Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Władysława, Cyryla Poniedziałek 27. Czerwca 2022r


Dlaczego trzeba się szczepić przeciw grypie?


GRYPA NISZCZY ZDROWIE POLAKOM

Grypa jest jedną z najgroźniejszych infekcji dróg oddechowych.
Kiedy zachorujemy na prawdziwą grypę wywołaną przez wirusa typu A, to ta infekcja dosłownie „zwala z nóg”! Wywołuje bardzo wysoką gorączkę, światłowstręt, bóle mięśniowo-stawowe i tak duże osłabienie, że nawet młody, zdrowy człowiek nie ma siły wstać z łóżka. O zakaźności grypy i tym samym wysokim zagrożeniu wymienionymi objawami świadczy wzrost zachorowań Polaków – z liczby 2 761 523 zachorowań w sezonie 2014/2015 – do 4 069 654(!) w ostatnim sezonie 2016/2017. Dodajmy do tego dziesięciokrotny(!) spowodowany sezonową grypą wzrost liczby zgonów – z 15 do 140.[1,5,6]

Czy przed sezonową epidemią grypy można się uchronić bez szczepionki?
Nie jest to możliwe. Każdy odruch kaszlu, czy kichnięcie nosiciela choroby wydala obłok aerozolu pełen zakaźnych wirusów grypy. Wydzielina błyskawicznie przenosi się na odległość od kilku do kilkunastu metrów. Stąd kiedy w sezonie grypowym jesteśmy w publicznych środkach transportu, w pracy, szkole, przedszkolu lub innych pomieszczeniach użyteczności publicznej stale narażamy się na zakażenie jej wirusem. Zainfekuje nas zaledwie kilkanaście minut kontaktu z chorą osobą. [ 4,6] Przypomnijmy, u osób dorosłych wydalanie zakaźnego wirusa rozpoczyna się już w przeddzień objawów grypy, czyli dzień od momentu zainfekowania i utrzymuje się 5-10 dni. [6,12]

Niektórzy twierdzą, że przed grypą uchroni ich „naturalna odporność”.
To duży błąd. Wystarczy pierwsze zimowe przemoknięcie, aby wyziębienie sparaliżowało układ odpornościowy i wirusy zainfekowały drogi oddechowe. Ponieważ nie wynaleziono jeszcze w pełni skutecznych leków niszczących w zarodku infekcję wirusów grypy – toteż jedynym skutecznym i tanim sposobem zapobiegania chorobie są szczepienia. Szczepienia przeciw grypie zgodnie zalecają od lat polscy lekarze, na czele ze uznaną znawczynią szczepionek prof. dr hab. med. Lidią Brydak. [3]Przeciwnikom szczepień prezentujemy listę zagrożeń zdrowia wskutek powikłań pogrypowych.
Grypa stosunkowo często przechodzi w niebezpieczne dla zdrowia powikłania: w anginę, zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zapalenie krtani, oskrzeli, płuc, zapalenie mięśnia sercowego, itd. U dzieci ze strony układu nerwowego powikłania grypy zagrażają tzw. zespołem Reye'a, zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, zapaleniem nerwu wzrokowego, zapaleniem rdzenia oraz zespołu Guillaina-Barriego. Dodajmy, że powikłania grypy eliminują chorego z normalnego trybu życia na wiele dni. Niektóre mogą zagrozić życiu – wspomnijmy zapalenie mięśnia sercowego i powikłania sercowo-krążeniowe, zagrażające zawałem. Corocznie w szczycie sezonu przeziębieniowo-grypowego rejestrowany jest 15-20 procentowy wzrost liczby zawałów serca(!) [2,3] Szczególnie zagrożone są osoby po 50 i 65 roku życia. Zgony sercowe osób w wieku powyżej 50 lat wzrastają gwałtownie i stanowią 85% ogółu zgonów z powodu grypy. Około 90% zgonów z powodu grypy i jej powikłań, np. zapalenia płuc dotyczy osób powyżej 65 roku życia oraz osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, krążenia, metabolicznymi, hematologicznymi, niedoborami układu odpornościowego [2,4,7,12]

2. CO WIEMY O SZCZEPIONKACH PRZECIW GRYPIE

Grypę wywołują wirus grypy typu A, B lub C [2]
 • wirus grypy typu A – jest wysoce zakaźny, zagraża epidemiami – zachorowania występują zarówno u ludzi, jak i u zwierząt;
 • wirus grypy typu B – wywołuje epidemie , zachorowania występują tylko u ludzi;
 • wirus grypy typu C – wywołuje najczęściej łagodne zachorowania u dzieci (możliwe też zachorowania u zwierząt).


Czym są szczepionki przeciw grypie?
Są to preparaty zawierające białkowe składniki najbardziej niebezpiecznych wirusów grypy typu A i B, których ataku specjaliści WHO oczekują w najbliższym sezonie infekcyjnym. Białkowe cząstki zaaplikowane w szczepionce do krwi pacjenta są rozpoznawane przez jego układ immunologiczny, jako tzw. antygen identyfikujący konkretnego wirusa. To wcześniejsze rozpoznanie agresora pozwala zawczasu wytworzyć odpowiednio dużo przeciwciał, które już od tego momentu dyżurują we krwi przez cały sezon grypy. W przypadku zainfekowania błyskawicznie rozpoznają spodziewanego wirusa grypy i go skutecznie niszczą. Szczepionkę najlepiej podać dorosłym przez wstrzyknięcie domięśniowo lub głęboko podskórnie bezpośrednio przed sezonem grypowym. [2,5,6]

Zdrowiu człowieka najbardziej zagrażają wirusy grypy typu A i B
Szczególnie zakaźna i niebezpieczna dla zdrowia jest rodzina wirusów typu A. A to ze względu na ostrość objawów chorobowych oraz wielość i ciężkość powikłań pogrypowych. Jak też z powodu wywoływania najbardziej masowych epidemii. Do niedawna na grypę typu A przypadało w Polsce blisko 70% zachorowań. Jednak w dwóch ostatnich sezonach grypowych 2014/2015 oraz 2015/2016 proporcje się zmieniły i raptownie wzrosła infekcyjna zakaźność wirusów typu B, na które obecnie przypada aż połowa zachorowań na grypę. Cechą tych wirusów jest duża zmienność genetyczna, co utrudnia zwalczanie. Stąd producenci podnoszą skuteczności nowych szczepionek na zwalczanie wirusów grypy typu B. [2,3,4,8]

Nowe czteroskładnikowe szczepionki lepiej chronią przed grypą typu B
Do obecnego sezonu grypowego w Polsce oferowane były szczepionki trójskładnikowe (tzw. trójwalentne) , Szczepionki te chronią przed trzema najbardziej zjadliwymi wirusami grypy – przed dwoma typu A i jednym typu B. Niestety jak już wspomnieliśmy w ostatnich latach wirusy grypy typu B zmutowały i rozdzieliły się na dwie odrębne linie, czyli podtypy genetyczne. Jedna linia otrzymała nazwę Yamagata, a druga – Victoria. W dwóch ostatnich sezonach przemiennie dominowała raz jedna, raz druga z nich. Trudno było ekspertom WHO rok wcześniej przewidzieć, która linia będzie dominująca i do jakiego stopnia. A roczny okres wyprzedzenia najbliższej sezonowej infekcji grypowej jest niezbędny, aby wyprodukować szczepionkę. Z tego powodu część osób zaszczepionych słusznie narzekała, że zastosowana przez nich szczepionka trójskładnikowa jest nieskuteczna, gdyż zachorowali na grypę. Mając tę okoliczność na względzie eksperci WHO i producenci szczepionek doszli do wspólnego wniosku, że należy opracować szczepionki czteroskładnikowe, czyli zawierające antygeny obu linii wirusów typu B – tj. Yamagata i Victoria. Zdaniem szerokiego gremium polskich ekspertów medycznych szczepionki czteroskładnikowe – tzw. czterowalentne mogą być stosowane przez wszystkie osoby po ukończeniu 6. miesiąca życia. [2,7,8]

Jakich wirusów się spodziewamy w tegorocznym sezonie grypowym?
W tym roku rekomendowane są przez WHO szczepionki zawierające antygeny uodparniające na wirusy:
 • A/California/7/2009 (H1N1) pdm09 – i podobny szczep (A/California/7/2009. NYMC-179A)
 • A/Texas/50/2012/(H3N2)
 • oraz dwie wspomniane wyżej linie wirusa grypy typu B (Victoria i Yamagata). Dodajmy, że ubiegłoroczne rekomendacje WHO dla szczepionek czteroskładnikowych rekomendowały ochronę przez dwoma innymi wirusami, których aktywność epidemiologiczna obecnie znacznie wygasła. [2,10]


Jakie nowe rodzaje szczepionek przeciwko grypie są dostępne?
Obecnie dostępne są najczęściej szczepionki typu split lub subunit. Typ split oznacza szczepionkę, która zawiera antygeny, czyli cząstki struktur powierzchniowych wirusów grypy typu A i B, jak też rozczepione elementy ich struktury wewnętrznej. Typ sub-unit to szczepionka zawierająca wyłącznie antygeny powierzchniowe [sub-unit]) wirusa grypy typu A i B, czyli jest nieco uboższa antygenowo, niż Split. [10] Przykładowo najnowsza szczepionka czteroskładnikowa renomowanej firmy Sanofi Pasteur o nazwie VaxigripTetra® jest typu split, gdyż zawiera zarówno antygeny powierzchniowe, jak i elementy struktury wewnętrznej czterech rekomendowanych przez WHO typów: wirusa typu A/California/7/2009 (H1N1) pdm09 – i podobny szczep wirusa A/California/7/2009. NYMC-179A; ponadto wirusa grypy typu A/Texas/50/2012/(H3N2) oraz dwie wspomniane wyżej linie wirusa grypy typu B – Victoria i Yamagata. Dodajmy, że szczepionka ta postała na bazie wieloletnich doświadczeń cenionej przez pacjentów szczepionki trójskładnikowej Vaxigrip. [10,11]

Wyższa skuteczność immunologiczna szczepionki 4 składnikowej, niż trójskłądnikowej
VaxigripTetra® jest szczepionką przeciw grypie lepiej dostosowaną do obecnej sytuacji epidemiologicznej, niż jej poprzedniczka szczepionka trójskładnikowa Vaxigrip. A to dlatego, że VaxigripTetra® zawiera antygeny dwóch wspomnianych wyżej sezonowych wirusów grypy typu B – Victoria i Yamagata, a trójskładnikowy Vaxigrip zawiera tylko jeden z nich. Stąd nowa szczepionka c czteroskładnikowa wytwarza znacząco wyższy poziom odporności immunologicznej na wirusy grypy B, niż szczepionka trójskładnikowa. Podkreślmy, że poziom bezpieczeństwa dla pacjenta ze strony szczepionki VaxigripTetra® jest porównywalny z wysokim poziomem bezpieczeństwa sprawdzonej wieloletnią praktyką szczepionki trójskłądnikowej Vaxigrip. Dodajmy, że wysoka skuteczność (immunogenność) i bezpieczeństwo tej szczepionki zostały potwierdzone w szerokim programie badań klinicznych, obejmujących wszystkie grupy wiekowe oraz pacjentów z grup ryzyka powikłań pogrypowych. Stąd szczepionka ta jest wskazana dla pacjentów począwszy od ukończenia 3 r.ż [2,10,12]

Czy można samemu kupić szczepionkę i się szczepić?
Jest to możliwe, np. po uzyskaniu recepty od lekarza. Trzeba jednak wiedzieć, że transport i przechowywanie szczepionki wymaga zachowania odpowiednich warunków temperaturowych (przechowywania w lodówce, gdyż w pokojowej temperaturze szczepionka bardzo szybko ulega zniszczeniu), dlatego lepiej jest korzystać z preparatów oferowanych w punktach szczepień. [5,6]

3. SKUTECZNOŚĆ SZCZEPIONKI

Jak szybko zaczyna działać szczepionka przeciw grypie?
Po JEDNORAZOWYM zaszczepieniu się przeciw grypie – już po tygodniu od szczepienia organizm zaczyna wytwarza pierwsze przeciwciała odpornościowe zwalczające wirusy grypy. Jednak pełna odporność immunologiczna na wirusy grypy tzw. ogólnoustrojowa pojawia się dopiero po 10 -15 dniach od szczepienia. Wynika to z tego, że zawarte w szczepionce antygeny wirusów grypy wymagają pewnego czasu absorpcji, aby układ immunologiczny zdołał wytworzyć odpowiednią liczbę przeciwciał skutecznie zwalczających wyselekcjonowane tymi antygenami wirusy grypy typu A i B. Szacuje się, że szczepionka jest w pełni skuteczna średnio dopiero po dwóch tygodniach od podania. To dotyczy wszystkich dostępnych szczepionek przeciwgrypowych. Dlaczego podanie szczepionki powinno zawsze nieco wyprzedzać sezon grypowy. [2,8]

Co się stanie, jeśli się spóźnimy ze szczepieniem, choćby o tydzień?
Jeśli spóźnimy się ze szczepieniem i przystąpimy doń zainfekowani grypą, szczepionka nie będzie już skuteczna.

Co zrobić, aby szczepionka przeciwgrypowa była skuteczna na cały sezon grypowy?
Należy szczepionkę podać ją z odpowiednim wyprzedzeniem, najlepiej przed rozpoczęciem sezonu epidemicznego grypy. Na półkuli północnej zachorowania na grypę sezonową występują zwykle od października do marca lub kwietnia. [2] W Polsce sezon grypowy zaczyna się zwykle w listopadzie, przy czym szczyt zachorowań przypada na przełom lutego i marca. Dlatego najlepiej jest się szczepić we wrześniu lub październiku. Wówczas po zaszczepieniu się przeciwciała odpornościowe osiągną maksymalne stężenie po 2 tygodniach i utrzymają się w stałym stężeniu przez około 24 tygodnie, czyli 6 miesięcy. A więc jeśli odwołamy się do wspomnianego już sezonu epidemicznego grypy i zaszczepimy się w połowie września – to jesteśmy już uodpornieni na grypę od października do marca następnego roku. Dodajmy, że i po tym okresie liczba przeciwciał niszczących wirusy i tym samym odporność na grypę nie maleje nagle do „zera”, lecz powoli z tygodnia na tydzień. Toteż szczepionka będzie nas chroniła przez kolejne 2-3 wiosenne miesiące niewiele gorzej niż uprzednio. [2,3,8]

Czy są różnice w skuteczności szczepionek u osób młodych i starych?
Tak. Oszacowano w kilku próbach klinicznych skuteczność szczepionek z inaktywowanym wirusem grypy w populacjach zdrowych młodych dorosłych. Np. u rekrutów wojskowych szczepionka była skuteczna w 70-90 proc. Systematyczny przegląd badań oceniających szczepienie przeciw grypie zdrowych dorosłych przeprowadzony przez Cochrane Collaboration ujawnił, że występowanie potwierdzonej grypy zmniejszyło się średnio o 65 proc. Analizy niektórych badań klinicznych informują o poziomach skuteczności szczepionki wynoszących 80-90 proc. w stosunku do potwierdzonej diagnostycznie grypy. [2,3,8,9] Jak widać generalnie szczepienie nie daje 100% gwarancji, ale zmniejsza ryzyko zakażenia wirusami grypy o 70–80% u zdrowych dorosłych. Niestety szczepionka jest nieco mniej jest skuteczna u osób w podeszłym wieku, gdyż tylko w przedziale 30-70% zaszczepionych. [6,2]

Czy szczepionki przeciw grypie są coraz bardziej skuteczne?
Tak. Już wiemy, że we względu na dużą zmienność mutujących wirusów grypy A i B skład antygenowy szczepionek, co roku jest aktualizowany. Eksperci WHO coraz precyzyjniej dobierają zestaw wirusów, których agresji oczekujemy w następnym sezonie grypowym. Dobrze wytypowane szczepy wirusów grypy A i B, jakie zostają użyte do produkcji szczepionki przeciwko grypie, dzięki zastosowaniu najnowszej techniki biologii molekularnej, okazują się prawie w 100 proc. zgodne z tymi, które pojawiają się w kolejnym sezonie epidemicznym. Dzięki temu skuteczność ochrony przeciwgrypowej u zdrowej ogółu zaszczepionych osób jest wysoka – sięga średnio 70-80%. [2,8]

Nieuzasadnione zarzuty wobec szczepionki
Dość często oskarża się szczepionkę przeciw grypie o nieskuteczność. – Jak to? Zaszczepiłem się, a jednak zachorowałem? Prawda jest jednak inna. „Złapaliśmy” infekcję grypopochodną, na którą nie ma dotąd szczepionki, ze względu na zbyt wielką liczbę wirusów przeziębienia zdolnych zainfekować człowieka i jeszcze większą ich genetyczną łatwość mutacji! A oto proste wskazówki – jak odróżnić grypę od chorób grypopodobnych? Po pierwsze w grypie – nasilenie objawów narasta bardzo szybko, zwykle w ciągu jednego dnia. Gwałtowne pojawia się ból głowy, stawów, mięśni, gałek ocznych, mogą zjawić się dreszcze i poczucie rozbicia i utraty sił. Temperatura rośnie bardzo szybko i wkrótce przekracza 39°C. Odwrotnie – infekcja wirusami przeziębienia i para grypy nie daje objawów tak gwałtownych, temperatura ciała nie przekracza 38°C. I to ostatnie powinno od razu pocieszyć – nie zagrażają nam niebezpieczne powikłania pogrypowe. Uwaga: Istnieje ponad 100 wirusów zdolnych wywołać objawy grypopodobne, ale tylko Myxovirusy influenzae typu A i B są odpowiedzialne za PRAWDZIWĄ GRYPĘ. [2,6, 12]

Szczepienia dla podróżujących po świecie.
Postęp cywilizacyjny nie tylko umożliwia szybkie i masowe podróże po całym świecie, ale i zmusza do szczepień przeciw grypie i wielu innym chorobom. Trzeba wiedzieć, że w krajach tropikalnych alert grypowy trwa cały rok. Jak też wiadomo lekcji geografii w szkole, kiedy na półkuli północnej kończy się sezon grypowy – to na południowej, np. w Australii i Argentynie może akurat zaczynać się epidemia grypy. Nie zawsze też spodziewane w Europie w sezonie grypy wirusy są tożsame z tymi których eksperci WHO oczekują się w Ameryce Łacińskiej, czy w Australii. A więc i antygeny wirusów grypy zawarte w szczepionkach mogą być nieco inne. [5,6]

4. CZY SZCZEPIONKI SĄ BEZPIECZNE DLA ZDROWIA?

Czy szczepionka zagraża zdrowiu?
Szczepionki przeciw grypie sezonowej charakteryzują się dobrze udokumentowanym bezpieczeństwem, czego dowodzą wiarygodne pozytywne doświadczenia z 50 lat ich stosowania. Wielokrotnie udokumentowano naukowo, że szczepienia przeciw grypie – zalecaną powszechnie szczepionką z inaktywowanych wirusów – należą do najbezpieczniejszych. Z ich wykonaniem i aktywnością w organizmie nie wiążą się żadne istotne zagrożenia zdrowotne. [2] Mitem jest zarzut, że z podaniem szczepionki wiążą się nadzwyczajne działania niepożądane. U 96 osób na 100 są one dobrze tolerowane. Tylko u niektórych pacjentów mogą wystąpić alergiczne odczyny poszczepienne, takie jak: obrzęk i zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia. Rzadziej mogą się pojawić przemijające objawy grypopodobne, które szybko mijają i są niegroźne dla zdrowia. Głównie dotyczy to osób starszych i małych dzieci po kuracjach antybiotykowych. Cóż jednak znaczy taka reakcja na szczepionkę wobec ochrony, jaką daje dzieciom i osobom starszym, cierpiącym na ciężkie przewlekłe choroby. Słowem tym, którzy mają zmniejszoną odporność na choroby. Wskazane jest także szczepienie kobiet ciężarnych, ponieważ chroni ono również noworodka przez kilka pierwszych miesięcy życia. [2,6,7]

Jakich niegroźnych objawów mogą się spodziewać osoby uczulone na składniki szczepionki?
Są to niepożądane objawy w postaci:
 • zapalnych odczynów miejscowych objawiających się bólem w miejscu iniekcji (objaw obserwowany u 65% osób szczepionych), zaczerwieniem i obrzękiem mogącym utrzymywać się 1-2 dni po szczepieniu; dodajmy że te objawy zwykle ustępują samoistnie;
 • zapalne reakcje uogólnione - najczęściej jest to gorączka;
 • skórne reakcje alergiczne o różnym nasileniu, takie jak świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy. [2]


Czy są poważniesze zagrożenia zdrowotne uniemożliwiające szczepienie dla konkretnej osoby?
Tak. Są nimi:
 • ciężka postać alergii na białko jaja kurzego (w stopniu anafilaksji),
 • alergia na jakikolwiek znany składnik szczepionki, w tym np. na środek konserwujący w stopniu anafilaksji, czyli nagłego spadku ciśnienia tętniczego krwi w stopniu mogącym nawet zagrozić życiu, bez natychmiastowej pomocy medycznej ;
 • wiek dziecka poniżej 6 miesięcy życia,
 • obecność objawów ostrej choroby lub zaostrzenie choroby przewlekłej (w takim wypadku szczepienie należy odłoży na później).
 • niektóre antybiotyki stosowane w produkcji preparatu [6,9]
W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem rodzinnym lub postępowa zgodnie z krajowymi zaleceniami opisanymi w ulotce i charakterystyce Produktu. [2]

5. KOGO NALEŻY SZCZEPIĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI?

Grypa zagraża każdemu.
Grypa ze względu na obciążający zdrowie przebieg jest zagrożeniem dla każdego. Zwłaszcza, że jest wysoce zakaźna i wywołuje wielorakie, niebezpieczne powikłania pogrypowe. Toteż każda osoba dbająca o bezpieczeństwo zdrowotne powinna sie zaszczepić przeciw tej chorobie. Dzięki szczepieniu ma szansę uniknięcia grypy i utrzymania własnego zdrowia na wyższym poziomie. Ponadto szczepiony uniknie ryzyka zakażenia najbliższych oraz znacznie wyższych kosztów leczenia grypy. Warto też pamiętać, że choroba pozbawia zwykle zarobków i nie jest dobrze widziana w miejscu pracy. [2,5,6,8,11]

Osoby podwyższonego ryzyka zachorowania na grypę
Niektóre osoby są szczególnie zagrożone zachorowaniem na grypę. Najogólniej są to osoby zawodowo narażone na grypę, które możemy nazwać umownie „źródłem zakażeń”; oraz osoby o obniżonej odporności ustrojowej – łatwo ulegające zakażeniom wirusowym i powikłaniom grypowym. Te ostatnie możemy podzielić na osoby o naturalnie obniżonej odporności (niemowlęta i małe dzieci, osoby po 50 - 65 roku życia) oraz osoby chore na przewlekłe choroby ustrojowe takie jak nowotwory złośliwe, mające przeszczepy i stosujące leczenie immunosupresyjne, chorzy na astmę, zaawansowaną cukrzycę, itp.) [2,5,6,8,11]

Zwiększone ryzyko powikłań grypy u osób starszych i chorowitych.
Szczepienia są szczególnie polecane osobom starszym, które przekroczyły 60 lat. Osoby w tym wieku cierpią zwykle chroniczne dolegliwości serca i krążenia, płuc (np. przewlekła obturacyjna choroba płuc u palaczy papierosów), choroby reumatyczne, schorzenia wątroby, nerek, itp. Słowem, mają obniżoną odporność wskutek w/w schorzeń i powinni unikać tak poważnej choroby, jaką jest grypa. Szczepionki są szczególnie wskazane i bardzo skuteczne – u osób powyżej 70. i 80. roku życia, ze względu na bardzo wysokie ryzyko powikłań grypy. [2,5,6,8,11]

Osoby z grupy podwyższonego ryzyka z powodu obniżonej odporności
Zgodnie z wytycznymi WHO i doświadczeniami epidemiologów szczepienia przeciw grypie zaleca się wszystkim osobom z grup wysokiego ryzyka, z powodu ich obniżonej odporności na choroby. Należą do nich:
- zdrowe dzieci w wieku od 6 do 23 miesiąca życia, u których odporność organizmu nie jest jeszcze wykształcona
- osoby powyżej 65. roku życia; ostatnio podkreśla się granicę 50 lat, która oznacza podwyższone ryzyko chorób obniżających odporność na grypę i jej powikłania,
- dorośli i dzieci z przewlekłymi chorobami, szczególnie układu oddechowego, krążenia, chorobami nerek, osoby z immunosupresją (włączając do tej grupy osoby z AIDS) i w trakcie leczenia immunosupresyjnego, pacjenci z nowotworami, chorzy na cukrzycę, astmę itp. /2,8/

Osoby narażone zawodowo na infekcję wirusem grypy: [2,9]
Do osób zawodowo narażonych na zarazki grypy zaliczamy:
- pracujących w służbie zdrowia; lekarzy, pielęgniarki, aptekarzy, itp.
- pracowników służb publicznych; kierowców nauczycieli, przedszkolanki, kasjerów, ekspedientów, urzędników, dziennikarzy, rzemieślników świadczących usługi, itp.
- osoby narażone na duże zmiany temperatury ze względu na wykonywany zawód (np. budowlani, służby miejskie, wojsko, policja) itp.

6. CO ZYSKUJEMY DZIĘKI SZCZEPIENIU

Co zyskujemy?
Po pierwsze zdrowie! Lista chorób i szkód zdrowotnych spowodowanych grypą i jej powikłaniami, jaką powyżej wymieniliśmy jest długa i zatrważająca. Wiele wymienionych powikłań pogrypowych przechodzi się ciężko, ryzykując uszkodzeniami kluczowych narządów: serca, nerek, układu nerwowego, nawet zgonem. Najciężej przechodzą grypę osoby z upośledzoną lub jeszcze niewykształcona odpornością: małe dzieci, osoby w podeszłym wieku oraz osoby z upośledzona odpornością wskutek leczenia immunosupresyjnego po przeszczepach narządów (nerek, serca, itp.). Te osoby mogą szczepionce przeciw grypie zawdzięczać życie. [4,7]

Szczepionka jest ekonomiczna
Jeśli porównamy koszt szczepionki – ok. 40-50 złotych (bez kosztu zastrzyku, który jest za darmo w przychodni rejonowej) z kosztem leczenia grypy (antybiotyki, aspiryna, paracetamol, syrop na kaszel, witaminy, itp.) – to okaże się, że szczepionka jest 2-3 krotnie tańsza. Skrupulatni powinni doliczyć jeszcze koszt 2 tygodniowe przestoju w pracy i interesach, jakie zwykle powoduje grypa. [6]

Gdzie się szczepić?
Szczepienia wykonują prawie wszystkie przychodnie rejonowe (ZOZ-y) i wiele prywatnych, i stacje sanitarno-epidemiologiczne, po uprzednim zbadaniu pacjenta przez lekarza zatrudnionego w punkcie szczepień.

Piśmiennictwo:
 1. [1] Meldunki epidemiologiczne NIZP-PZH 2008-2016. www.pzh.gov.pl.
 2. [2] Szczepienia przeciw grypie: podstawowe fakty dla lekarzy pierwszego kontaktu w Europie Synteza opracowana przez ekspertów europejskich na podstawie zaleceń krajowych i najlepszych praktyk w Wielkiej Brytanii i Holandii Autorzy opracowania Zespól ekspertów: Dr Patricia Blank, Szwajcaria; Dr Oana Falup-Pecurariu - Rumunia ; Dr George Kassianos -Wielka Brytania; Dr Ernest Kuchar- Polska ; Dr Jan Kyncl, Czechy; Dr Aneta Nitsch-Osuch, Polska ; dr Ted Van Essen, Holandia ; Opracowanie tekstu i wsparcie redakcyjne Dr Andrew Lane, Lane Medical Writing, Francja; Wydawca Fundacja Nadzieja dla Zdrowia ISBN 978-83-944794-0-4
 3. [3] Wypowiedzi prof. dr hab. med. Lidii B. Brydak – Kierownika Krajowego Ośrodka ds. Grypy – w mediach: a) Grypa atakuje. Prof. Lidia Brydak: zawsze można się zaszczepić 29.01.2016 16:b) ‘GRYPA KOŃ TROJAŃSKI XXI WIEKU’ na konferencji dla dziennikarzy, w Warszawie w d. 14 września 2004
 4. [4] Powikłania pogrypowe; Agnieszka Mielcarek; Portal Farmaceutyczno-Medy czny; 12 grudnia 2016; źródło:
 5. [5] Grypa i przeziębienia-cykl artykułów; mgr Edward Ozga-Michalski Portal Farmaceutyczno-Medyczny; https://www.pfm.pl/baza_chorob/grypa-i-przeziebieniehttps://www.pfm.pl/artykuly/powiklania-pogrypowe/1673
 6. [6] Grypa – artykuły mgr Edwarda Ozgi-Michalskiego w portalu Przychodnia. pl
 7. [7] Najczęstsze powikłania po grypie ; Agnieszka Wiktorowicz-Dudek, specjalista chorób wewnętrznych Konsultant: Agnieszka Wiktorowicz-Dudek, specjalista chorób wewnętrznych; Autor: Magdalena Moraszczyk - artykuł z miesięcznika "Zdrowie" http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/grypa-i-przeziebienia/najczestsze-powiklania-po-grypie_34530.html
 8. [8] Rekomendacje szczepień przeciw grypie w sezonie 2016/2017- Autor: Monika Majewska PoradnikZdrowie.pl http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-zakazne/szczepionki-na-grype-2016-2017-rekomendacje-szczepien_42002.html
 9. [9] Szczepionki na grypę sezonową - Dr med. Jacek Mrukowicz - Medycyna Praktyczna online https://grypa.mp.pl/grypasezonowa/48105,szczepionki-na-grype-sezonowa
 10. [10] Szczepionka przeciw grypie (inaktywowana) (opis profesjonalny) – Baza leków online Medycyny Praktycznej https://bazalekow.mp.pl/leki/
 11. [11] VaxigripTetra® - Ulotka dla pacjenta ; Charakterystyka produktu leczniczego – materiały źródłowe firmy Sanofi-Pasteur.
 12. [12] Serwis grypowy online Sanofi-Pasteur - http://www.e-grypa.pl/pacjent/pl


.
oprac. mgr Edward Ozga Michalski
jazda na snowboardzie - KOLAGEN_cito kolagen ceneo - KOLAGEN_cito nurkowanie z rurką - KOLAGEN_cito dżudo - KOLAGEN_cito biodra - KOLAGEN_cito wypadające włosy - KOLAGEN_cito łucznictwo - KOLAGEN_cito kłopotliwe rozstępy - KOLAGEN_cito ładny głos szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel suchy i mokry szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki szałwiowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki verbena szałwia - Cukierki_Szalwiowe na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na wzmocnienie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z apteki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe żeńszeń imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w zielarniach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe hokej na lodzie - Dezodorant_SuperDeo pływanie - Dezodorant_SuperDeo dezodorant dla mężczyzn - Dezodorant_SuperDeo skok w dal - Dezodorant_SuperDeo wędkarstwo - Dezodorant_SuperDeo bieg z przeszkodami - Dezodorant_SuperDeo podnoszenia ciężarów - Dezodorant_SuperDeo ranking dezodorant - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.