Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Anzelma, Feliksa Środa 21. Kwietnia 2021r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Terapie medycyny naturalnej
Akupresura
Akupunktura
Aromaterapia
Ayur-weda
Hipnoza
Homeopatia
Kręgarstwo
Refleksoterapia
Reiki
Terapia kolorem
Terapia kwiatowa kroplami Bacha
Zielarstwo
Akupresura
Akupresura jest masażem punktowym. U jej podstaw leży ta sama zasada, co u podstaw akupunktury, z tą jednak różnicą, że w czasie zabiegu działa się na punkty akupunkturowe opuszkami palców, bez uszkodzenia skóry. Najczęściej stosuje się ok. 150 punktów.

Ucisk palcem na ściśle określone punkty może w sposób selektywny i ukierunkowany działać na funkcje rożnych narządów i układów, regulować funkcje wegetatywne i metaboliczne.

Akupresura wyróżnia kilka metod ucisku. Stosuje się lekkie pukanie czubkami palców, masaż paznokciami i masaż poprzez ucisk palcami. Ta ostatnia metoda należy do najbardziej popularnych. Może być stosowana do samoleczenia. Każdy może stosować ją na własnym ciele i dostosowywać ucisk palca do pożądanych efektów.

Chińczycy dowodzą w wielu badaniach, ze akupresura może wyleczyć wiele chorób. Medycyna europejska jest nieco sceptyczna, ale wykorzystuje akupresurę coraz częściej, szczególnie do zwalczania bólów rożnego rodzaju.

Techniki masażu punktowego nie można nauczyć się w kilka dni, od terapeuty wymagana jest uwaga, wytrwałość i systematyczność, inaczej uzyskuje się minimalne rezultaty.

Masaż punktowy zalecany jest zarówno dzieciom jak i dorosłym. Przeciwwskazania są podobne jak w akupunkturze.
Akupunktura
Akupunktura jest metodą leczenia wywodzącą się ze wschodniej Azji. Leczenie to rozwinęło się przede wszystkim w Chinach, przed ok. 5000 laty.

Leczenie akupunkturą polega na nakłuwaniu igłami specjalnych punktów skupienia receptorów nerwowych. Znanych jest ponad tysiąc takich punktów,( zwanych też punktami życiowymi, lub biologicznie aktywnymi punktami - BAP), z których 365 jest zgrupowanych wzdłuż 12 parzystych i 2 nieparzystych linii przebiegających na ciele, zwanych meridianami lub kanałami. Linie te ułatwiają lokalizację punktów i noszą nazwy odpowiednich narządów ciała np. meridian płuc, meridian serca. Oprócz wymienionych punktow na meridianach, 130 punktów znajduje się na małżowinie usznej.

Starożytni medycy badając funkcjonowanie organizmu ludzkiego zauważyli określony system zależności przyczynowo - skutkowych. Poznawszy istnienie zależności miedzy zjawiskami przyrody i ich wzajemnych uwarunkowań, lekarze ci podejrzewali, że organizm człowieka żyje i działa pod wpływem tych samych sił, które rządzą przyrodą.

Organizm ludzki pojmowali oni nie jako cos zamkniętego w sobie i oddzielonego od otaczającego świata, ale jako złożony system, którego każdy element funkcjonalnie związany jest ze wszystkimi pozostałymi.

Ponieważ leczenie metodą akupunktury opiera się na teoriach tłumaczących zjawiska zachodzące w przyrodzie i organizmie ludzkim, tylko dobra ich znajomość gwarantuje uzyskanie pozytywnych wyników. Należy do nich teoria Ying-Yang, (przeciwieństwa), teoria U-sin (pięciu elementów), teoria czżan-fu (podział narządów na Ying i Yang), teoria czin-lo (o kanałach), teoria czi (o cyrkulacji energii), teoria czżen-czju (reguły wyboru punktów).

Akupunktura jest metodą leczenia objawowego, dostosowaną indywidualnie dla każdego pacjenta, ukierunkowaną przede wszystkim na normalizację w zaburzeniach funkcji organizmu. Głównym jej zadaniem jest zapewnienie organizmowi harmonii i pobudzenie sił obronnych.

Podstawowa zasada leczenia akupunkturą polega na tym, że należy rozpocząć ją jak najwcześniej, dopóki nie dojdzie do wyczerpania sil obronnych organizmu i dopóki choroba się nie rozwinie.

Najlepsze wyniki leczenia uzyskuje się w zaburzeniach czynnościowych, tj. dopóki zaburzenia w narządach i układach są odwracalne. Choroby występujące w młodym wieku dają się wyleczyć szybciej i lepiej, niż zaburzenia pojawiające się w starszym wieku.

Akupunktury stosować nie wolno do leczenia takich chorób jak np.: nowotwory złośliwe, ostre stany gorączkowe, przewlekle choroby, niewydolność oddechowa, niewydolność układu krążenia, ciąża.

Akupunkturę powinni stosować tylko lekarze, którzy opanowali jej podstawy teoretyczne i którzy maja duże praktyczne doświadczenie w jej stosowaniu. Niewłaściwie stosowana może zaszkodzić.
Aromaterapia
Aromaterapia korzysta z sił natury ukrytych w naturalnych rolinnych olejkach eterycznych. Znany od dawna w psychologii i fizjologii wpływ zapachu na stan psychiczny i fizyczny człowieka łączy się w aromaterapii z uzdrawiającymi właciwociami olejków eterycznych - hormonami rolinnymi. Są one głównymi skł natury ukrytych w naturalnych roślinnych olejkach eterycznych.

Formy zabiegów terapeutycznych polegają na wprowadzeniu do organizmu czystych olejków aromatycznych poprzez drogi oddechowe (wąchanie, wdychanie, inhalacje)

i poprzez skórę (masaż, kąpiel, kompresy).

System węchowy jest niesłychanie wrażliwy i najszybciej przekazuje do mózgu otrzymane impulsy. Ponieważ do wąchania olejków zachodzi przy wszystkich formach terapii, więc najszybciej przejawiają się reakcje na olejki w sferze psychicznej.

Wprowadzenie olejków przez skórę przebiega nieco wolniej, w ciągu kilku do kilkunastu minut dostają się do układu krążenia, który roznosi uzdrawiające cząsteczki po całym organizmie.

Aromaterapia jest jedną z popularnych i szybko rozwijających się dziedzin medycyny niekonwencjonalnej, jest naturalną i bezpieczną metodą łagodzenia i usuwania wielu dolegliwości. Celem aromaterapii jest przywrócenie równowagi ciała i umysłu oraz wspomaganie i stymulowanie własnych sil się obronnych organizmu. Stosowana zgodnie ze wskazówkami fachowców nie może zaszkodzić Aromaterapia jest stosowana do wspomagania innych form terapii naturalnej, jak masaż, akupresura, bioenergoterapia.
Ayur-weda
Ayur-weda jest starą, hinduską metodą leczenia, która bierze się od słów ayu oraz veda, czyli "wiedza o życiu". Obecnie korzysta z niej około 80% populacji Indii.

Ayur-weda opiera się na założeniach metafizycznych a nie naukowych. Zgodnie z jej teorią, dusza człowieka jest odpowiedzialna za chorobę i celem tej metody jest nawiązanie kontaktu z wyższą inteligencją (Veda) w celu zharmonizowania duchowej energii.

Wyznawcy Ayur-wedy wierzą, ze każdy człowiek jest kompozycją trzech sił ( doszas), zwanych vata (powietrze), pitta (ogień), kafa (ziemia i woda). Determinują one konstytucję, charakter i sposób odżywiania każdego człowieka. Zwolennicy Ayur-wedy wierzą, ze człowiek ma nie jeden, lecz trzy pulsy, każdy mierzy jedna z wymienionych sił (doszas). Diagnozy stawia się na podstawie tych trzech pulsów.

Według teorii Ayur-wedy powodem choroby jest brak równowagi duchowej energii, a nie fizyczne przyczyny, jak twierdzi naukowa medycyna.

Leczenie polega między innymi na praktykowaniu jogi i rożnych form medytacji, na stosowaniu masażu, ziół, aromaterapii i innych niekonwencjonalnych metod traktujących zdrowie fizyczne i psychiczne całościowo.

Mocnymi stronami ayur-wedy jest profilaktyka i leczenie chorób o podłożu psychosomatycznym, jak również rożnych chronicznych chorób.

Według ayur-wedy każdy człowiek jest sam odpowiedzialny za swoje zdrowie. Pacjent uczy się odpowiedzialności za swoje zdrowie i życia w harmonii z naturą.
Hipnoza
Prekursorem hipnozy był Franz Anton Mesmer, który dla zjawiska hipnozy używał pojęcia "zwierzęcego magnetyzmu".

Trans hipnotyczny jest stanem głębokiego skupienia. Podczas hipnozy podatny pacjent powinien przejawiać autentyczne zainteresowanie słowami hipnotyzera i koncentrować się na jego instrukcjach.

Leczenie hipnozą opiera się na chęci i zdolności danej osoby do wyłącznego skupienia na danej sytuacji, konkretnej lub symbolicznej, jaką przedstawia jej hipnotyzer.

Hipnoza nie jest snem i nie oznacza też poddania się władzy innej osoby, wielu praktykujących ją lekarzy skłania się obecnie ku tezie, ze rola hipnotyzera ogranicza się do naprowadzenia pacjenta na właściwy trop, po czym pacjent już sam wprowadza się w trans.

Leczenie hipnozą może okazać się skuteczne w leczeniu zaburzeń psychicznych, jeżeli lekarz nie jest w stanie trafić na ?ródło choroby. Warunkiem powodzenia tej metody jest wiara pacjenta w skuteczność tej metody i chęć pokonania dręczącego go problemu.

Hipnoza wywołuje u pacjenta szereg wewnętrznych reakcji, które umożliwiają pacjentowi i jego podświadomości znalezienie przyczyny jego problemów.

Znana jest skuteczność zastosowania hipnozy w następujących wypadkach: nadwaga, nałogowe palenie papierosów, problemy emocjonalne, brak pewności siebie, fobie, zachowania obsesyjne i natręctwa, brak koncentracji, jąkanie, depresja.

Na zachodzie stosuje się z powodzeniem hipnozę w stomatologii, w leczeniu chorób chronicznych i bólów rożnego pochodzenia, przy porodach, w chirurgii, ortopedii.
Homeopatia
Homeopatia jest metodą pozwalającą na odkrywanie nowych leków, opracowaną ok. roku 1790 przez lekarza Samuela Hahnemanna.

Zasada, którą zastosował -similis similibus curentur- podobne leczone podobnym- głosi, że określone substancje (pochodzenia roślinnego, minerały, toksyny zwierzęce) wywołują w organizmie ludzkim objawy, przypominające kliniczne obrazy chorób. W przypadku wystąpienia choroby można ją leczyć podając małą dawkę substancji, która u zdrowego człowieka wywołałaby objawy tej choroby.

Organizmowi zostaje podana dokładnie jego choroba, tyle że w przeobrażonej postaci, jako lek.

Genialność homeopatii polega na zaaplikowaniu leku będącego w stanie wywołać określony stan chorobowy, w specjalnie przygotowanej formie "potencjonowanej".

Lek podany w formie substancjalnej doprowadziłby naturalnie do pogorszenia się stanu choroby. Lec

Homeopaci twierdzą, że proces potencjonowania (rozcieńczanie, rozcieranie i potrząsanie) ma istotne znaczenie, gdyż zmienia lek. Zmienia się jego aktywność a nawet siatka kryształów. Substancja staje się coraz bardziej subtelna, aż wreszcie całkowicie przemienia się w czysto duchową siłę.

Lek homeopatyczny nie działa zatem bezpośrednio na zasadzie reakcji chemicznej, lecz duchowo. Apeluje on do organizmu o mobilizację sił, które w przypadku choroby uległy zakłóceniu.

Obecnie w wielu krajach działają oficjalnie zarejestrowani homeopaci, często z wykształceniem medycznym lub farmaceutycznym.
Kręgarstwo
Twórcą kręgarstwa był Daniel D. Palme. Kręgarstwo jest sztuką nastawiania kręgów kręgosłupa, które zmieniły swoją anatomiczną pozycję. Po nastawieniu kręgu, organizm w sposób naturalny usuwa chorobę.

Według zwolenników tej formy terapii przyczyną choroby może być powstały na skutek nadmiernego ruchu kręgu lub odruchu mięsni na skutek stresu tzw. kregozmyk. Kręgozmyk powstaje, ponieważ przesunięty krąg twardymi brzegami swoich stawów zacieśnia otwór międzykręgowy i uciska korzenie nerwów wychodzących z rdzenia kręgowego i zarządzających poszczególnymi organami ciała, powodując nienaturalny dopływ bod?ców nerwowych.

Upośledzenie odpowiednich części kręgosłupa powoduje więc zakłócenie równowagi czynności narządów.

Po uwolnieniu korzeni nerwów od ucisku, narządy powracają do normalnej funkcji, wraca czucie, normalny krwiobieg, oczyszczają się tkanki. System immunologiczny organizmu zostaje wzmocniony.

Według kręgarzy masaż pleców oraz uciskanie kręgów udrażnia kanały energetyczne, które przebiegają wzdłuż kręgosłupa. Uciskanie kręgów i masaż okolic kręgosłupa ma ułatwić swobodny przepływ tej energii, poprawiając stan zdrowia chorego.

Kręgarstwo to bardzo trudna dziedzina medycyna niekonwencjonalnej. Od kręgarza wymaga się precyzji, siły i żelaznej kondycji. Niefachowe manipulacje kręgosłupem mogą uszkodzić rdzeń kręgowy i arterie prowadzące do mózgu.
Refleksoterapia
Jest to metoda pokrewna do akupunktury i akupresury, polegająca na oddziaływaniu na chore organy za pośrednictwem punktów bąd? tzw. stref refleksyjnych, zlokalizowanych na ciele i mających powiązania z poszczególnymi organami.

Strefy refleksyjne występują w rożnych miejscach na ciele, ale najważniejsze ich zgrupowanie znajduje się na stopach.

Masaż stref refleksyjnych rozmieszczonych na stopach powoduje lepszy obieg krwi i udrożnienie kanałów energetycznych. Pobudzenie krwiobiegu powoduje ułatwione i szybsze przenoszenie substancji budulcowych, tlenu, hormonów, enzymów i odprowadzenie produktów rozkładu.

Podczas masażu energia dociera łatwiej do chorego organu połączonego z masowanym punktem refleksyjnym, Miedzy poszczególnymi organami a odpowiednimi strefami refleksyjnymi powstaje sprzężenie zwrotne. Ucisk na odpowiedni punkt na skórze wyzwala i aktywizuje siły witalne.

Za pośrednictwem uciskania stref refleksyjnych i receptorów można stawiać diagnozę; gdy jakiś narząd bąd? organ jest upośledzony ucisk odpowiadającej mu strefy refleksyjnej wywołuje uczucie bólu.

Refeksoterapia jest znakomitą metodą profilaktyczną, masażowi może być poddany każdy, bez względu na wiek.

Przeciwwskazaniami do stosowania są rozlegle skaleczenia skory, ciąża, ciężkie choroby układu krążenia i serca.

Refleksoterapia stosowana właściwie nie daje skutków ubocznych, sam masaż stop jest bardzo przyjemny i relaksujący.
Reiki
Reiki jest japońskim słowem oznaczającym przenikająca wszystko siłę życia.

Wszyscy posiadamy siłę Reiki, gdyż dana jest nam od urodzenia.

Reiki rożni się od innych metod uzdrawiania, przede wszystkim przez tzw. wtajemniczenia lub inicjacje, które wprowadzają ucznia w progresywnie pogłębiające się stopnie doświadczania Reiki. Każdy może uzdrawiać. Wystarczy nałożyć tylko swe dłonie i przekazać drugiemu energię. Po inicjacjach Reiki wszystko postępuje jednak znacznie lepiej, gdyż uczeń otrzymuje wraz z nim przekazane tradycją techniki pobudzania świadomości, które wznoszą ciało fizyczne na wyższy poziom wibracji.

Reiki nie jest związana z żadnym światopoglądem ani systemem wiary.

Terapia Reiki działa na każdego człowieka inaczej. Potrzeby pacjentów określają w Reiki efekt terapii. Ale oczywiście są też rezultaty, które można generalnie zaobserwować. Tak więc Reiki sprzyja energetycznej równowadze, usuwa stres, wzmacnia siły życiowe, usuwa przyczyny chorób na płaszczy?nie psychicznej i fizycznej.

Każdy terapeuta postępuje przy zabiegu nieco inaczej, jednak zawsze koncentruje się najpierw na miejscach bolesnych i problematycznych i na układzie gruczołów dokrewnych, który reguluje gospodarkę hormonalna w organizmie.

Terapia Reiki jest całkowicie nieszkodliwa, odpręża i rozładowuje stres i może być prowadzona równolegle z leczeniem tradycyjnym. Energię Reiki można stosować do samoleczenia.
Terapia kolorem
Kolory wpływają na nasze życie bardziej niż zdajemy sobie z tego sprawę, szwajcarski psycholog Max Luscher udowodnił związek pomiędzy ulubionymi kolorami a psychiką. Kolory wpływają na wegetatywny system nerwowy, który kieruje rożnymi procesami w organizmie, pod wpływem kolorów następują zmiany bioelektrycznych procesów w ciele i zmiany hormonalne u kobiet.

Naukowo udowodniony jest wpływ koloru na układ krążenia i ciśnienie.

Jak te procesy przebiegają nie jest do końca zbadane. Terapia kolorem działa miedzy innymi energią światła i jego elektromagnetycznymi drganiami. W zależności od długości fali kolory oddają otoczeniu energie, elektrony znajdujące się w każdym organizmie zmieniają prędkość ruchu, co nie pozostaje bez wpływu na komórki ciała i tkanki.

Terapia kolorem polega na naświetlaniu kolorowymi lampami organizmu albo tylko chorego organu, jak np. przy braku apetytu kolorem żółtym i czerwonym okolic żołądka.

Terapia koralem osiąga dobre rezultaty przy harmonizowaniu negatywnych stanów psychicznych, pomarańczowy działa pobudzająco przy depresji, niebieski uspokaja, fioletowy wpływa na dobry sen.
Terapia kwiatowa kroplami Bacha
Terapia kwiatowa doktora Edwarda Bacha, angielskiego bakteriologa i homeopaty opiera się na duchowej podstawie zakładającej jedność człowieka i całego świata.

Bach nie stosował diagnozy opartej na fizycznych symptomach, tylko na analizie naszego stanu ducha, będącego konsekwencja konfliktu dusza- osobowość a kończącego się fizyczną chorobą.

Nowością tej terapii jest zastosowanie uzdrawiającej energii kwiatów, skierowanej do wnętrza człowieka. Leki kwiatowe według Bacha posiadają te same częstotliwości fal energii jak dusza i podobne do niej w swym charakterze nawiązują z nią kontakt i harmonizują negatywne stany.

Z życia człowieka znikają dysharmonie i smutek.

Głównym celem kwiatowej terapii Bacha jest przywrócenie każdemu człowiekowi jego fundamentalnej duchowej postawy.

Po latach badań i poszukiwań Bach wynalazł trzydzieści osiem leków -esencji z kwiatów

i ziół. Żadna z tych roślin nie jest toksyczna a niektóre stosuje się w ziołolecznictwie.

Jedynym miejscem, gdzie esencje kwiatowe są obecnie produkowane jest Centrum Bacha w Anglii. Zbiera się tylko dziko rosnące rośliny w nieskażonym środowisku. Uprawiane przez człowieka tracą właściwości lecznicze.

W terapii kroplami Bacha nie istnieje niebezpieczeństwo przedawkowania lub powstania skutków ubocznych Terapia ta jest całkowicie nieszkodliwa, a jej stosowanie nie wymaga praktyki medycznej lub psychologicznej a jedynie zdolność obserwacji sygnałów ciała i ducha.
Zielarstwo
Ziołolecznictwo jest rodzajem leczenia, w którym znajdują zastosowanie surowce oraz przetwory roślinne. Jest to podstawowa cześć medycyny naturalnej, najbardziej udokumentowana pod względem naukowym.

Mówiąc o ziołolecznictwie należy wyróżnić dwa podstawowe kierunki.

Jeden to ziołolecznictwo tradycyjne, zwane niekiedy ludowym. Jego podstawą są roztwory, napary i odwary, przygotowywane zarówno z mieszanek ziołowych, jak i z pojedynczych ziół. Te postacie są najbardziej popularne, mają wielowiekową tradycję i łatwo je sporządzić. Zawierają one wiele substancji czynnych, działają łagodnie, powoli, są powszechnie stosowane w leczeniu chorób przewlekłych.

Tadycyjnie sporządzone napary działają wielokierunkowo, pobudzając lub wyrównując czynność wielu układów. Często pobudzają one także siły odpornościowe organizmu, dostarczając wielu związków mineralnych i witamin.

Drugi kierunek rozwoju to nowoczesne postacie leków roślinnych. Technologia ich produkcji polega na wyosobnieniu czystych substancji o określonych właściwościach leczniczych.

Ziołolecznictwo, podobnie jak inne metody lecznicze wymaga prawidłowego rozpoznania choroby.

Proces leczenia powinien odbywać się pod kontrolą specjalisty w tej dziedzinie. Niebezpieczeństwem samoleczenia jest brak właściwej diagnozy, nieznajomość składu chemicznego roślin, jak również właściwego dawkowania. ?le dobrane mieszanki ziół oraz nieodpowiednie ich stosowanie zmniejszają lub eliminują całkowicie ich właściwości celnicze lub są też przyczyna skutków ubocznych.
.
(C) Malgorzata Cyganek 1999
linki sponsorowane, reklamy
skok o tyczce - KOLAGEN_cito rzut dyskiem - KOLAGEN_cito bieganie - KOLAGEN_cito surfing - KOLAGEN_cito piękne ciało - KOLAGEN_cito krykiet - KOLAGEN_cito łyżwiarstwo - KOLAGEN_cito problemy stawów - KOLAGEN_cito ziołowe wspomaganie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe na urlopie szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z zielarni - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z zielarni - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na ból gardła szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla sedniorów - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel tabletki szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe na wzmocnienie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe specjały - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe dezodorant dla młodzieży - Dezodorant_SuperDeo rugby - Dezodorant_SuperDeo biegi na przełaj - Dezodorant_SuperDeo skok w dal - Dezodorant_SuperDeo boks - Dezodorant_SuperDeo wyścigi konne - Dezodorant_SuperDeo boks - Dezodorant_SuperDeo dezodorant - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.