Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Damiana, Romany Sobota 23. Lutego 2019r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Leczenie interferonem
W ramach 15 Kongresu ECTRIMS
(Europejskiego Komitetu ds. Leczenia i Badania Stwardnienia Rozsianego) . Bazylea (Szwajcaria), 18 września 1999 r)
dr Claus-Steffen Sturzebecher (Berlin, Niemcy) omówił w swoim wykładzie wynik naukowych badań związanych ze stosowaniem Interferonu beta-1b.
Na wstępie swoje doświadczenia w leczeniu chorych na stwardnienie przedstawił dr Fredefig Barkhof (Amsterdam).
Przeprowadzona przez niego 3 letnia terapia grupy 95 chorych interferonem beta 1b pozwoliła osiągnąć 45% spadek rozwoju tzw. T1 zależnych uszkodzeń mózgu, zwanych przez neurologów „czarnymi dziurami”, w porównaniu do osób nie otrzymujących kuracji lekiem (tzw. grupy kontrolnej otrzymującej placebo, czyli bezwartościową leczniczo, nieszkodliwą dla zdrowia substancję pozorującą lek.). Postępy terapii monitorowano wysoce precyzyjnym obrazowaniem ( tzw. neuroobrazowaniem ) przy pomocy rezonansu magnetycznego (MRI).
Dr Dawn Langdon (Egham) podzieliła się swym sukcesem terapeutycznym osiągniętym dzięki interferonowi beta 1b w ograniczaniu rozwoju zaburzeń poznawczych u chorych na wtórne postępujące stwardnienie rozsiane (SPMS).
Tzw. badania kontrolowane udowodniły, że u 96 chorych leczonych w ten sposób przez 3 lata - zaburzenia poznawcze postępowały wolniej, niż w grupie chorych nie przyjmujących leku (grupie kontrolnej). Stwierdzono też u chorych leczonych interferonem beta 1b istotną poprawę trwałej uwagi oraz bezpośredniej, (świeżej) pamięci.
Chorzy pod wpływem leczenia interferonem beta 1b uzyskiwali również widoczną poprawę jakości życia (mierzoną na specjalnej skali punktowej SIP) – stwierdził w kolejnym wystąpieniu dr Michael Hutchinson (Dublin).
W końcowym referacie dr Ludwig Kappos (Bazylea) przedstawił wyniki ostatnich badań Europejskiego Studium Wtórnie Postępującego Stwardnienia Rozsianego. U 289 chorych leczonych już pewien czas interferonem beta 1b, po przedłużeniu terapii na dalsze 18 miesięcy - stwierdzono korzystne przedłużenie się okresu poprzedzającego wystąpienie tzw. potwierdzonej progresji choroby (tj. ostrego stanu choroby i pogłębienia się jej objawów). Ponadto już po 9 miesiącach terapii stwierdzono znaczące zmniejszenie liczby chorych z progresją choroby – w porównaniu do grupy osób nie otrzymujących interferonu. Zaobserwowano również, że u osób leczonych interferonem beta 1b wolniej postępował proces utraty sprawności.
Następne Satelitarne Sympozjum odbędzie się w Londynie, w czerwcu 2001 r.

Opracował Edward Ozga Michalski na podstawie sprawozdania z Satelitarnego Sympozjum które odbyło się w ramach 16 Kongresu ECTRIMS Europejskiego Komitetu ds. Leczenia i Badania Stwardnienia Rozsianego
Więcej informacji www.neuromed.pl
Interferon beta-1b nie tylko korzystnie modyfikuje autoimmunizację,
lecz może także wpływać na wirusowe zakażenie u chorych na SM. Lek ten zwiększa proporcję supresyjnych limfocytów we krwi obwodowej – hamujących nadmierną aktywność układu odpornościowego, obniża poziom prozapalnych cytokin, itp. Pod względem klinicznym wykazuje pozytywny wpływ na niektóre neurologiczne i neuropsychologiczne objawy choroby. Hamuje on tzw. rzuty choroby w nawracającym SM, spowalnia o 12 miesięcy w porównaniu z placebo progresję choroby oraz poprawia jakość życia we wtórnie postępującym SM. Należy podkreślić, że częstość rzutów spadła o 15% po niższych dawkach (6 dziennie) Interferonu beta-1b i o 33% po wyższych dawkach (8 dziennie) tego leku...
Źródło: fragment wypowiedzi Doc. dr med. Wojciech Cendrowski
Więcej informacji www.neuro.med.pl
Hormonalne środki antykoncepcyjne nie wpływają na ryzyko zachorowania na stwardnienie rozsiane
Kilkunastoletnie badanie epidemiologiczne ponad 200 000 kobiet (Nurses Health Study). wykazały, że stosowanie środków antykoncepcyjnych oraz ilość przebytych porodów nie wpływa na ryzyko zachorowania na stwardnienie rozsiane, mimo że wcześniejsze dane doświadczalne i kliniczne przemawiały za ochronnym działaniem estrogenów.
Więcej na ten temat
Źródło: internet maj 2001
linki sponsorowane, reklamy
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij