Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Elżbiety, Teodora Sobota 4. Lipca 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
VALIUM ROCHE
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Diazepamum
Dostepność leku
Dostepność leku
Na receptę
Forma leku
Forma leku
tabletki 5 mg
Zawartość
Zawartość
substancja czynna - diazepam
Zamienniki Leku
Zamienniki Leku
Sposób działania
Sposób działania
VALIUM działa tłumiąco na centralny system nerwowy, co daje odprężenie psychiczne, zwłaszcza w sytuacjach stresu. VALIUM działa uspokajająco w stanach niepokoju i lęku. VALIUM ułatwia zasypianie. Lek podany doustnie wywołuje efekt nasenny w ciągu jednej godziny, natomiast podany dożylnie działa przeciwdrgawkowo; iniekcje do leczenia stanu padaczkowego.
Zastosowanie
Zastosowanie
Niepokój, lęk i zaburzenia snu w sytuacjach stresowych. VALIUM stosuje się w celu uspokojenia pacjenta przed operacją. Zawiesina jest przewidziana dla pacjentów mających problemy z łykaniem tabletek oraz dla dzieci. Lek zawiera jako substancję czynną diazepam, który działa przeciwlękowo, uspokajająco, nasennie, przeciwdrgawkowo oraz zmniejsza napięcie mięśni szkieletowych. Diazepam w postaci roztworu do wstrzykiwań przeznaczony jest do stosowania w stanach nagłych. Lek VALIUM stosuje się w: * ostrych stanach lękowych, niepokoju psychoruchowym, * stanach podwyższonego napięcia mięśniowego, * premedykacji przed różnymi zabiegami diagnostycznymi i chirurgicznymi, * stanach padaczkowych.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Lek wywołuje uzależnienie. Pacjenci cierpiący na na niewydolność nerek lub wątroby powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji VALIUM. Leku nie wolno podawać w jaskrze, porfirii (zaburzenie w syntezie czerwonych ciałek krwi) oraz w miastenii gravis (chorobliwym zwiotczeniu mięśni). Po dłuższym czasie stosowania VALIUM może pojawić się uzależnienie, aby tego uniknąć należy stopniowo wycofywać lek, zmniejszając sukcesywnie dawkę. Nagłe przerwanie stosowania leku może spowodować objawy abstynencji. Nie należy spożywać alkoholu w trakcie leczenia, ponieważ alkohol wzmaga działanie preparatu. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli VALIUM stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Zamiar stosowania innych leków łącznie z VALIUM należy omówić z lekarzem. Preparat wzmaga działanie środków uspokajających. Lek upośledza sprawność psychofizyczną, dlatego też nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie stosowania preparatu. Nie należy stosować leku VALIUM, jeśli stwierdzono: * nadwrażliwość na benzodiazepiny lub którykolwiek ze składników leku, * myasthenia gravis (nużliwość mięśni), * ciężką przewlekłą niewydolność oddechową, szczególnie w stadium zaostrzenia, * zespół bezdechu sennego, * ciężką niewydolność wątroby, * fobie oraz natręctwa, * przewlekłe psychozy. * U pacjentów ze zmianami organicznymi mózgu (miażdżycą), z niewydolnością krążeniowo-oddechową, z przerostem gruczołu krokowego (z zastojem moczu) oraz z niewydolnością wątroby zaleca się podawanie mniejszych dawek diazepamu. * Nie wolno stosować benzodiazepin u osób znajdujących się po wpływem alkoholu. * U pacjentów uzależnionych od leków lub alkoholu, lek należy podawać z zachowaniem szczególnej ostrożności. * Diazepam nie powinien być stosowany w monoterapii u pacjentów z depresją lub w stanach lękowych związanych z depresją, ponieważ mogą ujawnić się skłonności samobójcze. * Podczas długotrwałego stosowania benzodiazepin, zwłaszcza w dużych dawkach, może wystąpić uzależnienie fizyczne i psychiczne, szczególnie u pacjentów predysponowanych, w przeszłości z uzależnieniem od alkoholu lub leków. W przypadku rozwinięcia się uzależnienia fizycznego, nagłemu odstawieniu leku mogą towarzyszyć objawy, takie jak ból głowy, bóle mięśni, silny lęk, napięcie, niepokój, stan splątania, drażliwość. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić: utrata poczucia własnej realności, przeczulica słuchowa, drętwienie kończyn i innych dystalnych części ciała, nadwrażliwość na światło, dźwięk i dotyk, omamy i napady drgawkowe. * Jeżeli wystąpią reakcje paradoksalne, tj. niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, koszmary nocne, omamy, psychozy i inne zmiany w zachowaniu należy zaprzestać stosowania leku. * Jeżeli lek był stosowany długotrwale, nie zaleca się natychmiastowego jego odstawienia, lecz stopniowe zmniejszanie dawek. * Po kilku godzinach od zastosowania leku może wystąpić amnezja (niepamięć). Pacjenci powinni mieć zapewnione warunki do nieprzerwanego snu przez 7 do 8 godzin. Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości. Stosowanie leku VALIUM u pacjentów w podeszłym wieku Pacjentom w podeszłym wieku zaleca się podawanie mniejszych dawek leku. Podczas stosowania diazepamu u tych osób, nie można wykluczyć wystąpienia reakcji paradoksalnych. Należy zaprzestać stosowania leku w razie ich wystąpienia. U osób w podeszłym wieku diazepam należy stosować bardzo ostrożnie, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia bezdechu. Stosowanie leku VALIUM u dzieci Podczas stosowania benzodiazepin (grupa leków do których należy diazepam) u dzieci mogą wystąpić reakcje paradoksalne (objawy – patrz wyżej). Stosowanie leku VALIUM u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek U osób z zaburzeniami czynności wątroby zaleca się podawanie mniejszych dawek leku. W przypadku zaburzeń czynności nerek zmiana dawkowania nie jest konieczna.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Działania uboczne zależą od wielkości dawki i od wrażliwości pacjenta. Pacjenci starsi wykazują dużo większą wrażliwość na lek aniżeli młodsi. > 1/100 - Na początku leczenia ospałość, która zanika w miarę kontynuowania kuracji. 1/1000 - Zaburzenia w koordynacji ruchów. - Bóle głowy i zawroty głowy. - Trudność koncentrowania uwagi. - Słabość mięśni. <1/1000 - Reakcje alergiczne skóry. - Żółtaczka. - Agresja. - Halucynacje. - Luki w pamięci. - Bezsenność. - Koszmarne sny. - Przygnębienie. Jak każdy lek, VALIUM może powodować działania niepożądane. Po podaniu dożylnym, szczególnie w przypadkach wstrzyknięcia leku do cienkiej żyły, mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane w postaci zapalenia żyły lub zakrzepicy. Po szybkim podaniu dożylnym może wystąpić bezdech oraz obniżenie ciśnienia tętniczego. Wykonywanie wstrzyknięć z odpowiednią szybkością oraz ułożenie pacjenta w pozycji leżącej podczas podawania diazepamu pozwala na wyeliminowanie tych działań niepożądanych. Po podaniu domięśniowym może wystąpić ból i zaczerwienienie, sporadycznie tkliwość w miejscu podania. Zmęczenie, senność, osłabienie mięśni występuje na początku leczenia i przemija w trakcie dalszego leczenia - wystąpienie tych działań niepożądanych jest związane z zastosowaną dawką. Długotrwałe stosowanie diazepamu, nawet w dawkach terapeutycznych, może prowadzić do rozwinięcia się fizycznego i psychicznego uzależnienia. Sporadycznie odnotowywano: splątanie, niepamięć, depresję, zaburzenia widzenia, niewyraźną mowę, ból i zawroty głowy, drżenia, zahamowanie ruchowe, ataksję, suchość w jamie ustnej, nudności, zaburzenia czynności przewodu pokarmowego, zaparcia, niedociśnienie tętnicze, zmiany wartości tętna, zaburzenia krążenia, zmiany w obrazie krwi, zmiany skórne. W bardzo rzadkich przypadkach odnotowywano podwyższone stężenie aminotransferaz i zasadowej fosfatazy, żółtaczkę oraz zatrzymanie czynności serca. Pacjenci w podeszłym wieku są szczególnie wrażliwi na leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy − u tych osób mogą wystąpić stany dezorientacji, szczególnie w przypadku współistnienia organicznych zmian w mózgu. Mogą wystąpić reakcje paradoksalne (tj. niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, koszmary nocne, omamy, psychozy i inne zmiany w zachowaniu). U niektórych osób w czasie stosowania leku VALIUM mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Objawy: senność, stan splątania. Ciężkie przypadki charakteryzują się ataksją (bezładem), niedociśnieniem tętniczym, zahamowaniem oddychania, śpiączką i zgonem. Dializa jest nieskuteczna. Odtrutka - flumazenil podawany powoli dożylnie w dawce 0,2 mg do 1 mg. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dawkę ustala lekarz. Dawka dla pacjentów dorosłych wynosi zazwyczaj 2 - 20 mg dziennie. Wysokość dawki zależy od stanu pacjenta oraz rodzaju dolegliwości. Lek stosowany w celach nasennych należy przyjąć na 1 godzinę przed zamierzonym spoczynkiem. Dawkę dla dzieci ustala lekarz pediatra. Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku. Lek VALIUM należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 80 mg do 120 mg. W przypadku wrażenia, że działanie leku VALIUM jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na płód. Nie wolno zażywać leku w okresie ciąży. Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na karmione dziecko. Nie wolno zażywać leku w okresie karmienia. Ciąża Nie zaleca się stosowania diazepamu u kobiet w ciąży, szczególnie podczas pierwszego i trzeciego trymestru, chyba że istnieje uzasadnienie jego zastosowania, tj. w opinii lekarza spodziewana korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Karmienie piersią Diazepamu nie należy stosować w okresie karmienia piersią.
Przechowywanie
Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze pokojowej, tj. od 15°C do 25°C, chronić od światła. Nie należy stosować leku VALIUM po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. * Nie należy podawać jednocześnie diazepamu i leków hamujących czynność ośrodkowego układu nerwowego (przeciwdrgawkowych, przeciwdepresyjnych, przeciwpsychotycznych, przeciwlękowych, uspokajających, nasennych, znieczulających, opioidowych leków przeciwbólowych, oraz przeciwhistaminowych o działaniu uspokajającym), ponieważ podczas stosowania tego typu leczenia skojarzonego nie można wykluczyć wystąpienia zaburzeń ośrodka oddechowego oraz układu krążenia. * Jeżeli zachodzi konieczność podania diazepamu z opioidowymi lekami przeciwbólowymi, diazepam powinien być podany na końcu. * Cymetydyna, fluoksetyna, fluwoksamina, omeprazol stosowane jednocześnie z benzodiazepinami mogą nasilać ich działanie. * Ryfampicyna zwiększa klirens (wydalanie) benzodiazepin. * Diazepam wpływa na proces eliminacji fenytoiny. * Podczas stosowania diazepamu i leków przeciwpadaczkowych mogą wystąpić nasilone działania niepożądane i toksyczne. * Alkohol nasila działanie uspokajające diazepamu.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Podczas stosowania leku oraz przez 24 godziny po jego zastosowaniu nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.
Uwagi
Uwagi
Ze względu na zawartość alkoholu benzylowego (15 mg w 1 ml), lek może być stosowany u noworodków i wcześniaków tylko w przypadkach, gdy inne leki są nieskuteczne. Lek może powodować zatrucia i reakcje alergiczne u niemowląt i dzieci do 3 lat. Ze względu na zawartość benzoesanu sodu, lek może zwiększać ryzyko wystąpienia żółtaczki u noworodków. Lek zawiera 100 mg etanolu w 1 ml - należy wziąć to pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką. Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
karate golf produkty na cellulit skok w dal szermierka dobre produkty z kolagenem kolagen na kości reumatyzm cukierki verbena szałwia na gardło szałwia pastylki amolowe szałwia najlepsze zioła szałwia na angine szałwia jedzenie lodów szałwia zioła w cukierkach - szałwia zioła - szałwia ziołowe cukierki - aronia cukierki ziołowe - aronia nowości z apteki - aronia na odporność - aronia zielarnia - aronia produkty z aronii ziołowe specjały - aronia przeciw stresowi - aronia ziołowe specjały - pokrzywa wzmocnienie organizmu w zielarniach - pokrzywa przeciw stresowi - pokrzywa pokrzywa - cukierki poprawa przemiany materii nowości - pokrzywa co dobrego - pokrzywa ziołowe produkty - żeńszeń imbir zielarnia - żeńszeń imbir ziołowe specjały - żeńszeń imbir na wzmocnienie - żeńszeń imbir dla całej rodziny - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir na odporność - żeńszeń imbir na wzmocnienie - żeńszeń imbir nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa dla całej rodziny - czarny bez ziołowe wspomaganie - czarny bez zioła - czarny bez na odporność - czarny bez produkty na odporność - czarny bez przeciw stresowi - czarny bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez na odporność - czarny bez ziołowe cukierki - cukierki głogowe w aptekach - głóg, głogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe apteka - głóg, głogowe na odporność - głóg, głogowe właściwości głogu właściwości głogu ziołowe cukierki - cukierki melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe dla sedniorów - melisa zioła w cukierkach - melisa zielarnia - melisa zioła w cukierkach - melisa cukierki ziołowe - cukierki melisowe cukierki z ziołami - melisa cukierki z ziołami - waleriana ziołowe cukierki - waleriana cukierki z ziołami - waleriana nowości z apteki - waleriana nowości z zielarni - waleriana w zielarniach - waleriana w aptekach - waleriana w aptekach - waleriana zapasy curling sprawdzony dezodorant najskuteczniejszy dezodorant brydż dobry dezodorant squash akrobacje spadochronowe
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook