Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Marii, Urbana Czwartek 2. Lipca 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
XARTAN
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Losartan potassium
Forma leku
Forma leku
tabletki powlekane 50 mg
Zawartość
Zawartość
Jedna tabletka powlekana zawiera jako substancję czynną 50 mg losartanu potasu oraz substancje pomocnicze.
Sposób działania
Sposób działania
Xartan zawiera losartan potasu. Należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II (typu AT1). Losartan blokuje działanie angiotensyny II, substancji powodującej m.in. skurcz naczyń krwionośnych i zwiększającej ciśnienie krwi. Angiotensyna II pobudza także korę nadnerczy do wydzielania aldosteronu, hormonu zatrzymującego sód i wodę w organizmie.
Wskazania
Wskazania
* w leczeniu nadciśnienia tętniczego. * w leczeniu niewydolności serca, gdy dalsze leczenie inhibitorami ACE nie wydaje się być odpowiednie. Zmiana terapii na Xartan nie jest jednak zalecana u pacjentów z niewydolnością serca, których stan został ustabilizowany podczas leczenia inhibitorami ACE.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Nie należy stosować leku Xartan w przypadku: * nadwrażliwości na losartan potasu lub którąkolwiek substancję pomocniczą, * w okresie ciąży i karmienia piersią. Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Xartan w następujących przypadkach: * Zaburzenia elektrolitowe * Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Xartan lekarz zaleci oznaczenie stężenia elektrolitów w surowicy (potas, sód), wodorowęglanów, a także stężenia mocznika, kreatyniny oraz wykonanie badania ogólnego moczu. Podczas leczenia zaleci okresową kontrolę stężenia elektrolitów, zwłaszcza po każdym zwiększeniu dawki. * Zaburzenia elektrolitowe często występują u chorych z zaburzoną czynnością nerek oraz z cukrzycą (lub bez). Stosowanie leku Xartan u pacjentów z nadwrażliwością Podczas stosowania leku może wystąpić obrzęk naczynioruchowy, obejmujący wargi, twarz, głośnię, krtań i (lub) język, powodujący trudności w oddychaniu. Losartan należy stosować ostrożnie u chorych, u których w przeszłości występował taki obrzęk. W przypadku wystąpienia obrzęku naczynioruchowego należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Stosowanie leku Xartan u pacjentów z niedociśnieniem tętniczym U pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej (np. leczonych uprzednio dużymi dawkami leków moczopędnych) występuje zwiększone ryzyko objawowego niedociśnienia tętniczego. U takich pacjentów lekarz zaleci uzupełnienie niedoborów objętości krwi krążącej przed rozpoczęciem podawania preparatu Xartan lub rozpoczęcie leczenia mniejszą dawką początkową. W przypadku wystąpienia niedociśnienia tętniczego, pacjenta należy położyć w pozycji na plecach z uniesionymi nogami i wezwać lekarza. Stosowanie leku Xartan u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby Wykazano, że u pacjentów z marskością wątroby występuje znacznie większe stężenie losartanu w osoczu. U pacjentów, u których w przeszłości występowało zaburzenie czynności wątroby lekarz zaleci zmniejszenie dawki leku. Stosowanie leku Xartan u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek U niektórych pacjentów stosujących losartan występowały zaburzenia czynności nerek. U części pacjentów zaburzenia te mijały po odstawieniu leku. U pacjentów z ciężką zastoinową niewydolnością serca, stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny wiązało się z wystąpieniem oligurii (skąpomocz) i (lub) postępującej azotemii (nadmiar azotu we krwi) oraz sporadycznie z wystąpieniem ostrej niewydolności nerek i (lub) zgonu. Podobne objawy stwierdzono podczas stosowania losartanu. U pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy doprowadzającej krew do jedynej nerki losartan może zwiększać stężenie mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy, podobnie jak inne leki hamujące aktywność układu renina-angiotensyna-aldosteron. Zaburzenia czynności nerek przemijają zwykle bez leczenia po odstawieniu leku. Należy zachować ostrożność u pacjentów ze znaczącymi zaburzeniami czynności nerek i po przeszczepieniu nerki, ze względu na ryzyko wystąpienia u tych pacjentów niedokrwistości. Stosowanie leku Xartan u dzieci: Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku Xartan u dzieci nie zostały określone. W związku z tym nie zaleca się stosowania leku u dzieci. Stosowanie leku Xartan u pacjentów w podeszłym wieku: Badania kliniczne nie wykazały różnicy w skuteczności i bezpieczeństwie stosowania losartanu w zależności od wieku pacjenta. Dlatego też dla osób w wieku podeszłym zaleca się dawkowanie takie jak dla osób młodszych.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Losartan jest na ogół dobrze tolerowany. Działania niepożądane są zwykle łagodne i przemijające oraz nie powodują konieczności przerwania stosowania leku. Całkowita częstość występowania działań niepożądanych podczas stosowania losartanu była podobna jak w przypadku podawania placebo. W kontrolowanych badaniach klinicznych, dotyczących skuteczności leczenia samoistnego nadciśnienia tętniczego jedynym działaniem niepożądanym, którego występowanie było związane ze stosowaniem losartanu były zawroty głowy. Występowały one częściej niż w grupie, której podawano placebo oraz u co najmniej 1% pacjentów przyjmujących losartan. Ponadto u mniej niż 1% badanych stwierdzono występowanie hipotonii ortostatycznej (nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego po zmianie pozycji ciała na stojącą), której nasilenie było zależne od dawki leku. W badaniach klinicznych przeprowadzonych u chorych z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory serca wykazano stosunkowo dobrą tolerancję losartanu. Do najczęstszych działań niepożądanych u tych chorych należą: zawroty głowy, astenia (zmęczenie, wyczerpanie, osłabienie, obniżony próg pobudzenia, chwiejność nastroju, zaburzenia wegetatywne i snu). Badania kliniczne przeprowadzone u chorych na cukrzycę typu II z nefropatią wykazały dobrą tolerancję losartanu. U chorych tych wystąpiły następujące działania niepożądane: astenia, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, hiperkaliemia (stężenie potasu w surowicy powyżej 5,5 mmol/l). U kilku chorych konieczne było przerwanie leczenia z powodu hiperkaliemii. Po wprowadzeniu losartanu do lecznictwa stwierdzono występowanie następujących działań niepożądanych: Nadwrażliwość: reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy - obrzęk krtani, głośni, gardła i (lub) języka, powodujący zwężenie dróg oddechowych oraz (lub) obrzęk twarzy i warg. U niektórych z tych pacjentów obrzęk naczynioruchowy występował w przeszłości i był związany ze stosowaniem inhibitorów ACE. Rzadko występowało zapalenie naczyń, plamica Schnleina-Henocha. * Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: biegunka, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby. * Zaburzenia hematologiczne: niedokrwistość. * Zaburzenia układu mięśniowo- szkieletowego: bóle mięśni, bóle stawów. * Zaburzenia układu nerwowego oraz zaburzenia psychiczne: bóle głowy. * Zaburzenia układu oddechowego: kaszel. * Zaburzenia skóry: pokrzywka, świąd, wysypka. * Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych: Kontrolowane próby kliniczne wykazały, że stosowanie losartanu rzadko wywołuje zmiany w wynikach standardowych badań laboratoryjnych. Hiperkaliemię (stężenie potasu w surowicy >5,5 mmol/l) stwierdzono u 1,5% pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. U chorych na cukrzycę typu II z nefropatią stwierdzono, że hiperkaliemia wystąpiła u 9,9% chorych leczonych losartanem i 3,4% chorych przyjmujących placebo. Lekarz zaleci monitorowanie stężenia potasu u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej występowało rzadko i zwykle ustępowało po odstawieniu leku.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Xartan, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Liczba doniesień na temat przedawkowania losartanu jest niewielka. Najbardziej prawdopodobne objawy przedawkowania to niedociśnienie tętnicze i tachykardia (przyspieszenie czynności serca). Na skutek pobudzenia układu przywspółczulnego może dojść do bradykardii (nadmiernego zwolnienia czynności serca). W przypadku obniżenia ciśnienia tętniczego krwi (hipotonii) lekarz zastosuje leczenie objawowe. Losartanu i jego czynnych metabolitów nie można usunąć za pomocą hemodializy. W przypadku pominięcia dawki leku Xartan: Pominiętą dawkę leku należy zażyć tak szybko jak to możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.
Dawkowanie
Dawkowanie
Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Nadciśnienie Zalecana dawka początkowa i podtrzymująca dla większości pacjentów wynosi zwykle 50 mg raz na dobę. Maksymalne działanie obniżające ciśnienie krwi występuje po 3 do 6 tygodni od rozpoczęcia leczenia. U niektórych pacjentów dobre wyniki leczenia występują dopiero po zwiększeniu jednorazowej dawki dobowej do 100 mg. U pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej (np. leczonych dużymi dawkami leków moczopędnych) lekarz powinien rozważyć możliwość rozpoczęcia leczenia od dawki 25 mg podawanej jeden raz na dobę (patrz pkt. 2). U osób w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowania dawki początkowej, jednak w niektórych przypadkach lekarz może podjąć decyzję o przerwaniu stosowania leku (patrz pkt. 2). U pacjentów, u których w przeszłości występowało zaburzenie czynności wątroby lekarz zaleci zmniejszenie dawki leku. Xartan może być stosowany z innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi. Niewydolność serca Dawka początkowa u pacjentów z niewydolnością serca wynosi 12,5 mg raz na dobę. Dawkę tę lekarz powinien stopniowo zwiększać w odstępach tygodniowych (12,5 mg na dobę, 25 mg na dobę, 50 mg na dobę) do osiągnięcia skutecznej dawki podtrzymującej wynoszącej zwykle 50 mg raz na dobę, jeśli jest ona tolerowana przez pacjenta. Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek Nie ma konieczności zmiany dawkowania w przypadku lekkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny 20-50 ml/min). U pacjentów ze średnio nasiloną i ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <20 ml/min) oraz u pacjentów leczonych dializoterapią zaleca się mniejszą dawkę początkową: 25 mg, podawaną jednorazowo w ciągu doby.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Lek Xartan jest przeciwwskazany w okresie ciąży. Leki działające bezpośrednio na układ renina-angiotensyna-aldosteron mogą w drugim i trzecim trymestrze ciąży spowodować uszkodzenie, a nawet śmierć rozwijającego się płodu. W przypadku stwierdzenia ciąży podczas leczenia, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Xartan i skontaktować się z lekarzem, który zaleci inne leczenie. Przed rozpoczęciem leczenia należy upewnić się, że kobieta nie jest w ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym przyjmujące preparat Xartan powinny stosować skuteczną antykoncepcję. Lek Xartan jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią. Nie ustalono, czy losartan przenika do pokarmu kobiecego. Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych u niemowląt, kobiety przyjmujące lek powinny przerwać karmienie piersią.
Przechowywanie
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C, chronić od wilgoci i światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Lek Xartan można stosować jednocześnie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. Losartan stosowany jednocześnie z warfaryną, digoksyną, ketokonazolem, erytromycyną, cymetydyną, fenobarbitalem i hydrochlorotiazydem nie powoduje istotnego oddziaływania z tymi lekami. Jednoczesne stosowanie leku Xartan i niektórych leków moczopędnych oszczędzających potas (np. spironolaktonu, triamterenu, amilorydu), preparatów uzupełniających potas lub zamienników soli kuchennej, które zawierają potas, może doprowadzić do zwiększenia stężenia potasu w surowicy (hiperkaliemii). W czasie jednoczesnego stosowania leku Xartan z ryfampicyną i flukonazolem zwiększa się stężenie czynnego metabolitu losartanu. Znaczenie kliniczne tego zjawiska nie jest znane. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych działanie przeciwnadciśnieniowe losartanu może być osłabione podczas jednoczesnego przyjmowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takich jak indometacyna.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Brak danych o wpływie leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.
Uwagi
Uwagi
Lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
jazda na snowboardzie produkty dla piłkarzy zapasy wysokiej jakości kolagen piękne paznokcie renomowany kolagen ładne paznokcie mocne stawy ziołowe cukierki - szałwia w aptekach - szałwia nowości z zielarni - szałwia przeciw stresowi - szałwia na gardło szałwia w aptekach - szałwia zielarz szałwia częsty kaszel przyczyny szałwia ziołowe cukierki - aronia w aptekach - aronia zioła w cukierkach - aronia dla sedniorów - aronia przeciw stresowi - aronia produkty z aronii nowości - aronia w aptekach - aronia apteka - pokrzywa zioła - pokrzywa ziołowe cukierki - pokrzywa ziołowe wspomaganie - pokrzywa przeciw stresowi - pokrzywa wzmocnienie organizmu nowości z apteki - pokrzywa poprawa przemiany materii w zielarniach - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir nowości z apteki - żeńszeń imbir ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir na wzmocnienie - żeńszeń imbir nowości z apteki - żeńszeń imbir dla całej rodziny - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa nowości z apteki - czarny bez na wzmocnienie - czarny bez nowości z apteki - czarny bez właściwości czarnego bzu zielarnia - czarny bez zioła - czarny bez co dobrego - czarny bez produkty z czarnego bzu zioła - głóg, głogowe cukierki głogowe - cukierki nowości z zielarni - głóg, głogowe nowości z apteki - głóg, głogowe produkty z głogu przeciw stresowi - głóg, głogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe cukierki z ziołami - melisa zioła w cukierkach - melisa na wzmocnienie - melisa cukierki z ziołami - melisa nowości z apteki - melisa w zielarniach - melisa ziołowe cukierki - cukierki melisowe na odporność - melisa dla całej rodziny - waleriana właściwości waleriany produkty na odporność - waleriana cukierki ziołowe - cukierki walerianowe przeciw stresowi - waleriana apteka - waleriana cukierki walerianowe - cukierki dla całej rodziny - waleriana skok o tyczce gra w kości wspinaczka piłka nożna doskonały dezodorant curling bieganie narty wodne
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook