Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Antoniego, Karoliny Niedziela 5. Lipca 2020r
linki sponsorowane, reklamy
Dieta i mlecznobiały uśmiech
Od wieków w profilaktyce próchnicy i osteoporozy ceni się wysokie spożycie mleka i jego przetworów. Tylko mleko, jedyny w swoim rodzaju produkt natury zawiera pełny arsenał substancji budujących kości . Najważniejsze z nich - laktopeptydy - wiążą potrzebny kościom wapń i inne cenne dla budowy kości biopierwiastki w łatwo przyswajalny związek - chelat. Inne, fosfopeptydy potęgują wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego i jego efektywne wbudowywanie w kości i zęby. Te cenne substancje można wyizolować z mleka i przetworzyć w koncentrat zapewniający nie tylko wzmacnianie kości, ale i śnieżnobiały uśmiech.
Profilaktyka „mleczna” pozwala znacząco opóźnić pojawienie się związanego z wiekiem chorobliwego osłabienia tkanki kostnej – osteoporozy.
Pozwala też zapobiegać osłabieniu tkanki zębów i okostnej, co z kolei zmniejsza ryzyko próchnicy i utraty zębów.. Przez kilka dziesięcioleci wydawało się, że nauka rozszyfrowała zagadkę mleka – zawiera ono dużo wapnia – elementu budulcowego tkanki kostnej.
Po zidentyfikowaniu substancji aktywnej - wapnia, wydawało się, że łatwo będzie rozwiązać problemy osób nietolerujących mleko – wystarczy stworzyć preparaty wapniowe (tabletki) uzupełniające poziom tego cennego składnika.
Jednakże, patrząc z dystansu lat i nabytych doświadczeń, wiemy, iż powszechna dostępność preparatów wapniowych niewiele zmniejszyła zapadalność na schorzenia tkanki kostnej. Właśnie z uwagi na ten fakt, od kilku lat, nauka ponownie zaczęła przyglądać się mleku – skoro żaden suplement wapniowy nie dorównuje skutecznością temu naturalnemu pożywieniu, należy podejrzewać, że wapń nie jest tutaj jedynym aktywnym mikroskładnikiem.
Czy tylko wapń pomaga we wzmacnianiu kości?
Wprawdzie wapń jest najistotniejszym elementem kościotwórczym mleka ale nie jedynym – sama dbałość o wysoki jego poziom, nie zapewni właściwej kondycji tkanki kostnej, a obfitość w pokarmie, nie przesądza o wartości profilaktycznej takiego pokarmu czy suplementu. Rolę wapnia w metabolizmie kośćca możemy przyrównać do roli cementu na budownictwie wielkopłytowym. Postawmy się w,,skórze” inwestora – czy ten, decydując o wyborze firmy budowlanej, kieruje się jedynie zasobnością jej magazynów cementowych?! Nie mniej istotne będą: tabor techniczny i siły fachowe, czyli, generalnie – zdolności przerobowe firmy.
Najnowsze badania dowiodły, że mleko, jedyny w swoim rodzaju, nie do podrobienia, produkt natury dysponuje odpowiednimi ,,mocami przerobowymi” – pełnym zestawem substancji zapewniających kościom budulec.
Jest to absolutnie logiczne i zrozumiałe – przecież mleko jest właśnie pokarmem, stworzonym przez naturę, w celu odżywiania kości, w niemowlęctwie – okresie ich najintensywniejszego wzrastania. Popatrzmy więc, jakie, oprócz wapnia, aktywne kościotwórcze składniki znajdziemy w mleku i jego przetworach.
Chelaty mineralno-peptydowe ułatwiają wchłanianie budulca dla kości.
Chelatowanie to proces wiązania pierwiastków metalicznych przez słabe kwasy organiczne. Ten niezwykle istotny proces umożliwia wchłanianie pierwiastków, ich transport i magazynowanie w organizmie oraz usuwanie szkodliwego nadmiaru. Pierwiastki metaliczne wprowadzane do organizmu mogą mieć charakter albo czynników zdrowotnych, albo trucizn środowiskowych. Czynniki zdrowotne to niezbędne do przebiegu procesów życiowych biopierwiastki, znane jako makro i mikroelementy lub krótko – minerały. Trucizny środowiskowe to tzw. pierwiastki śmierci, np. ołów, kadm, cez, rtęć, arsen, antymon.
Ale uwaga, w przypadku wielu pierwiastków (selen, chrom, wanad) granica pomiędzy czynnikiem zdrowotnym a toksyną jest niezwykle cienka. W małych dawkach sprzyjają zdrowiu, w wysokich trują.
Chelatowanie pozbawia pierwiastki toksycznej aktywności. Te trujące, nie czyniąc szkody, mogą zostać usunięte poza organizm. Pierwiastki o zmiennej dynamice działania są pobierane z chelatów w miarę zapotrzebowania i kierowane do procesów metabolicznych zaś potencjalnie szkodliwy nadmiar, wraz z nieaktywnym chelatem opuszcza organizm.
Wprawdzie zdolność chelatowania posiadają niemal wszystkie kwasy organiczne, to tylko nieliczne tego typu substancje uznać można za wzorcowe. Substancja wzorcowa powinna wiązać pierwiastki z optymalną siłą – ani za mocno, ani za słabo.
Substancje słabo wiążące ułatwiają wprawdzie wchłanianie pierwiastków w przewodzie pokarmowym, są jednak zbyt słabe aby usuwać trucizny i nadmiar biopierwiastków. Substancje silnie wiążące takie, jak kwas warsenowy (silny lek stosowany przy zatruciach przemysłowych) tak mocno wiążą pierwiastki, że usuwają absolutnie wszystkie poza organizm, co kończy się niedoborem cennych składników. Za wzorowe substancje chelatujące o optymalnej sile wiązania uznawane są: kwas askorbinowy ( witamina C) i L-karnityna (witamina BT) oraz aminokwasy występujące w postaci laktopeptydów (mikropeptydy mleka), przy czym, te ostatnie są absolutnie wyjątkowe.
Wiele cennych chelatów powstaje na skutek łączenia pierwiastków z aminokwasami – elementami budulcowymi białek.
Białka to wielkie złożone biomolekuły zbudowane z kilkudziesięciu do kilkuset aminokwasów, natomiast peptydy i mikropeptydy to, takie ,,białeczka”, nie zasługujące na miano ,,białka”, zbudowane z kilku, góra, kilkunastu aminokwasów. Aminokwasy laktopeptydów wiążą biopierwiastki a jednocześnie łączą się w większą strukturę mikropeptydu, co sprawia, że tak utworzony chelat nabiera właściwości wzorcowej – idealnie obrazuje całą ideę mechanizmu chelatowania.
Chelaty laktopeptydowe obfitują, przede wszystkim, w wapń, ale nie tylko, zawierają również inne biopierwiastki zaangażowane w metabolizm tkanki kostnej i, co najważniejsze, w idealnych proporcjach.
Oprócz wapnia, znajdziemy tu również magnez, krzem, cynk, fluor, żelazo – dokładnie wszystko, czego potrzebuje wzrastający kościec i rozwijający się organizm. Pierwiastki w postaci chelatów laktopeptydowych są łatwowchłaniane i transportowane – znakomicie mineralizują i odżywiają tkankę kostną oraz, co niezwykle istotne, niezależnie od wysokości spożycia, nigdy nie będą w stanie zaszkodzić zdrowiu.
Również fosfopeptydy potęgują wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego i jego efektywne wbudowywanie w kości i zęby.
Upraszczając – fosfopeptydy to substancje bioaktywne zbliżone budową do chelatów laktopeptydowych, gdzie pierwiastkiem wbudowanym w strukturę mikropeptydu pozostaje fosfor. Jednak fosfor to, dla organizmu, pierwiastek absolutnie wyjątkowy. Ten pierwiastek reguluje aktywność peptydów – procesy fosforylacji i defosforyzacji (przyłączenia lub odszczepienia fosforu) są najpowszechniejszymi mechanizmami regulacji aktywności biologicznej. Hormony – najważniejsze czynniki regulatorowe organizmu, zawdzięczają swoją aktywność zdolności wpływania na te procesy. Fosfopeptydy wykazują aktywność quasi (niby) hormonalną, w odniesieniu do gospodarki wapniowej i metabolizmu tkanki kostnej, można więc, uznać je za egzohormony - hormony pochodzenia pokarmowego, do których to związków zaliczane są również witaminy – D i A (patrz dalej).
Fosfopeptydy potęgują wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego, kontrolują jego transport w organizmie i zagospodarowywanie w tkance kostnej.
Fosfor, obok wapnia, jest pierwiastkiem najistotniejszym dla kondycji tkanki kostnej. Wspólnie z wapniem tworzy hydroksyapatyt – mineralne rusztowanie kośćca – substancję odpowiedzialną za mechaniczną wytrzymałość kości. Z uwagi na wyjątkowe znaczenie biologiczne fosforu, organizm poddaje jego zasoby niezwykle rygorystycznej kontroli. W procesy biologiczne wprzęgany jest on, w tkankach pozakostnych, przez fosfolipidy (znana substancja z tej grupy to lecytyna), zaś w tkance kostnej, głównie - ... fosfopeptydy. Tak więc, oprócz roli quasihormonalnej, fosfopeptydy są również substancją magazynową dla metabolizmu tkanki kostnej.
Kalcyferol – witamina D – steruje wchłanianiem wapnia
Kalcyferol zwany popularnie witaminą D, po pobraniu z pożywienia, jest aktywowany w organizmie do kalcytriolu – hormonu steroidowego zawiadującego gospodarką wapniowo-fosforanową. Nazwa ,,witamina D” pozostaje pewną zaszłością - kalcyferol i kalcytriol uznawane są obecnie za egzohormony (egzo- tzn. dostarczane z zewnątrz, w pokarmie) i opisywane przez endokrynologię – naukę o hormonach. Witamina D nasila wchłanianie wapnia i fosforu w przewodzie pokarmowym i kanalikach nerkowych, wpływa na transport tych pierwiastków w organizmie i stężenie w okostnej – strukturze biologicznej powlekającej kościec. Ponieważ hydroksyapatyt (patrz wyżej) może powstawać jedynie przy odpowiednio wysokim stężeniu wapnia i fosforu w okostnej, dlatego dopiero dostateczna ilość kalcyferolu w diecie gwarantuje właściwą mineralizację i wytrzymałość mechaniczną kośćca. Również pod tym względem mleko - pokarm obfitujący w witaminę D – zawiera jej dużo, tyle, co uznawane za najbogatsze źródło, wątróbki rybne.
Poznaliśmy fosfopeptydy i kalcyferole – egzohormony znajdowane w mleku. Jednak, mleko zawiera znacznie więcej tego typu substancji – natura stworzyła ten pokarm do żywienia niemowląt, których układ wewnątrzwydzielniczy (hormonalny) dopiero się kształtuje, zaś organizm potrzebuje wsparcia hormonalnego ze źródeł zewnętrznych.
Mleko zapewnia takie wsparcie, transferując hormony z organizmu matki do organizmu dziecka. Wśród nich znajdują się istotne dla metabolizmu tkanki kostnej – mikropeptydy o aktywności wzrostowej – nasilające proteogenezę i sulfutację – niezwykle istotne mechanizmy kontrolujące odbudowę organicznych elementów kości.
Musimy pamiętać, że nie tylko mineralizacja, ale również proteogeneza – odbudowa elementów organicznych jest procesem warunkującym właściwą kondycję tkanki kostnej.
Struktury organiczne kośćca to białka i, jako takie, powstają z drobniejszych ,,cegiełek” – aminokwasów. Od dawna wiadomo, że, aby budowa białek kostnych przebiegała z właściwą dynamiką, aminokwasy muszą być pobierane z pożywienia w pewnych, ustalonych, optymalnych proporcjach. Zapewnia to nie tylko nasilenie budowy elementów organicznych kośćca, ale, jednocześnie, ograniczenie proteolizy – zjawisko rozpadu.
Aminokwasowy białek mleka uznawane są za wzorcowe, tj. najlepiej służące budowie i regeneracji struktury biologicznej człowieka, w tym również elementów organicznych tkanki kostnej.
Już, z tego krótkiego przeglądu bioaktywnych składników mleka widać, że natura tworząc ten pokarm, uczyniła zeń produkt absolutnie wyjątkowy. Dla zachowania zdrowego uśmiechu i mocnych kości, powinniśmy spożywać przynajmniej jedną solidną porcję dziennie, samego mleka lub jego przetworów. Jednakże, aby uniknąć problemów z nadwagą, najlepiej wybierać te, z ograniczoną zawartością tłuszczu i niesłodzone cukrem.
Tak, jak w każdej dziedzinie życia świat pędzi do przodu – postęp nie omija również technologii przetwórstwa mleczarskiego.
Specjalistom z tej branży nie wystarczają już najróżnorodniejsze palety serów, jogurtów czy kefirów, dzisiaj, izolują oni najaktywniejsze kościotwórcze mikroskładniki mleka i taki, odżywczy dla zębów i kości miks, oferują w postaci lingwetek – mleczno-czekoladowych pastylek do ssania.
koniec
mgr. farm. Sławomir Ambroziak
OLIMP OSTEOBLOCK - dietetyczny środek spożywczy w postaci tabletek, stymulujący tworzenie tkanki kostnej, zalecany w celu wzbogacenia diety w aktywne substancje wspomagające tworzenie tkanki kostnej. Preparat jest kompozycją skoncentrowanych, bioaktywnych składników pokarmowych mleka - fosfopeptydów (CPP) i kompleksu składników mineralnych (Laktowal), uzupełnioną magnezem, cynkiem i kalcyferolem (witaminą D3). Izolowane bioaktywne składniki mleka dostarczają pełnego kompleksu łatwoprzyswajalnych substancji biorących udział w tworzeniu kośćca - wapnia, fosforu, aminokwasów i peptydów, umożliwiają powstawanie rozpuszczalnych organicznych kompleksów fosforu i wapnia, ułatwiają wchłanianie tych pierwiastków w przewodzie pokarmowym, transportują je do tkanki kostnej, gdzie zawiadują procesem tworzenia apatytu (fosforan wapnia) - substancji stanowiącej nieorganiczny fundament kości. Stwierdzono, że właściwości te najpełniej się ujawniają przy proporcji preparatu CPP do wapnia w diecie w ilości około 4:1.OLIMP OSTEOBLOCK
Preparat polecany:
- w profilaktyce osteoporozy i próchnicy.
- w profilaktyce choroby zwyrodnieniowej stawów
- w okresie intensywnego wzrastania (dzieci powyżej 6 roku życia i młodzież).
- w okresie rekonwalescencji po złamaniach i pęknięciach kości oraz zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych.
- w profilaktyce miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych.
- we wszystkich stanach wzmożonego zapotrzebowania na wapń, fosfor, magnez, cynk, witaminę D3 i aminokwasy.

Zalecane dzienne spożycie: 5-6 tabletek dziennie lub ew. więcej, w zależności od indywidualnego zapotrzebowania (wieku, stanu fizjologicznego). Dla zwiększenia efektywności działania, szczególnie w dysfunkcjach aparatu ruchu, proponujemy łączne stosowanie preparatów OLIMP OSTEOBLOCK i OLIMP KOLAGEN ACTIV PLUS.

www.sportatut.com.pl
www.sportatut.com.pl/zakupy/productlist.asp
linki sponsorowane, reklamy
produkty na dziąsła - KOLAGEN_cito szachy - KOLAGEN_cito kajakarstwo - KOLAGEN_cito na kości - KOLAGEN_cito kolarstwo - KOLAGEN_cito nurkowanie z rurką - KOLAGEN_cito nurkowanie z akwalungiem - KOLAGEN_cito na rozstępy - KOLAGEN_cito ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarz szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla całej rodziny - szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla sedniorów - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ładny głos szałwia - Cukierki_Szalwiowe produkty na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na urlopie szałwia - Cukierki_Szalwiowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe oczyszczenie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w zielarniach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe specjały - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe doskonały dezodorant - Dezodorant_SuperDeo wyścigi samochodowe - Dezodorant_SuperDeo rzut oszczepem - Dezodorant_SuperDeo surfing - Dezodorant_SuperDeo gimnastyka - Dezodorant_SuperDeo tenis stołowy - Dezodorant_SuperDeo siatkówka - Dezodorant_SuperDeo dla piłkarzy - Dezodorant_SuperDeo


Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook