Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Franciszka, Justyny Piątek 17. Września 2021r
linki sponsorowane, reklamy
Geny a starzenie się
Wiadomo, że przy każdym podziale komórki macierzystej końcówki chromosomów, tzw. telomery, w komórkach potomnych ulegają niewielkiemu skróceniu. Stopniowo telomery osiągają taką długość, przy której kolejne podziały nie mogą już zachodzić i ten moment oznacza początek zaprogramowanej śmierci komórki. Skracanie się telomerów wydaje się rodzajem zegara, który odmierza czas życia komórek i tkanek i kontroluje procesy ich starzenia.

Zaprogramowana śmierć komórki
Teorie uzależniające zróżnicowane tempo starzenia się zakładają, że każdy organizm posiada zaprogramowany „wewnętrzny zegar”, określający specyficzny dla każdego gatunku czas życia. Przypuszcza się, że w genach zakodowane są instrukcje fizjologiczne, nie tylko sterujące procesami wzrostu i dojrzewania, ale także stopniowego zmniejszania aktywności komórek, prowadzącej na koniec do ich śmierci.

Dwa destrukcyjne procesy uśmiercające komórkę
Ustanie procesów życiowych komórki następuje na drodze tzw. nekrozy, czyli destrukcyjnego działania patogenów lub czynników środowiska lub apoptozy, czyli zaprogramowanej w genach przez ewolucję daty śmierci.

Zmiany nekrotyczne są zazwyczaj przypadkowe i niekontrolowane.
Martwicze procesy nekrotyczne powstają zwykle w komórce wskutek jej zakażenia patogenem (najczęściej wirusem) lub na skutek silnie działających czynników środowiskowych, takich jak: niedotlenienie, duże dawki promieniowania, braku substancji odżywczych, uszkodzenie mechaniczne lub chemiczne. Zmiany martwicze zachodzące w komórkach dotyczą głównie organelli cytoplazmatycznych, obrzęków mitochondriów, zaburzeń regulacji osmotycznej bez zasadniczych zmian w chromatynie jądrowej.

Apoptoza, czyli zaprogramowana śmierć komórki, pozostaje pod wpływem kontroli genetycznej.
Uważa się, że w genomie każdej komórki istnieje gen lub geny odpowiedzialne za to zjawisko. Mutacje DNA mitochondrialnego zaburzają funkcjonowanie łańcucha oddechowego i powodują nadmierne powstawanie reaktywnych form tlenu (reactive oxygen species), które uszkadzają komórkę. Udowodniono, że reaktywne formy tlenu mogą między innymi powodować odkładanie się betaamyloidu w komórkach nerwowych i indukować programowaną śmierć komórek. Apoptoza przebiega z kondensacją chromatyny jądrowej i fragmentacją DNA. Siatka endoplazmatyczna ulega rozciągnięciu. Jąderka ulegają rozpadowi, a po pewnym czasie tworzą się z nich ciałka apoptotyczne przedostające się poza obręb komórki. Tu zjadane są one przez makrofagi. Apoptozę przyspieszają niektóre czynniki fizyczne (promieniowanie, temperatura, wolne rodniki).
W tym kontekście - starzenie się nie jest ani chorobą, ani kalectwem - rozpatrywać je należy jako proces fizjologiczny.

Mechanizm programowanej śmierci komórek
Komórki w miarę pełnienia coraz bardziej skomplikowanych funkcji, czyli coraz bardziej zróżnicowane, tracą stopniowo zdolność do podziału. Jest to naturalny mechanizm regeneracji komórek, tkanek i całego organizmu. Jeśli więc komórka traci zdolność podziału w określonym czasie, ulega zwyrodnieniu, a następnie umiera.

Najwcześniej zdolność do podziału tracą komórki najbardziej zorganizowane i zróżnicowane.
Takimi są np. wyspecjalizowane komórki nerwowe czy gruczołowe - wewnątrzwydzielnicze. Najszybciej przestają się dzielić komórki nerwowe, a następuje to u człowieka około drugiego rok życia. Również komórki budujące tkankę� łączną� - fibroblasty - tracą stopniowo zdolność do podziału.
�W badaniach hodowli komórek in vitro wykazano, że fibroblasty mają ściśle ograniczony czas życia. Komórki człowieka w warunkach in vitro dzielą się zazwyczaj do 50 razy. Prawdopodobnie ten fakt wpisany jest w genetyczny program starzenia się. O ważnej, a może nawet decydującej roli genów w procesie starzenia świadczyć mogą rzadkie przypadki prodgyrii, gdzie przedwczesne starzenie organizmu doprowadza do śmierci pacjentów około 20 roku życia, oraz częstsze przypadki zespołu Downa, gdzie przedwczesne starzenie obserwuje się u pacjentów około 40 roku życia.

Odstępstwem od reguły apoptozy jest istnienie w ustroju tzw. komórek macierzystych
Komórki macierzyste - mają wieczną zdolność do podziałów. Komórki macierzyste znajdują się u dorosłych ssaków głównie w szpiku kostnym, ale i w innych tkankach. Służą do ich odnowy. W przeciwieństwie do komórek już zróżnicowanych w konkretną tkankę zachowują bowiem wieczną „młodość”, czyli zdolność do nieskończonej liczby odnowieńczych podziałów a więc regenerujących młodość danego narządu. Swego czasu na amerykańskim uniwersytecie w Kentucky prowadzono pionierskie badania na komórkach macierzystych izolowanych ze szpiku różnych szczepów myszy laboratoryjnych. Ustalono, że długość ich życia może determinować długość życia całego organizmu. Skupiono się na ocenie sprawności procesów naprawy DNA w tych komórkach u różnych szczepów myszy. Poniżej omówimy niezwykłe wnioski tych pionierskich badań.

Komórki macierzyste - mistrzowie w naprawie uszkodzeń DNA
Wiadomo, na podstawie wcześniejszych badań, że� DNA jest stale zagrożone uszkodzeniem, pod wpływem promieniowania ultrafioletowego czy wolnych rodników. Uszkodzenie DNA komórki powoduje mutacje zagrażające procesem nowotworowym , dlatego zmusza układ odpornościowy do jej uśmiercenia, czyli wymusza procesy apoptozy. Zaobserwowano, że komórki macierzyste w szpiku myszy, które miały najdłuższy średni okres życia, posiadały najlepsze mechanizmy naprawy DNA.

Udało się zidentyfikować obszary DNA myszy odpowiedzialne za długowieczność.
Okazało się, że kilka z nich nakłada się na te fragmenty DNA, które powiązano wcześniej z długością życia myszy. Obecnie poszukiwane są konkretne geny odpowiedzialne za tę zależność. Zaobserwowano, że u myszy zmiany w genie, który bierze udział w procesach starzenia i powstawania nowotworów, powodują również przedwczesną aktywację pęcherzyków jajnikowych zawierających komórki jajowe i szybsze wyczerpanie ich zasobów. To zaś w efekcie przypomina przedwczesną menopauzę.

Zaklęty w genach przedwczesny zanik pracy jajników przyśpiesza starzenie się kobiet?
Wiadomo, że przedwczesny zanik pracy jajników dotyka około 1 proc. kobiet w wieku od 30 do 39 lat i prowadzi do wystąpienia menopauzy i niepłodności. Badania prowadzone były na myszach zmienionych genetycznie, którym wyłączono obydwie kopie genu FOXO3a. Zaobserwowali, że wraz z wiekiem samice miały coraz mniej liczne potomstwo, a w wieku 15 tygodni, co odpowiada wczesnej dorosłości u ludzi, były już bezpłodne. Wspomniany gen aktywując pracę jajników myszy powodował, że po aktywacji pęcherzyki jajnikowe pracowały wydajnie bardzo krótko. Przedwczesna aktywacja większej liczby pęcherzyków prowadziła u myszy do szybszego się ich wyczerpania. � Porównuje się to zjawisko do przesypywania ziarenek piasku w klepsydrze. Autor uważa, że jak klepsydra zawiera określoną liczbę ziarenek, które przesypują się stopniowo odmierzając czas tak pęcherzyki jajnikowe kobiet są stopniowo aktywowane, a komórki jajowe uwalniane do jajowodu. Menopauza występuje wówczas, gdy wszystkie ziarenka ulegną przesypaniu. U badanych myszy owo zjawisko zachodziło w znacznie szybszym tempie. Przyczyną był brak aktywnego genu FOXO3a, który hamuje procesy aktywacji pęcherzyków do momentu osiągnięcia przez samicę dojrzałości płciowej. Zdaniem autorów, teraz pozostaje jeszcze sprawdzić, czy u kobiet z przedwczesną menopauzą również występują zmiany w tym genie. Być może lepsze zrozumienie działania genu FOXO3a zaowocuje wiedzą o procesach starzenia. Wiadomo bowiem, że przedwczesnej menopauzie u kobiet towarzyszy wiele objawów przedwczesnego starzenia.

dr nauk med. Janusz Krzyżowski
Psychiatra
KONTAKT: Gabinet prywatny tel. 22 833 18 68
Przyjmuje psychiatra: dr nauk med. Włodzimierz Szyszkowski
linki sponsorowane, reklamy
zapasy - KOLAGEN_cito kłopotliwe rozstępy - KOLAGEN_cito łagodzenie zmarszczek - KOLAGEN_cito rzut oszczepem - KOLAGEN_cito krykiet - KOLAGEN_cito kolagen - KOLAGEN_cito produkty dla piłkarzy - KOLAGEN_cito kolarstwo - KOLAGEN_cito nowości z zielarni - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na ból gardła szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe co na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe na urlopie szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel suchy i mokry szałwia - Cukierki_Szalwiowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła w cukierkach - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w zielarniach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo produkty dla piłkarzy - Dezodorant_SuperDeo baseball - Dezodorant_SuperDeo piłka ręczna - Dezodorant_SuperDeo wyścigi samochodowe - Dezodorant_SuperDeo dezodorant - Dezodorant_SuperDeo snooker - Dezodorant_SuperDeo szybownictwo - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.