Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Franciszki, Joanny Środa 21. Sierpnia 2019r
linki sponsorowane, reklamy
Nadciśnienie i cukrzyca przyczyną otępienia
Głównych przyczyn otępienia starczego medycyna upatruje w udarach mózgu. w patologicznych zmianach w obrębie substancji białej mózgu, w nadciśnieniu tętniczym oraz we współistniejącej źle lecznej cukrzycy, która niszczy układ nerwowy.

Główne przyczyny otępienia starczego
  • udary mózgu - w badaniach autopsyjnych cechy przebytego udaru mózgu stwierdza się w 20-45% przypadków uprzednio rozpoznanego otępienia;
  • zmiany w obrębie substancji białej mózgu - u około 13 osób z otępieniem występują zmiany w obrębie substancji białej mózgu;
  • nadciśnienie tętnicze - u osób z nadciśnieniem tętniczym zmiany typowe dla choroby Alzheimera (złogi β-amyloidu, zmiany starcze) występują 3-4 razy częściej niż u osób z ciśnieniem prawidłowym.
  • cukrzyca – ta choroba współuczestniczy w kreowaniu postępów otępienia, gdyż niszczy układ nerwowy


Mikroudary mózgu – przyspieszacze choroby otępiennej
Bezobjawowy okres, który poprzedza wystąpienie jawnego otępienia u wielu osób w wieku podeszłym, trwać może różnie długo, a skracają go mikroudary mózgu. Wyniki wielu badań podtrzymują hipotezę o sumowaniu się tych dwóch procesów: badanie zakonnic, badanie SYST-EUR oraz badanie H�nona, oceniające wpływ pogorszenia zdolności poznawczych na ryzyko otępienia poudarowego.

Leczenie nadciśnienia oddala chorobę otępienną
W trzech badaniach klinicznych analizowano związek pomiędzy otępieniem a nadciśnieniem tętniczym z jednoczesną analizą ilościową funkcji poznawczych osób uczestniczących w badaniu, stanowiącą jedno z zastosowanych wtórnych kryteriów oceny. Próba kliniczna SYST-EUR (Systolic hypertension in elderly in Europe) dostarczyła pierwszych istotnych argumentów przemawiających zdecydowanie za stosowaniem leków obniżających ciśnienie tętnicze. Można stwierdzić, że zwiększanie się liczby badań z pewnością doprowadzi do wyjaśnienia roli nadciśnienia jako czynnika ryzyka rozwoju otępienia, a także choroby Alzheimera, a ich wyniki będą stanowiły dodatkowe uzasadnienie leczenia nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku.

Dowody związku nadciśnienia tętniczego z udarami i uszkodzeniami mózgu
• U ponad 13 osób w średnim wieku z nadciśnieniem tętniczym występują ogniska mikroudarowe, a w badaniu metodą rezonansu magnetycznego widoczne są cechy uszkodzenia substancji białej.
• U osób z nadciśnieniem tętniczym i bezobjawowym uszkodzeniem mózgu występują:

-- wyższe ciśnienie skurczowe (pomiary przygodne lub pomiar 24-godzinny)
-- wyższe ciśnienie przepływu (pomiar 24-godzinny)
-- zwiększony opór naczyniowy tętnic mózgowych (pomiar 24-godzinny)
-- przebudowa w obrębie układu sercowo-naczyniowego (przerost lewej komory serca)
-- wczesne zaburzenia zdolności poznawczych (koncentracji i pamięci)

Przytoczone tu fakty są dodatkowymi argumentami za sprawnie prowadzonym leczeniem nadciśnienia tętniczego u ludzi starych.
W badaniu Honolulu wykazano, że każdemu wzrostowi skurczowego ciśnienia tętniczego o 10 mm Hg towarzyszy 9 % wzrost ryzyka wystąpienia zaburzeń zdolności poznawczych. W badaniu Goeteborg obecność otępienia dowolnego typu zestawiano ze średnimi wartościami ciśnienia tętniczego i stwierdzono, że średnia wartość ciśnienia u pacjentów w 70. roku. życia, u których otępienie wystąpiło między 79. a 85. roku życia, wynosiła 178101 mm Hg, w porównaniu z 16492 mm Hg u osób w tym przedziale wiekowym bez cech otępienia.

Otępienie u osób z cukrzycą


Cukrzyca niszczy układ nerwowy
W sytuacji narastającej epidemii cukrzycy typu II wykazano, że poza klasycznymi powikłaniami tej choroby coraz powszechniej dostrzegany jest jej niekorzystny wpływ na funkcje ośrodkowego układu nerwowego.

Uszkodzenia układu nerwowy wywołują narastanie otępienia
W badaniu the Epidemiology of Vascular Ageing Study w 4-letniej obserwacji stwierdzono, że cukrzyca dwukrotnie zwiększa ryzyko narastania cech otępiennych. W ramach programu Study of Osteoporotic Fractures w trakcie 4 lat obserwacji 10 000 kobiet cukrzyca zwiększała o 74% ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych. Również w Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study, u 11 000 osób badanych przez 6 lat potwierdzono, że cukrzyca jest czynnikiem ryzyka upośledzenia funkcji poznawczych.

Epidemiologia cukrzycy a choroba otępienna
Wykazuje się, że cukrzycę w wieku podeszłym rozpoznaje się w Wielkiej Brytanii u 10% osób pochodzenia europejskiego i 16% osób pochodzenia indo-azjatyckiego. Choruje na nią 25% mieszkańców domów opieki społecznej. Wzrost liczby chorych w tej grupie wiekowej wynika z nakładania się tendencji demograficznych, otyłości i niskiej aktywności fizycznej. Cechy otępienia różnego stopnia można stwierdzić aż u 38% chorych na cukrzycę w wieku podeszłym.

dr nauk med. Janusz Krzyżowski
Psychiatra
KONTAKT: Gabinet prywatny tel. 22 833 18 68
Przyjmuje psychiatra: dr nauk med. Włodzimierz Szyszkowski
linki sponsorowane, reklamy
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook