Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Szymona, Kamila Czwartek 18. Lipca 2019r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Rak jelita grubego
W Polsce rak jelita grubego jednym z najczęściej występujących, lecz dość późno wykrywanych nowotworów. Wskutek tego skuteczność leczenia choroby jest niska, a odsetek osób po operacji, które przeżywają dłużej niż 5 lat nie przekracza 25%. Ten stan rzeczy wynika także z braku masowych badań przesiewowych. Badania takie na szeroką skalę zostały wdrożone niedawno, pod koniec 2000 r. Nie mniej ważnymi warunkami poprawy niekorzystnej statystyki są - zachowanie przez lekarzy pierwszego kontaktu ( tzw. lekarzy domowych) codziennej „czujności” onkologiczne, jak też wdrażanie optymalnych standardów leczenia.
Jakie objawy powinny wzbudzić niepokój onkologiczny?
Do wczesnych oznak mogących świadczyć o rozwoju raka jelita grubego zalicza się:
  • krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, zwłaszcza niezależne od krwawienia guzków krwawniczych (hemoroidów);
  • pozytywny wynik testu na krew utajoną;
  • nagła i nie dająca się wytłumaczyć zmiana rytmu wypróżnień,
  • niedokrwistość z niedoboru żelaza
Czy są osoby szczególnie zagrożone chorobą, u których na tego typu objawy trzeba patrzyć ze zwiększoną uwagą?
Tak, są to osoby blisko spokrewnione z osobą, która już zachorowała na raka jelita grubego. Grupę ryzyka stanowią też osoby z przewlekłą zapalną chorobą jelita grubego, zespołem polipowatości rodzinnej, przebytym rakiem oraz gruczolakiem okrężnicy lub odbytnicy.
Czy ryzyko zachorowania na raka jelita grubego zależy od wieku?
Tak, szczyt zachorowań na ten nowotwór pojawia się po 60 roku życia.
Co możemy sami uczynić dla uniknięcia zbyt późnego rozpoznania choroby?
Powinniśmy zwracać szczególną uwagę na wspomniane wyżej objawy raka jelita grubego, przede wszystkim na widoczne w kale krwawienia z odbytnicy (dolna, końcowa część jelita grubego) oraz trudne do wytłumaczenie dolegliwości jelitowe. W przypadku tego typu dolegliwości powinniśmy zachować podwyższoną ostrożność i zwracać się do lekarza prowadzącego z prośbą o zbadanie (np. badanie proktologiczne per rectum - w zasięgu palca), jeśli znajdujemy się w jednej we wspomnianych grup ryzyka, np. przekroczyliśmy 60 rok życia. Lekarz w takich przypadkach powinien skierować pacjenta na odpowiednie specjalistyczne badanie.
Co wiemy o powstawaniu raka jelita grubego?
W większości przypadków nowotwór ten powstaje na podłożu polipów – łagodnych gruczolaków. Przemiana gruczolaka w raka zachodzi poprzez serię mutacji genetycznych. Proces trwa zwykle około 10 lat.
Na czym polegają mutacje genetyczne?
Wiadomo, że mutacje genetyczne zaczynają się od uszkodzenia pojedynczych nici DNA, z których zbudowane są geny. Można też mówić o wrodzonych predyspozycjach genetycznych do zachorowania na dany typ nowotworu, które wynikają z dziedziczenia uszkodzeń genetycznych. Stąd tak wysokie znaczenie prognostyczne pokrewieństwa pierwszego stopnia - w rodzinach, w których występują zachorowania.
Co jest podstawowym sposobem leczenia jelita grubego?
Podstawowym sposobem terapii jest chirurgiczna resekcja jelita grubego. Wycina się także węzły chłonne, do których spływa chłonka z zajętych przez nowotwór części okrężnicy.
Czy zakres operacji chirurgicznej ma wpływ na efektywność leczenia?
Na podstawie analizy historii wielu chorób okazało się, że pozytywny wpływ na poprawę przeżyć – tj. na dłuższy czas życia, bez nawrotu choroby - ma usunięcie większej liczby węzłów chłonnych. Dotyczy to całej populacji chorych, a więc nawet tych, u których nie odnotowano przerzutów do węzłów.
Jak radykalna może być operacja chirurgiczna?
Guzy znajdujące się w zasięgu palca w badaniu per rectum wymagają przeważnie usunięcia odbytnicy i wyłonienia sztucznego odbytu. Guzy położone wyżej w odbytnicy podlegają resekcji przedniej, bez tworzenia sztucznego odbytu. Guzy okrężnicy są wycinane a jelito łączone szwem koniec do końca.
Czy radioterapia ma wpływ na efektywność leczenia raka odbytnicy?
U chorych, którzy byli naświetlani po operacji stwierdzono (w reprezentatywnych badaniach), że sama radioterapia nie wydłuża czasu przeżycia, bez nawrotu choroby. Okazało się natomiast, że znaczenie lecznicze ma intensywna radioterapia przedoperacyjna, która wydłuża życie chorych oraz zmniejsza częstość wznów miejscowych w raku odbytnicy.
Jaką rolę odgrywa chemioterapia pooperacyjna?
Chemioterapia odgrywa rolę przede wszystkim w pooperacyjnym leczeniu raka okrężnicy (wstępna część jelita grubego). Obecnie, najczęściej stosuje się przez 6 miesięcy po operacji terapię standardową złożoną z 5 fluorouracylu z leukoworyną. Standardowym, typowym leczeniem chorych na raka odbytnicy (końcowa część jelita grubego) w II i III stopniu zaawansowania jest chemioterapia skojarzona z napromienianiem miednicy.
Co wiemy o postępie w chemioterapii raka jelita grubego?
Chemioterapia odgrywa rolę przede wszystkim w pooperacyjnym leczeniu raka okrężnicy (wstępna część jelita grubego). Obecnie, najczęściej stosuje się przez 6 miesięcy po operacji standardową chemioterapię uzupełniającą (adjuwantową), choć coraz częściej lekarze decydują się na podanie nowowprowadzonej bardziej efektywnej terapii trójskładnikowej. Nowoczesna chemioterapia pooperacyjna, zwana potocznie „chemioterapią adjuwantową”, u chorych w III-stopniu zaawansowania nowotworu – czyli u chorych u których choroba ma charakter miejscowo zaawansowany - nie występują przerzuty odległe, daje pacjentowi szansę na całkowite wyleczenie z choroby nowotworowej. Według najnowszych międzynarodowych badań klinicznych, podanie tego typu leczenia w istotny sposób wydłuża czas wolny od objawów choroby, jak również, a może co najważniejsze bardzo silnie redukuje niebezpieczeństwo nawrotu choroby.
.
Oprac. mgr Edward Ozga-Michalski
Konsultacja prof. dr hab. med. Witold Bartnik
opracowanie redakcyjne
linki sponsorowane, reklamy
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook