Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Ludomiry, Benedykta Piątek 7. Maja 2021r
linki sponsorowane, reklamy
Choroba nadciśnieniowa
Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) za górną prawidłową wartość ciśnienia tętniczego skurczowego uznaje się 139 mm Hg, zaś dla ciśnienia rozkurczowego 89 mm Hg. Mówi się też o tzw. ciśnieniu tętniczym optymalnym, gdy jego wartość jest niższa od 120/80 mm Hg; prawidłowym, gdy wartość ta jest niższa od 130/85 mm Hg, oraz o tzw. ciśnieniu tętniczym wysokim prawidłowym, gdy ciśnienie skurczowe wynosi od 130-139 mm Hg a ciśnienie rozkurczowe 85-89 mm Hg.

Z wiekiem ciśnienie tętnicze ma skłonność do wzrostu
U człowieka w wieku około sześćdziesięciu lat ciśnienie wynosi przeciętnie 140/90 mmHg. Później ciśnienie skurczowe może wzrastać, a ciśnienie rozkurczowe nie zmienia się. Jeżeli u badanego stwierdza się wartości ciśnienia wyższe od normy w czasie szeregu pomiarów, a obok tego pewne powikłania, przypisywane nadciśnieniu, to należy przypuszczać, że podniesienie tego ciśnienia jest zjawiskiem patologicznym.

Uzasadniony lęk przed chorobą nadciśnieniową
Choroba nadciśnieniowa kojarzy się nam słusznie z udarem mózgu, zawałem mięśnia sercowego lub mocznicą. Jest ona również jednym z głównych czynników sprzyjających miażdżycy w układzie sercowo-naczyniowym (vide – miażdżyca). Z wysokim ciśnieniem jest podobnie, jak z gorączką. Gorączka może być objawem wielu chorób: infekcyjnych, toksycznych, nowotworów, krwawień śródtkankowych, rozpadu krwinek czerwonych. Podobnie, wysokie ciśnienie może być objawem schorzeń: serca i tętnic, nerek i moczowodów, zatrucia ciążowego lub zatrucia ołowiem, cukrzycy, artretyzmu (dny), zaburzeń hormonalnych (nadnerczy, przysadki mózgowej) lub wreszcie działania doustnych środków antykoncepcyjnych.

Nie lękajmy się przypadkowych wahań ciśnienia krwi
Nie zawsze gorączka i wysokie ciśnienie mają charakter patologiczny. Podniesienie się ciśnienia występuje np. po dużym wysiłku fizycznym, po wypiciu alkoholu, kawy, mocnej herbaty lub po nieprzespanej nocy i znika bezszkodowo wraz z ustąpieniem działania tej przyczyny. Gorączka może się zjawić również sporadycznie po podaniu stężonego roztworu soli lub glukozy, silnych środków przeczyszczających, odwodnieniu (anhydremia u dzieci) lub na tle odruchowym, np. w czasie cewnikowania przewodu moczowego. Gorączka i wzrost ciśnienia mogą też zjawiać się razem po podaniu dużych dawek adrenaliny, kofeiny, tyroksyny lub po wstrzyknięciu białka obcogatunkowego. Przy patologicznym wzroście ciśnienia tętniczego mogą też wystąpić dolegliwości ze strony serca, nerek, naczyń mózgu i siatkówki.

Wyróżnia się trzy stopnie nadciśnienia tętniczego:
- stopień 1 – kiedy ciśnienie tętnicze mieści się w przedziale 140/90 do 159/99,
- stopień 2 – do maksymalnych wartości 179/109 mm Hg,
- stopień 3* – kiedy wartości ciśnienia przekraczają 180/110 mm Hg.
*Uwaga! W przypadku, gdy nadciśnienie znacznie przekroczy wartość 180/110 mm Hg należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem!

Ze względu na przyczynę chorobową powodującą nadciśnienie wyróżnia się:
- nadciśnienie spowodowane przez jakąś znaną chorobę – tzw. nadciśnienie wtórne
- nadciśnienie, którego przyczyn nie znamy – tzw. nadciśnienie pierwotne (samoistne)

Nadciśnienie wtórne
Nazywamy nadciśnieniem tętniczym wtórnym – taki stan nadciśnienia, który jest objawem znanych schorzeń, dających się diagnostycznie rozpoznać. Występuje ono u 20–25% chorych z nadciśnieniem.

Nadciśnienie pierwotne (samoistne)
U większości chorych ok. 75–80% stwierdza się tzw. chorobę nadciśnieniową samoistną, czyli taką, której przyczyna nie jest dokładnie znana. Choroba ta ujawnia się zwykle w czasie przypadkowego pomiaru krwi i cechuje się powolnym rozwojem, a chorzy początkowo nie odczuwają tej dolegliwości. Jednak długotrwały stan nadciśnienia obciąża coraz bardziej układ sercowo-naczyniowy. Choroba zwykle ma przebieg cechujący się kilkoma okresami rozwoju zwanymi:
1) okresem wstępnym nadciśnienia tętniczego;
2) okresem chwiejnego nadciśnienia tętniczego, które ma charakter niestały;
3) okresem nadciśnienia utrwalonego, z pierwszymi niebezpiecznymi powikłaniami dla zdrowia;
4) okresem nadciśnienia długotrwałego, z późniejszymi niebezpiecznymi dla życia powikłaniami, czy patogennymi następstwami chorobowymi wywołanymi przez nadciśnienie.

I – Okres wstępny nadciśnienia tętniczego
W tym okresie różnice w okresowych pomiarach ciśnienia są nieduże, np. 165/95 lub 125/85 i nie stwierdza się innych uchwytnych zmian patologicznych.

II – Okres chwiejnego nadciśnienia tętniczego
Okres ten cechują znaczne wahania ciśnienia, stąd jego nazwa „chwiejny”. Wyniki pomiarów raz rosną a raz spadają do wartości właściwych. W tym okresie mogą się już zjawiać zmiany w nerkach, sercu (EKG) i na dnie oczu, przy dolegliwościach charakterystycznych dla schorzenia w okresie skoków ciśnienia, jak np.: zawroty i bóle głowy (ok. potylicy), szum w uszach, zaburzenia widzenia, mdłości, osłabienie ogólne itp.

III – Okres nadciśnienia utrwalonego, z niebezpiecznymi powikłaniami
Ten okres to stan znacznego i stałego podwyższonego ciśnienia, z występowaniem znacznych dolegliwości oraz dużych zmian w nerkach, sercu (EKG), na dnie oczu (badanie okulistyczne). W RTG zmiany sercowo-naczyniowe, w moczu krwinki, wałeczki i ślady białka. Najwięcej powikłań zdarza się w tym okresie w postaci krwotoków i zakrzepów mózgowych, zawałów mięśnia sercowego, ostrej niewydolności lewej komory, z objawami obrzęku płuc oraz przejścia w tzw. nadciśnienie złośliwe, które częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet w wieku 35–50 lat.
Przebieg choroby przybiera charakter burzliwy, a wartości ciśnienia rozkurczowego przekraczają 120 mmHg, co jest znacznie groźniejsze niż wysokie wartości ciśnienia skurczowego nawet ponad 200 mmHg, przy rozkurczowym małym lub średnim w granicach 70–65 mmHg. W moczu zjawia się białko, krwiomocz, wałeczki ziarniste.
Badanie dna oka wykazuje obrzęk i zatarcie zarysu tarczy nerwu wzrokowego oraz białe plamy siatkówki. Okres ten w przebiegu typowym cechuje się zawrotami i bólami głowy typu migrenowego oraz zaburzeniami wzrokowymi i słuchowymi.

IV – Okres nadciśnienia długotrwałego, z trwałymi powikłaniami niebezpiecznymi dla życia
Ten okres to już zaawansowane schorzenie cechujące się stałym wysokim nadciśnieniem, dużymi utrwalonymi zmianami w narządach, łącznie z zaburzeniami widzenia i słuchu, z przewlekłą niewydolnością wieńcową serca, stałą i często nie wyrównaną niewydolnością krążenia oraz zaznaczającym się niedołęstwem psychicznym.
Stały i postępujący wzrost liczby chorych z nadciśnieniem tętniczym doprowadził do tego że obecnie w kraju ponad 3 mln osób cierpi na tę chorobę, na święcie ok. 15% populacji. Przyczyną tego zjawiska jest stałe, rosnące napięcie nerwowe, związane z tempem życia i pracy, pogonią za dobrami materialnymi. Człowiek pracy szuka dziś schronienia przed kłopotami życia w domu rodzinnym. Niestety, w wielu rodzinach brakuje ciepłej atmosfery domowej, którą zatruwa ciasnota lokalowa, co prowadzi do konfliktów, zniechęcenia i drażliwości. Dlatego konieczne jest wypracowanie własnych metod postępowania w takich warunkach bytowych. Powinny być one oparte na wzajemnym zrozumieniu i uczynności oraz wprowadzeniu pewnej dozy humoru i pogody ucha, które rozjaśniają zawsze nawet najbardziej ponure i dokuczliwe dolegliwości życia zbiorowego.
Chorzy z długotrwałym nadciśnieniem tętniczym powinni dbać o odpowiednią dietę, opartą o Biblijne nakazy i zakazy żywienia oraz stosować w życiu zasadę „głowa w górze i chłodzie, nogi w dole i cieple”.

BIBLIOGRAFIA
  1. BIBLIA LECZY (THE BIBLE CURE), Reginald Cherry, USA, Wydawnictwo M., Kraków 2006.
  2. UZDROWIENIA LURDZKIE (w świetle dokumentow lekarskich), ks. Jozef Balleney, Guerisons de Lourdes, Wydawnictwo Ojcow Franciszkanów, Niepokalanów 1982.
  3. MYŚLĘ WIĘC JESTEM, Wydawnictwo „Antyk”, 1993.
  4. LECZENIE GŁODEM (Komu Wolno Pościć), Gerhard Leibóld, Ofi cyna Wydawnicza „SPAR”, Warszawa (Heilfasten • Entschlaeken • Regenierem • Abnehmen).
  5. WEGETARIANIZM, Kinga Wiśniewska-Roszkowska, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987.
  6. MILK – a silent Killer, dr Naud Kishore Sharma, Ofi cyna Wydawnicza „SPAR”, Warszawa 1996.
Janusz Mieczysław Śliwa
lekarz chorób wewnętrznych i medycyny pracy
linki sponsorowane, reklamy
produkty na gładką skórę - KOLAGEN_cito lifting ciała - KOLAGEN_cito kolagen na dziąsła - KOLAGEN_cito młody wygląd - KOLAGEN_cito kolagen na piersi - KOLAGEN_cito kolagen na rozstępy - KOLAGEN_cito podnoszenia ciężarów - KOLAGEN_cito preparaty na naczynka krwionośne - KOLAGEN_cito nowości z apteki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki verbena szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości - szałwia - Cukierki_Szalwiowe częsty kaszel przyczyny szałwia - Cukierki_Szalwiowe lekarz radzi na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty - szałwia - Cukierki_Szalwiowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe przeciw stresowi - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z apteki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z głogu - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z głogu - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe specjały - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe skoki narciarskie - Dezodorant_SuperDeo jazda na snowboardzie - Dezodorant_SuperDeo łyżwiarstwo - Dezodorant_SuperDeo podnoszenia ciężarów - Dezodorant_SuperDeo akrobacje spadochronowe - Dezodorant_SuperDeo wędkarstwo - Dezodorant_SuperDeo ranking dezodorant - Dezodorant_SuperDeo jazda na rolkach - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.