Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Damiana, Kosmy Niedziela 27. Września 2020r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Dlaczego wirusy muszą nas zakażać?
Aby unikać przeziębień dobrze jest znać morfologię i metody namnażania się wirusów, które zakażą tą chorobą człowieka. Wiedza ta pozwoli zrozumieć jak unikać mikrobów i jak eliminować je ze swego otoczenia.

Wirus to białkowa otoczka chroniąca zakaźny materiał genetyczny
Wielowarstwowa otoczka białkowa wirusa (tzw. kapsyd) jest wypełniona zakaźnym kwasem nukleinowym dla ludzkiego DNA. Białkowa otoczka każdego typu wirusa jest inna, gdyż tworzy ją nieskończona liczba kombinacji cegiełek składowych, jakimi są peptydy i aminokwasy.


Rys. 1. Szczegóły budowy wirusa


Dlaczego wirusy muszą zakażać?
Konieczność wniknięcia do wnętrza żywej komórki jest dla każdego wirusa paląca!

Bez zawłaszczenia sobie DNA komórki żywiciela ten mikropasożyt nie dokona tego, co dla żywego organizmu jest najważniejsze – namnożyć się dla ekspansji swego gatunku – czyli wyprodukować jak najwięcej potomków. Dlatego wirus najpierw musi wniknąć do wnętrza komórki żywiciela, jakim np. dla rinowirusa, jak i wielu innych typów wirusów jest człowiek. Wewnątrz ludzkiej komórki kwasy nukleinowe mikropasożyta skutecznie podporządkowują sobie jej DNA dla rozrodu nowych zarazków. Wskutek tego ludzkie DNA, zamiast regenerować własne tkanki – produkuje masowo nowe wirusy! Dokonuje się to kosztem zniszczenia komórek człowieka żywiciela, czyli kosztem naszego zdrowia.

Jak wirusy zakażają człowieka?
Każdy gatunek wirusa wytworzył specyficzne dla siebie metody zakaźności, czyli metody wnikania do tkanek żywiciela. Mikrobiologia nazywa tę pasożytniczą cechę zarazka – zaborczym powinowactwem. Powinowactwo to oznacza zdolność wnikania do komórek tkankowych i namnażania się ich kosztem. Jedne wirusy wykazują powinowactwo do komórek wątroby – hepatocytów i tylko ten narząd infekują i niszczą (wirusy zapalenia wątroby typu A, B, C, D, E). Inne mikroby atakują i pasożytują na tkankach innych narządów. Wirusy przeziębienia wykazują zaborcze powinowactwo do komórek błony śluzowej nosa i gardła. Wynika to z ich ewolucyjnie wypracowanej metody „cumowania” do hermetycznej błony komórkowej błon śluzowych i wnikania do ich wnętrza.

Jakie wirusy najczęściej wywołują przeziębienie?
Wykryto ok. 200 wirusów wywołujących u ludzi objawy przeziębienia i grypy. Wyróżnia się kilka tzw. serotypów: rinowirusy, wirusy paragrypy, koronawirusy, adenowirusy, enterowirusy lub metapneumowirusy, itp. [1,8] Najczęściej wnikają do nosa człowieka rinowirusy, które zakażają co druga osobę chorującą na przeziębienie. Drugim sprawcą zakażeń, co do ich częstości są koronawirusy. Są one odpowiedzialne za 10-20% wszystkich przeziębień. Wyróżnia się 3 odmienne podgrupy tych wirusów: B814, 229E i OC43. Dwie ostatnie grupy odpowiedzialne są za cykliczne (co 2 - 4 lata) epidemie zakażeń dróg oddechowych, najczęściej w okresie późnej jesieni, zimy i wczesnej wiosny, kiedy zmniejsza się liczba zakażeń rinowirusowych. Pozostałe infekcje przeziębieniowe wywołuje wymieniona na wstępie paleta wirusów - adenowirusy, enterowi rusy, metapneumowirusy, itp. Np. wirusy paragrypy – jak się szacuje wywołują ok. 3% przeziębień. Blisko co 10 osobę przeziębioną infekują wirusy grypy (ok. 9% zakażeń). Wywołujące one niebezpieczne dla zdrowia powikłania. Kilka procent chorób przeziębieniowych (2-10%) wywołują bakterie ( dwoinki zapalenia płuc, paciorkowce ropnego (Streptococcus grupy A), itp.). Bardzo rzadko infekują nos i gardło grzyby.[7,8]

