Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Damiana, Romany Sobota 23. Lutego 2019r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Marzenia senne, jako wskazówki
Znaczenia marzeń sennych zawsze owiane były nimbem tajemniczości. Obecnie uważa się, że marzenia senne, to zjawiska zbliżone do halucynacyjnych. Nie są one jednak tworami patologicznymi, ale fizjologicznym.

Marzenia senne, czyli to co się „rozplecie” we śnie
...lecz to są ludzkiej własności narowy,
Że, co dzień cały w sercu tkwi boleśnie,
Na noc przychodzi do głowy:
Wtenczas człowiek sam nie wie, co rozplecie we śnie.


A. Mickiewicz. Dziady cz. IV.

Społeczeństwa od zawsze przywiązywały wielką wagę do snów
Pojmowanie pochodzenia i znaczenia snów i marzeń sennych zawsze owiane były nimbem tajemniczości. Obecnie uważa się, że marzenia senne, to zjawiska zbliżone do halucynacyjnych pojawiające się w czasie snu. Nie są one jednak tworami patologicznymi, ale fizjologicznymi. Ich najczęściej wizualny charakter jest zazwyczaj wyrazisty. Zdarzają się jednak marzenia senne o przewadze doznań słuchowych. Doznający je człowiek opisuje sny jako doznania zdecydowanie realistyczne, dotyczące zazwyczaj codziennego życia i aktualnych problemów.Uwaga! Silnie ekscytujące marzenia senne mogą nas pozbawiać snu
Silnie podniecające, a niekiedy nawet straszne marzenia senne mogą przerywać sen i powodować lub pogłębiać bezsenność. Właściwość tę posiadają zwłaszcza tzw. koszmary senne. Te ciężkie, lękowe sny nazywane niekiedy duszeniem przez zmorę, znane są wielu ludziom i często są powodem lęków przed zaśnięciem. Śnić jednak musimy i nie ma racji ten, który twierdzi, że „on nie ma żadnych snów”. Badania eksperymentalne z wybudzaniem w fazie REM wykazały, że wielokrotne śnienie w ciągu nocy jest człowiekowi niezbędne do tego, aby sen jego był pełnowartościowy i zdrowy. Brak śnienia to jedna z form bezsenności. Oby były one tylko przyjemne, ciekawe i inspirujące!

Wybudzanie "dziwnym" snem nie dotyczy chyba osób zakochanych…
Szczególnie wiele o snach mogli by powiedzieć zakochani – śniący na jawie i w nocy o ukochanej osobie. Przykładem może być to kantata zakochanego włoskiego poety z XVIII wieku Metastasia zatytułowana Il sogno (Sen), tłumaczona przez Stanisława Trembeckiego.

Śniła mi się w tej postawie
Piękna Nice, właśnie gdyby
Biegła ku mnie, jak na jawie;
I wierzyłbym bez ochyby,
Gdybym wtenczas, jak się zbudził,
Nie zgadł, że to sen mię łudził.
O, miłości, przecię teraz
Pokaż, żeś jest sprawiedliwa;
I daj, by ten sen był nieraz
Rzetelniejszy, niźli bywa.
A kiedy mię chcesz snem łudzić,
Nie każ mi się prędko budzić.


Obudzić jednak mogą symboliczne i surrealistyczne fantazje senne
U każdego z nas w snach mogą się pojawić się wątki fantastyczne lub nawet surrealistyczne.
Oczywiście w dawnych czasach panowało przekonanie, że to bogowie lub demony wpływają na treści lub formę marzeń sennych. Symbolikę starały się na swój sposób tłumaczyć wszystkie kultury, a sennik egipski czy grecki jest tego dobrym przykładem. Jednakże już Arystoteles traktował sny bardziej naukowo, podkreślając rolę, jaką pełnią w nich wyobrażenia zmysłowe i emocje. Badania zapoczątkowane w XIX wieku wykazały, że przyczyną marzenia sennego może być błędna interpretacja doznawanego w czasie snu wrażenia zmysłowego. I tak dla przykładu, hałas dochodzący do śpiącego może być śniony jako burza z piorunami, a ucisk ciężkiej kołdry jako dusząca zmora.

Budzenie w fazie snu REM powoduje niekiedy "dziwne" sny
Stwierdzono współzależność między fizjologiczny elementem snu, nazywanym fazą REM, a jakością przeżywanego w tym czasie marzenia sennego. Ustalono, że u osób pozbawionych snu w fazie REM znacznie częściej sny mają charakter nieprzyjemny i wiążą się z życiową sytuacją osoby śniącej, choć możliwe jest jej bardzo dalekie i symboliczne przetworzenie. Brak logicznej ciągłości czasowej i przestrzennej w snach sprawia wrażenie, że są one niekiedy odbierane jako „dziwne”.

Czy sen dostarcza nam cennych wskazówek życiowych?
Intrygujące jest to, że w czasie snu mogą być rozwiązywane lub też „sugerowane" rozwiązania problemów, z jakimi boryka się śniący. Zachodzące w czasie snu procesy syntetyzujące mogą więc wspomagać niekiedy myślenie świadome. Świadczyć może o tym doświadczenie wielu badaczy tropiących bezskutecznie latami interesującą ich zagadkę naukową, dla której wyjaśnienie odnajdywali właśnie we śnie, w nocy.

Teoria psychoanalizy snów Zygmunta Freuda
Jedna z najbardziej znanych teorii snów to ich psychoanalityczna interpretacja zapoczątkowana przez Zygmunta Freuda. Uważał on, że treść snów jest efektem działań nieświadomych jednostki, za pomocą których usiłuje ona „wyprzeć” z obszarów swej świadomości niektóre popędy i dążenia. Chodzi tu zazwyczaj o popędy seksualne, które nie byłyby akceptowane przez otoczenie. W czasie, gdy śpimy, kiedy krytycyzm i kontrola intelektu jest osłabiona „wdzierają” się one w obszar naszych snów i w zmienionej postaci docierają do naszej świadomości. Ponieważ jednak kontrola naszego ego działa nieustannie, zazwyczaj są one w snach podawane w postaci przetworzonej lub symbolicznej. Abyśmy jednak nie budzili się pod wpływem zbyt silnych emocji, część umysłu, którą Freud nazywa cenzurą, przekształca sen w taki sposób, aby jego prawdziwa treść została zamaskowana. Freud był prekursorem owych interpretacji, a w czasie terapii „odszyfrowywano” wspólnie z pacjentem owe popędy i pozwalano pacjentowi zrozumienie owych procesów.

Celem marzeń sennych jest zaspakajanie tłumionych pragnień?
We freudowskiej psychoanalizie kondensacja snów stanowi ujście tłumionych pragnień, które są jednocześnie skrywaniem i cenzurowaniem rzeczywistych popędów. Celem marzeń sennych wg tej teorii jest zaspakajanie przez fantazje instynktownych pragnień, których z tych czy innych względów społeczeństwo nie akceptuje. Gdybyśmy jednak naprawdę śnili o uwiedzeniu lub innym sposobie skrzywdzenia kogoś, to prawdopodobnie silne emocje obudziłyby nas ze snu. By sen trwał jednak niezakłócony, cenzura umysłu przekształca i ukrywa prawdziwą treść sennego marzenia, zapobiegając w ten sposób wybuchowi silnych emocji. Proces ten nazwał Freud pracą sennego marzenia i wyodrębnił jej pięć faz: przemieszczenie, kondensację, symbolizację, projekcję i wtórne opracowanie.

Gustaw Karol Jung i jego teoria psychoanalizy snów
Gustaw Karol Jung, uczeń i przez pewien czas współpracownik Freuda, był w pewnym sensie kontynuatorem, ale i adwersarzem swego mistrza. Obaj wielcy uczeni przywiązywali wielką uwagę do badań snów. Jung jednak nie kładł tak silnego nacisku na ich seksualny aspekt jak jego nauczyciel. Materiały do swej interpretacji duchowego rozwoju człowieka czerpał także ze wschodnich tradycji filozoficznych, mitów a nawet z okultyzmu. Podobnie jak Freud uważał on, że nieświadomość stanowi szczególnie ważny aspekt psychiki. Obaj także postrzegali procesy terapeutyczne jako poznanie dynamiki nieświadomości. Jung jednakże dzielił wewnętrzny wymiar psychiki na nieświadomość indywidualną i nieświadomość zbiorową. Wyodrębnił też to, co nazwał procesem indywiduacji, który odbywa się jakoby w sposób samorzutny, naturalny i automatyczny. Możliwość taką posiada w zasadzie każdy człowiek, chociaż mało, kto uświadamia to sobie, a stanowi ona powolny proces rozwoju naszej psychiki.

Sen wg. Junga ułatwia rozwiązywanie trudnych problemów
Jung dzielił sny na subiektywne i obiektywne. Te drugie odzwierciedlają nasze codzienne układy życiowe i nasz naturalny stosunek do świata zewnętrznego. Sny subiektywne, to wewnętrzne życie śniącego, jego pragnienia, marzenia i ideały. Jung uważał, że indywidualna nasza podświadomość kształtowana jest na podstawie osobistego doświadczenia, zaś podświadomość zbiorowa reprezentuje doświadczenie ludzkości. Owe zbiorowe doświadczenie gromadzone jest w postaci archetypów, które modelują dodatkowo nasze indywidualne doświadczenie. Owe archetypy niekiedy ujawniają się w snach jako specyficzny rodzaj wyobraźni. Jung zauważył, że w snach jego pacjentów pojawiają się zasadniczo nieznane im wcześniej wątki i symbole występujące w określonej mitologii. Sny takie pojawiają się zazwyczaj w przełomowych momentach życia ludzkiego; w czasie pokwitania, menopauzy lub okresach zamętu i niepewności. Jest tak dlatego, że człowiek męczony na jawie przez lęk lub poważny problem życiowy rozpaczliwie szuka we śnie rozwiązania, w celu złagodzenia wewnętrznego kryzysu. Dlatego rozumienie mitologii i jej symboliki pozwala rozumieć sny poszczególnych osób. Proces poszukiwania owych znaczeń nazywał amplifikacją i miał być wg niego podstawowym zajęciem psychoterapeuty – badacza snów.

Sen nie tylko ułatwia odreagowanie napięć, ale i podpowiada rozwiązania?
O ile Freud postrzegał w snach nieświadomy aspekt jaźni jako infantylny i pierwotny, to jawną treść uznawał jako ukryte odreagowanie społecznie nie akceptowanych popędów. Jung natomiast zajmował bardziej wyrozumiałe stanowisko, uznając, że nieświadoma jaźń jest mieszaniną niższych instynktownych i wyższych duchowych bodźców. Sen więc przekazuje niektóre informacje dla naszej świadomości. Wystarczy w tej sytuacji właściwa interpretacja snów, aby owe sygnały z nieświadomości sobie uzmysłowić. Sny, wg Junga spełniają również rolę kompensującą wewnętrzną nierównowagę psychiczną. Osobom zbyt schematycznym, praktycznym i analitycznym dodają nieco fantazji w wyrażaniu emocji. Przestawiają one niekiedy ekstrawaganckie warianty i możliwości rozwoju naszej osobowości. Zazwyczaj niezależnie od tego, czy rozumiemy sny jako przejawy naszych stłumionych pragnień, czy też jako przekaz z głębi naszej nieświadomości, czy wreszcie jako odbicie naszej codziennej aktywności, treść snu jest symboliczna i metaforyczna. To zaś daje wiele możliwości interpretacyjnych i szerokie pole do inwencji ewentualnych interpretatorów.

dr nauk med. Janusz Krzyżowski
Psychiatra
KONTAKT: Gabinet prywatny tel. 22 833 18 68
Przyjmuje psychiatra: dr nauk med. Włodzimierz Szyszkowski
linki sponsorowane, reklamy


Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij