Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Albina, Euzebiusza Poniedziałek 16. Grudnia 2019r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Rozcieńczenie wzmacnia terapię
Mottto: homeopatia to naukowa metoda leczenia a nie placebo

Skuteczność terapii homeopatycznej zwiększa rozcieńczenie tzw. substancji czynnej leku. Im większe rozcieńczenie, tym większa efektywność lecznicza. Wskutek kolejnych rozcieńczeń powstaje tzw. leczniczy roztwór homeopatyczny. Mimo, iż nie ma w nim już molekuł leku - uzdrawia! Wielu pacjentom wydaje się to niewiarygodne.

Im mniej substancji leczniczej tym większa skuteczność terapeutyczna?
Aby odpowiedzieć na to pytanie – trzeba najpierw opowiedzieć jak powstaje typowy lek homeopatyczny. Dopiero w tym kontekście zjawisko leczniczego efektu krańcowych rozcieńczeń, czyli leczenia samym rozpuszczalnikiem homeopatycznym staje się zrozumiałe. Wyjaśnia je najlepiej alergologiczna historia odkrycia krańcowego efektu rozcieńczeń.

Czym jest lek homeopatyczny i jak go się wytwarza?
Składniki każdego leku homeopatycznego to po pierwsze tzw. czynna biologicznie lecznicza substancja chemiczna. Najczęściej są to naturalne organiczne substancje z roślin, związki chemiczne z minerałów, niekiedy substancje odzwierzęce. Dobiera się te substancje tak, aby wywoływały objawy podobne do chorobowych, a przez to tłumiły chorobę. Dodajmy, że to specyficzne tłumienie podobnego podobnym wyzwala w organizmie ozdrowieńcze reakcje odpornościowe.

Drugim bazowym składnikiem klasycznego leku homeopatycznego jest rozpuszczalnik leczniczej substancji.
Najczęściej jest nim idealnie czysta woda, czyli woda destylowana. Regułą jest to, że rozpuszczalnik jest pozbawiony jakichkolwiek chemicznych zanieczyszczeń. Rozpuszczalnikiem może też być również np. alkohol etylowy, cukier, itp. Dodajmy, że ze względu na swe niezwykłe własności fizyko-chemiczne woda jest uprzywilejowana bowiem jest naturalnym środowiskiem ozdrowieńczych procesów fizjologicznych człowieka.

Klasyczny lek homeopatyczny powstaje poprzez rozcieńczanie substancji leczniczej w destylowanej wodzie (niekiedy w innym rozpuszczalniku) – zgodnie z zasadą: porcja leku + 99 porcji wody.
Czynności te powtarza się wielokrotnie, konkretną liczbą wstrząśnięć mieszając i osiągając rozcieńczenia nawet rzędu 10 do minus 60 potęgi. W takich rozcieńczeniach nie sposób już dopatrzeć się obecności atomów substancji czynnej leku. Jednak zauważono – że im większe rozcieńczenie, tym większa skuteczność lecznicza. Co zatem uzdrawia w płynie tak rozcieńczonym, że pozbawionym molekuł leku? [1,4]

Trzecim, kluczowym „składnikiem” leku homeopatycznego jest potencjonowanie, czyli wstrząsanie połączone integralnie z rozcieńczaniem.
Wstrząsanie wywołuje celowe zderzanie się molekuł czynnej substancji leczniczej i rozpuszczalnika. Wstrząsanie i rozcieńczanie substancji chemicznej w rozpuszczalniku ma na celu trzy zbieżne efekty: Pierwszym jest osiągnięcie równomiernego rozproszenia molekuł leku w rozpuszczalniku. Dotyczy to każdego etapu kolejnego rozcieńczenia. Drugim, mniej oczywistym, ważniejszym jest elektromagnetyczny „zapis” molekuł leku w ciekło-krystalicznej strukturze rozpuszczalnika, podobnie jak zero-jedynkowa informacja zapisuje się w pamięci ram komputera.

W przypadku rozpuszczalnika homeopatycznego „pamięcią ram” jest jego elektrostatyczny układ atomów.
W czasie kolejnych rozcieńczeń leku homeopatycznego, dokonujących się pod wpływem tzw. wstrząsania wytwarzana jest energia. Energia ta pobudza atomy substancji leczniczej do pozostawienia swej pieczęci chemicznej w relacjach elektrostatycznych obecnych pomiędzy molekułami rozpuszczalnika. Ten zapis to swoisty energetyczny „program leczniczy”. Jest zapisany w języku bodźców elektrostatycznych, który odczytuje organizm pacjenta. Co ciekawe ten „program leczniczy” działa najlepiej, gdy wskutek kolejnych rozcieńczeń w rozpuszczalniku homeopatycznym nie ma już molekuł substancji czynnej leku. W takich krańcowych rozcieńczeniach możemy mówić o leczeniu kwantowym „śladem substancji czynnej leku”.