ABC WIEDZY O ZAKAŹNOŚCI RINOWIRUSÓW


Rinowirusy – przyczyna co drugiego przeziębienia
Rinowirusy zakażają najczęściej w naszej szerokości geograficznej. Wynika z tego, że odpowiadają im umiarkowane temperatury 20-32 °C a szkodzą dopiero bardzo wysokie i silne nasłonecznienie. Giną dopiero w bardzo wysokich temperaturach powyżej 50 ° C oraz wskutek wysuszenia i nasłonecznienia. Z w/w względów rinowirusy są przyczyną połowy zakażeń górnych dróg oddechowych w Polsce i w Europie.

Gdy rośnie temperatura rinowirusy tracą zakaźność!
Im bardziej temperatura powietrza w naszych drogach oddechowych wzrośnie wyżej ponad 32°C, tym bardziej rinowirusy tracą zdolność ekspansji. Zakaźność rinowirusów blokuje temperatura powyżej 37°C. Stąd podczas letnich upałów rinowirusy wegetują w naszych nosach a przeziębiamy się głównie w chłodne deszczowe dni. Rinowirusy „nie lubią” bowiem wysokich temperatur wdychanego powietrza. Nie sprzyja ich rozwojowi również podniesiona temperatura ciała osoby chorej na przeziębienie. Ale całkowitej dezaktywacji ulegają dopiero w temperaturze powyżej 56 °C. Dlatego w leczeniu osób już zainfekowanych rinowirusem najlepiej pomaga …ciepło domowego ogniska! A jeszcze lepiej ciepło pościeli! Przeciwwskazany jest każdy spacer powodujący „przechłodzenie” dróg oddechowych. Z tych względów szczyt infekcji rinowirusowych notuje się jesienią, zimą i wiosną. Latem wysoka temperatura dezaktywuje rinowirusy, jak również wirusy grypy mające podobne upodobania co do temperatury [3,4,9]

Temperatura i wilgotność środowiska a szanse przeżycia wirusów
W temperaturze 20°C wirusy grypy osadzony na suchej nasłonecznionej skórze, czy na przedmiotach osobistych mogą przetrwać tylko osiem godzin! W wilgotnych warunkach przy podobnej temperaturze wynoszącej 22°C wirusy te przetrwają znacznie dłużej ( co najmniej 4 dni). Jednak wzrost temperatury powyżej 22°C zmniejsza stopniowo żywotność wirusów. Temperatura 56°C dezaktywuje te mikroby w 3 godziny, zaś temperatura 60°C – już w 30 minut! [3]. Od 70°C wirus obumiera i nieodwracalnie traci zakaźność. Podobnym zależnościom ulegają wirusy przeziębienia.

Jak infekują rinowirusy?
Rinowirusy, tak jak i inne wirusy przeziębienia i grypy są wydalane z nosa i ust chorego podczas kichania i kaszlu jako aerozolowe drobiny wodnistej wydzieliny. Potrafią przemieścić się z prądem powietrza na odległość wielu metrów. Jako niewidoczne kropelki aerozolu są następnie wdychane do dróg oddechowych osób zdrowych i w ten sposób je zakażają. Najlepiej namnażają się w temperaturze 32 °C i wysokiej wilgotności, czyli dokładnie w takich warunkach, jakie są w ludzkim nosie i gardle. Dodajmy, że wirusy które nie trafią do płuc osób zdrowych, nie zginą, lecz osadzą się w żywności, w wodzie i na przedmiotach codziennego użytku. Stąd wtórnie mogą wniknąć do wnętrza zdrowych organizmów wraz ze skażonymi nimi pokarmami oraz drogą „brudnych rąk”, wskutek kontaktu osoby zdrowej z rzeczami, czy meblami osoby zainfekowanej.

Unikajmy miejsc gdzie możemy się zainfekować
Rinowirusy, którym już udało się pokonać pułapkę lepkiego śluzu w nosie i zacumowaly do receptorów śluzówki nosa – są już wygrane! Stąd łatwo wnikają do ludzkich komórek tkankowych do których wykazują zaborcze powinowactwo. W ciągu 15 minut od wniknięcia zaczynają zakażać całe drogi oddechowe. Stąd co druga zainfekowana osoba ma objawy przeziębienia już na 2 dzień od zakażenia i sama infekuje osoby zdrowe!

Uwaga! Podatność na infekcję wirusową zwiększa stłoczenie w pomieszczeniach
W szczycie przeziębień jesienno – zimowym-wiosennych przebywamy zwykle w pomieszczeniach zamkniętych. Stłoczenie osób chorych i zdrowych na imprezach i miejscach pracy, w przychodniach lekarskich, w autobusach, tramwajach, pociągach, itp. oznacza największe z możliwych narażenie na przejście wirusa z organizmu zakażonego do zdrowego. W pomieszczeniach zamkniętych każdy odruch kaszlu, czy kichnięcie osoby chorej oznacza wydalenie ogromnej liczby zakaźnych wirusów na kilkanaście lub nawet na kilkadziesiąt metrów. Wniosek: Unikajmy, jeśli to możliwe „ ryzykownych” miejsc publicznych chłodną porą roku, w tym zwłaszcza przychodni i szpitali wypełnionych osobami przeziębionymi, publicznych środków transportu, imprez masowych, a jeśli sami zachorujemy – miejsce swej pracy i domy krewnych i przyjaciół, aby tam nie zarażać osób zdrowych.

Piśmiennictwo:
  1. Układ odpornościowy twój osobisty lekarz Autor Doc dr hab med. Marek P. Dąbrowski – Wydawnictwo Sanmedia, 1994 r.
  2. Wzmacnianie układu odpornościowego – Ingeborg Cernaj; Świat Książki; Diogenes 1995 r
  3. Jump up ^ 00.046. Orthomyxoviridae (ang.). ICTVdB Index of Viruses. [dostęp 2009-05-02].
  4. Jump up ^ Ivan V Polozov, Ludmila Bezrukov, Klaus Gawrisch i Joshua Zimmerberg: Progressive ordering with decreasing temperature of the phospholipids of influenza virus, Nature Chemical Biology 4, 248-255 (2008) PMID 18311130
  5. Stany zapalne błony śluzowej nosa i gardła u dzieci - prof. dr hab. med Grażyna Niedzielska z Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii Akademii Medycznej w Lublinie; Medycyna Rodzinna 8 (4/1999)
  6. Baza chorób portalu Farmaceutyczno Medycznego - PFM.PL oprac. pod redakcją mgr Edwarda Ozgi-MIchalskiego.
  7. http://www.news-medical.net/health/What-is-Rhinovirus-(Polish).aspx
  8. Przeziębienie i jego leczenie – prof. dr hab. med. Andrzej Danysz, A. Kwiecieńskie, Nowe Leki;1996 r.


Oprac. red/eom przychodnia.pl
linki sponsorowane, reklamy
dbaj o stawy - KOLAGEN_cito brydż - KOLAGEN_cito nurkowanie - KOLAGEN_cito kolagen na stawy - KOLAGEN_cito apteki internetowe - KOLAGEN_cito wypadające włosy - KOLAGEN_cito sport - KOLAGEN_cito kolagen dla seniorów - KOLAGEN_cito na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze zioła szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeciw stresowi - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe szałwia szałwia - Cukierki_Szalwiowe co na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe zioła w cukierkach - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe nowości z apteki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z apteki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w zielarniach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe produkty dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo lekkoatletyka - Dezodorant_SuperDeo wioślarstwo - Dezodorant_SuperDeo toczenie się w plastikowej kuli - Dezodorant_SuperDeo bilard - Dezodorant_SuperDeo bilard - Dezodorant_SuperDeo karate - Dezodorant_SuperDeo chodzenie po jaskiniach - Dezodorant_SuperDeo


Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook