Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Franciszki, Joanny Środa 21. Sierpnia 2019r
linki sponsorowane, reklamy
Wyzwania spowodowane starzeniem się społeczeństwa
Starzeniu często towarzyszą choroby przewlekle. Wskazuje na to wysoki odsetek osób przewlekle chorych wśród osób starych. Przewlekle chorych jest aż 20-30% a osób całkiem niedołężnych - 2-10%. Osoby zaliczane do „zdrowych” zazwyczaj nie chorują przewlekle.

Osoby przewlekle chorujące najczęściej cierpią na kilka nieuleczalnych schorzeń.
Chorzy w podeszłym wieku zwykle są częściowo zależne od pomocy otoczenia i od czasu do czasu są hospitalizowane. U osób całkiem niedołężnych występuje wiele ciężkich schorzeń, w tym zaburzenia psychiczne. Są one całkowicie zależne od pomocy osób trzecich i często przebywają w zakładach opieki.

Osoby niedołężne wymagają szczególnej opieki
W zaawansowanych stadiach niepełno¬sprawności rośnie zapotrzebowanie na świadczenia opiekuńcze. Już obecnie pomocy w zakresie ciężkich prac domowych wymaga 55% osób po 75. roku życia, 44% przy zakupach, 30% przy kąpieli, a około 6% w zakresie podstawowych funkcji samoobsługowych. Zazwyczaj obowiązek ten spada na najbliższych członków rodziny, ale przecież wśród ludzi starych wiele jest osób samotnych.

Z podeszłym wiekiem często wiąże się niepełnosprawność
Jak w każdym rozwiniętym kraju, tak i w Polsce skala potrzeb osób niepełnosprawnych jest ogromna: rehabilitacyjne, znoszenia barier architektonicznych, dbanie o dobrostan psychiczny oraz zwiększenie ich dochodów. Ta grupa ludności mieszkańców oraz rodziny żyjące w niedostatku to główni klienci pomocy społecznej. Potrzeby w tym zakresie są coraz większe a przewidywać należy, że będą w przyszłości jeszcze wzrosną.

Wydłużaniem się czasu życia generuje wzrost zagrożenia� demencją wieku starczego, a szczególnie chorobą Alzheimera.
Obie te wielce uciążliwe choroby obniżają znacznie jakość życia ludzi nimi dotkniętych oraz przysparzają ich rodzinom i całemu społeczeństwu wielu trosk, wydatków i niweczą pozytywny aspekt długowieczności. Wg Hendersona i współpracowników demencją dotyczy od jednej trzeciej do prawie połowy populacji ludzi z grupy osiągających wiek powyżej 95 lat. Z tego zaś chorobę Alzheimera szacuje się na około 20%. I tak, jeśli w krajach europejskich liczba rejestrowanych depresji może wzrosnąć o 100% w roku 2030, to w krajach Trzeciego Świata wzrost ten może dojść aż do 300%, a będzie to efektem proporcjonalnego wzrostu populacji ludzi starych w tych krajach.

Jednym z największych wyzwań XXI wieku będzie kwestia tego, jak najlepiej zapobiec i opóźnić chorobę i inwalidztwo, a utrzymać zdrowie, niezależność i mobilność starzejącej się ludności.
Szybko rosnąca liczba ludzi starszych, zarówno w ujęciu absolutnym jak i względnym, w krajach rozwiniętych i rozwijających się, oznacza, że coraz więcej ludzi będzie wchodzić w wiek sędziwy w okresie znacznego podwyższenia ryzyka chorób chronicznych i wyniszczających. ze starzeniem się ludzie zazwyczaj wymagają coraz droższej i wyspecjalizowanej opieki pielęgnacyjnej i badań medycznych. Im starsi są ludzie sędziwi, tym więcej konsumują opieki zdrowotnej.� Koszt starzenia się społeczeństwa obejmuje również pomoc finansową jakiej trzeba często udzielać seniorom. W Japonii i wielu krajach Unii Europejskiej koszt ten wzrośnie o 6 % PKB. Jeżeli dodamy wydatki na opiekę zdrowotną, koszt całkowity publicznych świadczeń emerytalnych wzrośnie w większości krajów rozwiniętych do 9 – 16 % PKB. Koszty globalnego starzenia się mogą być tak duże, że wiele krajów mogłoby nie dać sobie� rady ze zrównoważeniem swoich budżetów do roku 2020. Podwyższanie podatków to możliwość mało realistyczna, bo niewiele krajów może je jeszcze podnieść. We Wspólnocie Europejskiej całkowite obciążenie podatkowe wynosi już średnio 46% PKB. Zebranie dodatkowych 9 -- 16% PKB mogłoby się okazać ekonomicznie niemożliwe. W rezultacie większość krajów prawdopodobnie próbować będzie różnych rozwiązań, lecz trzeba sobie zdawać sprawę, że wszystkie one są niepewne.

Czy można sobie�pozwolić na oszczędność na ludziach starszych
Przestrogą dla rządów wielu krajów i dla Polski niech będzie katastrofa demograficzna, jaka wydarzyła się w Rosji. W czasach imperium kraj ten szczycił się pomyślnymi wskaźnikami demograficznymi. Dzisiejsza Rosja jest w historii pierwszym krajem cywilizowanym, w którym nastąpiło gwałtowne pogorszenie się praktycznie wszystkich wskaźników zdrowia społeczeństwa. W ciągu ostatnich dekad ubiegłego wieku przeżywalność mężczyzn spadła z 64 do 57 lat. Oznaczać to może, że prawie połowa młodych mężczyzn w Rosji nie dożyje do wieku emerytalnego, tzn. do 60 lat. Obecnie w Rosji dwukrotnie więcej ludzi umiera, niż się rodzi. Tymczasem w zamożnych krajach Europy wzrasta powoli, lecz stale. Jednak i tutaj�widać zanik solidarności międzypokoleniowej, rozpadu więzi rodzinnych, prowadzący do silnych konfliktów o podłożu ekonomicznym co niewątpliwie rzutować będzie na narastanie fali starczych depresji.

Miejsce naszego kraju w Europie zależy od mądrości obecnych i przyszłych pokoleń.
Przyszłość naszych rodzin, a tym samym byt państwowy i narodowy zależeć będą od kondycji zdrowotnej, etycznej i intelektualnej całego społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży. Od tego też zależy kondycja ludzi starszych. Tymczasem� starość po polsku często jest czekaniem na śmierć przed telewizorem albo wysiadywaniem kościelnych ławek. Czasem oparta łokciami o parapet karmi się namiastką życia zza okna. By planować dobrą starość, trzeba ją najpierw wydobyć ze sfery tabu. Zapomniana, zepchnięta na margines świadomości, skwitowana stereotypem niedołęstwa i zacofania zamknie się w czterech ścianach pustego mieszkania i będzie podejrzliwie oglądać świat przez dziurkę judasza.

Mówiąc o starzeniu się społeczeństwa:
Należy podkreślić�konieczność tworzenia takich warunków egzystencji, aby człowiek stary nie był tylko przedmiotem troski, opieki i służby, ale sam mógł czynnie uczestniczyć w życiu rodziny, społeczeństwa i kraju. My też , za czas jakiś sami będziemy seniorami i dlatego już teraz powinniśmy starać się, aby życie ludzi w tzw. „trzecim wieku” było godne, bez obciążających społeczeństwo zniedołężnieniem przyszłych seniorów, z możliwością korzystania z ich wiedzy i nagromadzonego doświadczenia.

dr nauk med. Janusz Krzyżowski
Psychiatra
KONTAKT: Gabinet prywatny tel. 22 833 18 68
Przyjmuje psychiatra: dr nauk med. Włodzimierz Szyszkowski
linki sponsorowane, reklamy
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook