Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Wojciecha, Jerzego Wtorek 23. Kwietnia 2019r
linki sponsorowane, reklamy
Ciężkie choroby starcze
Są to najczęściej pojawiające się zaburzenia lub choroby o podłożu niesprawności fizyczno-motorycznej, narządowej lub psychicznej doprowadzające do poważnych problemów zdrowotnych. Stanowią one wielkie problemy geriatryczne, czyli tzw. chorobowe stany wieloprzyczynowe, przewlekłe, trudne do leczenia oraz powodujące, iż starsza osoba stopniowo traci swą niezależność. W zdecydowany sposób zmniejszają jakość życia seniorów przez ograniczenie ich przestrzeni życiowej, mobilności, ograniczenie kontaktów z innymi osobami i ze światem zewnętrznym.

Ciężkie choroby starcze są niesłusznie lekceważone
Bardzo często przypisywane są one następstwom starzenia i pozostawiane bez diagnostyki czy interwencji. A przecież naturalne starzenie jedynie sprzyja patologii zależnej od wieku i samo przez się nie prowadzi do niewydolności narządowej. W wielu przypadkach problemy wieku starczego są następstwem chorób przewlekłych, których przebieg można i trzeba modyfikować przez odpowiednią terapię i rehabilitację. A wtedy pacjenci odzyskują w znacznej mierze sprawność funkcjonalną i niezależność.

Nie leczenie osób starszych jest kosztowne dla wszystkich
Ignorowanie starczych zespołów niesprawności prowadzi jedynie do pogłębiania zależności takich osób od opiekunów, zwiększenia obciążeń i kosztów społecznych. Stanowią one także poważny problem z punktu widzenia zdrowia publicznego z uwagi na częstość ich występowania, związaną z nimi chorobowość oraz koszty niezbędnej opieki medycznej, a dotyczą przecież rosnącej liczby ludzi starych.

Statystyka upośledzeń narządów ruchu i wzroku
W wielu badaniach ustalono, że: drastyczne upośledzenia ruchowe dotyczyło 17,1% badanych (20,4% w mieście i 13,7% na wsi). Upadki zgłaszało 45,1% ankietowanych (istotnie częściej kobiety oraz badani na wsi – 58,3%). Upośledzenie widzenia podawało 21,1% badanych w mieście i aż 50,6% na wsi, a kłopoty ze słuchem miało 30,8% ankietowanych w mieście i 53,9% na wsi.

Wstydliwe upośledzenia starcze
Nietrzymanie moczu występuje u 31,7% osób z badanych obu grup w mieście i u 46% na wsi (istotnie częściej u kobiet). Nietrzymanie stolca u 6% ankietowanych (z podobną częstością w obu środowiskach).

Starczy ubytek optymizmu i zdolności poznawczych
Nieprawidłowy wynik Geriatrycznej Skali Depresji stwierdzono u 49,2% badanych (istotnie częściej u kobiet),a Testu Upośledzenia Funkcji Poznawczych u 20,5% (istotnie częściej u kobiet i w starszych podgrupach wieku) – w obu przypadkach bez istotnych różnic między środowiskiem miejskim i wiejskim.

Brak opieki medycznej i socjalnej
Jedynie 18,4% badanych osób podawało, iż miało domową wizytę pielęgniarki środowiskowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy (27,8% w mieście, 9,0% na wsi), a 34,3% badanych domową wizytę lekarza (48,7% w mieście, 20,2% na wsi). Znikomy odsetek badanych – jedynie zamieszkałych w mieście --miał kontakt z pracownikiem socjalnym lub korzystał z zabiegów usprawniających.

dr nauk med. Janusz Krzyżowski
Psychiatra
KONTAKT: Gabinet prywatny tel. 22 833 18 68
Przyjmuje psychiatra: dr nauk med. Włodzimierz Szyszkowski
linki sponsorowane, reklamy
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij