Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Roberta, Wiesława Niedziela 7. Czerwca 2020r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Nowoczesne leczenie w hematologii
– wywiad z profesorem Wiesławem W. Jędrzejczakiem ze Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha 1a w Warszawie.
Luiza Pasierowska: W leczeniu nowotworów układu krwiotwórczego cały czas dokonuje się postęp, dzięki czemu zwiększają się szanse chorych na wyleczenie oraz dłuższe i komfortowe przeżycie. Ostatnio dużo się mówi o wykorzystaniu w terapii przeciwciał monoklonalnych – leków które są swojego rodzaju snajperami strzelającymi tylko do komórek nowotworowych – należą do nich np. MabCampath, Rituksymab czy Glivec.
Prof. Wiesław Jędrzejczak: w chwili obecnej w poszukiwaniu nowych leków medycyna wykorzystuje wszelkie możliwości. Obecny okres rozwoju to nie są już leki cytostatyczne, ale leki celowane na pewien rodzaj nowotworu. Do takich należą właśnie Campath i Glivec. Nie są to jednak leki o szerokim działaniu przeciwnowotworowym, mają wskazania dla paru sytuacji klinicznych. Ich swoistość ma swoje dobre i złe strony. Dobre to takie, że mniejsze są skutki uboczne, złe - że nie znamy powodów, aby lek taki mógł działać w innych rodzajach nowotworów. Niemniej jednak są one cenne, gdyż dają szansę właśnie tym chorym, którzy tego potrzebują. Być może z czasem okaże się również, że mają nowe wskazania do stosowania.
LP: Jakie są wskazania do stosowania tych leków?
Prof. WJ: Tak jak wspomniałem są to leki swoiste, celowane na pewien rodzaj nowotworu. I tak Campath to lek 3 rzutu stosowany w przewlekłej białaczce limfatycznej (CLL), chociaż myśli się tu już o badaniach nad wykorzystaniem go do leczenia pierwszego rzutu tej choroby. Glivec – stosowany jest w przewlekłej białaczce szpikowej. Rituksymab czyli Mabthera– w chłoniakach nieziarniczych (NHL). U chorych, którzy nie odpowiedzieli na wcześniejsze leczenie leki te są obiecującą strategią postępowania.
LP: Jak działają te leki?
Prof. WJ: Campath i Rituksymab to przeciwciała, które rozpoznają powierzchniowe struktury komórek nowotworowych, łączą się z nimi i w efekcie niszczą je lub blokują ich wzrost. Technologia humanizowanych przeciwciał monoklonalnych polega na wytworzeniu mysich przeciwciał monoklonalnych i poddaniu ich zabiegowi humanizacji. Za pomocą chemii białek przeciwciała te modyfikowane są w ten sposób, aby miejsce wiążące antygen nowotworowy pochodzące z mysiego przeciwciała wkomponować w ludzkie przeciwciało. Uzyskany w ten sposób produkt łączy aktywność przeciwnowotworową przeciwciała mysiego i brak immunogenności dla ludzkiego układu odpornościowego, która jest typowa dla mysich przeciwciał.

Większość nowotworów polega na tym, że komórki nowotworowe się nadmiernie rozmnażają. W przewlekłej białaczce limfatycznej (CLL) jest za dużo komórek nie dlatego, że za dużo ich się rodzi, ale dlatego że zbyt mało obumiera. Dochodzi wówczas do akumulacji limfocytów. Jeśli ich liczba podwaja się w ciągu roku szybciej niż np. z 19 tys. do 38 tys. limfocytów, to sytuacja taka jest wskazaniem do podjęcia leczenia. Są różne linie postępowania. W CLL najpierw możemy zastosować lek 2 CDA, lub fludarabinę, potem Campath - Campath niszczy nadmiar skumulowanych komórek. Rituksymab w chłoniakach hamuje cykl komórkowy i nie dopuszcza do rozmnażania się komórek nowotworowych. W przewlekłej białaczce szpikowej, gdzie występuje nadmierna produkcja komórek nowotworowych Z kolei Glivec czyli STI-571 nie jest przeciwciałem ale syntetycznym blokerem produktu genu nowotworowego, produkującego określony rodzaj nowotworu: przewlekłą białaczkę szpikowa. Jest blokerem tzw. enzymu ABL, wykorzystywanego przez komórki nowotworowe do wzrostu.
LP: Wspomniane leki to przeciwciała a nie cytostatyki – niszczą więc chore komórki a nie cały organizm (jak przy chemioterapii) – daje to ogromną szansę dla chorych – nie obciąża tak bardzo organizmu jak chemioterapia. Jakie są korzyści medyczne dla pacjenta? Jak poprawia się komfort ich życia? (czują się lepiej, tyją, nie męczą się, ustępują bóle, gorączka?) Z badań Campathu (CAM 211) gdzie byli kwalifikowani pacjenci leczeni lekami alkilującymi, i u których nastąpiła wznowa lub oporność przy leczeniu Fludarabiną wynika, że u ponad połowy pacjentów osiąga się stabilizację choroby. Średni czas przeżycia wszystkich pacjentów wynosił 16 miesięcy.
Prof. W.J: Są to związki obiecujące, nie powodują więc takich objawów jak cytostatyki, ale jeszcze tak naprawdę nie wiadomo, jaki będzie ich efekt. Mogą mieć działania niepożądane, o których dowiemy się np. za kilka lat. Mają krótką historię. Wyniki badań tych leków nie są jeszcze opublikowane. Tendencja emocjonalna jest tak, że to, co nowe, będzie lepsze. Okaże się to w przyszłości. Niemniej jednak są dane doświadczalne, o pozytywnych odpowiedziach na leczenie Campathem czy Glivec’iem.
LP: Jakie badania są u nas prowadzone nad tego typu lekami?
Prof. W.J: W Polsce prowadzone są badania Glivecu. Campath będzie poddany badaniom klinicznym przed końcem bieżącego roku. Testujemy także nowy lek na ostrą białaczkę limfoblastyczną, prowadzone są również testy leku FTI stosowanego w ostrej białaczce szpikowej. Testujemy także nowe antybiotyki oraz cytokiny. Generalnie jako polska hematologia wkroczyliśmy dynamicznie do badań. Polska jest krajem wysokiej wiedzy. Wykonaliśmy badania 2CDA – biodrybiny i tu polska hematologia stanęła na wysokości zadania – Wyniki badań 2CDA zostały opublikowane w czasopiśmie „Blood”. Campath to następna linia terapeutyczna po tym leku. Jesteśmy w stanie przeprowadzić badania kliniczne i wypromować je na poziomie międzynarodowym. Poza tym należy pamiętać, że nasza klinika leczy populację 5 mln ludzi, co odpowiada populacji całej Finlandii, nic więc dziwnego, że duże światowe ośrodki są zainteresowane prowadzeniem badań w naszym kraju. Faktem jest, ze nie możemy leczyć wszystkich. Mamy możliwość włączenia od 6 do 8 chorych do badania danego leku. Jest to działalność ściśle nadzorowana przez sponsora badania oraz Polską Komisje Bioetyczną. To oni kwalifikują chorych wybranych do badania. Potem prowadzone są bardzo dokładne raporty z choroby (tzw. ‘case report forms’). Udział w tych badaniach dla chorych to zwykle jedyna szansa na skuteczne leczenie.
LP: Ilu jest średnio pacjentów kwalifikujących się do terapii nowymi lekami?
Prof. W.J: Campath – to średnio 20 chorych rocznie, Glivec –10-15 chorych, STI – także 10-15 pacjentów.
LP: Jaki jest koszt leczenia chorych nowoczesnymi lekami?
Prof. W.J: Glivec – roczny koszt terapii to około 120 tys zł – chory musi być leczony do końca życia (jest to rząd wielkości porównywalny z jednorazowymi kosztami przeszczepienia szpiku, które często jest bardziej skuteczne). Campath – to koszt do 40 tys. zł (kuracja przez czas około 8 tygodni – od 2 do 6 podań leku). Są to niestety drogie leki.

U nas w klinice koszt leczenia ostrej białaczki to 37-40 tys. zł na jeden pobyt w szpitalu. Z tego na samą hospitalizację chorego mamy przyznane 3 700 zł, na cytostatyki 1 500 zł. Cytostatyki objęte są oddzielnym budżetem i tu sytuacja jest generalnie poprawna. Należy jednak pamiętać, że chorzy na nowotwory wymagają wielu różnych kosztownych terapii. Cytostatyki – to zaledwie 20 % całościowych kosztów leczenia. Dochodzi do tego leczenie uzupełniające, które jest kosztowne i ta część terapii to niestety deficyt: są to antybiotyki i preparaty krwi (przykładowo jednorazowy koszt podania płytek krwi to 1500 zł, a często trzeba ją przetaczać 3-4 razy w tygodniu). A hospitalizacji tego typu mamy u nas 120 rocznie. Są to sytuacje dramatyczne, bo najczęściej chorują młodzi ludzie, którzy mają ponad 50% szans na wyleczenie. W zarządzaniu szpitalem należy połączyć dwa interesy: ekonomiczny i interes społeczny: prawo każdego do zdrowia.
LP: Biorąc pod uwagę te dwa cele – czy będzie Pan postulował refundację leków nowej generacji?
Prof. W.J: Zdaję sobie sprawę, że żyjemy w biednym państwie i nie widzę tu takiej możliwości dla tych preparatów, o których rozmawialiśmy. Każdorazowo będziemy występować do kasy chorych o indywidualną refundację. Za każdym razem brany będzie pod uwagę stosunek korzyści z zastosowanego leczenia do jego ceny. Te zyski są nadal trudne do udowodnienia, gdyż nie mamy danych długoterminowych zastosowania tych leków w procesie leczenia.
LP: Nie tylko sytuacja polskiej służby zdrowia jest niestety dramatyczna, ale cały czas nie ma skutecznych rozwiązań leczniczych, które w końcu doprowadzą do opracowania skutecznego leku na raka. Jak w obliczu takich problemów i swojego powołania potrafi Pan jeszcze zachować pogodę ducha?
Prof. W.J: W tej specjalizacji człowiek jest tak naprawdę tym wybranym. Ten, kto nie jest w stanie znieść nieszczęścia innych ludzi, po prostu nie przetrwa. Średnio parę razy w tygodniu muszę powiedzieć młodemu człowiekowi, że jest chory na raka i co więcej: muszę go przekonać, że od jutra musi się poddać chemioterapii, bo inaczej za tydzień może go już nie być – w pewien sposób przekazuję mu coś, co on może odebrać jako wyrok śmierci. Jest to wyzwanie psychologiczne, bo ten pacjent mógłby być moim dzieckiem. Innej drogi nie ma. Muszę spojrzeć nieszczęściu w oczy i cieszyć się tym, że część chorych można uratować.
.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Luiza Pasierowska
linki sponsorowane, reklamy
rzut dyskiem - KOLAGEN_cito kolarstwo - KOLAGEN_cito rzut dyskiem - KOLAGEN_cito ładna cera - KOLAGEN_cito pozbądż się cellulitu - KOLAGEN_cito złote medale - KOLAGEN_cito dla sportowców - KOLAGEN_cito hokej na lodzie - KOLAGEN_cito ziołowe wspomaganie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe lekarz radzi na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe wspomaganie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe lekarz radzi na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości - szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki verbena szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe oczyszczenie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe zielarnia - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe skoki narciarskie - Dezodorant_SuperDeo maraton - Dezodorant_SuperDeo wartościowy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo wartościowy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo skok w dal - Dezodorant_SuperDeo bilard - Dezodorant_SuperDeo lekkoatletyka - Dezodorant_SuperDeo apteki internetowe - Dezodorant_SuperDeo


Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook