Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Franciszka, Zdzisława Środa 29. Stycznia 2020r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Społeczny aspekt depresji
Depresja jest jedną z najczęściej występujących chorób psychicznych, zarówno w populacji ogólnej, jak i wśród osób szukających porady u psychiatry lub lekarza rodzinnego. Według przeprowadzonych w USA szacunków, chorobowość z powodu dużej depresji przynosi olbrzymie straty jednostce i społeczeństwu. Koszty depresji rozpatrywać można w zależności od tego, kto jest nimi obciążony - chory, rodzina czy społeczeństwo.
Wyniszczające objawy emocjonalne, poznawcze i somatyczne depresji są powszechnie znane.
Obecność chorego na depresję członka rodziny jest bardzo bolesna dla bliskich. Niekiedy mogą oni niesłusznie oskarżać siebie za powstanie choroby. Zaburzenia rodzinnego funkcjonowania chorego stają się źródłem poważnego stresu dla bliskich. Osoby cierpiące na depresję są mniej zaangażowane w obowiązki domowe czy wychowywanie dzieci, zrzucając tym samym tę pracę na pozostałych domowników. Chorzy zazwyczaj nie są w stanie pracować, co prowadzi do kłopotów finansowych rodziny. Relacje z bliskimi często stają się złe, dochodzi do konfliktów, odsunięcia się lub nadmiernego uzależnienia. Z tego powodu często obserwuje się występowanie wtórnej, reaktywnej depresji u partnerów osób cierpiących na tę trudną chorobę. Nierzadko małżonkowie rozchodzą się, nie potrafiąc przezwyciężyć trudności wynikających z depresji jednego z nich.
Depresja może również nasilać objawy choroby somatycznej oraz zmniejszyć motywację do wysiłku, jakiego wymaga rehabilitacja.
W rezultacie społeczne konsekwencje depresji zwiększają się. Podobnie ma się rzecz przy pojawieniu się depresji powikłanej uzależnieniem od alkoholu, leków lub narkotyków. Depresja zwiększa wskaźniki śmiertelności, przede wszystkim z powodu samobójstw, lecz także wskutek większej umieralności z innych przyczyn, głównie chorób układu krążenia.
Większość samobójców wykazuje objawy chorób psychicznych, z których depresja jest najczęstszą.
Częstość samobójstw w Wielkiej Brytanii (około 10 na 100 000 mieszkańców na rok) jest stosunkowo niska jeśli chodzi o Zachodnią Europę, lecz mimo to powodują one aż 1% wszystkich zgonów, będąc ósmą w kolejności przyczyną śmierci, częstszą niż wypadki drogowe. Niewiele opracowań dotyczy wpływu samobójstwa na pozostałych członków rodziny, niemniej jednak wydaje się, że powoduje ono większy stres niż śmierć z innych przyczyn. Samobójstwo jest uważane za jeden z czynników potęgujących stan żałoby. Bliscy mogą odczuwać winę, że nie zapobiegli śmierci, często niespodziewanej choć poprzedzonej pełnym napięcia okresem. "Naznaczenie" związane z samobójstwem może prowadzić do dodatkowych stresów wynikających z braku wsparcia ze strony krewnych, przyjaciół i społeczności lokalnej, którzy nie znali sytuacji chorego.
Wykazano, że depresja występująca u kobiety po porodzie ma ujemny wpływ na rozwój intelektualny dziecka.
Uważa się dziś, że depresja u matki może również predysponować dziecko do problemów w kontaktach interpersonalnych w życiu dorosłym, a także do rozwoju chorób psychicznych, włączając depresję i alkoholizm, jakkolwiek wpływ taki nie jest do końca udowodniony. Przyjmując, że depresja zdarza się dwukrotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn, oraz że występuje u wielu kobiet po porodzie, długofalowy wpływ depresji na rozwój dziecka może być najważniejszym, "ukrytym" kosztem tej choroby. Fakt ten jest rzadko brany pod uwagę.

Bardzo rzadko depresja może prowadzić do zabójstwa. Zwykle wtedy występują urojenia, a zabójstwo jest próbą uwolnienia osoby kochanej od świata widzianego jako okrutny i zły.
Koszty bezpośrednie wiążą się z wydatkami związanymi z opieką medyczną: rozpoznaniem i leczeniem, a mogą one być znaczne.
W przypadku depresji są to koszty badań, leków psychotropowych oraz często koszty pobytu w szpitalu. Obciążenia pośrednie wynikają ze zmniejszenia aktywności zawodowej chorego. Ich analiza powinna uwzględniać zwolnienia lekarskie, samobójstwa, a także obniżoną produkcyjność chorego i jego krewnych i przyjaciół. Bliscy chorego, którzy sami są w silnym stresie i poświęcają wiele czasu i wysiłku na opiekę nad nim. W krajach uprzemysłowionych przeprowadzono liczne oszacowania, w wyniku których stwierdzono, iż koszty pośrednie depresji są daleko wyższe niż bezpośrednie i stanowią bardzo znaczne obciążenie finansowe dla społeczeństwa.
Od dawna znane są skuteczne formy leczenia depresji lekami przeciwdepresyjnymi i psychoterapią.
Mimo to, z różnych przyczyn, tylko połowa cierpiących na depresję otrzymuje skuteczną pomoc. Część chorych nie szuka porady lekarskiej z powodu nieświadomości choroby. Dla innych przyczyną jest ujemny wydźwięk towarzyszący chorobie psychicznej. Niekiedy pacjent zwraca się o pomoc do lekarza, lecz rozpoznanie jest błędne; zdarza się to zwłaszcza wtedy, gdy chory podkreśla bardziej objawy somatyczne niż obniżenie nastroju. Czasami diagnoza jest trafna, ale nie dochodzi do wdrożenia leczenia farmakologicznego. Bywa tak nawet dość często. Nawet, gdy lekarz zdecyduje o leczeniu farmakologicznym, wiele czynników może przyczynić się do niepowodzenia. Przepisany lek może być nieskuteczny, bądź dawka preparatu przeciwdepresyjnego zbyt mała. Zdarza się to zwłaszcza w przypadku klasycznych leków trójpierścieniowych, gdzie zwyczajowo dawkę stopniowo zwiększa się. Poza tym chorzy mogą nie przestrzegać zaleceń, z powodu mylnych sądów o ryzyku uzależnienia, bądź z powodu objawów ubocznych lub braku natychmiastowej poprawy. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, leczeniu farmakologicznemu zawsze musi towarzyszyć cierpliwe wyjaśnianie i właściwa psychoterapia. Po ustąpieniu objawów depresji, dla zapobieżenia nawrotom lub kolejnym rzutom, konieczna jest kontynuacja leczenia i w razie wskazań, leczenie podtrzymujące. Obecnie uważa się, że należy stosować lek przeciwdepresyjny w pełnej lub nieco zmniejszonej dawce przez 6 miesięcy po ustąpieniu objawów pierwszego epizodu, a ponieważ niestety w większości przypadków depresja ma charakter nawrotowy, zaleca się również długoterminowe leczenie podtrzymujące.
Jak wykazano, skuteczne leczenie depresji wymaga przezwyciężenia wielu różnorodnych barier i uprzedzeń.
Konieczna jest prawidłowa edukacja, zarówno lekarzy jak i społeczeństwa. Analiza korzyści w stosunku kosztów, porównująca bezpośrednie i pośrednie koszty depresji z wydatkami, wykazała znaczne oszczędności.
Depresja stanowi bardzo poważny problem zdrowotny, wiążący się z ponoszeniem znacznych kosztów w skali budżetu chorego, jego rodziny i całego społeczeństwa.
Zachorowalność na depresję rośnie, podobnie rosną obciążenia z niej wynikające. Istnieją skuteczne metody leczenia depresji, lecz z powodu różnych czynników, związanych z chorym bądź lekarzem, tylko połowa osób z depresją jest leczona właściwie. Zmiana tej proporcji mogłaby znacząco obniżyć koszty tej choroby. Wstępne doniesienia sugerują, iż programy edukacyjne dla pracowników służby zdrowia oraz społeczeństwa są bardzo opłacalne. Niezbędna jest kontynuacja tego typu działań oraz wszechstronne wysiłki badawcze prowadzone w kierunku poprawy rozpoznania i leczenia depresji.
.
ZRÓDŁO: BEZSENNOŚĆ–autor dr med. Janusz Krzyżowski

TREŚCI prezentowane w witrynie mają charakter edukacyjny i dotyczą problemów: bezsenności, depresji, lęków, patologii seksualizmu, psychiatrii transkulturowej autor dr n. med. Janusz Krzyżowski – psychiatra
KONTAKT: Gabinet prywatny tel. 22 833 18 68
Przyjmuje psychiatra: dr nauk med. Włodzimierz Szyszkowski
linki sponsorowane, reklamy
produkty na paznokcie - KOLAGEN_cito motocross - KOLAGEN_cito bóle stawów - KOLAGEN_cito jędrne piersi - KOLAGEN_cito problemy stawów - KOLAGEN_cito kolagen olx - KOLAGEN_cito dbaj o stawy - KOLAGEN_cito gimnastyka - KOLAGEN_cito na wzmocnienie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe w zielarniach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla całej rodziny - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe w aptekach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe produkty z głogu - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe dezodorant dla każdego - Dezodorant_SuperDeo tenis stołowy - Dezodorant_SuperDeo krykiet - Dezodorant_SuperDeo golf - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie z rurką - Dezodorant_SuperDeo wartościowy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo bieganie - Dezodorant_SuperDeo judo - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook