ma miejsce u wegnan (ekstremalny wegetarianizm) niedobory kobalaminy pojawiają się dopiero po 5-10 latach. Powolność narastania deficytu witaminy tłumaczona jest znacznym zapasem wątrobowym oraz „zwrotnym wchłanianiem” w jelitach. [2,3,10,12]

Zapotrzebowanie na witaminę B12
Dobowe zapotrzebowanie na witaminę B12 wynosi ok. 0,002 mg. Kolabanina należy do witamin rozpuszczalnych w wodzie i wystarczy jej bardzo mała dawka - 2 mikrogram na dobę, aby spełniała swą ważną rolę w organizmie. Prawidłowe stężenie witaminy B12 w surowicy krwi - 165 – 680 ng/l. Uwaga! Witamina B12 nie jest toksyczna. Jednakże przy stosowaniu przez dłuższy czas bardzo dużych dawek tej witaminy zaobserwowano u niektórych ludzi objawy uczuleniowe. [1,3,10]

Dawkowanie:
W przypadku zagrożenia niedoborem� zalecane podawanie profilaktycznie 1mg kilka razy w tygodniu. W ciągu kilku pierwszych dni stosowania cyjanokobalaminy należy kontrolować stężenie potasu w osoczu i w razie konieczności uzupełniać jego niedobory. [3,10]

Interakcje z żywnością lekami: [10]
Alkohol spożywany codziennie przez ponad 2 tyg. zmniejszają wchłanianie wit. B12. Długotrwałe stosowanie kwasu foliowego w dużych dawkach powoduje zmniejszenie stężenia wit. B12 we krwi. Należy unikać jednoczesnego podawania wit. B12 i kwasu askorbinowego, gdyż zachodza niekorzystne interakcje. Większość antybiotyków, metotreksat i pirymetamina wpływają myląco na wyniki oznaczeń wit. B12.

Działanie niepożądane: [10]
Uogólnione działania niepożądane występują głównie dożylnym (po pozajelitowym) podaniu wit. B12. Zastrzyki witaminy B12 stosuje się np. w leczeniu leukopenii, niedokrwistości toksycznych, zapalenia wielonerwowego i schorzeń wątroby. W takich przypadkach może wystąpić niekiedy nadwrażliwość na cyjanokobalaminę. W przypadku podejrzenia o nadwrażliwość na cyjanokobalaminę lub kobalt należy podać dawkę próbną śródskórnie.
�Może wówczas zagrażać łagodna biegunka, wzdęcia, świąd obrzęk, zakrzepica obwodowych naczyń krwionośnych.zastoinowa niewydolność serca. Podawanie witaminy stosowanie pozajelitowe może być stosowane tylko pod nadzorem lekarza

Ciaża i laktacja: [10]
W okresie karmienia piersią zaleca się stosowanie 4 mg/d wit. B12.

Piśmiennictwo
 1. Biochemia Harpera- Robert K. Murray i inni Wyd, Lek. PZWL, 2004
 2. Biochemia witamin – witaminy grupy B i koenzymy Piotr Moszczyński, Rita Pyć; PWM, 1998
 3. Anatomia i fizjologia włosa, Dr med. Urszula Kozłowska, specjalista dermatolog, Akademia Medyczna w Warszawie – artykuł nie publikowany, dostępny u autora i w portalu PFM.PL (i Capivit HydroControl-preparat zawierający olej z nasion ogórecznika, zapobiegający nadmiernej przeznaskórkowej utracie wody ) Autor: Dr n. med. Urszula Kozłowska - Akademia Medyczna w Warszawie
 4. Fizjologia i patologia wzrostu i utraty włosów na głowie u człowieka; autorzy: Anna Lis, Dominika Wcisło-Dziadecka, Grażyna Kamińska, Ligia Brzezińska-Wcisło; Postępy Dermatologii i Alergologii 5/2003 - XX, s 260-266
 5. Biologia komórek macierzystych naskórka oraz ich znaczenie w medycynie; autorzy: Michał Pikuła, Piotr Trzonkowski Zakład Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Gdański Uniwersytet Medyczny- Postepy Hig Med Dosw. (online), 2009; 63: 449-456
 6. Komórki macierzyste cebulek włosów alternatywą dla embionalnych komórek macierzystych - oryginalna publikacja: Yao Fei Hu, Zhi-Jian Zhang, Maya Sieber-Blum, “An Epidermal Neural Crest Stem Cell (EPI-NCSC) Molecular Signature”, Stem Cells Vol. 24 No. 12 December 2006, pp. 2692 -2702, doi:10.1634/stemcells.2006-0233.
 7. Znaczenie wybranych odkryć biologii molekularnej w fizjologii i patologii włosa; Borgis - Nowa Medycyna 3/2002; Małgorzata Ratka, Przemysław M. Płonka z Zakładu Biofizyki Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 8. PODSTAWOWE ZASADY ŻYWIENIA OPTYMALNEGO - Jan Kwaśniewski, Tomasz Kwaśniewski, Wyd. własne Warszawa 1998; http://dr-kwasniewski.
 9. Magnez pierwiastek energii – dr n. med. Henryk Dudek, wyd. PiK Eneteya 1999
 10. Nauka o chorobach wewnętrznych. Zaburzenia przemiany materii IV, Witold Orłowski; PZWL, 1991
 11. Publikacje internetowe dr dr Henryk Różański doktor nauk biologicznych z zakresu medycyny Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu;. Praca doktorska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. med. Romana Meissnera na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. ; http://www.luskiewnik.gower.pl/pantothenic.html
 12. Mała Encyklopedia Medycyny PWN 2000 r., Wikipedia ON-LINE i inne enc.intern.


OPRAC. mgr Edward Ozga Michalski
linki sponsorowane, reklamy
jędrne usta - KOLAGEN_cito jazda na rolkach - KOLAGEN_cito jogging - KOLAGEN_cito zadbana kobieta - KOLAGEN_cito dbaj o kości - KOLAGEN_cito produkty dla piłkarzy - KOLAGEN_cito łyżwiarstwo figurowe - KOLAGEN_cito baseball - KOLAGEN_cito zielarnia szałwia - Cukierki_Szalwiowe co na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe jedzenie lodów szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze zioła szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z apteki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na wzmocnienie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe akrobacje spadochronowe - Dezodorant_SuperDeo koszykówka - Dezodorant_SuperDeo wędkarstwo - Dezodorant_SuperDeo wyścigi konne - Dezodorant_SuperDeo łyżwiarstwo - Dezodorant_SuperDeo skok w dal - Dezodorant_SuperDeo koszykówka - Dezodorant_SuperDeo toczenie się w plastikowej kuli - Dezodorant_SuperDeo


Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook