Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Róży, Filipa Piątek 23. Sierpnia 2019r
linki sponsorowane, reklamy
Depresja a otępienie u ludzi w wieku podeszłym
Uważa się, że depresja może być „iskrą rozpalającą proces otępienia czy tylko smużką dymu zapowiadającą pojawienie się pierwszych objawów”? Do dzisiaj nie ma zgody, która z tych dwóch ewentualności jest bardziej prawdziwa.

Podejrzane zmiany w mózgu u chorych na depresję
Objętość hipokampa u chorych na depresję zmniejsza się w porównaniu z chorymi randomizowanymi bez depresji. Miałoby to być wynikiem kortyzolemii występującej w ciężkiej depresji. Hipoteza, że epizody depresji endogennej mogą być czynnikami wyzwalającymi otępienie nadal jest intensywnie badana, tym bardziej, że liczne dane epidemiologiczne bynajmniej jej nie potwierdzają.

Podobne objawy depresji i demencji utrudniają diagnozę
Badacze - Gerling wraz z współpracownikami - stwierdzili, że stosunkowo często objawy depresyjne zapowiadają pojawienie się późniejszej choroby Alzheimera zazwyczaj u ludzi wykształconych. Jednak i to doniesienie spotkało się z krytyką ze strony innych badaczy opierających się na doniesienia z epidemiologii. Jak wynika z opisanego uprzednio przypadku, różnicowanie depresji i demencji może niekiedy sprawiać poważne trudności. Zaburzenie funkcji poznawczych w depresji traktuje się raczej jako jedną z cech tej choroby. Jednak o ile są one wyraźne u chorego na początku choroby, to ustępują po skutecznym leczeniu farmakologicznym, (co trudno uzyskać w przypadku otępienia).

Choroby naczyń mózgu rozwijania się i nasilania depresji
Choroby naczyń mózgu rozwijania się i nasilania depresji

Wyodrębniono cztery typy związków między depresją a otępieniem:
  • depresja, która klinicznie przedstawia się jako otępienie (najbardziej zbliżona do pojęcia pseudodemencji)
  • depresja z wtórnie występującym otępieniem (do objawów depresyjnych dołącza się obniżenie funkcji poznawczych, które ustępuje w miarę leczenia zespołu depresyjnego)
  • otępienie klinicznie rozpoznawane jako depresja
  • otępienie z wtórnie występującą depresją


Nikotynizm – przyspieszacz choroby otępiennej
Spośród wielu czynników, które mogą przyspieszyć proces otępienia, należy zwrócić uwagę również na palenie tytoniu. Palenie do późnych lat życia zwiększa ryzyko osłabienia pamięci. Dowodzą tego badania osób, które przekroczyły 65. rok życia, w tym zwłaszcza testy sprawności pamięci. Ochotnicy-palacze zostali także poddani standardowym testom na inteligencję, które to testy po roku palenia powtórzono. Potwierdzono istnienie podwyższonego ryzyka utraty sprawności intelektualnej u osób palących. Potwierdza to spostrzeżenia, że palenie przyczynia się do stopniowego zatamowania i stwardnienia arterii, przez co pogarsza przepływ krwi do mózgu i innych części ciała.

Starość synonimem choroby otępiennej?
Choć zabrzmi to może nieco banalnie, ludzie rzeczywiście powinni zawczasu myśleć o starości, mieć świadomość, że nieuchronnie na nich czeka. Powinni mieć całkowitą jasność, co do tego, że będą musieli stawić jej czoła. Seneka pisze wręcz: Spokojnego życia nie może mieć nikt, kto zanadto myśli o przedłużaniu go, kto zalicza długie życie do wielkich dóbr. Nad tym codziennie rozmyślaj, abyś mógł spokojnie porzucić życie, którego wielu tak kurczowo się chwyta i czepia, jak owi, których uniósł rwący prąd rzeki, czepiają się cierni i ostrych skał. Wielu nieszczęśników miota się pomiędzy obawą śmierci a udrękami życia: i nie chcą żyć, i umrzeć nie potrafią. A więc uprzyjemniaj sobie życie, odpędzając wszelki niepokój o nie. Żadne dobro nie cieszy posiadacza, jeśli on w duszy nie jest przygotowany na straty. Ale też żadna strata nie jest łatwiejsza do zniesienia niż taka, w której nie odczuwa się już braku rzeczy straconej. Listy moralne do Licyliusza
Przekład Stanisław Stabryła


Pogodzenie się z nieuchronnością procesów degeneracji - tajemnicą pogodnego starzenia się!
Tajemnica pogodnego starzenia się zawiera się także w tym, że trzeba jasno powiedzieć, jakie problemy będziemy musieli rozwiązać, a następnie podejść do nich rzeczowo. Być może znaczyć to będzie unikanie kina, jeśli stwierdzimy, że widzimy nie najlepiej, a okulary nie korygują wady wzroku. Niekiedy znaczy to, że trzeba zaopatrzyć się w laskę, jeśli pojawiają się poważniejsze kłopoty z chodzeniem lub niebezpieczeństwo upadku. Ludzie starsi powinni być także wyczuleni na problem grożącej im depresji, szczególnie na jej pierwsze objawy, mimo że tak naprawdę depresja nie jest nieodłączną konsekwencją wchodzenia w podeszły wiek. Na depresję bardziej narażone są kobiety, częściej niż mężczyźni zapadają na nią, ale też chętniej podchodzą aktywnie do kuracji, która ma ich z niej wyleczyć. Natomiast starsi mężczyźni mogą mieć większą skłonność do samobójstwa. W USA wskaźnik samobójstw w grupie mężczyzn w wieku 85 i starszych wynosi 63 przypadki na 100 tys. osób i tylko 6 w przypadku kobiet w tym samym wieku. Odrębnie trzeba traktować osoby samotne w starszym wieku. Lekarze przypominają, że samotne kobiety radzą sobie znacznie lepiej niż samotni mężczyźni. Starsi rozwodnicy lub wdowcy częściej są narażeni na spadek sprawności umysłowej. Dlatego też eksperci podkreślają: im silniejsze są więzy społeczne osób starszych, tym lepiej. To jest najlepsza obrona przed starością, nawet jeśli, biorąc pod uwagę wskazania kalendarza, już wkroczymy w „trzeci wiek”.

dr nauk med. Janusz Krzyżowski
Psychiatra
KONTAKT: Gabinet prywatny tel. 22 833 18 68
Przyjmuje psychiatra: dr nauk med. Włodzimierz Szyszkowski
linki sponsorowane, reklamy
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook