Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Gerarda, Teodora Wtorek 24. Września 2019r
linki sponsorowane, reklamy
Starzenie się od mikrouszkodzeń i błędów autoreplikacji DNA
Wiadomo, że promieniowanie kosmiczne i ziemskie prowadzi do stałych, drobnych uszkodzeń DNA w dzielących się komórkach organizmu. Ekspozycja na promieniowanie jonizujące powoduje szereg mutacji chromosomalnych, powstawanie nowotworów i w efekcie skracanie życia. Istnieje udowodniona zależność między nasileniem owego promieniowania a szybkością pojawiania się� zmian� neoplastycznych. Każda komórka posiada system zabezpieczania i w efekcie regeneracji (samonaprawiania) owych zmian.

Teoria mikrouszkodzeń
Zasadniczą rolę w teorii mikrouszkodzeń� odgrywają enzymy uczestniczące w naprawie DNA. Posiadają one określoną wydolność i jeśli wskutek jonizacji uszkodzeń jest zbyt dużo, to wyczerpuje się owa wydolność enzymatyczna i w efekcie dochodzi do starzenia się komórek oraz do niepożądanych i groźnych zmian nowotworowych.

Teoria samonaprawiania i kopiowania DNA
Teoria ta sprowadza się do wyjaśniania mechanizmu enzymatycznego sposobu wycinania – przed kopiowaniem i po nim – jego uszkodzonych fragmentów i zastępowania ich prawidłowymi odcinkami łańcuchów nukleotydowych. Im człowiek starszy, tym gorzej funkcjonuje jego system naprawy DNA. Twierdzi się, że przykładowo, frekwencja uszkodzeń chromosomów u 60-letniego (niepalącego) człowieka jest sześciokrotnie wyższa w stosunku do liczby chromosomalnych aberracji u ludzi młodych. Przykładowo znany genetyk King jest zdania, że ukończenie 54 lat to wiek krytyczny, po którym następuje wzmożone uszkodzenie DNA, objawiające się wzrostem mutacji o 1,33% rocznie.

Problem tzw. „genu nieśmiertelności”
Gen ten warunkuje powstanie telomerazy -- enzymu typowego dla nowotworów po części wyjaśnia skomplikowany proces starzenia i następującej po niej nieuchronnej śmierci. Jak wiadomo, w normalnych komórkach, część chromosomu tzw. telomer składający się z 2 do 12 par nukleotydów, w miarę kolejnych podziałów ulega nieznacznemu skróceniu. Jest to istotny element starzenia się, kiedy telomer zaniknie całkowicie, komórka przestaję się dzielić, po czym ginie. Natomiast w komórkach nowotworowych telomeraza zapobiega skracaniu się telomeru, a nawet go naprawia. Prawdopodobnie przez ów hipotetyczny „gen nieśmiertelności” telomeraza jest zablokowana w normalnej komórce, zgodnie z prawami natury. Mimo wielu trafnych spostrzeżeń teoria ta wydaje się zbyt jednostronna, zbyt akcentująca zewnętrzny, pozakomórkowy czynnik, aby mogła być uniwersalną teorią starzenia.

Teoria samoistnych błędów w replikacji białek.
Teoria ta zakłada się, że w czasie podziałów komórki i multiplikacji materiału genetycznego występują błędy syntezy, szczególnie w strukturze DNA. Błędy pojawiają się przy kolejnych podziałach, niektóre nie są naprawiane. Wraz z liczbą podziałów komórkowych następuje akceleracja problemu. Wadliwe kopie materiału genetycznego dają w efekcie niepełnowartościowe peptydy, wadliwie funkcjonujące komórki, narządy tkanki itd. Nie wiadomo do końca, czy błędy syntezy są wynikiem zdarzeń przypadkowych, czy też mają podłoże genetyczne. Na podstawie obserwacji in vitro stwierdzono, że komórka niezależnie od błędów może odtworzyć się kilkadziesiąt razy, później ulega zwyrodnieniu. Co prawda w początkowej fazie owe uszkodzone białka są inaktywowane i przechowywane w komórce (tak jak w składowisku odpadów), lecz jeśli ich nagromadzenie jest zbyt duże, komórka nie jest w stanie dalej egzystować. Wiadomo także, że każda komórka ma system naprawy DNA. On jednak także może ulegać błędom.

Teoria połączeń krzyżowych
Założeniem teorii jest fakt, że usztywnianie strukturalne materiału genetycznego poprzez tworzenie wiązań wewnątrz cząsteczki prowadzi do jego degeneracji. Zarówno kolagen, jak cząstki DNA i RNA posiadają budowę łańcuchową.� Jeszcze w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku Bjorksten wystąpił z hipotezą, że przyczyną zwyrodnienia i starzenia się tych cząstek jest tworzenie się wewnątrzcząsteczkowych trwałych połączeń (coś w rodzaju zaplątania) pomiędzy poszczególnymi nićmi ich łańcuchów. Owe krzyżowe połączenia narastają w miarę upływu czasu i wieku jednostki. Jeśli np. dwie nici DNA zostają w pewnym miejscu ze sobą związane przez jakąś dodatkową cząstkę, to sytuacja taka może prowadzić do zaburzenia w ich mitochondrialnym podziale. W efekcie wiązanie może pęknąć, tworząc niepożądaną mutację. Takie „splątanie” większych cząstek (np. enzymów i kilku białek) ze sobą tworzy cząsteczkę o zmienionych fizykochemicznie cechach, której funkcjonowanie biologiczne jest niemożliwe. W związku z tym zostaje ona składowana jako obciążający balast w komórkach, tym samym czyniąc komórkę mniej wydolną czyli starzejącą się. Wadliwe powiązania glukozy z białkami. ���

Stwierdzono też, że nie tylko proste białka mogą ulegać zmianom w trakcie replikacji. Zbliżone procesy zachodzą w cząsteczkach DNA. Ponadto zaobserwowano, że może dochodzić do wadliwych powiązań glukozy z białkami, co obserwowano w hemoglobinie, licznych enzymach, kolagenie i elastynie. W efekcie seria reakcji� nieenzymatycznych prowadzi do formowania i gromadzenia w tkankach różnych, powstałych w wyniku połączeń krzyżowych, cząsteczek białek. Różnego rodzaju metabolity, także i wolne rodniki, powodują, że długołańcuchowe struktury w naszym organizmie tworzą między sobą połączenia krzyżowe wewnątrz- i międzyłańcuchowe, co usztywnia cząsteczkę i z czasem komórka ulega degeneracji, a tkanki tracą swoje właściwości.� Glikozylowane białka obniżają wydajności transportu substancji odżywczych i produktów przemiany materii komórki. Ten proces jest szczególnie wyraźny w obfitej w kolagen tkance łącznej. Wiązania krzyżowe w kolagenie prowadzą do zmniejszenia elastyczności tkanki. Tkanka łączna�jest tkanką skóry i naczyń - i w myśl tej teorii one starzeją się w pierwszym rzędzie. Opisany powyżej� mechanizm uszkodzeń makrocząsteczek jest między innymi przyczyną powstawania zaćmy w soczewkach oka starych osób. Wielu autorów jest zdania, że wielkie cząsteczki organiczne przypominają rozciągnięte układy sieciowe, które w myśl zasady termodynamiki samoistnie zmieniają z biegiem czasu swą strukturę. Dążą one do ustalenia najmniejszej wolnej energii, zmniejszając swą długość. W ten sposób osłabia się ich reaktywność biologiczna. Takie właśnie zmiany obserwowano w starzejących się cząsteczkach DNA i kolagenu.�� ��

Wiadomo, że istnieje wiele rodzajów RNA, m.in. duże cząsteczki mRNA, tRNA i rRNA, które biorą udział w ekspresji materiału genetycznego DNA i syntezie białek. Naukowcy odkryli także kilka rodzajów bardzo małych cząsteczek RNA, sRNA i snRNA, które nie występują w komórkach samodzielnie, tylko w połączeniu z wieloma białkami, umożliwiając im aktywność i regulację wielu procesów komórkowych. Dreyfuss doniósł o odkryciu również mikro RNA (miRNA), które może pełnić rolę w rozwoju chorób neurodegeneracyjnych. RNA, kwas rybonukleinowy, jest jednoniciową cząsteczką podobną do DNA. Cząsteczki miRNA są bardzo krótkie, zbudowane z około 20 nukleotydów. Występują one w kompleksach z białkami. Udało się zidentyfikować niektóre z nich -- są to białka związane z regulacją syntezy białek komórkowych, tzw. czynniki translacyjne. Należą do nich eIF2C2, czyli eukariotyczny czynnik inicjacji translacji, oraz kompleks białek SMN niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania neuronów ruchowych. Wydaje się zatem, że mikro RNA mogą pełnić rolę w regulacji niektórych chorób neurodegeneracyjnych.

dr nauk med. Janusz Krzyżowski
Psychiatra
KONTAKT: Gabinet prywatny tel. 22 833 18 68
Przyjmuje psychiatra: dr nauk med. Włodzimierz Szyszkowski
linki sponsorowane, reklamy
piłka nożna - KOLAGEN_cito na kości - KOLAGEN_cito bolą stawy - KOLAGEN_cito snooker - KOLAGEN_cito skok wzwyż - KOLAGEN_cito pozbądż się cellulitu - KOLAGEN_cito łagodzenie zmarszczek - KOLAGEN_cito fryzjerzy - KOLAGEN_cito w zielarniach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe gdy boli gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel suchy i mokry szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia szałwia - Cukierki_Szalwiowe ładny głos szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe wspomaganie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe wspomaganie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe ładne paznokcie - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne paznokcie - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe oczyszczenie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z głogu - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe maraton - Dezodorant_SuperDeo windsurfing - Dezodorant_SuperDeo rzut młotem - Dezodorant_SuperDeo żeglarstwo - Dezodorant_SuperDeo skok w dal - Dezodorant_SuperDeo jogging - Dezodorant_SuperDeo tenis stołowy - Dezodorant_SuperDeo dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook