Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Anzelma, Feliksa Środa 21. Kwietnia 2021r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Nadciśnienie oporne na leczenie
Kiedy mimo stosowania dostępnych leków i poprawnej metody leczenia ciśnienie tętnicze krwi pozostaje podwyższone – mówimy wówczas o nadciśnieniu opornym na leczenie. Chociaż rzadko, ale spotyka się takie osoby, u których optymalna terapia jest mało skuteczna. Jednak częściej dokładna analiza takich przypadków ujawnia szereg towarzyszących leczeniu przyczyn i okoliczności, który wpływają na oporność na terapię nadciśnienia.
Nadciśnienie uznaje się za oporne,
jeśli pomimo jednoczesnego stosowania trzech dobrze dobranych leków hipotensyjnych (obniżających nadciśnienie), w tym leku moczopędnego – w zakresie ich maksymalnych dawek oraz prozdrowotnej modyfikacji stylu życia pacjenta – nie udaje się obniżyć nadciśnienia poniżej wartości 140/90 mmHg. Przy czym u starszych pacjentów dopuszcza się wyższe ciśnienie graniczne – jednak zawsze poniżej 160/90 mmHg.
Wśród chorych prawidłowo leczonych rzadko stwierdza się prawdziwie oporne przypadki nadciśnienia.
Toteż, gdy napotykamy na niemożność obniżenia nadciśnienia należy rozważyć kilka możliwych przyczyn, w tym również błąd w leczeniu lub winę pacjenta przejawiającą się niestarannością lub nie stosowaniem się do wytycznych lekarza. Prawdziwa oporność obejmuje, bowiem tylko kilka procent chorych.
Ponieważ celem tego opracowania nie jest instruowanie lekarzy o poprawnych metodach leczenia, a wobec tego ograniczymy się do stwierdzenia, że w przypadku błędu lekarskiego – pacjent ma prawo oczekiwać przyznania się lekarza do niepowodzenia, na danym etapie leczenia i podjęcia optymalizacji terapii. (W przypadku nieskuteczności zmodyfikowanej terapii pacjent ma prawo domagać się leczenia przez innego specjalistę.). My zajmiemy się tymi przyczynami, które w mniejszym lub większym stopniu zależą od pacjenta.
POZORNA OPORNOŚĆ NA LECZENIE
Jedną z częstszych przyczyn pozornej oporności na leczenie jest błędny pomiar ciśnienia krwi.
Zasady prawidłowego pomiaru wydają się wszystkich dobrze znane. Czy jednak wszyscy zwracają uwagę na równoważną wysokość miejsca pomiaru z wysokością serca (jeden z częstych błędów), na unikanie pomiaru bezpośrednio po obfitym posiłku, po wysiłku fizycznym, wypiciu kawy, wypaleniu papierosa, przepełnieniu pęcherza moczowego.
Jak mierzyć ciśnienie?
Prawie, co trzeci pacjent ma w domu ciśnienie niższe, czasem prawidłowe, zaś w gabinecie lekarskim jest ono znacznie wyższe.
Ta przyczyna nadciśnienia nazywana jest efektem białego fartucha podnoszącym sztucznie ciśnienie tętnicze, z powodu nieświadomego lęku czy stresu przed lekarzem i chorobą. W takim przypadku najlepiej jest dobrze przeszkolić pacjenta ( w tym sprawdzić jakość jego aparatury pomiarowej) i zalecić pomiary w domu.
W starszym wieku przyczyną pseudonadciśnienia może być stwardnienie ściany tętnicy łokciowej, która nie daje się wystarczająco ucisnąć przez mankiet manometru.
W efekcie powoduje to uzyskiwanie pod czas pomiaru danych wyższych, niż rzeczywiste. Może to dotyczyć obu wartości ciśnienia, częściej jednak dotyczy wartości ciśnienia skurczowego. Celowym jest w takich przypadkach dokonać porównania tej techniki pomiaru z inną, np. dopplerowską.
BRAK WSPÓŁPRACY ZE STRONY PACJENTA
Jedną z najczęstszych przyczyn niepowodzenia w leczeniu nadciśnienia tętniczego jest nieprzestrzeganie przez pacjenta wskazań lekarskich.
Problem ten występuje we wszystkich grupach wiekowych pacjentów, choć nasila się wraz z wiekiem. Niestety znacznie częściej lekceważą zalecenia lekarza palacze papierosów, osoby nadużywające alkoholu i prowadzące niehigieniczny tryb życia. Dotyczy to przykładowo wskazań, co do zasad odżywiania się; ograniczeń w stosowaniu soli kuchennej, alkoholu, czarnej kawy, itp. Tymczasem lekceważenie zakazu spożywania soli w nadmiarze prowadzi do zatrzymywania wody w organizmie i wzrostu objętości krwi, czyli tzw. ciśnienia objętościowego.
Nadciśnienie tętnicze i sól
Błędem popełnianym przez pacjentów jest nie przestrzeganie zaleceń lekarza, co do regularności i sposobu przyjmowania leków.
Przyczyny tego zjawiska są złożone i najczęściej wynikają z niedostatecznej wiedzy pacjenta o fizjologicznych uwarunkowaniach choroby i roli preparatu w jej leczeniu. Pacjenci zmniejszając dawki lub nawet rezygnując czasowo z leku „testują” jego skuteczność, badają zdolność organizmu do poradzenia sobie z nadciśnieniem bez sztucznej „podpórki”. Niestety może to przyśpieszyć postęp choroby i poczynić nieodwracalne szkody zdrowotne np. uszkodzić nerki, czy uszkodzić śródbłonek naczyń i przyśpieszyć powstanie płytki miażdżycowej.
Zmniejszanie przez pacjenta dawek leku lub nawet zaniechanie leczenia wynika też z dotkliwych objawów niepożądanych leku.
W takich przypadkach pacjent powinien być wcześniej poinformowany o możliwości wystąpienia tych objawów. Jeśli są zbyt dotkliwe lekarz powinien rozważyć możliwość wyboru alternatywnego leku, o mniej dotkliwych objawach ubocznych.
Gdy to jest możliwe należy prosić lekarza o zapisanie leku długo działającego.
Zwiększa to prawdopodobieństwo systematyczności leczenia, pozwala na stabilne nasycenie organizmu czynnikiem leczniczym. Lekarz przepisując lek powinien też wziąć pod uwagę, czy zasady dawkowania są harmonijne wobec optymalnego czasu aktywności pacjenta (np. godzin pracy, snu, przemieszczania się, itp.).
Należy też zapytać pacjenta, czy stosuje jakiekolwiek leki dostępne bez recepty
np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), doustne leki obkurczające błonę śluzową, czy też leki przeciwbólowe.
INTERAKCJE LEKOWE
Wielu pacjentów w średnim lub podeszłym wieku z nadciśnieniem cierpi na współistniejące schorzenia wymagające regularnego przyjmowania leków, z których niektóre wchodzą w interakcje z lekami obniżającymi ciśnienie krwi.
Na przykład niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) zatrzymują jony sodowe, co nasila działanie hormonów powodujących obkurczanie się (zwężanie) naczyń krwionośnych i hamuje działanie wszystkich leków obniżających ciśnienie (być może z wyjątkiem tzw. antagonistów wapnia).
Dostępne bez recepty areozole donosowe, środki zmniejszające obrzęk błon śluzowych i leki zmniejszające łaknienie
zawierają niekiedy substancje obkurczające naczynia takie, jak: fenylopropalonamina, efedryna i peseudoefedryna, które mogą powodować nadciśnienie lub w przypadku regularnego stosowania – zmniejszać efektywność leków obniżających ciśnienie krwi.
Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi nadciśnienia tętniczego są doustne środki antykoncepcyjne.
Kobiety przyjmujące te środki, jednocześnie palące papierosy i z wysoką nadwagą (otyłe) - są obarczone dwu lub trzykrotnie większym ryzykiem rozwoju nadciśnienia, niż pozostałe.
Regularnie przyjmowane kortykosteroidy
– zatrzymują sól i wodę, co prowadzi do tzw. nadciśnienia objętościowego, czyli wywołanego nadmiarem płynów w naczyniach krwionośnych. Na wzrost ciśnienia może tę u niektórych chorych wpłynąć przyjmowanie cyklosporyn i erytropoetyny. Trzeba też wiedzieć, że zażywanie środków uzależniających, np. kokainy może być przyczyną nadciśnienia opornego na leczenie.
FIZJOLOGICZNE PRZYCZYNY OPORNOŚCI NA LECZENIE
Do fizjologicznych uwarunkowań oporności na leczenie możemy zaliczyć takie cechy osoby z nadciśnieniem tętniczym i jej stylu życia, jak: otyłość i nadmiar kalorii w diecie, alkoholizm, nikotynizm, niektóre choroby – bezdech senny, hiperinsulizm, przewlekłe zespoły bólowe, nierozpoznane wtórne nadciśnienie tętnicze, prawdziwą oporność na leczenie.
Alkoholizm jest jedną z najczęstszych przyczyn oporności w leczeniu nadciśnienia,
Toteż w leczeniu należy alkohol zawsze brać pod uwagę. Długotrwale spożywanie alkoholu tylko w ilości 30 g na dobę (u kobiet mniej) może spowodować znaczący wzrost ciśnienia. I to zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego.
Palenie papierosów podwyższa ciśnienie
i zmniejsza skuteczność leków beta-adrenolitycznych.
Nikotyna i nadciśnienie
Jedną z przyczyn nieskuteczności poprawnej terapii może być bezdech senny.
Występować może nawet u 30% pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Choroba ta powstaje w wyniku zmniejszenia się – aż do całkowitego zamknięcia – światła górnych dróg oddechowych (z powodu nieprawidłowości anatomicznej jamy ustnej i nosogardzieli). Zaburzenia oddychania prowadzą do zmniejszenia ilości tlenu w organizmie i we krwi oraz wzrostu stężenia dwutlenku węgla. Powoduje to inicjację wielu procesów fizjologicznych, m.in. pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego i wzrost ciśnienia krwi.
Chrapanie i niebezpieczny bezdech
Inną przyczyną jest tzw. hiperinsulinizm, stwierdzany w stanach zwiększonej oporności na insulinę, m.in. u osób otyłych i chorujących na cukrzycę typu 2 – tj. nie wymagającą wstrzyknięć insuliny.
Hiperinsulinizm wywiera niekorzystny wpływ na gospodarkę jonami sodu i aktywizuje układ współczulny, co może prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego.
Powszechną przyczyną oporności choroby nadciśnieniowej na leczenie jest otyłość.
U osób otyłych obserwuje się zwiększoną objętość krążącej krwi i pojemność minutowa serca, towarzyszy jej hiperinsulinizm, zwiększona aktywność układu współczulnego oraz aktywność układu renina-angiotensyna-aldosteron. Obok stosowania odpowiedniego zestawu leków obniżających ciśnienie i leków kardioprotekcyjnych - konieczne jest podjęcie próby normalizacji wagi ciała. Ocenia się bowiem, że zmniejszeniu masy ciała o 1 kilogram towarzyszy obniżenie ciśnienia o 2,5-1,5 mmHg.
Odchudzanie pomaga w leczeniu nadciśnienia
koniec
Oprac. mgr Edward Ozga Michalski
konsultacja Prof. dr hab. med. Andrzej Danysz
linki sponsorowane, reklamy
badminton - KOLAGEN_cito odżywki do włosów - KOLAGEN_cito kolagen allegro - KOLAGEN_cito reumatyzm - KOLAGEN_cito gęstsze włosy - KOLAGEN_cito wstydliwe zmarszczki - KOLAGEN_cito wspinaczka - KOLAGEN_cito nurkowanie - KOLAGEN_cito na kaszel tabletki szałwia - Cukierki_Szalwiowe ładny głos szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarz szałwia - Cukierki_Szalwiowe co na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe pastylki amolowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarz szałwia - Cukierki_Szalwiowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe wioślarstwo - Dezodorant_SuperDeo szermierka - Dezodorant_SuperDeo produkty dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo lekkoatletyka - Dezodorant_SuperDeo naturalny dezodorant - Dezodorant_SuperDeo zielarnie internetowe - Dezodorant_SuperDeo zapasy - Dezodorant_SuperDeo biegi na przełaj - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.