Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Michała, Gabriela Wtorek 29. Września 2020r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Minitransplanty – czyli leczenie immunologiczne nowotworów
Wywiad z prof. Shimonem Slavinem nt. nowego podejścia do leczenia chorób nowotworowych.
Do niedawna leczenie chorych z chorobami nowotworowymi oparte było na chemio i radioterapii. Jak to się stało, że zaczęto stosować nową metodę miniprzeszczepów?
- 14 lat temu przyszło nam do głowy, że istnieje wspaniałe narzędzie – narzędzie natury, którego do tej pory nie wykorzystywaliśmy: system odpornościowy człowieka. Przykładowo, jeżeli weźmiemy cały guz ok. 3 kg., od chorego, który później umrze, i przeszczepimy go zdrowemu pacjentowi, to jego układ odpornościowy zniszczy ten guz do ostatniej komórki w ciągu dwóch tygodni. Ta informacja oznaczała dla nas, że układ odpornościowy ma taką możliwość, jakiej nie ma żaden onkolog ani hematolog, tzn. ma możliwość zabicia guza do ostatniej komórki.
- Konkluzja tego procesu myślenia była taka, że skoro nasze własne limfocyty dokonują tak wspaniałej pracy, to dlaczego ich nie wykorzystać w walce z nowotworami. Robiliśmy następujące badania: pobieraliśmy limfocyty od członka rodziny osoby chorej i następnie wstrzykiwaliśmy je osobie chorej, myśląc, że skoro Ci żołnierze tak świetnie sobie radzą, należy ich dostarczyć na pole bitwy. Oczywiście trzeba trochę czasu, aby wygrać te wojnę, dlatego tez limfocyty muszą pozostawać w organizmie wystarczająco długo, aby zniszczyć nowotwór. W tej sytuacji bardzo przydają się procedury transplantacyjne. Jeżeli przeszczepiamy cały szpik, albo wybrane komórki szpiku i przeszczep się uda, wtedy te osoby automatycznie stają się dawcami nie tylko szpiku, ale innych narządów i mogą zostać dawcami limfocytów. To podejście jest ważne w przypadku całej transplantologii, redukuje konieczność leczenia immunosupresyjnego po przeszczepie. Badania prowadziliśmy u zwierząt i procedura działała perfekcyjnie.
Wracając do nowotworów złośliwych, zdecydowaliśmy, że będziemy leczyć te nowotwory poprzez procedurę dwustopniową. Najpierw poprzez transplantacje komórek macierzystych edukowaliśmy w pewnym sensie pacjenta, aby nie odrzucał komórek dawcy. Następnie przeszczepialiśmy limfocyty dawcy, aby zabiły guz u biorcy.
- Kiedy i u kogo zastosował Pan po raz pierwszy tę metodę?
- Po raz pierwszy zastosowaliśmy ją 14 lat temu u pacjenta, który był w gruncie rzeczy skazany na śmierć. Chorował na białaczkę i wszystkie, metody leczenia łącznie ze śmiertelnymi dawkami chemio i radioterapii nie skutkowały. Dostał leczenie porównywalne z siłą bomby atomowej, jeżeli chodzi o chemio i radioterapię, ale nowotwór krwi powrócił. Jego matka zabrała go ze szpitala, aby mógł umrzeć w domu. Wezwaliśmy go ponownie, aby spróbować tej nowej metody. Podawaliśmy mu strzykawkę krwi dawcy co tydzień przez okres 6 tygodni. W tym momencie podjęcia leczenia pacjent był już tak chory, że miał nie tylko nowotwór krwi, ale także guz w głowie (widoczny na zewnątrz) oraz guz w krtani, który spowodował konieczność tracheotomii. Za pomocą naszej metody pacjent ten został całkowicie wyleczony i teraz, po 14 latach ma się dobrze i prowadzi normalne aktywne życie.
- Jakie było podejście do tej metody – czy została tak od razu zaakceptowana i wprowadzona do procedur leczniczych?
- Przez wiele lat nikt nie chciał mi wierzyć, że 6 strzykawek krwi mogło uleczyć pacjenta, co do którego inne bardziej zaawansowane metody lecznicze okazały się nieskuteczne. Było to dla wszystkich zbyt proste. Jednak wiedzieliśmy od razu, że to wyleczone dziecko opowiada nam wielką historię i kontynuowaliśmy ten sposób leczenia u innych pacjentów, u których inne stosowane metody były nieskuteczne (łącznie z transplantacją). Coraz częściej potwierdzało się, że ta metoda terapeutyczna, polegająca na wykorzystaniu przeszczepionych limfocytów, nie tylko zabija komórki nowotworowe, ale niszczy je u pacjentów z najgorszą postacią nowotworu, u których wszelka nadzieja na wyzdrowienie została stracona. Nasze doświadczenia z terapią trwały cztery lata. Po tym okresie została ona potwierdzona przez dwa inne niezależne zespoły w dwóch ośrodkach w Niemczech. Dopiero wtedy zaczęło się mówić o minitransplantacjach. Skoro dwa niezależne ośrodki potwierdziły jej skuteczność, to musi być w tym prawda i należy próbować stosować ją na szerszą skalę. 5-6 lat temu nastąpił kolejny krok na drodze którą obraliśmy. Zadaliśmy sobie pytanie: „skoro limfocyty dawcy mogą wyleczyć nowotwór, to po co stosować taką agresywną dla pacjenta chemio i radioterapię. Może warto zmienić strategię działania?
- I co się wówczas stało, jak zmieniliście tę strategię?
- Nasz pomysł był taki: transplantacja szpiku powinna być dokonywana z trochę innym celem, tzn.: należy nauczyć układ odpornościowy pacjenta tolerować komórki dawcy, aby nie powodować zniszczenia limfocytów. Następnie drugim krokiem byłoby przeszczepienie konkretnych limfocytów od dawcy do biorcy. Po takich wnioskach przeszliśmy do badań na zwierzętach, żeby udowodnić postawioną hipotezę, a następnie po pozytywnych wynikach rozpoczęliśmy badania kliniczne.
- Obecnie od 6 lat stosujemy tę terapię rutynowo. Tak więc zmiana, która dokonała się w myśleniu i podejściu jest taka, że teraz opieramy się bardziej na biologicznym leczeniu opartym na aktywności „wszczepionych” limfocytów, a nie na leczeniu chemio i radio-terapeutycznym. Mottem minitransplantacji jest mądrzejsza immunoterapia a nie silniejsza chemio i radioterapia.
- Dlaczego wcześniejsze próby immunoterapii zakończyły się niepowodzeniem?
- Dlatego, że stosowane limfocyty pobierane były od pacjenta. A przecież idea nowotworu jest taka, że układ odpornościowy pacjenta „zdradził” go w pewnym sensie. Dlatego stosowanie limfocytów od osoby chorej nie przyniosło pożądanych efektów. Skoro wcześniej układ odpornościowy nie był w stanie rozpoznać komórek nowotworowych, tak i teraz nie jest do tego zdolny. Układ odpornościowy każdego z nas rozpoznaje nasze wszystkie komórki jako „ja” i inne komórki odbiegające od tego wzorca są przez niego eliminowane. W raku tak się nie dzieje. Natomiast nie można oszukać układu immunologicznego przeszczepiając limfocyty kogoś z rodziny, gdyż wówczas układ je rozpoznaje i atakuje. Tak więc jedyny problem, jaki pozostał nam do rozwiązania to poprawić wydajność, tj. „zabójczość” przeszczepionych limfocytów, jednocześnie minimalizując konflikt między wszczepionymi komórkami odpornościowymi a system immunologicznym biorcy, czyli tzw. efekt „przeszczep przeciw gospodarzowi”, który jest reakcją negatywną. Tak więc w tej chwili nie stosujemy limfocytów „naiwnych, nic nie wiedzących”, ale takie ich generacje, które najpierw uczymy, co mają rozpoznawać i zabijać i dopiero potem je przeszczepiamy. Po pobraniu komórek limfocytarnych od dawcy obrabiamy je najpierw w laboratorium tak, aby wykształcić populację komórek zabijających i dopiero wtedy je przeszczepiamy.
- Rozumiem, że skuteczność metody została potwierdzona w terapii nowotworów układu krwiotwórczego?
- Owszem metoda została dobrze opracowana i udowodniona w nowotworach krwi, ale jest jeszcze dużo miejsca na poprawki. W tej chwili widać to światło w tunelu dla pacjentów, ale nadal czeka nas dużo pracy, aby stała się ona powszechnie stosowana. Jeżeli chodzi o guzy lite, mamy już znaczące postępy w leczeniu wybranych guzów, natomiast w zwalczaniu innych postaci nowotworów metoda nie jest skuteczna. Jeżeli chodzi o guzy metastatyczne, głównie z przerzutami odległymi, to do tej pory skuteczność dostępnych metod była równa zeru. I tu jest miejsce na nowe badania i nowe metody. Wracając do pytania – jesteśmy w stanie leczyć niektóre guzy lite o minimalnej toksyczności ogólnoustrojowej dla pacjenta. Tak np. u dzieci jesteśmy w stanie leczyć nowotwory układu krwiotwórczego bez upośledzenia wzroku dziecka, jego rozwoju i bez indukowania bezpłodności. Pewna młoda kobieta, która rok wcześniej przeszła terapię przeciwnowotworową przy pomocy tej metody leczniczej, rok później urodziła zdrową dziewczynkę. Jest to nie do pomyślenia przy dotychczasowych metodach leczenia. Jeśli chodzi o drugi koniec spektrum wiekowego, to możemy zaoferować tę metodę również osobom zaawansowanym wiekowo. Dla transplantologów wiek emerytalny zaczyna się około 45-50 r.ż.. Większość wskazań do wielu przeszczepów ma miejsce około 60 roku życia – wówczas zachodzi konieczność wprowadzenia takiego rodzaju leczenia. I do niedawna te osoby były automatycznie wykluczone z procedury wyłącznie na podstawie wieku. Myślę, że już niedługo będzie możliwe leczenie domowe bez konieczności hospitalizacji dla tych osób, które wyjściowo będą w dobrym stanie i nie rozwiną się u nich powikłania. Nie chce tu powiedzieć, ze wszystkie problemy nowotworów układu krwiotwórczego i innych nowotworów zostały rozwiązane, ale mamy przynajmniej nową metodę myślenia, która pozwala na zastosowanie podstawowej metody biologicznej przy łóżku chorego.
- Jakie są statystyczne dane zastosowania tej metody?
- Wykonywanie tej metody stało się już standardem. Istnieją tysiące pacjentów, którzy z niej korzystali. Np. Pacjenci z przewlekłą białaczką limfatyczną, którzy mają nawrót po przeszczepie szpiku, nie mają szansy na wyleczenie. W przypadku infuzji limfocytów dawcy mogą być wyleczeni w 80 proc.
W przypadku pacjentów z ostrą białaczką szpikową, gdzie progresja choroby jest bardzo szybka, stopień wyleczenia nie jest tak wysoki, gdyż reakcja lecznicza w tej metodzie wymaga czasu. Więc jeśli bierzemy pod uwagę czas progresji choroby nowotworowej i czas reakcji immunologicznej, to często rak wygrywa. W tym przypadku stopień wyleczenia pacjentów kształtuje się na poziomie 20-30 proc. ale w dalszym ciągu jest 20-30 proc. w porównaniu z zerem.
Mówiąc o infuzji limfocytów dawcy, w przypadku stosowania miniprzeszczepów mamy do czynienia z nową generacją w transplantologii. Stopień sukcesu tej metody może być fakt, że w samej Jerozolimie wykonaliśmy miniprzeszczepy u około 200 pacjentów w przewlekłej białaczce szpikowej. W tej chorobie uzyskuje się najlepszą odpowiedź terapeutyczną. 89 proc. Do tej pory leczenie tradycyjne dawało przeżycia bezchorobowe u około 20 proc. pacjentów. Stosujemy te metodę także u pacjentów, którzy nie mają dawcy rodzinnego i wykorzystujemy wówczas dawcę z banku dawców. Jeżeli weźmiemy wszystkich pacjentów z tą chorobą (jest to około 100 osób), również biorąc pod uwagę chłoniaki nieziarnicze, odsetek powodzenia jest na poziomie 70 proc.- również u pacjentów, u których wszystkie inne metody zakończyły się niepowodzeniem. Stosowaliśmy tę metodę także u pacjentów z niezłośliwymi chorobami, które jednak stanowią zagrożenie życia takich, jak np. anemia aplastyczna, anemia Falconiego, choroba Gaushera. Żaden z pacjentów z tą chorobą nie umarł z powodu samego przeszczepu, a stopień wyleczalności kształtuje się na poziomie 80-85 proc. Nie było tu również przypadków śmiertelności okołoprzeszczepowej, która ma miejsce przy transplantologii z wykorzystaniem chemioterapii. Procedura stosowana jest we wszystkich tych przypadkach, w których jest wskazanie do przeszczepu szpiku. Są to przypadki, kiedy układ krwiotwórczy pacjenta podlega procesowi nowotworowemu: przewlekła białaczka szpikowa, szpiczak mnogi, chłoniaki – czyli wszystkie choroby hematologiczne układu krwiotwórczego lub gdy występuje deficyt jednego z produktów układu krwiotwórczego, lub też jeśli jest uwarunkowana genetycznie anomalia jednego z produktów tego układu. Także stosujemy miniprzeszczepy limfocytów w chorobach autoimmunologicznych, kiedy układ odpornościowy człowieka zwraca się przeciwko sobie samemu. Możemy wówczas zniszczyć ten układ, który zwrócił się przeciwko pacjentowi i zastąpić go układem immunologicznym, który będzie mu lepiej służył. Opublikowano niedawno badanie na temat leczenia zapalenia stawów pochodzenia łuszczycowego, gdzie hipoteza oparta jest o model zwierzęcy i mówi, że może to być procedura wykorzystana w leczeniu np. zaawansowanej postaci SM, reumatoidalnego zapalenia stawów czy w toczniu układowym.
- Jest to nowe spojrzenie na medycynę. Jakie to jeszcze daje szanse?
- Tak, jeszcze nie było to sprawdzone, ale mamy już pozytywną opinię komisji etycznej i będziemy mogli przystąpić do tego rodzaju badań. Zwłaszcza w przypadku pacjentów z AIDS, którzy mają wtórnie toczący się proces złośliwy. W przypadku limfocytów dawcy, jeśli zastosujemy ten proces dwustopniowy (najpierw tolerancja, potem chemioterapia), to możemy przetransponować pacjentowi w upośledzoną odpornością całą pamięć immunologiczną dawcy. Tak więc jeśli mamy pacjenta z chłoniakiem, to jest to idealny pacjent do tej metody, jako że nie ma innych sposobów jego wyleczenia i ta metoda jest jego jedyną szansą na zdrowie. Wierzę, ze jest to nowe podejście, nowa metoda, którą dała nam matka natura do leczenia chorób, które do tej pory kończyło się niepowodzeniem. Jeżeli jest to dobre dla matki natury, to powinno być dostatecznie dobre dla nas.
.
Opracowała: Luiza Pasierowska
linki sponsorowane, reklamy
piękna cera - KOLAGEN_cito produkty wzmacniające włosy - KOLAGEN_cito zielarnie internetowe - KOLAGEN_cito cera - KOLAGEN_cito wioślarstwo - KOLAGEN_cito menopauza - KOLAGEN_cito kłopotliwe rozstępy - KOLAGEN_cito kolagen na dekolt - KOLAGEN_cito na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki verbena szałwia - Cukierki_Szalwiowe częsty kaszel przyczyny szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia szałwia - Cukierki_Szalwiowe na urlopie szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeciw stresowi - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe oczyszczenie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z głogu - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe szachy - Dezodorant_SuperDeo piłka ręczna - Dezodorant_SuperDeo surfing - Dezodorant_SuperDeo maraton - Dezodorant_SuperDeo renomowany dezodorant - Dezodorant_SuperDeo dezodorant dla kobiet - Dezodorant_SuperDeo jazda na rolkach - Dezodorant_SuperDeo sztafeta - Dezodorant_SuperDeo


Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook