Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Aleksego, Bogdana Środa 17. Lipca 2019r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Testy HLA dla potrzebujcych
Schering AG ju po raz drugi przekazuje pytki do bada dawcw szpiku
Kolejne placwki otrzymuj pytki do bada dawcw szpiku. Firma SCHERING AG zgodnie z obietnic przekazuje kolejne 450 sztuk pytek o wartoci ponad 13 tys. dolarw (60 tys. zotych). W maju br. Schering AG przekaza ju 500 sztuk testw HLA na rzecz Krajowego Banku Dawcw Szpiku we Wrocawiu oraz Rejestru Niespokrewnionych Dawcw Szpiku Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Firma Schering przekazaa ogem w 2000 roku 950 testw HLA o cznej wartoci 30 tys. dolarw. Badanie, do ktrego wykorzystuje si pytki HLA jest niezbdne do zarejestrowania chtnych w rejestrze dawcw szpiku.
Dziki pytkom przekazanym w maju liczba chtnych dawcw w Rejestrze Niespokrewnionych Dawcw Szpiku w Warszawie wzrosa od maja z 800 do 1200 osb chtnych do oddania szpiku.
W Krajowym Banku Dawcw Szpiku we Wrocawiu liczba ta od maja podwoia si - siga ju okoo 800 zarejestrowanych dawcw. Sytuacja zmierza wic ku lepszemu i chocia obserwujemy pocztki powstawania rejestrw, moe z czasem Polska doczeka si na wasny rejestr dawcw, z ktrego bd mogli korzysta rwnie chorzy z innych krajw.
Obecny dar 450 sztuk pytek zosta przekazany na rce prof. dr hab. n med. Wiesawa W. Jdrzejczaka z Kliniki Hematologii Akademii Medycznej w Warszawie.
Pytki trafi ponownie do rejestru warszawskiego i wrocawskiego. Schering ma nadziej, e kolejne testy pomog wikszej grupie chtnych wpisa si do rejestrw dawcw. Nadal bowiem chtnych dawcw jest duo a placwkom brakuje pytek do wykonywania podstawowych testw zgodnoci antygenowej.
Na wiecie zarejestrowanych jest okoo 6 milionw 400 tysicy dawcw, ktrzy speniaj warunki zdrowotne.
W samych Niemczech jest ich 1 milion 330 tysicy osb, w Wielkiej Brytanii okoo 400 tys., we Woszech ponad 260 tys., we Francji okoo 200 tys.* Przeszczepy szpiku s uznan i szeroko rozpowszechnion metod leczenia licznych chorb hematologicznych. Dlatego tak istotne jest, aby liczba dawcw w rejestrach cigle si zwikszaa. Aby wpisa dawc do rejestru naley wykona badanie serologiczne klasy I (tzw. test mikrocytotoksyczny), ktre okrela zgodno tkankow w zakresie antygenw HLA. Antygeny to substancje lub miejsca w komrce, stymulujce wytwarzanie przeciwcia. Badanie zgodnoci tkankowej HLA I klasy to najniszy stopie doboru dawcy i biorcy, ktry wystarcza do wczenia dawcy do rejestru. Metody doboru tkankowego opracowane s wedug standardw Europejskiej Federacji Immunogenetyki (EFI).

* dane pochodz ze wiatowego Rejestru Dawcw Szpiku (Bone Marrow Donors Worldwide - BMDW) - www.bmdw.org
Na czym polega badanie HLA I klasy?
Badanie skada si z piciu etapw:
 1. Izolacja limfocytw z krwi obwodowej:
  Najpierw pobiera si krew od dawcy. Krew rozciecza si buforem (roztwr soli fizjologicznej z dodatkami stabilizujcymi pH) i nawarstwia na ficol (wielocukier). Tak prbk nastpnie si wiruje. Krwinki czerwone s cisze, wic opadaj na dno, a lejsze limfocyty zbieraj si na wierzchu. Nastpnie odpukuje si je buforem i w ten sposb otrzymujemy wyizolowane limfocyty.
 2. Reakcja antygen-przeciwciao
  Wyizolowan prbk limfocytw dodaje si do kadego doeczka na pytce HLA. W zalenoci od rodzaju pytki, studzienek moe by 60, 72 lub wicej. W kadej z takich studzienek znajduj si surowice (z przeciwciaami) o znanej i dokadnie okrelonej swoistoci. W ten sposb w kadej studzience znajduje si inne przeciwciao. Po dodaniu prbki limfocytw zachodzi reakcja antygen-przeciwciao. Reakcja moe by dodatnia lub ujemna.
 3. Udzia komplementu
  Nastpnie do kadego doka dodajemy tzw. komplement. Jest to substancja organiczna, ktra niszczy przepuszczalno bony komrkowej. Komplement suy do wykrycia reakcji antygen-przeciwciao. W dokach, w ktrych zachodzi dodatnia reakcja antygen-przeciwciao komplement doczepia si do komrki i rozszczelnia bon.
 4. Odczyt pod mikroskopem
  Kolejnym etapem jest obserwacja pod mikroskopem (wietlnym lub fluorescencyjnym), ktre antygeny zgodnoci tkankowej znajduj si u dawcy. Do badanej prbki dodaje si czerwony barwnik (eozyn), eby uwidoczni komrki ywotne. Po rozszczelnieniu bony przez komplement, barwnik wnika do komrki, dziki czemu wiadomo, czy komrka ulega reakcji antygen-przeciwciao.
 5. Ekspertyza
  Kocowym etapem jest ekspertyza - lekarz ocenia zgodno tkankow wynikw z genetyk, dziedziczeniem (nie moe si pojawi nic, co nie wystpuje u rodzicw) oraz ze specyfik ukadu HLA. Tak otrzymane wyniki trafiaj do banku dawcw szpiku i od tej pory bd brane pod uwag przy poszukiwaniu dawcy dla chorych, ktrzy nie maj dawcy rodzinnego.
.
Dodatkowe Informacje i pytania: Luiza Pasierowska
linki sponsorowane, reklamy
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook