Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Róży, Filipa Piątek 23. Sierpnia 2019r
linki sponsorowane, reklamy
Otępienie miażdżycowe – objawy i przebieg
Otępienie miażdżycowe wywołane jest zazwyczaj przewlekłym niedokrwieniem mózgu, to zaś miażdżycą naczyń mózgowych. To tzw. otępienie naczyniowe jest drugą, co do częstości występowania przyczyną wszelkich otępień starczych. Częstym zwiastunem tej przypadłości jest tzw. stadium. neurasteniczne, w czasie którego zmniejsza się wydolność chorego: łatwo się on nuży,niekiedy zapada w drzemki. Zazwyczaj w tym okresie ma on poczucie, że coś złego się z nim dzieje,często jest wyraźnie hipochondryczny.

Rozpoznanie otępienia miażdżycowego
Zwykle lekarz w czasie standardowego wywiadu zostaje poinformowany o fakcie, że pacjent przebył „małe udary mózgowe” w czasie, których miał okresowe, zazwyczaj krótkotrwałe stany zaburzonej świadomości. Lekarz często stwierdza również u takich pacjentów istnienie pewnej liczby drobnych objawów ubytkowych w zakresie mowy lub w badaniu neurologicznym. Może to być osłabienie jednej z kończyn, niewielkie objawy spastyczne, ubytki pola widzenia, parkinsonizm, dyzartria, zaburzenia chodu itp.

Zwiastuny choroby układają się zazwyczaj w trójcę objawów:
  • bóle głowy, często uporczywe, trwające tygodniami
  • zawroty głowy, zazwyczaj przemijające
  • zaburzenia pamięci


U chorego stwierdza się niejednokrotnie mniejsze lub większe zaburzenia mowy, czyli tzw. afazję.
Prawie zawsze równolegle z zaburzeniami mowy występują zaburzenia myślenia jako, że „myślenie i mowa są jak dwie strony, rewers i awers na tej samej monecie”. U niektórych pacjentów stwierdza się ponadto apreksę, akalkulię czy inne podobne zespoły upośledzenia tych funkcji świadczące o uszkodzeniu mózgu.

Wytyczna diagnostyczna dla chorych z zaburzeniami poznawczymi.
Chorzy z zaburzeniami poznawczymi powinni być zdiagnozowani klinicznie za pomocą niezbędnego minimum standardowych testów. Możemy być zmuszeni do pierwotnego zdiagnozowania, zespołu zaburzeń poznawczych, a w miarę uzyskiwania danych możemy precyzować rozpoznanie.

Przebieg choroby
We wczesnym okresie tego typu otępienia pacjenci skarżą się na nasilone zawroty i bóle głowy. Bóle te potrafią być uporczywe i utrzymywać się przez okres wielu tygodni. Stosunkowo często u pacjenta występują omdlenia. Spostrzega się niekiedy również pełne napady padaczkowe. Prawie u połowy wszystkich chorych na otępienie miażdżycowe stwierdza się nadciśnienie tętnicze, którego przebieg jest zazwyczaj wieloletni, a leczenie niewłaściwie prowadzone. Miażdżyca obecna również w innych tętnicach powoduje schorzenia wielu narządów.
Miażdżyca zazwyczaj dotyczy całego obszaru mózgu pacjenta, a uszkodzenia mają charakter drobnych rozsianych pozostałości po przebytych wylewach. Taka sytuacja powoduje, że obraz tego schorzenia jest niejednorodny i możliwa jest wielość objawów.

Zaburzenia świadomości
Zaburzenia świadomości są widoczne u większości ale w pewnych okresach mogą być niestałe. Mogą nasilać się lub ustępować w zależności od pory dnia czy nocy, w zależności od ogólnej kondycji pacjenta i zażywanych przez niego leków.

Zaburzenia afektu
Nadzwyczaj charakterystyczne u pacjentów z demencją miażdżycową są zaburzenia afektu pod postacią labilności, a niekiedy drażliwości. U takich osób dochodzi niekiedy do wyolbrzymionego nasilenia rysów osobowości, które już uprzednio były dla otoczenia kłopotliwe. Nasilić potrafi się skąpstwo, apodyktyczność czy tyranizowanie rodziny. Niekiedy cechą, która ulegnie owemu aż karykaturalnemu przerostowi, jest nadmierna podejrzliwość. Chory ma wrażenie, że wszyscy chcą go oszukać, wykorzystać. Przeprowadzenie najmniejszego remontu w domu jest prawie niemożliwe, gdyż wiąże się ze wzrostem owej podejrzliwości. Chory taki, często razem z współmałżonką, tkwią w starym, nie remontowanym domu czy mieszkaniu, byle tylko nikogo obcego tam nie wpuścić. Przesadne skąpstwo jest powodem tyranizowania rodziny. Każdy najmniejszy nawet zakup wymaga uzasadnienia i wyjaśnienia, że nie było to rozrzutnością. Domu prawie się nie ogrzewa, ciepła woda jest ściśle reglamentowana, nie przyjmuje się żadnych gości.

Skłonność do egotyzmu, brak hamulców moralnych
O ile zmiany miażdżycowe dotkną w szczególności płatów czołowych chorego, to pojawia się u niego nieposkromiony egotyzm, brak hamulców moralnych, a często niepohamowane pobudzenie seksualne. Dochodzić może wtedy do różnorodnych deliktów, które nierzadko kończą się sprawami sądowymi, a nawet ubezwłasnowolnieniem czy przymusową hospitalizacją. W psychogeriatrii pisze się, że „mózg pacjenta z opisywanym otępieniem, na sekcji wygląda jak „wyjedzony przez mole”, widoczne są blade ogniska o zmniejszonej konsystencji, obszary tkanki mózgowej, która zmarła wcześniej od pacjenta wskutek niedokrwienia”. Niekiedy zmiany te nie są jednak widoczne gołym okiem i dopiero badanie histopatologiczne ujawnia skalę spustoszenia w mózgu, jakie poczyniła miażdżyca.

Epidemiologia, czyli jak często ta przypadłość się zdarza?
Otępienne zaburzenia czynności wyższych - myślenia i mowy - są często obserwowane w populacji osób w wieku podeszłym. Otępienie na podłożu naczyniowym stanowi około 10-20% przyczyn zaburzeń funkcji poznawczych. Otępienie naczyniopochodne powstaje też na podłożu zmian wielozawałowych, udarów w obszarze strategicznym mózgu, małych zawałów podkorowych. Miejsca strategiczne dla otępienia znajdują się w obszarze unaczynienia tętnicy przedniej mózgu, tętnicy tylnej mózgu, zakrętu kątowego lewego, płatów ciemieniowych i kory ciemieniowo-skroniowej obustronnie, wzgórza wzrokowego, rozlanych zmian w istocie białej – leukoarajozy.

Czynniki ryzyka otępienia naczyniowego:
Badacze uważają, że rozpowszechnienie schorzenia jest większe, niż sądzono wcześniej, i występuje po: udarze mózgu, krwawieniu śródczaszkowym lub niedokrwieniu istoty białej podkorowej.
Uważa się, że zdrowi starsi ludzie, u których rezonans magnetyczny (MRI) wykrył bezobjawowe zawały mózgu, objęci są podwyższonym ryzykiem zaburzeń procesów poznawczych i otępienia. Specjalistyczna interwencja medyczna redukująca ryzyko naczyniowe może zapobiec otępieniu lub opóźnić jego wystąpienie.

dr nauk med. Janusz Krzyżowski
Psychiatra
KONTAKT: Gabinet prywatny tel. 22 833 18 68
Przyjmuje psychiatra: dr nauk med. Włodzimierz Szyszkowski
linki sponsorowane, reklamy
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook