Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Franciszki, Joanny Środa 21. Sierpnia 2019r
linki sponsorowane, reklamy
Starzenie przyśpieszone uszkodzeniem genów i toksynami
Wszyscy wiedzą, że niektóre choroby, toksyczne związki, jak też niewłaściwe odżywianie powodują szereg zmian degeneracyjnych organizmu przyspieszając proces starzenia się. Skracają też życie szkodliwe nałogi i uzależnienia.

Starzenie mogą przyspieszać�patogenne czynniki
Niektóre toksyczne związki, jak też niewłaściwe odżywianie powodują szereg zmian degeneracyjnych organizmu przyspieszając proces starzenia się. Skracają też życie szkodliwe nałogi i uzależnienia i co do tego faktu dziś nikt nie ma wątpliwości. Oddziaływanie zanieczyszczonego środowiska (np. azbestem) i zwiększone promieniowanie jonizujące to kolejne spośród wielu szkodliwych czynników wpływających szkodliwie na zdrowie i skracających czas indywidualnego przeżycia człowieka. Niewątpliwie długa jest lista zagrożeń, które akcelerują i tak nieunikniony proces starzenia się, przyspieszają zużycie biologiczne organizmu.

Istnieje wiele teorii biologicznych omawiających fenomen starzenia.
Wskazują one na różnorodne aspekty i różne mechanizmy tego stale tajemniczego procesu. A tam gdzie jest wielość teorii, wiadomo, że żadna z nich dotąd nie jest uniwersalna, zdolna wytłumaczyć wszystkie aspekty zjawiska. Prawdopodobnie w każdej jest cząstka prawdy i przyszły opis fenomenu starzenia będzie uwzględniał wiele aspektów ze znanych dziś różnych teorii. Obecnie żadna z proponowanych teorii nie znajduje jednak� powszechnej akceptacji. Dziś dzielą się one na te, które podkreślają przeważającą rolę czynnika egzogennego (patogenów środowiska), gdzie ów czynnik ma prowadzić do stopniowego kumulowania uszkodzeń i w efekcie śmierci komórki. Inne wskazują na patogenne czynniki wewnątrzkomórkowe, w tym zwłaszcza genetyczne -�jako na najważniejszą przyczynę starzenia.

Uszkodzenie DNA a starzenie się
Zjawisko przyspieszonego starzenia się u niektórych chorych można sprawdzić, wykonując hodowlę ich fibroblastów - komórek wytwarzających kolagen i elastynę tkanki łącznej - substancje kluczowe dla młodzieńczego wyglądu. Na podstawie określenia maksymalnej liczby podziałów tych komórek in vitro można wnioskować o potencjalnych możliwościach organizmu, z którego te fibroblasty zostały pobrane. Dla ilustracji tego problemu przedstawia się charakterystyczną tabelę:
Dawca fibroblastów komórkowych Przypuszczalna średnia długość życia w inkubatorze Liczba podziałów reperacja DNA
Zdrowy młody człowiek - normalna 75 60
Zdrowy stary człowiek (75 lat) - obniżona 75 30
Zespół Cockayne`a - obniżona 20 45
Zespół Wernera - obniżona 34 25
Ataxia teleangiectasia - obniżona 16 30
Jak wynika z tabeli, autorzy sugerują związek przyczynowy pomiędzy niszczeniem DNA a starzeniem się. Oczywiście u ludzi z zespołem przedwczesnego starzenia się - niewydolność naprawy DNA leży w defekcie genetycznym. Wniosek z przedstawionych badań jest oczywisty: z wiekiem musimy coraz bardziej chronić nasz niestabilny DNA, a przede wszystkim nie dopuścić do przeciążenia słabnącego systemu naprawczego (np. nie palić).

Zespół Hutchinsona-Gilforda a przedwczesne starzenie.
Badacze wykryli w komórkach szybko się starzejąch pacjentów�chorych na tzw. progyrię�- wadę w genie kodującym białko wyścielające od wewnątrzę otoczkę jądra komórek (strukturę, w której znajduje się materiał genetyczny komórki). Komórki z wadliwym genem miały nieprawidłową otoczkę jądra, nieprawidłowo się dzieliły i ginęły przedwcześnie. W rezultacie uniemożliwiało to systematyczną odnowę tkanek i sprzyjało ich starzeniu. Wadę tę nazwano od nazwiska badaczy - Zespołem Hutchinsona-Gilforda.�Jest to rzadka choroba genetyczna powodująca przedwczesnd starzenie, której objawy są niewykrywalne tuż po urodzeniu. Objawia się ona spowolnionym wzrostem noworodka, niedorozwojem żuchwy, przedwczesnym rozwojem miażdżycy naczyń, choroby wieńcowej serca, charakterystycznym dla starszych osób brakiem podskórnej tkanki tłuszczowej, łysieniem, nieprawidłowym rozwojem tkanki kostnej, która jest słaba i podatna na złamania. Większość młodych pacjentów, którzy starzeją się w tempie od 5 do 10 razy szybszym niż normalne, umiera około 13 roku życia z powodu powikłań postępującej miażdżycy naczyń.
����������� Odkryto też, że w komórkach pobieranych od pacjentów, cierpiących na tę odmianę progyrii, zmianę w genie LMNA. Znajduje się on na ludzkim chromosomie 1 i zawiera instrukcje do produkcji cząsteczek dwóch białek -- laminy A i C. Razem z laminą B te dwa białka tworzą sieć wzmacniającą od wewnątrz otoczkę jądra komórkowego. Okazało się, że utrata pewnego fragmentu tego genu powodowała zmiany w cząsteczce laminy A, a komórki z tą wadą miały nieprawidłowo zbudowaną otoczkę jądrową.

dr nauk med. Janusz Krzyżowski
Psychiatra
KONTAKT: Gabinet prywatny tel. 22 833 18 68
Przyjmuje psychiatra: dr nauk med. Włodzimierz Szyszkowski
linki sponsorowane, reklamy
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook