Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Franciszka, Justyny Wtorek 17. Września 2019r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
ABC wiedzy o homeopatii
Protoplasta współczesnej medycyny Grek Hipokrates już w 5 wieku przed naszą erą odkrył, że choroby można leczyć specyfikami niegroźnymi dla zdrowia powodującymi objawy identyczne, jak te chorobowe. Odkrycie zasady – podobne leczy się podobnym – stało się fundamentem leczniczym homeopatii [1]

ZASADA NR. 1 – PODOBNE LECZYMY PODOBNYM


Po wiekach zapomnienia, pod koniec siedemnastego wieku niemiecki lekarz Samuel Friedrich Hahnemann ponownie odkrył regułę homeopatii i wprowadził do swej praktyki.
Swe odkrycie dr Hahnemann zawdzięczał zniechęceniu irracjonalnością siedemnastowiecznych praktyk medycznych. Przypomnijmy, w tych czasach kluczową metodą ratowania życia było ….upuszczanie krwi(!). Nie godząc się na takie metody dr Hahnemann zaczął poszukiwać bardziej racjonalnych reguł leczniczych u klasyków medycyny z ubiegłych wieków. Wówczas natknął się na relację szkockiego lekarza Williama Cullena, który dowodził, że kora z drzewa chinowego leczy malarię dzięki temu, że ma gorzki smak i efekt normalizujący pracę żołądka. To wyjaśnienie było zdaniem dr Hahnemanna fałszywe. Sam wcześniej stosował korę chinową w leczeniu malarii, ale jego doświadczenia były odmienne. Zdecydował się więc pogłębić swe doświadczenia z leczeniem korą chinową. Zaczął od pierwszej dostępnej osoby zdrowej, czyli od siebie. Zażył odpowiednią dawkę leczniczą chininy i stwierdził pojawienie się „średnio nasilonych objawów przypominających malarię”. Wypróbował tę terapię na członkach rodziny, przyjaciołach oraz na ochotnikach. U wszystkich badanych pojawiły się takie same „mało lub średnio nasilone objawy imitujące malarię”. To upewniło go w jego przekonaniu, że czynnikiem leczniczym chininy nie jest „gorzki smak”, ale reakcja organizmu w postaci „objawów imitujących malarię”.

W roku 1796 Samuel Friedrich Hahnemann ogłosił opublikował fundamentalną zasadę leczniczą homeopatii w piśmie Hufeland Journal.
Czytamy tam: „W sposób najpewniejszy, najszybszy i najskuteczniejszy można każdego wyleczyć takimi lekarstwami, które są zdolne wywołać w zdrowym organizmie chorobę, jak najbardziej podobną". Ta reguła to do dzisiaj fundament homeopatii. Jej główna reguła to hipokratejska zasada – podobne leczy się podobnym, co po łacinie brzmi: „similia similibus curantur" [1,5]

Foto. 1 Pomnik wdzięczności dla Samuela Friedricha Hahnemanna w Waszyngtonie w USA.
Zródło: Wikipedia

Od leczenia malarii dr Hahnemann przeniósł zasadę leczenia „podobnego – podobnym” na inne dolegliwości.
W trakcie wieloletniej praktyki homeopatycznej doskonalił swój warsztat terapeutyczny. Udowodnił np., że lek homeopatyczny, aby był w pełni skuteczny – powinien wywołać u pacjenta znacznie mniej nasilone objawy, niż wywołuje choroba. Te objawy wywołane lekiem powinny być podobne chorobowym, ale tylko te znacznie mniej nasilone były ozdrowieńcze. [1,5]

W następnych latach Samuel Friedrich Hahnemann wykrył i usystematyzował liczne lecznicze substancje chemiczne stosowane do dziś w lekach homeopatycznych.
Substancje te zwane w medycynie „czynnymi leczniczo” – podane chorym imitowały objawy chorób, czym je hamowały i przez to pobudzały organizm do samouzdrowienia. [5] Wieści o nowej skutecznej metodzie leczenia stosunkowo szybko rozprzestrzeniły się po osiemnastowiecznej Europie, a pewnym czasie dotarły również do Ameryki.

ZASADA NR 2 – IM MNIEJ SUBSTANCJI CZYNNEJ LEKU TYM TERAPIA LEPIEJ DZIAŁA


W trakcie kolejnych praktyk leczniczych dr Samuel Friedrich Hahnemann próbował stosować różnej wielkości dawki leków homeopatycznych.
W końcu doszedł do wniosku, że najlepiej podawać chorym dawki substancji leczniczych bardzo małe lub wysoce rozcieńczone. Zauważył bowiem, że np. duże dawki wyciągu z korzenia wymiotnicy powodują nudności i torsje u osób zdrowych, a małe dawki leczą te objawy u osoby chorej. [1,2]

Dla swych uczniów opracował specjalny system rozcieńczania leków homeopatycznych
Regułą tego systemu jest to, że jedna cząstka materiału wyjściowego – zazwyczaj jest nim ekstrakt roślinny, roztwór soli mineralnej, itp., – jest rozcieńczana przy użyciu 99 części rozcieńczalnika (zazwyczaj alkoholu lub wody). Mikstura taka jest następnie dokładnie mieszana oraz poprzez rytmiczne wstrząsanie płynu – „energetyzowana”, czyli homeopatycznie „potencjonowana”. Pierwszy stopień rozcieńczenia to homeopatyczna potencja 1C. Proces rozcieńczania może być powtórzony z potencją 1C, aby stworzyć potencję 2C i tak dalej, dopóki nie zostanie osiągnięty pożądany poziom potencji. Po wprowadzeniu systemu rozcieńczeń Hahnemann odkrył, że poprzez podawanie coraz mniejszych dawek leków, nie tylko nadal leczy choroby, ale coraz bardziej efektywnie. I co nie mniej ważne(!) – bez objawów niepożądanych, które w przewlekłej terapii farmaceutykami są często gorsze niż sama choroba! [1]

ZASADA NR 3 – LECZENIE BEZ TOKSYN I DZIAŁAŃ UBOCZNYCH
Lek homeopatyczny przy odpowiednim rozcieńczeniu nie zawiera lub ma znikomą ilość aktywnej substancji leczniczej. Czynnik leczniczy uważa się za bodziec informacyjny dla układu nerwowego, a nie za chemiczny. Jest raczej subtelną informacją biochemiczną, a nie farmaceutykiem zatruwającym i zaburzającym metabolizm chorego. Dlatego leki homeopatyczne (granulki, krople) są bardzo dobrze tolerowane nawet przez dzieci, kobiety w ciąży, karmiące matki i osoby w podeszłym wieku. Nie mają żadnych działań ubocznych.

Aby zrozumieć jaką zaletą homeopatii jest to, że nie powoduje zatruć polekowych przypomnijmy, że współczesna farmakologia zaleca całkiem przeciwstawną regułę.
Dawkowanie farmaceutyku opiera się na zasadzie „zbyt wysokiej dawki farmaceutyku”. A to dlatego, że tylko część substancji leczniczej dotrze bez strat tam, gdzie jest potrzebna. Aby więc do chorego narządu dotarło tyle ile potrzeba leku – jego dawka musi uwzględniać straty w transporcie drogą krwi. Dlatego jest zwykle zawyżona wobec docelowego leczniczego optimum. Pozostała część zawyżonej dawki jest wchłaniana przez zdrowe narządy i je zatruwa(!). Dodajmy, że zatrucie nadmiarem leku lub jego metabolitem to tzw. objawy niepożądane, czyli całkiem nowa groźna choroba, którą dopiero od niedawna się postrzega.

Dodajmy też, że leczenie farmaceutykiem to z reguły okresowe tłumienie objawów choroby, a nie eliminacja jej przyczyny.
Oznacza to częstokroć, że po odstawieniu leku zatruwającego organizm – znów pojawią się nawroty tej samej dolegliwości. [4] W homeopatia nie powoduje wspomnianych działań niepożądanych. Co więcej, jej celem jest wzmocnienie naturalnej odporności na choroby, o czym powiemy poniżej.

ZASADA NR 4 – LECZENIE HOMEOPATYCZNE WZMACNIA ODPORNOŚĆ NA CHOROBĘ


Jak już wyżej wspomnieliśmy podanie pacjentowi substancji homeopatycznej aktywuje jego reakcję immunologiczną, czyli wzmacnia odporność.
Reakcja obronna na infekcję, jak też wiele innych stanów chorobowych objawia się zwykle swoistym stanem zapalnym jednego lub wielu narządów. Stan zapalny jest rozpoznawany przez układ odpornościowy jako reakcja obrona na wirusa, bakterię, toksynę bakteryjną, lub inną z którymi zwykle organizm sobie dobrze radzi. Podanie w takiej sytuacji leku homeopatycznego wywołującego podobne objawy jest odbierane przez organizm, jako delikatny, swoisty bodziec stymulujący układ odpornościowy do zwalczenia tej konkretnej choroby. Efektem jest zwykle neutralizacja przyczyn stanu zalanego, ustąpienie objawów choroby oraz normalizacja zdrowia.

Reasumując - terapię homeopatyczną można rozumieć jako bodziec informacyjny, który zarejestrowany przez receptory organizmu automatycznie uruchamia lecznicze mechanizmy samoregulacyjne, na czele z układem odpornościowym. [1]
Dzięki wzmacnianiu reakcji odpornościowej homeopatia blokuje choroby lub łagodzi i skraca ich przebieg. Lekami homeopatycznymi eliminujemy zaburzenia i dolegliwości wynikłe z inwazji mikrobów, spowodowane stresogennymi emocjami, błędami żywieniowymi, jak też towarzyszące pospolitym przypadłościom fizjologicznym, takim jak bolesne miesiączki u kobiet, czy bolesne ząbkowanie u niemowląt. Dzięki bodźcom homeopatycznym organizm sukcesywnie odzyskuje utraconą zdolność samoregulacji, wzrasta odporność i tym samym zdolność samoleczenia. Objawy choroby się wycofują. Choroba się już nie „tli”, jak podczas leczenia farmaceutycznego polegającego tylko na „znieczuleniu” jej objawów. Dzięki temu pacjent zwykle trwale powraca do zdrowia. [3,4,6]

Piśmiennictwo
  1. 1. Leki homeopatyczne; dr Martin Stuber – tłumaczył prof. dr hab. Stanisław Kohlmunzer, Państwowy Zakład Wydawnict Lekarskich 1991
  2. 2. Co to jest homeopatia ? ; Autor: Robert Medhurst - http://www.homeopatia.edu.pl/co_to_jest_homeopatia_,232.html
  3. 3. Postawy homotoksykologii; Gabriele Herzberger, Gabriele Brodowski, Gisella King, Erich Reinhart, Ztefan Zenner; Wydawnictwo Instytutu Psychosomatycznego, Warszawa 1995.
  4. 4. Lek homeopatyczny to nie placebo, lecz biofizyczna metoda przywracania zdrowia; prof. dr hab. inż. Danuta Adamska-Rutkowska; http://homeopatiapolska.com/aktualnosci/29-lek-homeopatyczny-to-nie-placebo.html
  5. 5. Homeopatia – poradnik dla każdego; Nigel i Suzan Garion-Hutchings, wyd. Elsnerdruck Berlin 1995; polska edycja Wydawnictwo Da Capo 1996.
  6. 6. Homeopatia domowa; Andrzej Szymański, Wyd. ASP, Warszawa 1991 r.
  7. 7. Źródło choroby tkwi głębiej – lekarz powinien poznać pacjenta i jego środowisko- art. w portalu Dzieci są ważne – ekologia i dziecko- największy blog rodzicielski w Polsce -http://dziecisawazne.pl/o-dziecisawazne-pl/
  8. 8. Jak działają leki homeopatyczne? Dr med. Jacek Oczkowski. Fragment artykułu miesięcznika Moje Zdrowie, wyd. Kwadryga.
Redakcja
linki sponsorowane, reklamy
koszykówka uliczna - KOLAGEN_cito produkty dla seniorów - KOLAGEN_cito lifting włosów - KOLAGEN_cito kolagen na kości - KOLAGEN_cito skok o tyczce - KOLAGEN_cito dla piłkarzy - KOLAGEN_cito szachy - KOLAGEN_cito koszykówka - KOLAGEN_cito cukierki szałwiowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeciw stresowi - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki szałwiowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe na urlopie szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na wzmocnienie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w zielarniach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe specjały - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe akrobacje spadochronowe - Dezodorant_SuperDeo produkty dla piłkarzy - Dezodorant_SuperDeo curling - Dezodorant_SuperDeo curling - Dezodorant_SuperDeo snooker - Dezodorant_SuperDeo rzut oszczepem - Dezodorant_SuperDeo piłka ręczna - Dezodorant_SuperDeo zapasy - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook