Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Anatola, Feliksa Środa 20. Listopada 2019r
linki sponsorowane, reklamy
Padaczka
Od czasów Hipokratesa wiadomo, że siedlisko padaczki zwanej też epilepsją lub chorobą św. Walentego, kryje się w mózgu. Z fizjologicznego punktu widzenia padaczkę można określić jako objawową napadową dysrytmię mózgową. Pod względem patologicznym natomiast obejmuje ona szereg chorób układu nerwowego, których wspólną cechą jest nieprawidłowe, nadmierne i nawracające wyładowanie energii bioelektrycznej komórek mózgu w postaci tzw. napadów padaczkowych (epileptycznych). Napady padaczkowe pojawiać się mogą w każdym wieku. W Polsce i innych krajach europejskich na l mln mieszkańców przypada przeciętnie 2000 epileptyków.

Od 1941 r. według Penfi elda i na podstawie badań elektroencefalograficznych (EEG) H. Jaspera rozróżnia się dwie grupy schorzeń:
padaczkę samoistną, czyli skrytopochodną (kryptogenną, idiopatyczną), w której metody badań nie wykazują przyczyny napadu.
padaczkę korową, ogniskową, czyli objawową, w której za pomocą EEG można wykazać i zlokalizować w korze mózgowej sferę padaczkorodnych wyładowań komórkowych.
Ta padaczka może być następstwem przebytych urazów czaszki, zapalenia opon i mózgu, obecności pasożytów (trychin) lub ciał obcych.

Objawy padaczki bywają różne: typowe i nietypowe.

Do typowych należą:
grand mal i petit mal. Grand mal (napad duży) – to kilku- lub kilkunastominutowa utrata przytomności, zaczynająca się skurczem tonicznym całego ciała i upadkiem chorego, po którym następują liczne skurcze (kloniczne), drgawki mięśni twarzy, żuchwy (z przygryzieniem języka i policzków), kończyn górnych i dolnych oraz mięśni tułowia, z silnie zarzuconą do tyłu głową, oczopląsem i często z bezwiednym oddawaniem moczu.
Petit mal (napad mały) – to drobne i krótkotrwałe skurcze, np. twarzy lub jednej kończyny. przy kilkusekundowej utracie świadomości; tzw. absence, czyli nieobecności, lub przy zachowanej świadomości.

Do objawów nietypowych (częściowych) należą:
Napadowe sensacje węchowe, słuchowe (głosy, szumy), wzrokowe (błyski, ognie, obrazy), przemijające doznania czuciowe (dotykowe, bólowe) w pewnych okolicach ciała, drgawki ograniczone do pewnych części ciała bez utraty przytomności, tzw. napady Jacksona, oraz różne objawy zaburzeń psychicznych – stany pomroczne, marzeniowe, zmiany nastroju w kierunku silnej depresji lub dysforii.

Uwaga! Napad padaczkowy może wystąpić w każdej chwili, bez względu na porę dnia i nocy.
Częstość napadów uważana jest ogólnie za miarę ciężkości schorzenia.


Czynnikami wywołującymi napad padaczkowy mogą być:
Nałogi (alkohol), silne emocje (przestrach), wysiłki fizyczne, gwałtowne i głębokie oddechy (nadmierna wentylacja płuc), podróż środkami lokomocji (samolot, tramwaj, autobus), przebywanie w tłoku, zaduchu, w wysokiej temperaturze otoczenia, zmiana pogody, bezsenność, skok do wody, mycie głowy i inne. Przerwy między napadami mogą być niekiedy długie (tygodnie, miesiące, lata) lub krótkie – jeden po drugim lub nawet bardzo krótkie, tzw. stan epileptyczny zagrażający życiu.

Zwiastuny napadu padaczkowego
Przed samym napadem (dużym) może zjawić się tzw. aura padaczkowa w postaci już wspomnianych objawów ruchowych, czuciowych (bóle), wzrokowych, węchowych, psychicznych itp. Zjawienie się aury ma duże znaczenie, ponieważ można wtedy zapobiec atakowi, jeżeli natychmiast poda się choremu lek. Występowanie aury ułatwia również lekarzowi rozpoznanie lokalizacji pobudzenia. Aurę wzrokową (błyski, ognie) określa płat potyliczny, a węchową (natrętny i specyficzny zapach) – płat skroniowy jako miejsce ogniska padaczkowego.

Istnieją choroby wywołujące napady padaczkowe
Napady padaczki mogą występować częściej w przebiegu wielu schorzeń jak: mocznica, zatrucie ciążowe, obrzęk mózgu, ostre stany gorączkowe u dzieci, zatrucia alkoholem, tlenem lub tlenkiem węgla, anafilaksja, choroba Raynauda, zespół Adamsa-Stokesa, w stanach chorobowych mózgu, w następstwie wad rozwojowych ośrodkowego układu nerwowego oraz pod wpływem leków wywołujących drgawki. Według prof. W.G. Lennoxa (USA – Columbia University) istnieją tylko dwa schorzenia – cukrzyca i schizofrenia, które nie współistnieją z padaczką.

Zabiegi opiekuńcze nad pacjentem w trakcie napadu padaczkowego
1. W czasie napadu (grand mal) nie należy ruszać chorego, jeżeli nie grozi mu jakieś niebezpieczeństwo w miejscu upadku. Jeżeli grozi – to oczywiście – należy ostrożnie przenieść go w inne miejsce.
2. Udzielanie pomocy polega na podłożeniu czegoś miękkiego (swetra, złożonej marynarki) lub podłożeniu (podsunięciu) własnych złożonych stop pod głowę chorego, rozluźnieniu krawata, paska, kołnierzyka, usunięciu protezy zębowej oraz włożeniu między zęby skręconej w sznur chusteczki lub końca paska w celu uniknięcia przygryzienia języka.
3. Uwaga! Nie wolno wkładać między zęby przedmiotów metalowych, ponieważ grozi to uduszeniem z powodu złamania i wpadnięcia zęba do tchawicy!
4. W czasie rzucania kończynami miejscem przytrzymywania ciała chorego są stawy: biodrowe, kolanowe, skokowe lub ramieniowe, a nie kości długie, ponieważ grozi to złamaniem. Po ustąpieniu drgawek należy odwrócić głowę nieprzytomnego na bok, aby zapobiec zachłyśnięciu śliną.

Zabezpieczenia w pokoju chorego
Łóżko chorego (zwłaszcza dziecka) z częstymi napadami powinno być zabezpieczone siatką, drabinką i materacami w celu uniknięcia urazów ciała. Obok łóżka, w zasięgu ręki, powinien znajdować się wałeczek z bandażem do włożenia między zęby w czasie napadu. W pokoju chorego powinien panować spokój i porządek oraz atmosfera wpływająca kojąco na system nerwowy. Ostre i jaskrawe kolory, koszmarne rzeźby i malowidła, silne światło, wszelkie gwałtowne i nieostrożne ruchy lub hałas mogą łatwo wywołać napady drgawkowe.

Bodźce chorobowe wywołujące skłonność do ataku padaczki
Według prof. Lennoxa ok. 10% ludzi wykazuje tzw. wzmożoną gotowość drgawkową, a tylko 0,5% typowe napady padaczkowe. W różnicowaniu napadów padaczkowych należy uwzględnić: tężyczkę występującą w przebiegu niedoboru wapnia w organizmie i przebiegającą z podwyższeniem pobudliwości nerwowo-mięśniowej, narkolepsję (napad snu z osłabieniem napięcia mięśniowego), katalepsję (zaburzenia psychomotoryczne, przebiegające z nadmierną plastycznością ruchową). U dzieci występują często napady drgawkowe w przypadkach wysokiej gorączki, w przebiegu ostrych chorób zakaźnych, przy obniżeniu poziomu wapnia we krwi, w niedoczynności gruczołów przytarczycznych, w tężyczce noworodków, przy obniżeniu poziomu sodu we krwi, np. przy toksycznych biegunkach i tzw. zatruciu wodnym (obfite lewatywy lub kroplówki), przy spadku poziomu glukozy we krwi (choroby trzustki), przy niedoborze wit. B6 (u niemowląt), a nawet w zaawansowanej krzywicy.
Napady drgawkowe w różnym wieku mogą też występować w stanach omdleń, napadach histerycznych oraz w afektywnych napadach bezdechu.

Zapobieganie napadom padaczkowym
Zapobieganie napadom obejmuje regularne odżywianie i sen, unikanie nadmiernych wysiłków fizycznych i umysłowych, urazów (zwłaszcza głowy), chorób infekcyjnych i nałogów (alkoholu), podniesienie opieki nad rodzącą i noworodkiem oraz ciekawą i przynoszącą pożytek pracę. Stwierdzono, że napady najczęściej zjawiają się w okresie bezczynności fizycznej lub tzw. pustki duchowej. Większość chorych bardziej cierpi z powodu obawy przed napadami niż wskutek samych napadów.

Padaczka powoduje u większości chorych niekorzystne przewlekłe zmiany psychiczne
Przykładami tych zmian są np.: przewlekła psychoza padaczkowa (urojenia i halucynacje), otępienie padaczkowe (zaburzenia pamięci, orientacji, zaburzenia życia emocjonalnego itp.) oraz charakteropatię padaczkową w postaci nadmiernej drobiazgowości, pedanterii, przylepności, natrętności, skąpstwa, hipochondrii i skłonności do gwałtownych reakcji (np. agresji lub ucieczki). Dlatego każdy chory na padaczkę wymaga ze strony otoczenia wiele wyrozumiałości, cierpliwości, życzliwości i okazywania zainteresowania jego pracą lub planami.

Czynności niedozwolone dla chorego na padaczkę
Wiele zajęć i sportów jest dla chorego niedozwolonych (prowadzenie pojazdów samochodowych, praca na wysokości, przy ogniu, nad wodą, przy maszynach, za kierownicą) i dlatego należy pomóc mu w zdobyciu lub zmianie zawodu na bardziej bezpieczny oraz umożliwić szerszy kontakt z otoczeniem.

Zalecane prace
Wielu chorych dzięki swojej dokładności i drobiazgowości staje się nieocenionymi lub wręcz niezastąpionymi pracownikami w takich zawodach, jak: ogrodnictwo, hodowla małych zwierząt, praca biurowa (bez stykania się z dużą liczbą interesantów), krawiectwo, zegarmistrzostwo, szewstwo i inne.

Zabronione pokarmy:
W ramach zapobiegania dietetycznych atakom padaczkowym należy z pożywienia wykluczyć: alkohol, wszelkie tłuszcze zwierzęce, potrawy z krwi zwierzęcej, mięsa: królicze, zajęcze, wieprzowe, końskie, z nutrii, tzw. owoce morza (kalmary, raki, ostrygi, kryle, krewetki, małże, ślimaki i inne), ryby bez łusek i płetw oraz słone potrawy i nadmiar soli.
Zwolennicy dwu najstarszych diet na świecie: makrobiotyki oraz diety jogi twierdzą, że pokarmy wysokokaloryczne i wysokobiałkowe wywołują ociężałość umysłową i fizyczną oraz lenistwo. Tłuszcze zwierzęce oraz mięso zatruwają organizm i wywołują rozkojarzenie psychiczne, a krew zwierzęca rozdrażnienie nerwowe. Dlatego epileptycy powinni ograniczyć mięso i dążyć do powolnego przejścia na dietę wegetariańską (jarską), która zapewni im utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie.

Zalecane odżywianie w padaczce:
Dieta polega na ograniczeniu węglowodanów, płynów i soli kuchennej, a zwiększeniu mleka i jego przetworów, kukurydzy, pszenicy, jęczmienia oraz tłuszczów roślinnych i świeżego masła. Z warzyw i owoców zalecane są zwłaszcza: jabłka, morele, winogrona, kapusta, sałata, fasola, ryż, soja, brzoskwinie, szpinak, pietruszka. Ksiądz S. Kneipp zaleca „zdrowy wikt”, co wyżej dokładnie omówiliśmy; a ponadto chodzenie boso po rosie, mokrych kamieniach lub wodzie deszczowej, unikanie wszelkich wstrząsów nerwowych i mechanicznych oraz hydroterapię.

Leczenie napadów padaczkowych
Tłumienie napadów i współistniejących z nimi zaburzeń w krążeniu mózgowym ma na celu ochronę chorego przed trwałym uszkodzeniem mózgu, prowadzącym do otępienia. Obok leków przeciwdrgawkowych, obniżających pobudliwość nerwowo-mięśniową, można podawać wit. B1, B6 i C, leki tonizujące organizm w postaci np. nieswoistej terapii tkankowej – Biostyminę oraz zioła: rumianek, melisa, chmiel, bylica pospolita, perz, ruta, pokrzywa, lawenda, wierzba, kozłek lekarski, łopian, orzech włoski, dziurawiec.
Chory na padaczkę powinien nosić przy sobie zawsze dowód osobisty, spis aktualnie stosowanych leków i adres lekarza prowadzącego leczenie.

BIBLIOGRAFIA
  1. BIBLIA LECZY (THE BIBLE CURE), Reginald Cherry, USA, Wydawnictwo M., Kraków 2006.
  2. UZDROWIENIA LURDZKIE (w świetle dokumentow lekarskich), ks. Jozef Balleney, Guerisons de Lourdes, Wydawnictwo Ojcow Franciszkanów, Niepokalanów 1982.
  3. MYŚLĘ WIĘC JESTEM, Wydawnictwo „Antyk”, 1993.
  4. LECZENIE GŁODEM (Komu Wolno Pościć), Gerhard Leibóld, Ofi cyna Wydawnicza „SPAR”, Warszawa (Heilfasten • Entschlaeken • Regenierem • Abnehmen).
  5. WEGETARIANIZM, Kinga Wiśniewska-Roszkowska, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987.
  6. MILK – a silent Killer, dr Naud Kishore Sharma, Ofi cyna Wydawnicza „SPAR”, Warszawa 1996.
Janusz Mieczysław Śliwa
lekarz chorób wewnętrznych i medycyny pracy
linki sponsorowane, reklamy
gęstsze włosy - KOLAGEN_cito ładna cera - KOLAGEN_cito kolagen allegro - KOLAGEN_cito biodra - KOLAGEN_cito wzmocnij stawy na nartach - KOLAGEN_cito gęstsze włosy - KOLAGEN_cito biegi na przełaj - KOLAGEN_cito skok o tyczce - KOLAGEN_cito najlepsze zioła szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty - szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na przeziębienie szałwia - Cukierki_Szalwiowe apteka - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeziębienie leki szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe zioła w cukierkach - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła w cukierkach - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na wzmocnienie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe rzut dyskiem - Dezodorant_SuperDeo rzut młotem - Dezodorant_SuperDeo wartościowy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo kajakarstwo - Dezodorant_SuperDeo markowy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo pływanie - Dezodorant_SuperDeo golf - Dezodorant_SuperDeo renomowany dezodorant - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook