Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Nikodema, Albina Niedziela 15. Września 2019r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Wczesne zapobieganie przerzutom do kości
Corocznie, co trzecia, z około 11 000 tysięcy Polek odkrywających u siebie raka piersi ma przerzuty, które najczęściej atakują kości. To alarmujące dane nie do końca tłumaczy wyższy, niż w krajach Zachodu stopień zawansowania raka w chwili wykrycia. Wysokie zagrożenie przerzutami do kości pojawia się również u chorych w krajach o wczesnej wykrywalności raka piersi i innych nowotworów i ma głębsze przyczyny patofizjologiczne. Toteż z dużym zainteresowaniem obserwowane są międzynarodowe badania skuteczności skuteczności zapobiegania przerzutami nowotworowymi do kości, przy pomocy bifosfonianów. W tym zwłaszcza obiecującego terapeutycznie klodronianu. Korzystając z obecności w Polsce jednego z liderów tych badań – światowej sławy kanadyjskiego onkologa prof. Aleksandra H.G Patersona - zapytaliśmy go o opinię nt. skuteczności tej profilaktyki.
Red: Jakie cele przyświecały największym dotąd międzynarodowym badaniom klinicznym nad rolą bifosfonianów w profilaktyce przerzutów do kości, w których brał Pan udział?
Prof: Podstawowym celem tych badań było określenie wpływu bifosfonianów – w tym szczególnie obiecującego terapeutycznie klodronianu - na hamowanie przerzutów do kości, zanim one jeszcze wystąpią. Inne ważne pytania to: określenie wpływu leku na długość życia chorych i jakość życia w chorobie (wpływ na zachowanie sprawności fizycznej, unikanie bólu, określenie działań niepożądanych leku, itp.).
Zanim zapytamy o wyniki tych badań proszę powiedzieć o szansach przeżycia chorych, u których już stwierdzono przerzuty do kości?
Rokowanie w przypadku przerzutów do kości jest złe. Wystąpienie przerzutów oznacza uogólnienie choroby nowotworowej i zwykle przesądza los chorych. Chociaż w przypadku raka piersi, pacjentki z przerzutami do kości żyją dłużej (średnio 2 lata), niż chore z inną lokalizacją odległych przerzutów, to tylko około 10% tych chorych żyje od chwili rozpoznania przerzutów 10 lat i dłużej.
Jakie korzyści wnosi stosowanie bifosfonianów?
Doprecyzujmy najpierw, czym jest profilaktyka, a czym leczenie tymi lekami. Podjęcie terapii bifosfonianami ma miejsce, gdy stwierdza się, po uprzednim dokładnym rozpoznaniu - przerzut nowotworowy do kości. Podanie choremu, np. klodronianu lub innych leków z tej grupy skutecznie hamuje wówczas nadmierne, prowadzące do złamań niszczenie tkanki kostnej przez osteoklasy - komórki kościogubne. Proces ten zwie się osteolizą nowotworową...
Słysząc takie słowa chory i jego rodzina zada od razu pytanie – czy wystarczy stosowanie samego bifosfonianu, aby zapobiegać przerzutom i leczyć osteolizę nowotworową?
Nie. W leczeniu przerzutów do kości - bifosfoniany stosuje się w ramach leczenia systemowego (chemioterapia, hormonoterapia), radioterapii, itp. Jednak bifosfoniany odgrywają szczególną rolę, gdyż hamują chorobliwą nadaktywność komórek kościogubnych. Zapobiega to osłabieniu kości, zmniejsza liczbę złamań patologicznych kości i kręgosłupa i dolegliwości bólowe. Dzięki czemu chory może m.in. otrzymywać mniej dodatkowych leków uśmierzających ból, ma szansę na dłuższe zachowanie sprawności ruchowej i dłuższe przeżycie. Bifosfoniany stosuje się zwłaszcza u chorych na raka piersi, ale pozytywne efekty leczenia udokumentowano także w przypadkach raka prostaty i szpiczaka mnogiego.
Na czym zatem polega profilaktyka chroniąca przed przerzutami?
Na podaniu bifosfonianu, już zaraz po zabiegu chirurgicznym, nieomal od samego początku systemowego leczenia raka, bez „wyczekiwania” na moment, kiedy już zostanie stwierdzony przerzut do kości. Tak wczesne podawanie zastosowano m/in.m.in. we wspomnianych badaniach klinicznych pod kierunkiem prof. Trevora Powlesa. W badaniach wzięło udział ponad tysiąc kobiet po operacji usunięcia guza piersi (mastektomii) - z Norwegii, Finlandii, USA i Kanady. Wszystkie badane przez nas pacjentki zostały przydzielone losowo do jednej grupy otrzymującej bifosfonian (klodronian) lub do drugiej grupy otrzymującej placebo. Niezależnie od grupy, w jakiej się znalazły otrzymały takie samo podstawowe leczenie systemowe - chemioterapię, hormonoterapię. itp.
Jaki był czasokres podawania bifosfonianów?
W grupie leczonej profilaktycznie klodronianem podawanie leku rozpoczynano w ciągu 6 miesięcy od podjęcia systemowego leczenia raka piersi i podawano przez 2 lata, po czym pacjentki obserwowano przez kolejne 3,5 roku.
Czy uzyskano dowody, że długotrwałe stosowanie bifosfonianów od samego początku leczenia chroni przed przerzutami do kości?
Tak, Okazało się, że bifosfonian (klodronian) zmniejszył częstość występowania przerzutów nowotworu piersi do kości, aż o 56% w porównaniu z grupą chorych otrzymujących placebo. Wcześniejsze, chociaż nie tak masowe badania kliniczne potwierdziły efektywność bifosfonianów w zapobieganiu przerzutom do kości. Jesteśmy bardzo zadowoleni, gdyż w świetle danych epidemiologicznych to duża szansa dla pacjentek. Możemy obecnie nie tylko leczyć przerzuty, ale także im zapobiegać.
Czy potwierdził się wpływ bifosfonianów na długość życia w chorobie?
Tak. Wielkim pozytywnym zaskoczeniem dla badaczy był fakt, że przez cały okres badań i obserwacji (średnio 5,5 roku), wśród chorych otrzymujących klodronian liczba zgonów zmniejszyła się o 23% w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. Zmniejszyła się też liczba wznów u kobiet u których stwierdzono wyleczenie z raka piersi.
Czy profilaktyka tego typu zapobiega złamaniom kości i dolegliwościom bólowym?
Efekt przeciwzłamaniowy był widoczny. W tych (jak tez w wielu innych badaniach) udokumentowano hamowanie osteolizy nowotworowej, jak też i osteoporozy związanej z wiekiem. (Większość przypadków raka piersi ma miejsce w okresie okołomenopauzalnym). Profilaktyka zmniejsza znacząco liczbę złamań powodujących ból urazowy i odsuwa je w czasie. Potwierdzeniem jest zmniejszone zużycie środków przeciwbólowych przez chorych.
Zwykle boimy się przewlekłego podawania leków i ich objawów niepożądanych, czy podawany przez 2 lata klodronian nie był szkodliwy dla zdrowia?
Nie, klodronian był dobrze tolerowany przez pacjentki. Jedynym objawem niepożądanym u chorych otrzymujących lek było niewielkie zwiększenie częstości występowania niegroźnych biegunek. Ważna jest tez wygoda profilaktyki, gdyż klodronian może być podawany doustnie (tabletki), bez konieczności hospitalizacji i stosowania uciążliwych wlewów dożylnych.
Jak długo należy stosować profilaktykę bifosfonianową?
We wspomnianych najdłuższych badaniach klodronian podawano 2 lata. Z tego co wiem - w badaniach z użyciem bifosfonianów prowadzonych w USA leki podawane są ponad 3 lata i nie zanotowano znaczących działań niepożądanych. Osoby leczące przerzuty do kości stosują bifosfoniany dłużej. Wydaje się, że przyszłość profilaktyki bifosfonianami należy do przewlekłego stosowania, znacznie przekraczającego 5 lat. Przemawia za tym fakt zanikania efektu profilaktycznego wkrótce po odstawieniu leku. Wymaga to jednak dalszych badań, pod kątem przewlekłej profilaktyki i jej tolerowania przez chorych.
Czy bifosfoniany ochraniają przed przerzutami do kości chorych na inne postacie raka?
Tak. Podobny efekt obserwuje się w przebiegu szpiczaka mnogiego, raka płuca, prostaty, nerek – czyli w tych chorobach nowotworowych, w których dochodzi do przerzutów do kości i do osteolizy nowotworowej. Wszędzie tam profilaktyka bifosfonianowa powinna odegrać ważną rolę.
Czy już obecnie poleciłby Pan Profesor polskim lekarzom onkologom stosowanie tej profilaktyki?
Tak. I to pomimo ograniczoności środków, którymi jak wiem dysponuje polski system opieki medycznej. Uzasadnieniem, zwłaszcza w przypadku raka piersi jest już całkiem rzetelna wiedza na temat efektywności profilaktycznej bifosfonianów.
Od redakcji:
Jako podsumowanie do wywiadu z profesorem Aleksandrem H.G Patersonem Cytujemy wypowiedź lidera polskich onkologów - profesora dr hab. med. Cezarego Szczylika z Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie:
ace przeprowadzone przez profesora Powlesa i współpracowników (w tym prof. Aleksandra H.G Patersona) są przełomowe, dowodzą wartości i przydatności bifosfonianów nie tylko do leczenia wspomagającego w wybranych nowotworach. Ten lek, który nie jest środkiem cytostatycznym i do tej pory był stosowany w terapii wspomagającej, wykazał działanie przeciwnowotworowe takie, jak leki stosowane w chemioterapii nowotworów”
.
oprac. Edward Ozga Michalski
linki sponsorowane, reklamy
dobre produkty z kolagenem - KOLAGEN_cito skoki ze spadochronem - KOLAGEN_cito łagodzenie zmarszczek - KOLAGEN_cito preparaty na naczynka krwionośne - KOLAGEN_cito zabiegi plastyczne - KOLAGEN_cito baseball - KOLAGEN_cito dbaj o kości - KOLAGEN_cito skok o tyczce - KOLAGEN_cito gdy boli gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z apteki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe apteka - szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe w zielarniach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na wzmocnienie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe produkty na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe oczyszczenie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe nowości z apteki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne paznokcie - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe rzut młotem - Dezodorant_SuperDeo najlepszy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo brydż - Dezodorant_SuperDeo dla piłkarzy - Dezodorant_SuperDeo windsurfing - Dezodorant_SuperDeo skoki na bungee - Dezodorant_SuperDeo łyżwiarstwo - Dezodorant_SuperDeo górskie spływy kajakowe - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook