Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Mikołaja, Stanisława Środa 13. Listopada 2019r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Emisja molekularnego śladu leku (1)
Mottto: homeopatia to naukowa metoda leczenia a nie placebo

Każdy atom na może zostać naenergetyzowany termicznie, np. naświetlony przez promienie słońca, lub podczas wstrząsania w trakcie produkcji leku homeopatycznego, itp. Wyemituje do swego środowiska promieniowanie elektromagnetyczne obrazujące jego własności chemiczne.

Wielu osobom wzrost efektywności terapii wraz z coraz mniejszymi dawkami substancji leczniczej wydaje się niewiarygodny.
Aby wyjaśnić powyższy homeopatyczny paradoks najlepiej jest odwołać się do współczesnych odkryć biofizyki. Zacznijmy od tego, że już dawno temu udokumentowano elektromagnetyczne promieniowanie atomów jakiejkolwiek substancji. To promieniowanie precyzyjnie informuje o ich budowie atomowej. Dzieje się tak, gdyż każdy atom z tablicy Mendelejewa ma odrębny od innych potencjał energetyczny. Dzięki temu emituje określone kilkoma parametrami promieniowanie identyfikujące jego tożsamość. Można powiedzieć, że są to falowo- kwantowe „dowody osobiste”. I co ważniejsze – emitowane przez atomy promieniowanie transmituje do środowiska ich własności chemiczne. Najintensywniej do najbliższego otoczenia, czyli np. do rozpuszczalnika homeopatycznego.

Jak substancja lecznicza „zapisuje się” w roztworze homeopatycznym?
Otóż atomy pierwiastków chemicznych, a z nich składa się każdy lek homeopatyczny zanim ulegnie tzw. krańcowemu rozcieńczeniu – emitują do roztworu homeopatycznego informację o swym składzie. „Stacją nadawczą” tego promieniowania są siły elektromagnetyczne spajające pojedynczy atom. Są one generowane przez jądro atomowe. Warto przypomnieć, że te siły atomowe wiążą jądro z jego elektronami i tym samym stabilizują nas, całą materię ziemską i materię wszechświata przed destrukcją w chaotyczny kwantowy koktajl, czyli w nicość. Są też źródłem energii jądrowej.

Każdy atom z tablicy Mendelejewa wygląda w powiększeniu, jak mikroskopijny układ planetarny. Zamiast słońca, w środku jest jądro atomowe składające się z dodatnio naładowanych protonów i obojętnych elektrycznie neutronów. Dodatnio naładowane jądro jest centrum potencjału energetycznego atomu. Silnie przyciąga orbitujące wokół (na jednej lub wielu orbitach) ujemnie naładowane elektrony. To w jądrze jest skupiona cała energia atomu decydująca o jego odrębnym od innych potencjale energetycznym i zarazem o unikalnych własnościach chemicznych.

Jak atomy emitują do rozpuszczalnika informację swym składzie?
Można odpowiedzieć, że atomy samoistnie emitują informację o swych własnościach chemicznych. Dokonują tego dzięki zdolność „wyrzucania” do otoczenia elektronów z ostatniej orbity. A to oznacza emisję energetycznej fali elektromagnetycznej obrazującej swym potencjałem budowę jądra danego atomu. Zdolność „wyrzucania” elektronów z ostatniej orbity i emisji fali energetycznej zawdzięczają niestabilności elektronów na swej przedostatniej orbicie atomowej. Każdy elektron z przedostatniej orbity może bowiem stosunkowo łatwo „przeskoczyć” na orbitę najwyższą, czyli ostatnią, jeśli dostanie kwantowy „zastrzyk” energii ze środowiska. Wtedy na ostatniej orbicie atomowej elektronów pędzących po okręgu jak na karuzeli jest o jeden za dużo. Siła przyciągania jądra jest dla nich wszystkich za mała i jeden z nich jest wyrzucany do otoczenia. Formą utraty elektronu jest emisja wspomnianej już fali elektromagnetycznej obrazującej własności chemiczne nadawcy.

W przyrodzie dokonuje się samoistne wypromieniowanie informacji kwantowo-falowej obrazującej własności chemiczne nadawcy.
Każdy atom na ziemi z tablicy Mendelejewa może zostać naświetlony i podgrzany przez promienie słońca, może też być naenergetyzowany termicznie, itp. Zastrzykiem energii dla atomów leku homeopatycznego jest wstrząsanie służące jego potencjonowaniu. Podczas tego procesu atomy substancji leczniczej i molekuły rozpuszczalnika zderzając się ze sobą wytwarzając energię. Jeśli energię tę otrzyma np. atom substancji leczniczej preparatu homeopatycznego, to jego elektron przeskoczy z przedostatniej na ostatnią orbitę – i zostanie „wyrzucony”. Wyrzucony, czyli wyemitowany jako fala elektromagnetyczna do struktur molekularnych rozpuszczalnika. Tą drogą informacja chemiczna obrazująca ten atom może zostać zakodowana u odbiorcy jako „kwantowy ślad leku. Podobnie , jak matryca aparatu cyfrowego rejestruje fotony niosące obrazy.

Jak atomy leczniczej substancji emitują swe własności do rozpuszczalnika homeopatycznego?
Dzieje się właśnie to w trakcie zderzeń molekuł substancji leczniczej z molekułami jej rozpuszczalnika podczas rozcieńczania i jednoczesnego potencjonowania leku homeopatycznego. Liczba tych zderzeń jest liczbowo i energetycznie określona. Przekłada się to na standaryzowaną porcję kwantów energii, jaką otrzymują atomy substancji czynnej ze zderzeń z molekułami rozpuszczalnika. Absorbowana przez atomy substancji leczniczej energia tych wstrząśnień uruchamia emisję informacji subatomowej. Emisja ta ma charakter wyrzutu elektronów połączony np. ze strumieniem fotonów. Zjawisko to zwie się kwantową emisją spontaniczną. Emisja ta jest absorbowana przez molekuły rozpuszczalnika homeopatycznego. O osobliwościach rejestracji tego promieniowania przez rozpuszczalnik homeopatyczny opowiemy w następnym artykule „Absorpcja molekularnego śladu leku (2) „.

Badanie emisji elektromagnetycznej atomów
Energię i częstotliwość promieniowania elektromagnetycznego atomów umiemy już identyfikować i mierzyć dzięki specjalnej aparaturze analizującej widma świetlnego emitowane nawet przez odległe planety. Nieważne, czy atom występuje samoistnie, jak np. złoto, czy też jest w silnym związku chemicznym. Charakterystyczne wartości tych energii emisji, będące różnicami energii poszczególnych pierwiastkowych orbitali, odpowiadają za występowanie tzw. linii spektralnych w widmach liniowych poszczególnych pierwiastków Wiemy to nie tylko ze spektrometrycznych analiz chemicznych, ale także ze spektrometrycznych rejestrów identyfikujących skład promieniowania elektromagnetycznego materii z odległych galaktyk. Na tej bazie identyfikujemy już skład chemiczny tych planet. [4,9]

Przypomnijmy, że kluczem do kolejnych rozcieńczeń leku homeopatycznego jest potencjonowanie leku
Jest nim ściśle zaprogramowana liczba „wstrząśnięć” cieczy rozpuszczalnika dla molekuł substancji czynnej leku homeopatycznego. Wstrząsanie to nic innego, jak powodowanie ogromnej liczby energetyzujących zderzeń. Zderzają się molekuł wody i substancji czynnej leku homeopatycznego. Energia zderzeń zaabsorbowana przez atomy substancji czynnej leku jest emitowana jako informacja elektromagnetyczna. Tę leczniczą informację wchłoną molekuły rozpuszczalnika homeopatycznego, np. molekuły wody, alkoholu, itp. Następnie ją elektrostatycznie zarejestrują. Tak powstaje lek homeopatyczny.

W procesie leczniczym informacja zawarta w leku homeopatycznym jest odczytywana przez organizm za pośrednictwem receptorów nerwowych.
Znając ten sposób działania należy umożliwić bodźcom homeopatycznym dotarcie do zakończeń nerwowych. Służy temu zachowanie odpowiedniego odstępu czasu między zażyciem leku a spożyciem posiłku, piciem, paleniem, myciem zębów. Czynności te bowiem blokują receptory nerwowe, stąd zalecenie, by leki doustne brać co najmniej 30 minut po tych czynnościach. Natomiast po zażyciu leku homeopatycznego wystarczy kilka minut przerwy i już można jeść, pić czy palić (oczywiście nie zachęcam do sięgania po papieros!).

Informacja homeopatyczna zbierana przez zakończenia nerwowe jest przewodzona do centralnego układu nerwowego.
Centralny układ nerwowy wyewoluował przez miliony lat jako organ, który analizuje różne bodźce i uruchamia odpowiednie reakcje na nie. Reakcją na bodziec leku homeopatycznego jest uporządkowanie procesów naprawczych organizmu powstałych po działaniu czynnika chorobotwórczego. Ważne jest przy tym, że bodziec leku homeopatycznego jest odbierany jedynie przez konkretnie ukonstytuowany organizm będący w określonym stanie chorobowym. Niewłaściwy lek nie wywołuje negatywnej reakcji. Istotą homeopatii jest więc podawanie leku, którego obraz działania pokrywa się z zespołem objawów chorobowym.

Piśmiennictwo
  1. 1. Leki homeopatyczne; dr Martin Stuber – tłumaczył prof. dr hab. Stanisław Kohlmunzer, Państwowy Zakład Wydawnict Lekarskich 1991
  2. 2. Lek homeopatyczny to nie placebo, lecz biofizyczna metoda przywracania zdrowia; prof. dr hab. inż. Danuta Adamska-Rutkowska; http://homeopatiapolska.com/aktualnosci/29-lek-homeopatyczny-to-nie-placebo.html
  3. 3. Pamięć wody-'Herezje' w nauce – prof. dr hab. Arkadiusz Jadczyk: Źródło:http://arkadiusz.jadczyk.salon24.pl/66384,herezje-w-nauce-pamiec-wody
  4. 4. Effect on mouse peritoneal macrophages of orally-administered very high dilutions of silicea. Davenas E, Poitevin B, Benveniste J. European Journal of Pharmacology 1987. 135: 313-319
  5. 5. Co to jest homeopatia ? Autor: Robert Medhurst - http://www.homeopatia.edu.pl/co_to_jest_homeopatia_,232.html
  6. 6. Postawy homotoksykologii; Gabriele Herzberger, Gabriele Brodowski, Gisella King, Erich Reinhart, Ztefan Zenner; Wydawnictwo Instytutu Psychosomatycznego, Warszawa 1995.
  7. 7. Homeopatia – poradnik dla każdego; Nigel i Suzan Garion-Hutchings, wyd. Elsnerdruck Berlin 1995; polska edycja Wydawnictwo Da Capo 1996.
  8. 8. WODA, HOMEOPATIA I NAUKA; Magister farmacji Rafał Strzelczyk. http://farmacja.net/blog/rafal-strzelczyk/woda-homeopatia-i-nauka
  9. 9. Jerzy Sobkowski, Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk: Chemia jądrowa. Warszawa: Wydawnictwo Adamantan, 2006, s. 71-75. ISBN 83-7350-080-4
  10. 10. http://www.biomedical.pl/zdrowie/polekowe-choroby-ukladu-pokarmowego-3109.html
Redakcja
linki sponsorowane, reklamy
skok wzwyż - KOLAGEN_cito wzmocnienie dziąseł i zębów - KOLAGEN_cito tenis stołowy - KOLAGEN_cito skok o tyczce - KOLAGEN_cito bolą kości - KOLAGEN_cito nurkowanie z rurką - KOLAGEN_cito na odporność - KOLAGEN_cito wzmocnij stawy na nartach - KOLAGEN_cito przeziębienie leki szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości - szałwia - Cukierki_Szalwiowe w aptekach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla całej rodziny - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości - szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe jazda na snowboardzie - Dezodorant_SuperDeo biegi na przełaj - Dezodorant_SuperDeo apteki internetowe - Dezodorant_SuperDeo produkty dla sportowców - Dezodorant_SuperDeo na spocone nogi - Dezodorant_SuperDeo sprawdzony dezodorant - Dezodorant_SuperDeo sprawdzony dezodorant - Dezodorant_SuperDeo pchnięcie kulą - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook