Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Agnieszki, Jarosława Czwartek 21. Stycznia 2021r
linki sponsorowane, reklamy
Geny a starzenie się
Wiadomo, że przy każdym podziale komórki macierzystej końcówki chromosomów, tzw. telomery, w komórkach potomnych ulegają niewielkiemu skróceniu. Stopniowo telomery osiągają taką długość, przy której kolejne podziały nie mogą już zachodzić i ten moment oznacza początek zaprogramowanej śmierci komórki. Skracanie się telomerów wydaje się rodzajem zegara, który odmierza czas życia komórek i tkanek i kontroluje procesy ich starzenia.

Zaprogramowana śmierć komórki
Teorie uzależniające zróżnicowane tempo starzenia się zakładają, że każdy organizm posiada zaprogramowany „wewnętrzny zegar”, określający specyficzny dla każdego gatunku czas życia. Przypuszcza się, że w genach zakodowane są instrukcje fizjologiczne, nie tylko sterujące procesami wzrostu i dojrzewania, ale także stopniowego zmniejszania aktywności komórek, prowadzącej na koniec do ich śmierci.

Dwa destrukcyjne procesy uśmiercające komórkę
Ustanie procesów życiowych komórki następuje na drodze tzw. nekrozy, czyli destrukcyjnego działania patogenów lub czynników środowiska lub apoptozy, czyli zaprogramowanej w genach przez ewolucję daty śmierci.

Zmiany nekrotyczne są zazwyczaj przypadkowe i niekontrolowane.
Martwicze procesy nekrotyczne powstają zwykle w komórce wskutek jej zakażenia patogenem (najczęściej wirusem) lub na skutek silnie działających czynników środowiskowych, takich jak: niedotlenienie, duże dawki promieniowania, braku substancji odżywczych, uszkodzenie mechaniczne lub chemiczne. Zmiany martwicze zachodzące w komórkach dotyczą głównie organelli cytoplazmatycznych, obrzęków mitochondriów, zaburzeń regulacji osmotycznej bez zasadniczych zmian w chromatynie jądrowej.

Apoptoza, czyli zaprogramowana śmierć komórki, pozostaje pod wpływem kontroli genetycznej.
Uważa się, że w genomie każdej komórki istnieje gen lub geny odpowiedzialne za to zjawisko. Mutacje DNA mitochondrialnego zaburzają funkcjonowanie łańcucha oddechowego i powodują nadmierne powstawanie reaktywnych form tlenu (reactive oxygen species), które uszkadzają komórkę. Udowodniono, że reaktywne formy tlenu mogą między innymi powodować odkładanie się betaamyloidu w komórkach nerwowych i indukować programowaną śmierć komórek. Apoptoza przebiega z kondensacją chromatyny jądrowej i fragmentacją DNA. Siatka endoplazmatyczna ulega rozciągnięciu. Jąderka ulegają rozpadowi, a po pewnym czasie tworzą się z nich ciałka apoptotyczne przedostające się poza obręb komórki. Tu zjadane są one przez makrofagi. Apoptozę przyspieszają niektóre czynniki fizyczne (promieniowanie, temperatura, wolne rodniki).
W tym kontekście - starzenie się nie jest ani chorobą, ani kalectwem - rozpatrywać je należy jako proces fizjologiczny.

Mechanizm programowanej śmierci komórek
Komórki w miarę pełnienia coraz bardziej skomplikowanych funkcji, czyli coraz bardziej zróżnicowane, tracą stopniowo zdolność do podziału. Jest to naturalny mechanizm regeneracji komórek, tkanek i całego organizmu. Jeśli więc komórka traci zdolność podziału w określonym czasie, ulega zwyrodnieniu, a następnie umiera.

Najwcześniej zdolność do podziału tracą komórki najbardziej zorganizowane i zróżnicowane.
Takimi są np. wyspecjalizowane komórki nerwowe czy gruczołowe - wewnątrzwydzielnicze. Najszybciej przestają się dzielić komórki nerwowe, a następuje to u człowieka około drugiego rok życia. Również komórki budujące tkankę� łączną� - fibroblasty - tracą stopniowo zdolność do podziału.
�W badaniach hodowli komórek in vitro wykazano, że fibroblasty mają ściśle ograniczony czas życia. Komórki człowieka w warunkach in vitro dzielą się zazwyczaj do 50 razy. Prawdopodobnie ten fakt wpisany jest w genetyczny program starzenia się. O ważnej, a może nawet decydującej roli genów w procesie starzenia świadczyć mogą rzadkie przypadki prodgyrii, gdzie przedwczesne starzenie organizmu doprowadza do śmierci pacjentów około 20 roku życia, oraz częstsze przypadki zespołu Downa, gdzie przedwczesne starzenie obserwuje się u pacjentów około 40 roku życia.

Odstępstwem od reguły apoptozy jest istnienie w ustroju tzw. komórek macierzystych
Komórki macierzyste - mają wieczną zdolność do podziałów. Komórki macierzyste znajdują się u dorosłych ssaków głównie w szpiku kostnym, ale i w innych tkankach. Służą do ich odnowy. W przeciwieństwie do komórek już zróżnicowanych w konkretną tkankę zachowują bowiem wieczną „młodość”, czyli zdolność do nieskończonej liczby odnowieńczych podziałów a więc regenerujących młodość danego narządu. Swego czasu na amerykańskim uniwersytecie w Kentucky prowadzono pionierskie badania na komórkach macierzystych izolowanych ze szpiku różnych szczepów myszy laboratoryjnych. Ustalono, że długość ich życia może determinować długość życia całego organizmu. Skupiono się na ocenie sprawności procesów naprawy DNA w tych komórkach u różnych szczepów myszy. Poniżej omówimy niezwykłe wnioski tych pionierskich badań.

Komórki macierzyste - mistrzowie w naprawie uszkodzeń DNA
Wiadomo, na podstawie wcześniejszych badań, że� DNA jest stale zagrożone uszkodzeniem, pod wpływem promieniowania ultrafioletowego czy wolnych rodników. Uszkodzenie DNA komórki powoduje mutacje zagrażające procesem nowotworowym , dlatego zmusza układ odpornościowy do jej uśmiercenia, czyli wymusza procesy apoptozy. Zaobserwowano, że komórki macierzyste w szpiku myszy, które miały najdłuższy średni okres życia, posiadały najlepsze mechanizmy naprawy DNA.

Udało się zidentyfikować obszary DNA myszy odpowiedzialne za długowieczność.
Okazało się, że kilka z nich nakłada się na te fragmenty DNA, które powiązano wcześniej z długością życia myszy. Obecnie poszukiwane są konkretne geny odpowiedzialne za tę zależność. Zaobserwowano, że u myszy zmiany w genie, który bierze udział w procesach starzenia i powstawania nowotworów, powodują również przedwczesną aktywację pęcherzyków jajnikowych zawierających komórki jajowe i szybsze wyczerpanie ich zasobów. To zaś w efekcie przypomina przedwczesną menopauzę.

Zaklęty w genach przedwczesny zanik pracy jajników przyśpiesza starzenie się kobiet?
Wiadomo, że przedwczesny zanik pracy jajników dotyka około 1 proc. kobiet w wieku od 30 do 39 lat i prowadzi do wystąpienia menopauzy i niepłodności. Badania prowadzone były na myszach zmienionych genetycznie, którym wyłączono obydwie kopie genu FOXO3a. Zaobserwowali, że wraz z wiekiem samice miały coraz mniej liczne potomstwo, a w wieku 15 tygodni, co odpowiada wczesnej dorosłości u ludzi, były już bezpłodne. Wspomniany gen aktywując pracę jajników myszy powodował, że po aktywacji pęcherzyki jajnikowe pracowały wydajnie bardzo krótko. Przedwczesna aktywacja większej liczby pęcherzyków prowadziła u myszy do szybszego się ich wyczerpania. � Porównuje się to zjawisko do przesypywania ziarenek piasku w klepsydrze. Autor uważa, że jak klepsydra zawiera określoną liczbę ziarenek, które przesypują się stopniowo odmierzając czas tak pęcherzyki jajnikowe kobiet są stopniowo aktywowane, a komórki jajowe uwalniane do jajowodu. Menopauza występuje wówczas, gdy wszystkie ziarenka ulegną przesypaniu. U badanych myszy owo zjawisko zachodziło w znacznie szybszym tempie. Przyczyną był brak aktywnego genu FOXO3a, który hamuje procesy aktywacji pęcherzyków do momentu osiągnięcia przez samicę dojrzałości płciowej. Zdaniem autorów, teraz pozostaje jeszcze sprawdzić, czy u kobiet z przedwczesną menopauzą również występują zmiany w tym genie. Być może lepsze zrozumienie działania genu FOXO3a zaowocuje wiedzą o procesach starzenia. Wiadomo bowiem, że przedwczesnej menopauzie u kobiet towarzyszy wiele objawów przedwczesnego starzenia.

dr nauk med. Janusz Krzyżowski
Psychiatra
KONTAKT: Gabinet prywatny tel. 22 833 18 68
Przyjmuje psychiatra: dr nauk med. Włodzimierz Szyszkowski
linki sponsorowane, reklamy
renomowany kolagen - KOLAGEN_cito kolagen na stawy - KOLAGEN_cito kolagen ceneo - KOLAGEN_cito skoki na bungee - KOLAGEN_cito wyścigi konne - KOLAGEN_cito lifting skóry - KOLAGEN_cito ładne paznokcie - KOLAGEN_cito baseball - KOLAGEN_cito pastylki amolowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe na angine szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia - szałwia - Cukierki_Szalwiowe produkty na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe szałwia szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe apteka - szałwia - Cukierki_Szalwiowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe oczyszczenie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe ładne paznokcie - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe przeciw stresowi - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe żeńszeń imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe żeńszeń imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w zielarniach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez w zielarniach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty dla sportowców - Dezodorant_SuperDeo produkty dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo aerobik - Dezodorant_SuperDeo karate - Dezodorant_SuperDeo skok o tyczce - Dezodorant_SuperDeo skok w dal - Dezodorant_SuperDeo gra w kości - Dezodorant_SuperDeo najlepszy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.