Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Alberta, Leopolda Piątek 15. Listopada 2019r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
ABC wiedzy o homeopatii
Protoplasta współczesnej medycyny Grek Hipokrates już w 5 wieku przed naszą erą odkrył, że choroby można leczyć specyfikami niegroźnymi dla zdrowia powodującymi objawy identyczne, jak te chorobowe. Odkrycie zasady – podobne leczy się podobnym – stało się fundamentem leczniczym homeopatii [1]

ZASADA NR. 1 – PODOBNE LECZYMY PODOBNYM


Po wiekach zapomnienia, pod koniec siedemnastego wieku niemiecki lekarz Samuel Friedrich Hahnemann ponownie odkrył regułę homeopatii i wprowadził do swej praktyki.
Swe odkrycie dr Hahnemann zawdzięczał zniechęceniu irracjonalnością siedemnastowiecznych praktyk medycznych. Przypomnijmy, w tych czasach kluczową metodą ratowania życia było ….upuszczanie krwi(!). Nie godząc się na takie metody dr Hahnemann zaczął poszukiwać bardziej racjonalnych reguł leczniczych u klasyków medycyny z ubiegłych wieków. Wówczas natknął się na relację szkockiego lekarza Williama Cullena, który dowodził, że kora z drzewa chinowego leczy malarię dzięki temu, że ma gorzki smak i efekt normalizujący pracę żołądka. To wyjaśnienie było zdaniem dr Hahnemanna fałszywe. Sam wcześniej stosował korę chinową w leczeniu malarii, ale jego doświadczenia były odmienne. Zdecydował się więc pogłębić swe doświadczenia z leczeniem korą chinową. Zaczął od pierwszej dostępnej osoby zdrowej, czyli od siebie. Zażył odpowiednią dawkę leczniczą chininy i stwierdził pojawienie się „średnio nasilonych objawów przypominających malarię”. Wypróbował tę terapię na członkach rodziny, przyjaciołach oraz na ochotnikach. U wszystkich badanych pojawiły się takie same „mało lub średnio nasilone objawy imitujące malarię”. To upewniło go w jego przekonaniu, że czynnikiem leczniczym chininy nie jest „gorzki smak”, ale reakcja organizmu w postaci „objawów imitujących malarię”.

W roku 1796 Samuel Friedrich Hahnemann ogłosił opublikował fundamentalną zasadę leczniczą homeopatii w piśmie Hufeland Journal.
Czytamy tam: „W sposób najpewniejszy, najszybszy i najskuteczniejszy można każdego wyleczyć takimi lekarstwami, które są zdolne wywołać w zdrowym organizmie chorobę, jak najbardziej podobną". Ta reguła to do dzisiaj fundament homeopatii. Jej główna reguła to hipokratejska zasada – podobne leczy się podobnym, co po łacinie brzmi: „similia similibus curantur" [1,5]

Foto. 1 Pomnik wdzięczności dla Samuela Friedricha Hahnemanna w Waszyngtonie w USA.
Zródło: Wikipedia

Od leczenia malarii dr Hahnemann przeniósł zasadę leczenia „podobnego – podobnym” na inne dolegliwości.
W trakcie wieloletniej praktyki homeopatycznej doskonalił swój warsztat terapeutyczny. Udowodnił np., że lek homeopatyczny, aby był w pełni skuteczny – powinien wywołać u pacjenta znacznie mniej nasilone objawy, niż wywołuje choroba. Te objawy wywołane lekiem powinny być podobne chorobowym, ale tylko te znacznie mniej nasilone były ozdrowieńcze. [1,5]

W następnych latach Samuel Friedrich Hahnemann wykrył i usystematyzował liczne lecznicze substancje chemiczne stosowane do dziś w lekach homeopatycznych.
Substancje te zwane w medycynie „czynnymi leczniczo” – podane chorym imitowały objawy chorób, czym je hamowały i przez to pobudzały organizm do samouzdrowienia. [5] Wieści o nowej skutecznej metodzie leczenia stosunkowo szybko rozprzestrzeniły się po osiemnastowiecznej Europie, a pewnym czasie dotarły również do Ameryki.

ZASADA NR 2 – IM MNIEJ SUBSTANCJI CZYNNEJ LEKU TYM TERAPIA LEPIEJ DZIAŁA


W trakcie kolejnych praktyk leczniczych dr Samuel Friedrich Hahnemann próbował stosować różnej wielkości dawki leków homeopatycznych.
W końcu doszedł do wniosku, że najlepiej podawać chorym dawki substancji leczniczych bardzo małe lub wysoce rozcieńczone. Zauważył bowiem, że np. duże dawki wyciągu z korzenia wymiotnicy powodują nudności i torsje u osób zdrowych, a małe dawki leczą te objawy u osoby chorej. [1,2]

Dla swych uczniów opracował specjalny system rozcieńczania leków homeopatycznych
Regułą tego systemu jest to, że jedna cząstka materiału wyjściowego – zazwyczaj jest nim ekstrakt roślinny, roztwór soli mineralnej, itp., – jest rozcieńczana przy użyciu 99 części rozcieńczalnika (zazwyczaj alkoholu lub wody). Mikstura taka jest następnie dokładnie mieszana oraz poprzez rytmiczne wstrząsanie płynu – „energetyzowana”, czyli homeopatycznie „potencjonowana”. Pierwszy stopień rozcieńczenia to homeopatyczna potencja 1C. Proces rozcieńczania może być powtórzony z potencją 1C, aby stworzyć potencję 2C i tak dalej, dopóki nie zostanie osiągnięty pożądany poziom potencji. Po wprowadzeniu systemu rozcieńczeń Hahnemann odkrył, że poprzez podawanie coraz mniejszych dawek leków, nie tylko nadal leczy choroby, ale coraz bardziej efektywnie. I co nie mniej ważne(!) – bez objawów niepożądanych, które w przewlekłej terapii farmaceutykami są często gorsze niż sama choroba! [1]

ZASADA NR 3 – LECZENIE BEZ TOKSYN I DZIAŁAŃ UBOCZNYCH
Lek homeopatyczny przy odpowiednim rozcieńczeniu nie zawiera lub ma znikomą ilość aktywnej substancji leczniczej. Czynnik leczniczy uważa się za bodziec informacyjny dla układu nerwowego, a nie za chemiczny. Jest raczej subtelną informacją biochemiczną, a nie farmaceutykiem zatruwającym i zaburzającym metabolizm chorego. Dlatego leki homeopatyczne (granulki, krople) są bardzo dobrze tolerowane nawet przez dzieci, kobiety w ciąży, karmiące matki i osoby w podeszłym wieku. Nie mają żadnych działań ubocznych.

Aby zrozumieć jaką zaletą homeopatii jest to, że nie powoduje zatruć polekowych przypomnijmy, że współczesna farmakologia zaleca całkiem przeciwstawną regułę.
Dawkowanie farmaceutyku opiera się na zasadzie „zbyt wysokiej dawki farmaceutyku”. A to dlatego, że tylko część substancji leczniczej dotrze bez strat tam, gdzie jest potrzebna. Aby więc do chorego narządu dotarło tyle ile potrzeba leku – jego dawka musi uwzględniać straty w transporcie drogą krwi. Dlatego jest zwykle zawyżona wobec docelowego leczniczego optimum. Pozostała część zawyżonej dawki jest wchłaniana przez zdrowe narządy i je zatruwa(!). Dodajmy, że zatrucie nadmiarem leku lub jego metabolitem to tzw. objawy niepożądane, czyli całkiem nowa groźna choroba, którą dopiero od niedawna się postrzega.

Dodajmy też, że leczenie farmaceutykiem to z reguły okresowe tłumienie objawów choroby, a nie eliminacja jej przyczyny.
Oznacza to częstokroć, że po odstawieniu leku zatruwającego organizm – znów pojawią się nawroty tej samej dolegliwości. [4] W homeopatia nie powoduje wspomnianych działań niepożądanych. Co więcej, jej celem jest wzmocnienie naturalnej odporności na choroby, o czym powiemy poniżej.

ZASADA NR 4 – LECZENIE HOMEOPATYCZNE WZMACNIA ODPORNOŚĆ NA CHOROBĘ


Jak już wyżej wspomnieliśmy podanie pacjentowi substancji homeopatycznej aktywuje jego reakcję immunologiczną, czyli wzmacnia odporność.
Reakcja obronna na infekcję, jak też wiele innych stanów chorobowych objawia się zwykle swoistym stanem zapalnym jednego lub wielu narządów. Stan zapalny jest rozpoznawany przez układ odpornościowy jako reakcja obrona na wirusa, bakterię, toksynę bakteryjną, lub inną z którymi zwykle organizm sobie dobrze radzi. Podanie w takiej sytuacji leku homeopatycznego wywołującego podobne objawy jest odbierane przez organizm, jako delikatny, swoisty bodziec stymulujący układ odpornościowy do zwalczenia tej konkretnej choroby. Efektem jest zwykle neutralizacja przyczyn stanu zalanego, ustąpienie objawów choroby oraz normalizacja zdrowia.

Reasumując - terapię homeopatyczną można rozumieć jako bodziec informacyjny, który zarejestrowany przez receptory organizmu automatycznie uruchamia lecznicze mechanizmy samoregulacyjne, na czele z układem odpornościowym. [1]
Dzięki wzmacnianiu reakcji odpornościowej homeopatia blokuje choroby lub łagodzi i skraca ich przebieg. Lekami homeopatycznymi eliminujemy zaburzenia i dolegliwości wynikłe z inwazji mikrobów, spowodowane stresogennymi emocjami, błędami żywieniowymi, jak też towarzyszące pospolitym przypadłościom fizjologicznym, takim jak bolesne miesiączki u kobiet, czy bolesne ząbkowanie u niemowląt. Dzięki bodźcom homeopatycznym organizm sukcesywnie odzyskuje utraconą zdolność samoregulacji, wzrasta odporność i tym samym zdolność samoleczenia. Objawy choroby się wycofują. Choroba się już nie „tli”, jak podczas leczenia farmaceutycznego polegającego tylko na „znieczuleniu” jej objawów. Dzięki temu pacjent zwykle trwale powraca do zdrowia. [3,4,6]

Piśmiennictwo
  1. 1. Leki homeopatyczne; dr Martin Stuber – tłumaczył prof. dr hab. Stanisław Kohlmunzer, Państwowy Zakład Wydawnict Lekarskich 1991
  2. 2. Co to jest homeopatia ? ; Autor: Robert Medhurst - http://www.homeopatia.edu.pl/co_to_jest_homeopatia_,232.html
  3. 3. Postawy homotoksykologii; Gabriele Herzberger, Gabriele Brodowski, Gisella King, Erich Reinhart, Ztefan Zenner; Wydawnictwo Instytutu Psychosomatycznego, Warszawa 1995.
  4. 4. Lek homeopatyczny to nie placebo, lecz biofizyczna metoda przywracania zdrowia; prof. dr hab. inż. Danuta Adamska-Rutkowska; http://homeopatiapolska.com/aktualnosci/29-lek-homeopatyczny-to-nie-placebo.html
  5. 5. Homeopatia – poradnik dla każdego; Nigel i Suzan Garion-Hutchings, wyd. Elsnerdruck Berlin 1995; polska edycja Wydawnictwo Da Capo 1996.
  6. 6. Homeopatia domowa; Andrzej Szymański, Wyd. ASP, Warszawa 1991 r.
  7. 7. Źródło choroby tkwi głębiej – lekarz powinien poznać pacjenta i jego środowisko- art. w portalu Dzieci są ważne – ekologia i dziecko- największy blog rodzicielski w Polsce -http://dziecisawazne.pl/o-dziecisawazne-pl/
  8. 8. Jak działają leki homeopatyczne? Dr med. Jacek Oczkowski. Fragment artykułu miesięcznika Moje Zdrowie, wyd. Kwadryga.
Redakcja
linki sponsorowane, reklamy
paradontoza - KOLAGEN_cito tenis stołowy - KOLAGEN_cito piłka ręczna - KOLAGEN_cito zmarszczki u kobiet - KOLAGEN_cito preparaty na naczynka krwionośne - KOLAGEN_cito wioślarstwo - KOLAGEN_cito łagodzenie zmarszczek - KOLAGEN_cito dobre produkty z kolagenem - KOLAGEN_cito najlepsze na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze w aptece szałwia - Cukierki_Szalwiowe lekarz radzi na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki szałwiowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe jedzenie lodów szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe oczyszczenie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe przeciw stresowi - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe kajakarstwo - Dezodorant_SuperDeo bieganie - Dezodorant_SuperDeo sztafeta - Dezodorant_SuperDeo renomowany dezodorant - Dezodorant_SuperDeo surfing - Dezodorant_SuperDeo kajakarstwo - Dezodorant_SuperDeo zapasy - Dezodorant_SuperDeo sztafeta - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook