Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Łukasza, Leona Czwartek 22. Kwietnia 2021r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Depresja psychotyczna

(...) jak najdosłowniej umierałem i zmartwychwstawałem kilkakrotnie; jak mówiłem głosami różnych ludzi, jak dwa razy zaniemówiłem, jak bardzo było to realne, jak zostałem podzielony na lewą i prawą stronę, jak bardzo to bolało, jak zamieniłem się w pół-kobietę i pół-mężczyznę, jak bardzo było to realne, jak rozmawiałem z kimś potężnym i inteligentnym, jak błagałem o niemotę, gdy już nie mogłem mówić z nim, choć było to euforyczne; jak błagałem go, by mnie zabił, jak pomagał mi umrzeć "manipulując" oddechem moim, ustami, dziurkami od nosa i tak dalej (...).

E. Stachura, Pogodzić się ze światem

Ta, bardziej skomplikowana postać depresji była wspomniana już w rozdziale czwartym, przy okazji charakteryzowania wszystkich form depresji.
Za względu na to, że przysparza ona często wiele problemów diagnostycznych, a leczenie jej zdecydowanie różni się od pozostałych należy omówić ją szerzej. W 1992 roku rozgorzała na łamach Amerykańskiego Czasopisma Psychiatrycznego (Am J Psychiatry) dyskusja, czy depresja psychotyczna nie jest aby oddzielną jednostką nosologiczną?
Prowadzone statystyki wykazały, że około 1/6 pacjentów z depresją psychotyczną dobrze rokuje pod względem terapeutycznym.
Znaczy to, że stosunkowo szybko uzyskują remisję i trwa ona co najmniej przez rok. Zdecydowana większość pacjentów jednak rokuje znacznie gorzej. Terapia, nawet w warunkach szpitalnych jest z reguły dłuższa i bardziej uciążliwa. Ilość objawów ubocznych większa, co wynika zapewne z konieczności podawania i większych dawek, i różnych leków. Wg niektórych statystyk, nawet 90% pacjentów ma nawrót lub nawroty, przed upływem jednego roku od pierwszego zachorowania. Choroba często przybiera postać nawracającą a tym samym stwarza gorsze rokowania co do szans utrzymania społecznych więzi pacjenta.
Tradycyjne leczenie przeciwdepresyjne okazuje się skuteczne tylko u części pacjentów.
Ponad połowa chorujących na tę formę depresji nie poprawia się nawet po silnych antydepresantach. Dopiero skojarzenie z jednym z silniejszych neuroleptyków stwarza szanse na ustąpienie objawów depresyjnych i psychotycznych.
Jednym ze szczególnych zagrożeń występujących u pacjentów z depresją psychotyczną jest realna szansa popełnienia samobójstwa.
O ile jeszcze pacjentowi depresyjnemu można perswadować cierpliwość w czekaniu na poprawę, która nastąpi w miarę leczenia, o tyle chory urojeniowy odrzuca a priori wszelką perswazję ze strony terapeuty. Prędzej skłonny jest on wciągnąć lekarza w krąg swych podejrzeń, niż poddać się sugestii aby czekać cierpliwie na poprawę. Ponadto, pacjent urojeniowy zazwyczaj swych najbliższych już dawno włączył w krąg osób podejrzanych a tym samym ma znacznie mniejsze oparcie społeczne, tak niezbędne przy istnieniu tendencji samobójczych. Z wymienionych tu względów widoczne jest, że leczenie antydepresyjne i antypsychotyczne powinno być w miarę możliwości energiczne i szybkie. Dlatego, zazwyczaj jako tymoleptyki, stosuje się w tych depresjach leki tradycyjne (np Anafranil). Jeśli chodzi o neuroleptyki, to poza tradycyjnymi, od 1994 roku (po publikacji w Lancecie) zalecany jest Risperidon. Redukowanie dawek tego leku, nawet po uzyskaniu poprawy, powinno być stopniowe, ze względu na możliwość szybkiego nawrotu. Zazwyczaj zaleca się utrzymywanie leku przeciwdepresyjnego, i Risperidonu przez okres około 2 lat od początku uzyskania remisji.
Jak już wspomniałem leczenie pacjentów z depresjami psychotycznymi jest trudnym problemem.
Zazwyczaj odbywa się w warunkach szpitalnych. Niekiedy jednak, gdy rodzina stwarza dostateczne zabezpieczenie, możliwe jest leczenie w domu. Przedstawię teraz skróconą historię choroby jednej z takich pacjentek.
Przed dwoma laty wezwany zostałem na wizytę domową do jednej z podwarszawskich miejscowości.
Pacjentką moją miała być siedemdziesięcioletnia pani mieszkająca wspólnie z mężem, synem, synową i wnukami w małym domku z ogrodem. Ważnym szczegółem był fakt, że synowa owej pacjentki była lekarką, ze specjalnością medycyny rodzinnej i pracowała częściowo w domu. Pacjentka niezbyt chętnie godziła się na wizytę, twierdząc, że „na psychiatrów nie może już patrzeć”. Powodem były jakoby jej złe doświadczenia z przed lat, gdy była dwukrotnie hospitalizowana. Po namowach rodziny i mając jako perspektywę ewentualnie wyjazd do szpitala, zaakceptowała wizytę domową.

Zastałem ją w wojowniczym nastroju, niezbyt chętną do kooperacji. Okazało się, że przed kilkoma dniami „wygnała” z domu męża, zasypując go różnorodnymi oskarżeniami. Starszy pan musiał wyjechać do innego miasta, do drugiego syna, „gdyż atmosfera w domu stawała się nie do zniesienia”. Pacjentka od wielu tygodni miała bardzo złe samopoczucie i uporczywą bezsenność. Skarżyła się na różnorodne dolegliwości bólowe w kręgosłupie i stawach. Dokuczały jej zawroty głowy i „niemożność utrzymania się na nogach”. O wszystkie swe dolegliwości oskarżała męża, który jakoby „ją podtruwa jakąś chemią, aby ją wykończyć i rozpocząć nowe życie”. Pacjentka miała zdecydowanie zły nastrój i okresowo wypowiadała myśli samobójcze. Dotąd jednak żadnych prób nie podejmowała. Po obrazie represji widoczny był u niej element agitacji z niepokojem ruchowym. Część skarg była niewątpliwie przesadzona, a wśród nich skargi na zaburzenia równowagi. Pacjentka bez trudu chodziła po mieszkaniu i miała zdecydowanie ujemną próbę na równowagę (Romberga). Prawdopodobnie część dolegliwości gastrycznych również wyolbrzymiała przypisując je „truciu przez męża”. Jej urojenia były dość usystematyzowane i koncentrowały się na osobie współmałżonka, z którym nigdy nie żyła zgodnie.Przez cały czas pozostawała pod troskliwą i czujną opieką rodziny. Uprzednia choroba o podobnym przebiegu, z podobnymi objawami i oskarżeniami pojawiała się u niej dwukrotnie. Za każdym razem leczona była w szpitalu z rozpoznaniem depresji. Hospitalizacje były długie. Obok trójcyklicznych antydepresantów otrzymywała Sulpiryd. Poprawy, po wypisaniu były niepełne. Urojenia wobec męża, w mniejszym nasileniu, utrzymywały się cały czas. Przed moją wizytą leczona była w Poradni Zdrowia Psychicznego i przyjmowała 200 mg Sulpirydu i 4 mg Lorafenu dziennie. Należy przypuszczać, że leki brała gdyż wydzielali je syn i synowa.

Zaostrzenie przed moją pierwszą u niej wizytą trwało już kilka tygodni. Tym razem rodzina nie chciała oddać jej do szpitala. Pacjentka chorowała ponadto na nadciśnienie tętnicze. Było ono dość dobrze regulowane Enarenalem przez synową – lekarkę.

Rozpoznałem u pacjentki depresję psychotyczną. Zaleciłem podawanie Rispoleptu w niewielkich dawkach, ze stopniowym, powolnym zwiększaniem dziennej dawki do 4 mg. Ponadto, zaleciłem Lerivon w dawce 60 mg dziennie, podzielony tak, aby największa część leku przypadała na noc. W ciągu 2 pierwszych tygodni podawania leków, zwiększona została dawka Lerivonu do 90 mg dziennie. Poprawa następowała powoli, w ciągu 3 miesięcy. Poza polepszeniem nastroju pacjentki, zmniejszyło się jej napięcie urojeniowe i ograniczyła wrogie wypowiedzi wobec męża. Przestała wspominać o samobójstwie. Zaczęła zajmować się trochę domem i ogródkiem. Nie obawiała się jadać naszykowanych i pozostawionych przez synową posiłków. Mąż mógł powrócić do domu, a pacjentka go „tolerowała”. Po 4 miesiącach można było pacjentce zmniejszyć dawkę leków. Przyjmowała, i do dziś przyjmuje, 2 mg Rispoleptu dziennie (możliwa jest również dawka do 4-6 mg) , a na noc 30 mg Lerivonu. Obecnie widuję pacjentkę co kilka miesięcy. Synowa informuje mnie telefonicznie o stanie jej zdrowia. Mimo przebytej w tym roku grypy stan psychiczny chorej utrzymuje się na poziomie wyrównanym z możliwością przebywania w domu i leczenia ambulatoryjnego.
Depresja lekooporna
Zanim postawimy takie rozpoznanie, musimy mieć zebrany od pacjenta, a często i jego rodziny, szczegółowy wywiad. Może lekooporna depresja jest oporna na dotąd stosowane leki? Może konieczna jest radykalna zmiana leczenia i próba z którymś z nowych preparatów? Zazwyczaj do grupy pacjentów z tego typu rozpoznaniami kwalifikowani są chorzy ze somatycznymi komplikacjami lub innymi, nie depresyjnymi zaburzeniami psychicznymi. Ze schorzeń somatycznych należy tu wymienić dla przykładu, choroby tarczycy. Zespoły anankastyczne, przewlekły alkoholizm, nadużywanie narkotyków może również z kolei uczynić depresję pacjenta lekooporną.
Dotychczasowa praktyka kliniczna (pacjenci tacy leczeni są zazwyczaj w warunkach szpitalnych) wykazała, że istnieje kilka sprawdzonych sposobów postępowania z depresjami lekoopornymi:
  • stosowanie wyższych niż przeciętnie dawek leków (głównie trójpierścieniowych, np. Anafranil)
  • leczenie skojarzone kilkoma lekami (np. leki trójpierścieniowych i litu)
  • leczenie elektrowstrząsami
Leczenie światłem
W pochmurne dni jesienią lub zimą w naszej strefie klimatycznej natężenie światła bywa dwa, a nawet trzy razy mniejsze niż w słoneczny letni dzień, a sto razy mniejsze niż w czasie upalnego lata na plaży. Niedobór światła zimą sprawia, że funkcjonowanie całego organizmu ludzkiego, a szczególnie układu hormonalnego, ulega zakłóceniu. Ludziom, którzy cierpią na sezonowe depresje, których pochodzenie wiążę się z małym naświetleniem można próbować pomóc światłoterapią.
Uważa się, że bezpośrednią przyczyną dolegliwości jest zmniejszenie ilości światła docierającego do siatkówki oka.
Sygnały o zmniejszonym naświetleniu docierają do szyszynki - gruczołu dokrewnego, którego działanie nie jest jeszcze do końca w pełni wyjaśnione. Wiadomo jednak, że sygnały o narastających ciemnościach stymulują ilość wydzielanych hormonów ( między innymi; melatoniny).
Pacjentów cierpiących na depresje sezonowe umieszczano w pokoju o białych ścianach, w którym specjalnie zaprojektowane lampy emitują światło o spektrum zbliżonym do światła dziennego.
Zalecano chorym przebywanie w tak naświetlonym pomieszczeniu około 30 minut. Terapia składa się zazwyczaj z siedmiu seansów.
Osoby poddawane zabiegom relacjonowali często uczucie lekkości, wewnętrznego spokoju i poprawy nastroju. A przecież właśnie objawami depresji sezonowej jest nienaturalne zmęczenie, senność, brak chęci do życia i do pracy. Nieliczni tylko pacjenci podawali niezbyt nasilone skargi na dolegliwości z przewodu pokarmowego.
Naświetlaniem próbowano leczyć przede wszystkim depresje sezonowe. Stosowanie tej formy terapii fizykalnej w innych typach depresji nie dawało zadawalających rezultatów.
Były również próby zastosowania terapii światłem u pacjentek z rozpoznaniem bulimii sezonowej, która pojawia się zazwyczaj zimą.
Chorobie tej towarzyszy z reguły znaczne pogorszenie nastroju a często i pełnoobjawowa depresja. Terapia światłem działa poprzez podwyższanie poziomu serotoniny u człowieka. Podobnie działa większość leków antydepresyjnych.
Leczenie węglanem litu
W zasadzie lit nie jest stosowany do leczenia pojedynczego rzutu czy epizodu depresyjnego. Jednak u pacjentów, u których depresje „przeplatają się z okresami pobudzenia i zwiększonego napędu, nazywanymi przez psychiatrów stanami maniakalnymi, lit jest świetnym „stabilizatorem” zapobiegającym pojawianiu się zarówno manii jak i depresji. Tak więc, zdarza się, że pacjenci z rozpoznaniem depresji przyjmują ten preparat. Leczenie takie, tak jak każda terapia profilaktyczna, prowadzone jest przez lata, a jego efekt może być oceniony dopiero po roku lub dłuższym okresie. Leczenie litem musi być zawsze monitorowane regularnymi badaniami poziomu tego pierwiastka we krwi, a wartości prawidłowe w czasie leczenie oscylują między 0,5 a 1,0 mEq/l. Istnieją jeszcze inne substancje o podobnym, stabilizującym działaniu, które stosujemy u osób przewlekle chorych na dwubiegunowe postaci depresji.
Leczenie elektrowstrząsami
Mimo, że z dawnej metody zostało niewiele poza ideą, a procedury są diametralnie różne, to budzi ona nadal grozę i kojarzona jest z najgorszymi, niekiedy wręcz sadystycznymi, poczynanimi psychiatrów. Gwoli uspokojenia dodam, żaden prywatny lekarz w Polsce nie stosuje w swym gabinecie elektrowstrząsów!

Pisząc jednak o leczeniu depresji nie sposób nie wspomnieć i o tym sposobie leczenia. Ideą jej jest by przy pomocy prądu elektrycznego, tak oddziaływać na biochemię i neurofizjologię ośrodkowego układu nerwowego aby leczyć ciężką depresję i inne jeszcze, zagrażające życiu choroby psychiczne. Aktualnie metoda ta opiera się na wykonywaniu zabiegu w uśpieniu pacjenta i przy całkowitym zwiotczeniu mięśniowym. Nie dochodzi więc do żadnego „wstrząsania” ani drgawek. Aparatura tak dawkuje prąd, aby był on o możliwie najniższych i tolerowanych parametrach. Jeśli chodzi zaś o bezpieczeństwo, to wedle olbrzymich statystyk, wyrwanie zęba stwarza dziś większe ryzyko niż opisywane leczenie.

Jeśli już dochodzi do stosowania elektrowstrząsów, to wykonywane są one przez wyspecjalizowany zespół lekarzy, z anestezjologiem włącznie, i tylko w warunkach szpitalnych. Wskazaniami zaś obecnie są depresje i inne schorzenia bezpośrednio zagrażające życiu pacjenta. Jeśli zachodzi konieczność stosowania tego leczenia, to sytuacja jest porównywalna do tej, kiedy chirurg mówi o konieczności wykonania operacji wyrostka robaczkowego.
Próby leczenia depresji polem elektromagnetycznym
Od dawna już próbowano pobudzać struktury mózgu, a tym samym jego pracę, stymulacją elektryczną. Pierwsze tego rodzaju próby wykonywał jeszcze Penfild operując pacjentów chorych na padaczkę. Później jednak, po oporze większości środowisk medycznych eksperymenty te zarzucono.

Magnetyczna stymulacja pośrednia okazała się próbą dużo bardziej bezpieczną. Prąd w zwoju elektromagnesu umieszczony nad głową pacjenta generuje pole elektromagnetyczne, które z kolei pobudza aktywność elektryczną mózgu. Zasadnicze znaczenie ma częstotliwość impulsów elektrycznych przepływających przez zwoje elektromagnesu. Jeśli przepływa przez nie 1-5 impulsów na sekundę, można zaobserwować spowolnienie pracy mózgu. Gdy jednak częstotliwość zwiększy się do 25 impulsów na sekundę, neurony zaczynają się ożywiać. Uważa się, że pole elektromagnetyczne pomaga leczyć depresję
Terapia ta, zdaniem badaczy amerykańskich jest rzeczywiście skuteczna .
Jej efekty nie ustają w momencie zaprzestania stymulacji. Aby jednak odniosła pożądany skutek, trzeba ustawić parametry elektromagnesu. Sama kuracja polega na magnetycznej stymulacji płatów przedczołowych mózgu. Optymalne wyniki osiąga się dzięki codziennym półgodzinnym seansom odbywającym się przez kilka tygodni.
Pojedyncze badania sugerują, że terapia ta może być stosowana także w leczeniu innych zaburzeń psychicznych. Z kolei stymulacja obszaru skroniowo-potylicznego mózgu ma powodować jakoby zanik halucynacji słuchowych u cierpiących na nie pacjentów (?) Ze względu na dość prostą budowę urządzenie do magnetycznej stymulacji mózgu nie jest zbyt drogie. Gdyby te doniesienia się potwierdziły w szerszych badaniach, w różnych ośrodkach terapia magnetyczna miałaby szansę stać się dostępnym sposobem leczenia depresji.
.
ZRÓDŁO: BEZSENNOŚĆ–autor dr med. Janusz Krzyżowski

TREŚCI prezentowane w witrynie mają charakter edukacyjny i dotyczą problemów: bezsenności, depresji, lęków, patologii seksualizmu, psychiatrii transkulturowej autor dr n. med. Janusz Krzyżowski – psychiatra
KONTAKT: Gabinet prywatny tel. 22 833 18 68
Przyjmuje psychiatra: dr nauk med. Włodzimierz Szyszkowski
linki sponsorowane, reklamy
produkty dla biegaczy - KOLAGEN_cito produkty dla piłkarzy - KOLAGEN_cito kolagen na stawy - KOLAGEN_cito narciarstwo - KOLAGEN_cito nurkowanie z rurką - KOLAGEN_cito badminton - KOLAGEN_cito fryzjerzy - KOLAGEN_cito zmarszczki - KOLAGEN_cito częsty kaszel przyczyny szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z apteki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na ból gardła szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel tabletki szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki verbena szałwia - Cukierki_Szalwiowe częsty kaszel przyczyny szałwia - Cukierki_Szalwiowe na ból gardła szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z apteki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe szybownictwo - Dezodorant_SuperDeo wioślarstwo - Dezodorant_SuperDeo toczenie się w plastikowej kuli - Dezodorant_SuperDeo skok w dal - Dezodorant_SuperDeo rzut dyskiem - Dezodorant_SuperDeo bieg z przeszkodami - Dezodorant_SuperDeo szybownictwo - Dezodorant_SuperDeo górskie spływy kajakowe - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.