Wstrząsanie na każdym etapie rozcieńczania nazwano potencjonowaniem.
Okazało się, że roztwór homeopatyczny nie poddany takiej procedurze „energetyzowania go wstrząsami” nie ma odpowiednich właściwości leczniczych, a już nie ma ich całkiem w przypadku krańcowych rozcieńczeń. Bowiem podczas potencjonowania w układzie molekuł rozpuszczalnika, dokonuje się zapis leczniczego bodźca homeopatycznego i to na podobnej zasadzie jak w programie dla komputera, czy fotonów niosących obrazy w foto-receptorach aparatu fotograficznego. Wstrząsanie całkowicie zmienia organizację struktury molekularnej rozpuszczalnika. Dzięki niemu elektrostatyczny ładunek między sąsiadującymi molekułami wody, czy innej cieczy rozpuszczającej substancję leczniczą – z obojętnego – zmienia się na leczniczy. Od tego momentu preparat homeopatyczny już krańcowo rozcieńczony działa leczniczo! I to nawet bez obecności w sobie substancji chemicznej, jaka jest niezbędna dla wyprodukowania leku. Mechanizmy biofizyczne potencjonowania i zapisywania w rozpuszczalniku „leczniczego śladu leku” opisujemy w następnych artykułach działu.

Dowód aktywności „chemicznego śladu substancji”, jako alergenu po jej krańcowym rozcieńczeniu
Zjawisko – energetycznego „nasiąkania” wody i innych rozpuszczalników własnościami chemicznymi rozpuszczonej w niej substancji udokumentowano naukowo podczas licznych badań alergików już ok. 50 lat temu. Zaczęło się od udowodnienia alergizujących własności …czystej destylowanej wody ! Czyli takiej, w której w skutek wielu kolejnych rozcieńczeń alergenu nie mogło już być żadnych jego molekuł. A jednak podanie tej czystej destylowanej wody wywoływało u osób uczulonych silne objawy alergiczne. Wówczas naukowcy nie wiedzieli jak to zjawisko wytłumaczyć. Nie mniej już wówczas uznano, że na tej samej zasadzie działają wszystkie leki homeopatyczne o tzw. krańcowym rozcieńczeniu. Czyli takie, w których nie ma już molekuł pierwotnej substancji czynnej.

Leczenie molekularnym śladem leku …
Wykrycie „chemicznego nasiąkania” rozpuszczalników homeopatycznych śladem molekularnym, czyli chemiczną pieczęcią substancji czynnej leczniczo rozpala do dzisiaj dyskurs naukowy. Wiarygodne, czyli oparte o uznane teoretyczne argumenty zaczynają się jednak od włączenia się współczesnych biofizyków do grona zwolenników homeopatii. Biofizycy dowodzą bowiem, że podczas produkcji leku homeopatycznego, na etapie tzw. wstrząsania niezbędnego dla dokładnego przemieszania substancji leczniczej w rozpuszczalniku – ma miejsce najważniejszy proces technologiczny. Jest nim elektromagnetyczne wypromieniowanie fotonowego widma molekuł leku do otoczenia, czyli do rozpuszczalnika homeopatycznego. I co najważniejsze – w tym widmie zawarte są molekularne własności substancji chemicznej leku. Te wypromieniowane własności są następnie zapisywane w elektrostatycznych więziach pomiędzy molekułami rozpuszczalnika homeopatycznego. Przypomina to proces zapisywania przez matrycę aparatu cyfrowego fotonów niosących obrazy z otoczenia. Co najciekawsze reakcja lecznicza chorego na krańcowo rozcieńczony preparat homeopatyczny, czyli aż do zaniku molekuł substancji leczniczo czynnej, jest częstokroć znacznie silniejsza, niż na tę samą substancję lub trochę rozcieńczoną.

Wpisywanie śladu substancji czynnej leku w molekuły rozpuszczalnika.
Woda od zawsze wchłania i rejestruje sobie środowiskowe bodźce chemiczne, cieplne, promieniowanie elektromagnetyczne, itp. Jest dobrym przykładem obrazującym mechanizm zapisu. Dopóki nie zamarznie jej molekuły nie trwają nigdy w bezruchu. Ale też wbrew potocznego przeświadczeniu nie znajdują się totalnym chaosie, lecz zachowują się jak tzw. ciekłe kryształy. Zawsze ustawiają się, czyli samoistnie strukturalizują się rejestrując cechy chemicznych i energetycznych bodźców ze środowiska.

Źródło: pxhere.com

Krystalizacja zamarzającej kropli wody – widoczna tworząca się krystaliczna matryca będąca śladem pamięci chemicznej wody obrazującej wpływ bodźców termicznych i chemicznych środowiska.

Zamarznięta woda jest fotograficznym wydrukiem wpływu bodźców środowiska.
Klasycznych przykładem jest zamarzanie rzek, jezior, mórz. Zastygły w mrozie krystaliczny układ molekuł wody, jak migawkowa fotografia wiernie odzwierciedla „pieczęć chemiczną” substancji w niej rozpuszczonych. Dlatego nie sposób jest znaleźć dwie identyczne struktury kryształów lodu, czy śniegu, w przeciwieństwie do podobnych do siebie jak dwie krople wody zamarzniętych struktur molekularnych identycznych leków homeopatycznych. Dodajmy, że molekuły wody, jak też innych rozpuszczalników są rejestratorem nie tylko bodźców chemicznych, ale i elektromagnetycznych, itp. Te pozostałe bodźce też mają wpływ na układ relacji molekuł rozpuszczalnika-receptora. Szczegółowiej o siłach molekularnych wody konstytuujących jej matrycę chemiczną w kolejnych artykułach pt. „Leczenie molekularnym śladem leku”

Wniosek końcowy:
Największą porażką współczesnej medycyny są zatrucia polekowe . Toksyczne skutki działań niepożądanych leków, zwane są eufemistycznie „ubocznymi”. Podkreślmy, że zatrucia polekowe najbardziej dotykają osób przewlekle chorych i w podeszłym wieku. W tym szczególnie tych o zaburzonych czynnościach wątroby i nerek. Tacy pacjenci zwykle stosują dziennie od 5-ciu - do ponad 10-ciu silnie działających na metabolizm i narządy preparatów! Aktywne biologicznie substancje tych leków zaburzają czynności układu trawiennego, hormonalnego, odpornościowego. Przewlekłość stosowania takiej ilości leków przeciąża toksycznymi metabolitami wątrobę, nerki, układ odpornościowy, czym zwiększa ryzyko groźnych powikłań narządowych a nawet zgonu. [Bruce Lipton +..] Jeśli więc biofizycy i lekarze homeopaci wręczają nam „informacyjny ślad leku”, który każdego leczy bez objawów niepożądanych – czyż może zaistnieć doskonalsze lekarstwo? W kontekście narastających z wiekiem zatruć polekowych stosowanie całkowicie nietoksycznych leków homeopatycznych to nie tylko szansa, ale wręcz obowiązek!

Piśmiennictwo
  1. 1. Leki homeopatyczne; dr Martin Stuber – tłumaczył prof. dr hab. Stanisław Kohlmunzer, Państwowy Zakład Wydawnict Lekarskich 1991
  2. 2. Lek homeopatyczny to nie placebo, lecz biofizyczna metoda przywracania zdrowia; prof. dr hab. inż. Danuta Adamska-Rutkowska; http://homeopatiapolska.com/aktualnosci/29-lek-homeopatyczny-to-nie-placebo.html
  3. 3. Pamięć wody-'Herezje' w nauce – prof. dr hab. Arkadiusz Jadczyk: Źródło:http://arkadiusz.jadczyk.salon24.pl/66384,herezje-w-nauce-pamiec-wody
  4. 4. Effect on mouse peritoneal macrophages of orally-administered very high dilutions of silicea. Davenas E, Poitevin B, Benveniste J. European Journal of Pharmacology 1987. 135: 313-319
  5. 5. Co to jest homeopatia ? Autor: Robert Medhurst - http://www.homeopatia.edu.pl/co_to_jest_homeopatia_,232.html
  6. 6. Postawy homotoksykologii; Gabriele Herzberger, Gabriele Brodowski, Gisella King, Erich Reinhart, Ztefan Zenner; Wydawnictwo Instytutu Psychosomatycznego, Warszawa 1995.
  7. 7. Homeopatia – poradnik dla każdego; Nigel i Suzan Garion-Hutchings, wyd. Elsnerdruck Berlin 1995; polska edycja Wydawnictwo Da Capo 1996.
  8. 8. WODA, HOMEOPATIA I NAUKA; Magister farmacji Rafał Strzelczyk. http://farmacja.net/blog/rafal-strzelczyk/woda-homeopatia-i-nauka
  9. 9. Jerzy Sobkowski, Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk: Chemia jądrowa. Warszawa: Wydawnictwo Adamantan, 2006, s. 71-75. ISBN 83-7350-080-4
  10. 10. http://www.biomedical.pl/zdrowie/polekowe-choroby-ukladu-pokarmowego-3109.html
Redakcja
linki sponsorowane, reklamy
sportowcy - KOLAGEN_cito kolagen na stawy - KOLAGEN_cito kolagen na stawy - KOLAGEN_cito salony kosmetyczne - KOLAGEN_cito jędrne ciało - KOLAGEN_cito golf - KOLAGEN_cito lifting skóry - KOLAGEN_cito kolagen na kości - KOLAGEN_cito na kaszel suchy i mokry szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeziębienie leki szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki z ziołami - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe pastylki amolowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki z ziołami - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarka szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe oczyszczenie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe apteki internetowe - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie z akwalungiem - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie z akwalungiem - Dezodorant_SuperDeo skoki na bungee - Dezodorant_SuperDeo dezodorant - Dezodorant_SuperDeo jazda na snowboardzie - Dezodorant_SuperDeo chodzenie po jaskiniach - Dezodorant_SuperDeo skoki narciarskie - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook