Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Mikołaja, Stanisława Środa 13. Listopada 2019r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Absorpcja molekularnego śladu leku (2)
Mottto: homeopatia to naukowa metoda leczenia a nie placebo

Woda i inne rozpuszczalniki homeopatyczne mają zdolność auto-modyfikacji elektrostatycznej struktury molekularnej pod wpływem bodźców energetycznych i chemicznych. Oznacza to zdolność absorpcji własności rozpuszczonych w niej substancji leczniczych.

ROZPUSZCZALNIK HOMEOPATYCZNY ZAPISUJE WŁASNOŚCI LEKU?


Woda jest pierwotnym i najbardziej naturalnym rozpuszczalnikiem homeopatycznym.
Dlatego na przykładzie wody destylowanej, jako klasycznego rozpuszczalnika najlepiej jest wyjaśniać mechanizm zapisywania w niej chemicznego śladu molekuł leku. Przypomnijmy że cząsteczkę wody tworzą dwa atomy wodoru i jeden tlenu (wzór chemiczny - H2O). Atomy wodoru i tlenu są silnie chemicznie spojone ze sobą ostatnimi orbitami atomowymi. Po tych orbitach krążą ich wspólne elektrony. To elektronowe wspólne spoiwo dwóch odmiennych atomów gazów – wodoru i tlenu generuje molekułę cieczy, czyli wody.

Elektrostatyczny układ atomów tlenu i wodoru w molekule wody przypomina trójkąt.
Woda destylowana cechuje się tym, że jej dwa atomy wodoru tworzą wobec tlenowego centrum atomowego kąt rozwarty równy 104,7 stopnia. U szczytu trójkąta obrazującego geometryczny układ atomów w molekule wody destylowanej – jest atom tlenu o znacznie większej masie jądrowej, niż masa atomów wodoru. Dlatego jądro tlenu przyciąga bliżej siebie dwa mniejsze atomy wodoru. Zaś ich ujemnie naładowane elektrony orbitujące wokół jąder są wyraźnie przyciągnięte do tlenowego jądra.

Rys 1.*
*Graficzna wizualizacja układu elektrostatycznego wodoru i tlenu w pojedynczej molekule wody na podstawie grafiki filmu dokum. Woda.

Przesunięcie elektronów wodoru bliżej ku jądru tlenu nadaję molekułom wody strukturę dwubiegunową – typu plus – minus.
Co ciekawe, przyciągnięcie elektronów wodoru (ujemnie naładowanych!) do dodatniego jądra tlenu skutkuje tym, molekuła wody staje się dla sąsiednich cząsteczek wody „magnesem”. Atomy wchodzące w skład pojedynczych cząstek wody stają się „mikromagnesami”, w których tlen jest minusem a wodór plusem. Dzięki przyciągającym się odmiennym biegunom każda z cząsteczek wody wytwarza elektrostatyczne więzi z sąsiednimi. „Biegun ujemny” molekuł wody po stronie tlenu przyciąga „biegun dodatni” sąsiednich atomów wodoru. W ten sposób woda tworzy elastyczną sieć więzi elektrostatycznych pomiędzy sąsiadującymi molekułami.

Sieć elektrostatycznych więzi pomiędzy molekułami wody jest nazywana klastrową siecią wody.
Podobne klastrowe sieci molekularne mogą tworzyć inne cząsteczki rozpuszczalników homeopatycznych. Naenergetyzowanie dwubiegunowych klastrów bodźcem chemicznym, czy termicznym, takim jak np. podczas potencjonowania czyli wstrząsania w produkcji leku homeopatycznego spowoduje, że molekuły rozpuszczalnika inaczej ustawią się elektrostatycznie do siebie. To nowe ustawienie jest zapisem energetycznym obrazującym wpływ tego bodźca. To elektrostatyczne ustawienie molekuł jest względnie trwałe i „zapisuje” w sobie własności molekularne bodźca podobnie. Dokonuje się to podobnie do tego, jak obrazy świata niesione w fotonach zapisują światłoczułe receptory aparatu fotograficznego.

W sieci klastrów kryje się zdolność rozpuszczania odmiennych chemicznie substancji
Przykładowo woda dzięki klastrowej strukturze jest w stanie dokładnie otoczyć swymi molekułami (czytaj – rozpuścić) sól kamienną (NaCl). Jej molekuły ściśle przylegną zarówno do dodatnio naładowanych cząsteczek jonów sodu, jak i do ujemnie naładowanych cząsteczek jonów chloru. A to dzięki wspomnianej wybiórczej dwubiegunowości molekuł wody – typu plus-wodór i minus-tlen. Do tych pierwszych cząsteczki wody zwracają się ujemnie naładowanymi atomami tlenu, do tych drugich dodatnio naładowanymi atomami wodoru.

Klastry dzięki elektrostatycznym więziom rejestrują bodźce chemiczne, energetyczne i inne
Więzi generujące i integrujące klastry oparte są głównie na tzw. wiązaniach wodorowych (lub protonowych). Wiązania te mają zdolność „zapisywania” w sobie różnorodnych bodźców, w tym też ich charakterystyki chemicznej, termicznej, itp. Wskutek istnienia tych więzi cząsteczki wody są wzajemnie ku sobie przyciągane i elastycznie powiązane. Te klastrowe powiązania tworzą z molekuł wody formę płynnych kryształów. Twór ten jest zdolny odwzorować i zapisać w elektrostatycznych klastrowych więziach własności chemiczne leku homeopatycznego.

Dzięki wyżej opisanym własnościom elektrostatyczna sieć molekuł wody i innych rozpuszczalników chłonie i rejestruje w sobie bodźce otoczenia, takie jak:
- pola elektromagnetyczne i magnetyczne,
- pola elektrostatyczne (np. cząsteczek innych pierwiastków lub związków chemicznych),
- ciśnienie,
- temperatura itp. lub kilka (również wszystkie) czynników jednocześnie.

Co się dzieje z rozpuszczalnikiem homeopatycznym pod wpływem leczniczych bodźców chemicznych?
Rejestracja powyższych bodźców mających formę „drgań molekuł materiału wyjściowego” dokonuje się jako zapis częstotliwości drgań potencjału energetycznego wypromieniowanej fali elektromagnetycznej . Przypomnijmy – fala powstaje wskutek wyrzucenia elektronu z ostatniej orbity nadawcy. Zapis w klastrach wody, czy innych rozpuszczalników bodźca leczniczego, czyli „chemicznego śladu leku” ma formę tzw. rezonansów elektromagnetycznych. Te rezonanse spinowe stanowią homeopatyczny program leczniczy dobrze odczytywany przez komórki żywego organizmu.

Reasumując:
Woda i inne rozpuszczalniki homeopatyczne mają zdolność auto-modyfikacji ciekło krystalicznej struktury molekularnej pod wpływem rozpuszczonych w niej substancji chemicznych. A to przekłada się na ich zdolność rejestracji i zapisywania cech chemicznych rozpuszczonych w niej substancji leczniczych

Przypomnijmy, że lek homeopatyczny jest rodzajem informacji energetycznej
Ta informacja zawarta w leku homeopatycznym jest odczytywana przez organizm za pośrednictwem receptorów nerwowych. Znając ten sposób działania należy umożliwić bodźcom homeopatycznym dotarcie do zakończeń nerwowych. Służy temu zachowanie odpowiedniego odstępu czasu między zażyciem leku a spożyciem posiłku, piciem, paleniem, myciem zębów. Czynności te bowiem blokują receptory nerwowe, stąd zalecenie, by leki doustne brać co najmniej 30 minut po tych czynnościach. Natomiast po zażyciu leku homeopatycznego wystarczy kilka minut przerwy i już można jeść, pić czy palić (oczywiście nie zachęcam do sięgania po papieros!).

Informacja homeopatyczna zbierana przez zakończenia nerwowe jest przewodzona do centralnego układu nerwowego.
Centralny układ nerwowy wyewoluował przez miliony lat jako organ, który analizuje różne bodźce i uruchamia odpowiednie reakcje na nie. Reakcją na bodziec leku homeopatycznego jest uporządkowanie procesów naprawczych organizmu powstałych po działaniu czynnika chorobotwórczego. Ważne jest przy tym, że bodziec leku homeopatycznego jest odbierany jedynie przez organizm będący w określonym stanie chorobowym. Niewłaściwy lek nie wywołuje negatywnej reakcji. Istotą homeopatii jest więc podawanie leku, którego obraz działania pokrywa się z zespołem objawów chorobowym.

KONSTATACJA FINALNA: Największą porażką współczesnej medycyny są zatrucia polekowe, związane z coraz większą liczbą leków stosowaną przez zdrowych i przewlekle chorych.
Toksyczne skutki działań niepożądanych leków, zwane są działaniami „ubocznymi”. Działania uboczne, nie bójmy się dopowiedzieć – to zatrucia polekowe. Zatrucia polekowe narastają wraz z liczbą i czasokresem stosowania leków. Dotykają szczególnie osób przewlekle chorych i w podeszłym wieku. Jak też osób z zaburzonymi czynnościami wątroby i nerek. Takie osoby nierzadko stosują dobowo od 5-ciu - do ponad 10-ciu farmaceutyków silnie wpływających na metabolizm! Nierzadko zdarza się, że substancje czynne tych leków zaburzają czynności układu trawiennego, hormonalnego, odpornościowego. Przewlekłość stosowania leków przeciąża czynności wątroby, nerek, układu odpornościowego, czym zwiększa ryzyko powikłań narządowych a nawet zgonu. Homeopatia proponuje nam „molekularny ślad leku”, który leczy każdego bez objawów niepożądanych.

Piśmiennictwo
  1. 1. Leki homeopatyczne; dr Martin Stuber – tłumaczył prof. dr hab. Stanisław Kohlmunzer, Państwowy Zakład Wydawnict Lekarskich 1991
  2. 2. Lek homeopatyczny to nie placebo, lecz biofizyczna metoda przywracania zdrowia; prof. dr hab. inż. Danuta Adamska-Rutkowska; http://homeopatiapolska.com/aktualnosci/29-lek-homeopatyczny-to-nie-placebo.html
  3. 3. Pamięć wody-'Herezje' w nauce – prof. dr hab. Arkadiusz Jadczyk: Źródło:http://arkadiusz.jadczyk.salon24.pl/66384,herezje-w-nauce-pamiec-wody
  4. 4. Effect on mouse peritoneal macrophages of orally-administered very high dilutions of silicea. Davenas E, Poitevin B, Benveniste J. European Journal of Pharmacology 1987. 135: 313-319
  5. 5. Co to jest homeopatia ? Autor: Robert Medhurst - http://www.homeopatia.edu.pl/co_to_jest_homeopatia_,232.html
  6. 6. Postawy homotoksykologii; Gabriele Herzberger, Gabriele Brodowski, Gisella King, Erich Reinhart, Ztefan Zenner; Wydawnictwo Instytutu Psychosomatycznego, Warszawa 1995.
  7. 7. Homeopatia – poradnik dla każdego; Nigel i Suzan Garion-Hutchings, wyd. Elsnerdruck Berlin 1995; polska edycja Wydawnictwo Da Capo 1996.
  8. 8. WODA, HOMEOPATIA I NAUKA; Magister farmacji Rafał Strzelczyk. http://farmacja.net/blog/rafal-strzelczyk/woda-homeopatia-i-nauka
  9. 9. Jerzy Sobkowski, Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk: Chemia jądrowa. Warszawa: Wydawnictwo Adamantan, 2006, s. 71-75. ISBN 83-7350-080-4
  10. 10. http://www.biomedical.pl/zdrowie/polekowe-choroby-ukladu-pokarmowego-3109.html
Redakcja
linki sponsorowane, reklamy
snooker - KOLAGEN_cito zielarnie internetowe - KOLAGEN_cito lifting skóry - KOLAGEN_cito nurkowanie z akwalungiem - KOLAGEN_cito łagodzenie zmarszczek - KOLAGEN_cito dyscypliny sportowe - KOLAGEN_cito jędrne piersi - KOLAGEN_cito zmarszczki u kobiet - KOLAGEN_cito w zielarniach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki z ziołami - szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeciw stresowi - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel tabletki szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel palacza szałwia - Cukierki_Szalwiowe lekarz radzi na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe gdy boli gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe na ból gardła szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - aronia - Cukierki_Aroniowe na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe przeciw stresowi - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na wzmocnienie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości głogu - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe skoki narciarskie - Dezodorant_SuperDeo wędkarstwo - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie - Dezodorant_SuperDeo kolarstwo - Dezodorant_SuperDeo skok wzwyż - Dezodorant_SuperDeo żeglarstwo - Dezodorant_SuperDeo skoki ze spadochronem - Dezodorant_SuperDeo rzut dyskiem - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook