Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Franciszka, Justyny Piątek 17. Września 2021r
linki sponsorowane, reklamy
Starzenie się od mikrouszkodzeń i błędów autoreplikacji DNA
Wiadomo, że promieniowanie kosmiczne i ziemskie prowadzi do stałych, drobnych uszkodzeń DNA w dzielących się komórkach organizmu. Ekspozycja na promieniowanie jonizujące powoduje szereg mutacji chromosomalnych, powstawanie nowotworów i w efekcie skracanie życia. Istnieje udowodniona zależność między nasileniem owego promieniowania a szybkością pojawiania się� zmian� neoplastycznych. Każda komórka posiada system zabezpieczania i w efekcie regeneracji (samonaprawiania) owych zmian.

Teoria mikrouszkodzeń
Zasadniczą rolę w teorii mikrouszkodzeń� odgrywają enzymy uczestniczące w naprawie DNA. Posiadają one określoną wydolność i jeśli wskutek jonizacji uszkodzeń jest zbyt dużo, to wyczerpuje się owa wydolność enzymatyczna i w efekcie dochodzi do starzenia się komórek oraz do niepożądanych i groźnych zmian nowotworowych.

Teoria samonaprawiania i kopiowania DNA
Teoria ta sprowadza się do wyjaśniania mechanizmu enzymatycznego sposobu wycinania – przed kopiowaniem i po nim – jego uszkodzonych fragmentów i zastępowania ich prawidłowymi odcinkami łańcuchów nukleotydowych. Im człowiek starszy, tym gorzej funkcjonuje jego system naprawy DNA. Twierdzi się, że przykładowo, frekwencja uszkodzeń chromosomów u 60-letniego (niepalącego) człowieka jest sześciokrotnie wyższa w stosunku do liczby chromosomalnych aberracji u ludzi młodych. Przykładowo znany genetyk King jest zdania, że ukończenie 54 lat to wiek krytyczny, po którym następuje wzmożone uszkodzenie DNA, objawiające się wzrostem mutacji o 1,33% rocznie.

Problem tzw. „genu nieśmiertelności”
Gen ten warunkuje powstanie telomerazy -- enzymu typowego dla nowotworów po części wyjaśnia skomplikowany proces starzenia i następującej po niej nieuchronnej śmierci. Jak wiadomo, w normalnych komórkach, część chromosomu tzw. telomer składający się z 2 do 12 par nukleotydów, w miarę kolejnych podziałów ulega nieznacznemu skróceniu. Jest to istotny element starzenia się, kiedy telomer zaniknie całkowicie, komórka przestaję się dzielić, po czym ginie. Natomiast w komórkach nowotworowych telomeraza zapobiega skracaniu się telomeru, a nawet go naprawia. Prawdopodobnie przez ów hipotetyczny „gen nieśmiertelności” telomeraza jest zablokowana w normalnej komórce, zgodnie z prawami natury. Mimo wielu trafnych spostrzeżeń teoria ta wydaje się zbyt jednostronna, zbyt akcentująca zewnętrzny, pozakomórkowy czynnik, aby mogła być uniwersalną teorią starzenia.

Teoria samoistnych błędów w replikacji białek.
Teoria ta zakłada się, że w czasie podziałów komórki i multiplikacji materiału genetycznego występują błędy syntezy, szczególnie w strukturze DNA. Błędy pojawiają się przy kolejnych podziałach, niektóre nie są naprawiane. Wraz z liczbą podziałów komórkowych następuje akceleracja problemu. Wadliwe kopie materiału genetycznego dają w efekcie niepełnowartościowe peptydy, wadliwie funkcjonujące komórki, narządy tkanki itd. Nie wiadomo do końca, czy błędy syntezy są wynikiem zdarzeń przypadkowych, czy też mają podłoże genetyczne. Na podstawie obserwacji in vitro stwierdzono, że komórka niezależnie od błędów może odtworzyć się kilkadziesiąt razy, później ulega zwyrodnieniu. Co prawda w początkowej fazie owe uszkodzone białka są inaktywowane i przechowywane w komórce (tak jak w składowisku odpadów), lecz jeśli ich nagromadzenie jest zbyt duże, komórka nie jest w stanie dalej egzystować. Wiadomo także, że każda komórka ma system naprawy DNA. On jednak także może ulegać błędom.

Teoria połączeń krzyżowych
Założeniem teorii jest fakt, że usztywnianie strukturalne materiału genetycznego poprzez tworzenie wiązań wewnątrz cząsteczki prowadzi do jego degeneracji. Zarówno kolagen, jak cząstki DNA i RNA posiadają budowę łańcuchową.� Jeszcze w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku Bjorksten wystąpił z hipotezą, że przyczyną zwyrodnienia i starzenia się tych cząstek jest tworzenie się wewnątrzcząsteczkowych trwałych połączeń (coś w rodzaju zaplątania) pomiędzy poszczególnymi nićmi ich łańcuchów. Owe krzyżowe połączenia narastają w miarę upływu czasu i wieku jednostki. Jeśli np. dwie nici DNA zostają w pewnym miejscu ze sobą związane przez jakąś dodatkową cząstkę, to sytuacja taka może prowadzić do zaburzenia w ich mitochondrialnym podziale. W efekcie wiązanie może pęknąć, tworząc niepożądaną mutację. Takie „splątanie” większych cząstek (np. enzymów i kilku białek) ze sobą tworzy cząsteczkę o zmienionych fizykochemicznie cechach, której funkcjonowanie biologiczne jest niemożliwe. W związku z tym zostaje ona składowana jako obciążający balast w komórkach, tym samym czyniąc komórkę mniej wydolną czyli starzejącą się. Wadliwe powiązania glukozy z białkami. ���

Stwierdzono też, że nie tylko proste białka mogą ulegać zmianom w trakcie replikacji. Zbliżone procesy zachodzą w cząsteczkach DNA. Ponadto zaobserwowano, że może dochodzić do wadliwych powiązań glukozy z białkami, co obserwowano w hemoglobinie, licznych enzymach, kolagenie i elastynie. W efekcie seria reakcji� nieenzymatycznych prowadzi do formowania i gromadzenia w tkankach różnych, powstałych w wyniku połączeń krzyżowych, cząsteczek białek. Różnego rodzaju metabolity, także i wolne rodniki, powodują, że długołańcuchowe struktury w naszym organizmie tworzą między sobą połączenia krzyżowe wewnątrz- i międzyłańcuchowe, co usztywnia cząsteczkę i z czasem komórka ulega degeneracji, a tkanki tracą swoje właściwości.� Glikozylowane białka obniżają wydajności transportu substancji odżywczych i produktów przemiany materii komórki. Ten proces jest szczególnie wyraźny w obfitej w kolagen tkance łącznej. Wiązania krzyżowe w kolagenie prowadzą do zmniejszenia elastyczności tkanki. Tkanka łączna�jest tkanką skóry i naczyń - i w myśl tej teorii one starzeją się w pierwszym rzędzie. Opisany powyżej� mechanizm uszkodzeń makrocząsteczek jest między innymi przyczyną powstawania zaćmy w soczewkach oka starych osób. Wielu autorów jest zdania, że wielkie cząsteczki organiczne przypominają rozciągnięte układy sieciowe, które w myśl zasady termodynamiki samoistnie zmieniają z biegiem czasu swą strukturę. Dążą one do ustalenia najmniejszej wolnej energii, zmniejszając swą długość. W ten sposób osłabia się ich reaktywność biologiczna. Takie właśnie zmiany obserwowano w starzejących się cząsteczkach DNA i kolagenu.�� ��

Wiadomo, że istnieje wiele rodzajów RNA, m.in. duże cząsteczki mRNA, tRNA i rRNA, które biorą udział w ekspresji materiału genetycznego DNA i syntezie białek. Naukowcy odkryli także kilka rodzajów bardzo małych cząsteczek RNA, sRNA i snRNA, które nie występują w komórkach samodzielnie, tylko w połączeniu z wieloma białkami, umożliwiając im aktywność i regulację wielu procesów komórkowych. Dreyfuss doniósł o odkryciu również mikro RNA (miRNA), które może pełnić rolę w rozwoju chorób neurodegeneracyjnych. RNA, kwas rybonukleinowy, jest jednoniciową cząsteczką podobną do DNA. Cząsteczki miRNA są bardzo krótkie, zbudowane z około 20 nukleotydów. Występują one w kompleksach z białkami. Udało się zidentyfikować niektóre z nich -- są to białka związane z regulacją syntezy białek komórkowych, tzw. czynniki translacyjne. Należą do nich eIF2C2, czyli eukariotyczny czynnik inicjacji translacji, oraz kompleks białek SMN niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania neuronów ruchowych. Wydaje się zatem, że mikro RNA mogą pełnić rolę w regulacji niektórych chorób neurodegeneracyjnych.

dr nauk med. Janusz Krzyżowski
Psychiatra
KONTAKT: Gabinet prywatny tel. 22 833 18 68
Przyjmuje psychiatra: dr nauk med. Włodzimierz Szyszkowski
linki sponsorowane, reklamy
sport - KOLAGEN_cito tenis stołowy - KOLAGEN_cito toczenie się w plastikowej kuli - KOLAGEN_cito wspieraj stawy - KOLAGEN_cito chodzenie po jaskiniach - KOLAGEN_cito złote medale - KOLAGEN_cito paralotniarstwo - KOLAGEN_cito dla sportowców - KOLAGEN_cito najlepsze w aptece szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki z ziołami - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z apteki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na przeziębienie szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki z ziołami - szałwia - Cukierki_Szalwiowe co na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe ładne paznokcie - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe squash - Dezodorant_SuperDeo kajakarstwo - Dezodorant_SuperDeo dezodorant dla mężczyzn - Dezodorant_SuperDeo wyścigi samochodowe - Dezodorant_SuperDeo motocross - Dezodorant_SuperDeo wyścigi samochodowe - Dezodorant_SuperDeo wioślarstwo - Dezodorant_SuperDeo górskie spływy kajakowe - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.