Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Bogny, Apolinarego Wtorek 23. Lipca 2019r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Czynniki ryzyka raka gruczołu krokowego
Czynniki odpowiedzialne za rozwój raka stercza nie zostały jeszcze dobrze poznane, jednak zidentyfikowano kilka z nich:
Starzenie się
Wiek jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na powstanie raka gruczołu krokowego. Choroba w stadium wykrywanym klinicznie występuje stosunkowo rzadko u mężczyzn poniżej 50 roku życia a zapadalność zwiększa się znacząco wśród mężczyzn powyżej 60 roku życia. Ogniska mikroskopowe raka gruczołu krokowego występują u 30% mężczyzn około 50 roku życia i u 70% mężczyzn powyżej 80 roku życia.
Rasa
Częstość raka gruczołu krokowego wykazuje znaczące zróżnicowanie geograficzne i etniczne. Ryzyko jest najwyższe w Ameryce Północnej i krajach północnej Europy, najniższe zaś na Dalekim Wschodzie. W Stanach Zjednoczonych ryzyko jest wyższe dla rasy czarnej, której przedstawiciele chorują, będąc w młodszym wieku. Najmniejszą częstość raka gruczołu krokowego stwierdza się wśród rasy chińskiej i japońskiej. Częstość choroby utajonej jest jednak podobna we wszystkich badanych populacjach. W badaniach migracyjnych stwierdzono, że częstość raka gruczołu krokowego u mężczyzn, którzy wyemigrowali z obszaru o niskim ryzyku do obszaru o wysokim ryzyku wzrasta, osiągając w obrębie dwóch pokoleń wartość taką samą jak w lokalnej populacji.
Predyspozycja dziedziczna
Ryzyko raka gruczołu krokowego wzrasta 2-3-krotnie u mężczyzn, którzy mają krewnego pierwszego stopnia z rozpoznanym w młodym wieku rakiem prostaty, przy czym ryzyko to zwiększa się, gdy choroba ta wystąpiła u więcej niż jednego krewnego pierwszego stopnia. Szacuje się, że w przybliżeniu 9% wszystkich przypadków raka gruczołu krokowego ma podłoże genetyczne, a gen dziedzicznego raka prostaty(HPC, hereditary prostate cancer), który może być odpowiedzialny za ten nowotwór, zlokalizowano w regionie krótkiego ramienia chromosomu 1q. Kolejny gen związany z podatnością na tę chorobę zidentyfikowano w chromosomie X.
Dieta
Istnieje związek pomiędzy częstością raka gruczołu krokowego a spożyciem tłuszczów nienasyconych oraz czerwonego mięsa. Najprawdopodobniej wiąże się to z wytwarzaniem wolnych rodników lub zmniejszeniem wchłaniania witaminy A, co prowadzi do obniżenia stężenia krążącego �-karotenu, który prawdopodobnie chroni przed powstaniem niektórych nowotworów. W wielu krajach azjatyckich, w których częstość raka gruczołu krokowego jest mała, dieta zawiera dużą ilość witaminy A, a także dodatkowo fitoestrogeny i inne substancje, których właściwości biologiczne wskazują na aktywność przeciwnowotworową. Częstość raka gruczołu krokowego w Japonii i Chinach wzrasta i przypuszczalnie wynika to ze zwiększonego przyswojenia diety ”zachodniej”. W ostatnim czasie uważa się, że regularne spożywanie witaminy E lub selenu może chronić przed rakiem gruczołu krokowego. Są również doniesienia, że własności antyoksydacyjne witaminy E wpływają chemoprewencyjnie na tę chorobę, podobnie jak likopeny, które występują w pomidorach.
Czynniki środowiskowe i zawodowe
Zidentyfikowano różne czynniki środowiskowe związane ze związkami chemicznymi stosowanymi w przemyśle, które mogą być aktywatorami w przypadku raka gruczołu krokowego. U mężczyzn narażonych na kontakt z kadmem oraz pracujących w przemyśle jądrowym ryzyko raka gruczołu krokowego jest podwyższone. Pacjenci otrzymujący niskie dawki promieniowania ultrafioletowego mogą również należeć do grupy zwiększonego ryzyka. Istotnie w Stanach Zjednoczonych częstość raka gruczołu krokowego jest wyższa na północy niż na południu, a w innych krajach częstość tego nowotworu zwiększa się wprost proporcjonalnie do odległości od równika. Wynika to najprawdopodobniej z ochronnego działania witaminy D, co wiąże się z ekspozycją na światło słoneczne.
Cechy histologiczne
W większości przypadków rak gruczołu krokowego rozwija się w obwodowej strefie gruczołu. W przybliżeniu w 5-15% powstaje on w strefie centralnej, zaś w pozostałych rozwija się w strefie przejściowej.
Ogniska mikroskopowe „utajonego” raka gruczołu krokowego są częstym zjawiskiem stwierdzanym sekcyjnie i mogą się pojawić we wczesnym okresie życia- u około 30% mężczyzn powyżej 40 roku życia stwierdza się cechy choroby utajonej. Ze względu na bardzo powolne tempo wzrostu tych mikroskopowych nowotworów, wiele z nich może się nigdy nie rozwinąć do choroby stwierdzanej klinicznie.
Powyżej pewnej wielkości zmiany te stają się coraz mniej zróżnicowane i coraz bardziej niebezpieczne. Uważa się, że każdy guz, który ma objętość przekraczającą 0,5 cm³ lub nie jest dobrze zróżnicowany, jest istotny klinicznie. Najczęściej stosowaną skalą określającą stopień zróżnicowania histologicznego raka gruczołu krokowego jest system Gleasona.
Artykuł opracowany na zlecenie Sanofi-Aventis
linki sponsorowane, reklamy
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook