Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Anatola, Feliksa Środa 20. Listopada 2019r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Ryzyko raka piersi
Po ocenie i akceptacji dr A. Gruszfeld. Nie sposób określić bezpośredniej przyczyny zachorowania na raka piersi. Można jednak z pewnym prawdopodobieństwem określić, jaki wpływ na pojawienie się nowotworu złośliwego mają zagrożenia i uwarunkowania związane z grą hormonalną, ciążą, menopauzą, wiekiem, chorobami, dietą, stylem życia i wpływem środowiska. Nazywamy je wszystkie czynnikami ryzyka. Znajomość czynników ryzyka może dopomóc w eliminacji lub ograniczeniu ich wpływu na osoby zagrożone chorobą nowotworową.
Nieoczekiwanym cywilizacyjnym zagrożeniem zwiększającym ryzyko zachorowania na raka piersi jest stale wzrastająca długość życia.
Im dłużej bowiem żyjemy, również dzięki postępom medycyny - tym więcej elementów DNA jąder naszych komórek ulega uszkodzeniu. Tym dłużej działają wolne rodniki i inne czynniki uszkadzające struktury komórkowe. Wskutek tego - pomiędzy 35 i 70 rokiem życia statystyczne ryzyko zachorowania na raka piersi wzrasta aż 6-ciokrotnie.(1) Co więcej z analiz statystycznych wynika, że aż 80% nowotworów złośliwych stwierdza się u kobiet po 50 roku życia. Nie jest więc prawdą popularne przeświadczenie, że kontrolnym badaniom piersi powinniśmy poddawać się do menopauzy lub jeszcze przez parę następnych lat, a później ryzyko raka maleje. Jest dokładnie odwrotnie, im starsza kobieta, tym bardziej skrupulatnie powinna badać się pod kątem zagrożenia rakiem piersi.(2)
Ważnym czynnikiem ryzyka jest nieprawidłowe funkcjonowanie układu hormonalnego kobiety. Jakie objawy mogą świadczyć o zaburzeniach hormonalnych?
Mogą to być zaburzenia miesiączkowania: nieregularne miesiączki, plamienia międzymiesiączkowe, krwotoczne miesiączki u kobiet miesiączkujących. U kobiet po menopauzie niepokojące są krwawienia czy plamienia występujące w kilka miesięcy lub lat po ostatniej miesiączce, przy braku objawów menopauzalnych: uderzeń gorąca, złego samopoczucia. Niepokojący może być również zespół napięcia przedmiesiączkowego (obrzmienie i ból piersi, brzucha, bóle głowy, drażliwość) utrzymujący się dłużej niż 2-3 dni przed wystąpieniem krwawienia. Wszystkie te objawy wymagają konsultacji lekarza ginekologa, gdyż najprawdopodobniej są efektem zaburzeń poziomu estrogenów lub progesteronu.
Gruczoły piersiowe są wrażliwe na poziom hormonów, zwłaszcza na estrogeny i progestageny.
Hormony te, między innymi, kontrolują wzrost i rozwój komórek ciała, w tym piersi. Istnieje wiele danych wskazujących na związek pomiędzy poziomem i czasem działania estrogenów na organizm a rakiem piersi (3)
Zmiany łagodne w piersiach,
w większości powstałe pod wpływem dłuższego działania nadmiaru własnych hormonów - estrogenów ( lub pochodzących z nieprawidłowo stosowanych preparatów hormonalnych ) nie są jednoznacznym czynnikiem ryzyka, choć wzbudzają uzasadniony niepokój. Prawdopodobnie niektóre łagodne zmiany w piersiach mogą przekształcić się w formy złośliwe. Zagrożenie to jest przedmiotem badań i analiz.
Objawami ostrzegawczymi są :
guzki lub zgrubienia w piersi oraz zmiany kształtu, zarysu lub wielkości piersi. Choć zmiana kształtu lub wielkości piersi może być też wynikiem naturalnych przemian miąższu piersi, w czasie pokwitania lub menopauzy, może też być objawem nowotworu złośliwego. Z innych zmian niepokój powinny wzbudzić - krwista wydzielina z brodawki, zapadnięcie się lub wgłębienie brodawki, wyczuwalne węzły chłonne w dole pachowym. Jednak nawet charakterystyczne objawy nie upoważniają do postawienia diagnozy “na oko”, ponieważ podobnie wyglądają np. torbiele i zgrubienia spowodowane stanami zapalnymi. Toteż wszystkie zmiany w piersi wymagają dokładnego zbadania i regularnej kontroli onkologicznej. (4)
Wczesne wystąpienie pierwszej miesiączki i późny wiek wystąpienia ostatniej naturalnej miesiączki wiąże się ze wzrostem ryzyka raka piersi.
Dowiedziono bowiem, że u kobiet u których menopauza wystąpiła przed 45 rokiem życia ryzyko zachorowania jest dwukrotnie mniejsze, niż u kobiet, u których menopauza wystąpiła po 55 roku życia. Wiąże się to z mniejszą liczba cykli miesiączkowych w życiu kobiety i z mniejszą (krótszą) ekspozycją na estrogeny. (1). Co więcej kobiety, u których wystąpiła menopauza przed 35 rokiem życia (np. po chirurgicznym usunięciu jajników) są mniej zagrożone rakiem piersi (3)
Ciąża w młodym wieku zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi.
Natomiast wpływ na wzrost ryzyka zachorowania może mieć duża liczba cykli miesiączkowych przed pierwszą ciążą.. Najnowsze badania dowodzą, że wczesna donoszona ciąża ma pozytywny wpływ na zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka piersi, niezależnie od karmienia naturalnego, czy sztucznego. Kobiety, które zachodzą w ciążę późno lub pozostają bezdzietne, są bardziej obciążone ryzykiem zachorowania na raka piersi. Ustalono, że ryzyko raka piersi u kobiety rodzącej przed 25 rokiem życia jest dwukrotnie mniejsze, niż u przekładającej pierwszą ciążę po 30 roku życia. Największym ryzykiem zachorowania obarczone są kobiety bezdzietne. (1,3)
Posiadanie potomstwa może również, do pewnego stopnia, chronić przed chorobą nowotworową piersi.
Niektóre badania wykazały niewielki spadek ryzyka zachorowania na raka piersi wraz ze wzrostem liczby urodzonych dzieci.
Karmienie piersią wydaje się być najprostszą metodą ochrony przed rakiem piersi.
Ale ochronnego znaczenia tego czynnika nie udowodniono jeszcze w sposób wystarczający. Zaobserwowano jednak, że wśród kobiet żyjących na łodziach w Hongkongu, karmiących dzieci prawie wyłącznie lewą piersią, aby mieć wolną prawą rękę do wiosłowania - rak występuje częściej w prawej piersi, nie używanej do karmienia.(3)
Aborcja zwiększa ryzyko raka piersi.
Ryzyko zachorowania na raka piersi jest znacznie wyższe u kobiet, które poddały się chociaż raz zabiegowi przerwania ciąży. W USA, gdzie dokonuje się rocznie około kilkuset tysięcy zabiegów przerwania pierwszej ciąży - stosunek zachorowań na raka piersi do liczby aborcji wynosi 1:8, co oznacza bardzo wysoki odsetek i wysokie ryzyko choroby. Ta znamienna zależność wynika z wysokiego poziomu hormonów w ciągu trzech pierwszych miesięcy ciąży, w ciągu których dokonuje się najwięcej zabiegów aborcyjnych. Ten zwiększony poziom hormonów jest korygowany (obniżany) w sposób naturalny przez organizm w późniejszych miesiącach ciąży, co oznacza redukowanie ryzyka zachorowania na raka w sposób biologiczny. Samoistne poronienie nie podnosi ryzyka zachorowania, ponieważ wynika na ogół ze zbyt niskiego poziomu estrogenu i progesteronu.(3)
Doustne środki antykoncepcyjne
mają niewielki wpływ na wzrost ryzyka zachorowania na raka piersi. Ryzyko to zanika 10 lat po zaprzestaniu stosowania środków. (3)
Naturalna menopauza
wiąże się ze spadkiem poziomu estrogenów. W tym okresie kiedy poziom estrogenów gwałtownie spada roczne ryzyko zachorowania obniża się, aby wzrosnąć po pewnym czasie. Istnieje przypuszczenie, że przedłużanie w sztuczny sposób okresu miesiączkowania, może predestynować do wystąpienia raka piersi. (3)
Długotrwała hormonalna terapia zastępcza (HTZ) - ponad 5-7 lat - powoduje wzrost ryzyka zachorowania na raka piersi.
Dodanie progestagenów nie zmniejsza ryzyka zachorowania.
Ryzyko rodzinne i genetyczne jest istotnym czynnikiem zagrożenia rakiem.
Ryzyko rodzinne jest największe w przypadku, jeśli rak piersi wystąpił u tzw. krewnych pierwszego stopnia, szczególnie ze strony matki. Jeżeli matka, siostra, babka lub córka danej kobiety ma (lub mają) raka piersi, to ona sama jest wtedy obciążona 2-3-krotnie większym ryzykiem zachorowania. Ryzyko to jest jeszcze większe, jeżeli u którejś z krewnych stwierdzono chorobę przed 50 rokiem życia, a już szczególnie jest ono wysokie wtedy, gdy choroba pojawiła się u matki danej kobiety, w obu piersiach, przed 35. rokiem życia.
Tzw. predyspozycja genetyczna nie zawsze pokrywa się z wynikami testów genetycznych.
Tylko u 16% kobiet obarczonych wywiadem rodzinnym występuje mutacja w genach BRCA- 1 i BRCA-2, związana z ryzykiem zachorowania na raka. (3) Kobiety chore na raka trzonu macicy lub jajnika są dodatkowo narażone na zachorowanie na raka piersi.
Przebyty rak piersi zwiększa ryzyko zachorowania na raka drugiej piersi.
Dlatego nie wolno lekceważyć objawów tzw. niepokoju onkologicznego, zarówno u kobiet, które już były skutecznie leczone i obawiają się wznowy, jak też tych, które obarczone są wymienionymi tutaj czynnikami ryzyka. (3)
Napromienianie okolic piersi zwiększa ryzyko zachorowania.
Na przykład kobiety, które były w dzieciństwie lub młodości napromieniane na okolicę klatki piersiowej z powodu różnych chorób mają istotnie zwiększone ryzyko zachorowania na raka piersi. Zauważono też, że kobiety którym w przeszłości wielokrotnie prześwietlano klatkę piersiową z powodu gruźlicy, częściej chorują na raka piersi. Podobnie częściej na raka chorują Japonki, które przeżyły wybuch bomby atomowej podczas II Wojny Światowej. Ryzyko ich zachorowania zależało wprost proporcjonalnie od otrzymanej dawki promieniowania. (3)
Czynniki związane ze stylem życia to najogólniej:
rodzaj diety, używanie tytoniu i alkoholu, aktywność fizyczna i psychiczna.
Dieta
może wpływać na zachorowalność na raka piersi, jeśli zawiera dużo nasyconych tłuszczów zwierzęcych. (tłuste mięso, podroby, masło, itp.). Rola tłuszczów zwierzęcych jest na tyle przekonywająca, że ostatnio podjęto masowe badania międzynarodowe w celu porównania ewentualnych różnic w zachorowalności na raka piersi w zależności od różnic w diecie. Obserwuje się, że kobiety otyłe częściej chorują na raka piersi. Przypuszcza się, że wynika to z faktu wytwarzania większej ilość estrogenów u tych kobiet w okresie przekwitania. Estrogeny zaś mogą zwiększać ryzyko rozwoju raka piersi. Spożywanie jarzyn oraz alfa- i beta karotenu stanowi czynnik ochronny rozwoju raka piersi. (3)
Alkohol
w diecie podnosi ryzyko zachorowania na raka piersi w przypadku kobiet, które spożywają więcej niż 40 g czystego alkoholu dziennie. Alkohol i estrogeny są metabolizowane w wątrobie. Komórki wątrobowe kobiet są zaś szczególnie wrażliwe na toksyczne działanie alkoholu. Po długotrwałym nadużywaniu, alkohol niszczy te komórki, obniżając tym samym przetwarzanie estrogenów. W efekcie poziom estrogenów we krwi wzrasta i w związku z tym zwiększa się ryzyko zachorowania na raka piersi. Zaleca się ograniczenie spożycia alkoholu, również w formie rozcieńczonej. (3)
Palenie tytoniu
wydaje się nie mieć wpływu na ryzyko zachorowania, gdyż większość badań nie potwierdza jakiegokolwiek związku pomiędzy paleniem tytoniu a powstawaniem nowotworów złośliwych piersi. (3)
Czynniki psychosocjologiczne
tj. osobowość kobiety, stan emocjonalny, poziom stresu nie mają wpływu na zachorowalność na raka piersi. Do końca nie potwierdzono hipotezy, że rak piersi częściej występuje u osób po ciężkich doświadczeniach.

1/ Standardy leczenia raka piersi Med.po Dypl wyd. specjalne grudzień 1999
2/ Kobieta po 40-ce, dr Nachtigall i inni, PZWL ,1997 s133
3/ Służba zdrowia nr 26/28 -2000 r
4/ Wronkowski - Jak badać piersi PZWL, 1999
Uwaga! Do rozpoznania choroby nowotworowej i prawidłowego zaplanowania leczenia nie wystarcza badanie przez lekarza. Często konieczne jest wykonanie mammografii, zdjęć rentgenowskich, tomografii komputerowej, ultrasonografii czy rezonansu magnetycznego. Zazwyczaj niezbędne jest badanie przez patologa próbki materiału pobranego z podejrzanej zmiany.
Artykuł redakcyjny
Oprac.mgr Edward Ozga Michalski
konsultacja dr med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
linki sponsorowane, reklamy
produkty na piersi - KOLAGEN_cito produkty na paradontozę - KOLAGEN_cito piękne paznokcie - KOLAGEN_cito odżywki do włosów - KOLAGEN_cito narty wodne - KOLAGEN_cito kolagen - KOLAGEN_cito kolagen na piersi - KOLAGEN_cito renomowany kolagen - KOLAGEN_cito na angine szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeziębienie leki szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe w aptekach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe żeńszeń imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe zielarnia - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnie internetowe - Dezodorant_SuperDeo maraton - Dezodorant_SuperDeo koszykówka - Dezodorant_SuperDeo renomowany dezodorant - Dezodorant_SuperDeo skoki narciarskie - Dezodorant_SuperDeo rzut młotem - Dezodorant_SuperDeo paralotniarstwo - Dezodorant_SuperDeo narciarstwo - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook