Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Franciszka, Justyny Wtorek 17. Września 2019r
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
TRITACE
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Ramipril
Forma leku
Forma leku
tabletki
Zawartość
Zawartość
1 tabl. zawiera odpowiednio 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg ramiprylu.
Sposób działania
Sposób działania
Specyficzny inhibitor konwertazy angiotensyny (IKA), silnie i długodziałający. Ramipryl jest przekształcany w wątrobie przez esterazy do ramiprylatu, który hamuje konwertazę angiotensyny - peptydylodipeptydazę, która powoduje przekształcenie angiotensyny I w II. Obniża podwyższone ciśnienie tętnicze krwi i poprawia wydolność krążenia, oraz zmniejsza wydzielanie aldosteronu, wzrost poziomu bradykinin i zwiększa syntezę prostaglandyn. Eliminacja leku jest szybka, T0,5 ok. 1 h, hipotensyjne działanie pojedynczej dawki leku występuje ok. 1-2 h po podaniu, max. działanie osiąga po 3-6 h, efekt działania pojedynczej dawki utrzymuje się przez ok. 24 h. Wydalany z kałem (ok. 40%) i moczem (ok. 60%).
Wskazania
Wskazania
Nadciśnienie tętnicze - zarówno w monoterapii jak i w leczeniu skojarzonym z innymi lekami obniżającymi ciśnienie, np. z tiazydowymi lekami moczopędnymi. Zastoinowa niewydolność serca również w skojarzeniu z lekami moczopędnymi. Niewydolność serca po przebytym zawale mięśnia sercowego - w celu obniżenia śmiertelności pozawałowej. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca, udaru mózgu, śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych lub konieczności wykonywania zabiegów rewaskularyzacji u pacjentów w wieku 55 lat lub starszych: (a) u których istnieją kliniczne dowody występowania chorób układu sercowo-naczyniowego (wcześniej przebyty zawał mięśnia sercowego, niestabilna dusznica bolesna, zabiegi pomostowania tętnic wieńcowych lub przeskórnej angioplastyki naczyń wieńcowych na wielu naczyniach krwionośnych), udaru lub chorób naczyń obwodowych, (b) chorych na cukrzycę, u których istnieje przynajmniej jeden czynnik ryzyka, taki jak: nadciśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe >160 mm Hg lub ciśnienie rozkurczowe >90 mm Hg), wysokie stężenie cholesterolu całkowitego (>5,2 mmol/l), niskie stężenie cholesterolu frakcji HDL (<0,9 mmol/l); palenie tytoniu, rozpoznana mikroalbuminuria, kliniczne dowody wcześniejszego występowania chorób naczyniowych. Niecukrzycowa nefropatia kłębuszkowa (klirens kreatyniny<70 ml/min/1,73 m2, białkomocz>1 g/dobę), szczególnie ze współistniejącym nadciśnieniem tętniczym.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrożnie u pacjentów z podwyższoną aktywnością układu renina-angiotensyna, u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby, u pacjentów narażonych na nagłe, nadmierne spadki ciśnienia tętniczego, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowej czynności nerek: u pacjentów z ciężkim nadciśnieniem - szczególnie z nadciśnieniem złośliwym, z niewydolnością serca - szczególnie przy jednoczesnym przyjmowaniu innych leków obniżających ciśnienie krwi, leczeni wcześniej lekami moczopędnymi, u których wystąpiła nadmierna utrata płynów i soli (przed rozpoczęciem leczenia należy przerwać leczenie odwadniające i wyrównać niedobór soli i płynów). Ostrożnie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami nerek, ze zwężeniem zastawki aortalnej lub mitralnej oraz w przypadku niedrożności tych zastawek. Nie należy stosować u dzieci. Ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku. Zaleca się monitorowanie czynności nerek, stężenia elektrolitów w surowicy oraz parametrów hematologicznych.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Układ krążenia i układ nerwowy: niezbyt często: ból i zawroty głowy, zaburzenia równowagi, tachykardia, osłabienie, senność, zaburzenia reakcji na bodźce; rzadko: obrzęk obwodowy, uderzenia gorąca, szumy uszne, zmęczenie, nerwowość, depresja, drżenie, niepokój, zaburzenia widzenia, snu, regulacji ortostatycznej, ciężkie niedociśnienie; w pojedynczych przypadkach: niedokrwienie mięśnia sercowego albo mózgu, zawał mięśnia sercowego, przemijające niedokrwienie mózgu, niedokrwienny udar mózgu, nasilenie zaburzeń przepływu krwi, wywołanie lub nasilenie zjawiska Raynauda, parestezje. Przewód pokarmowy i wątroba: niezbyt często: nudności, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny w surowicy krwi, oraz żółtaczka cholestatyczna; rzadko: suchość w ustach, reakcje zapalne w jamie ustnej i przewodzie pokarmowym, dyskomfort w jamie brzusznej, ból żołądka, zaburzenia trawienia, zaparcia, biegunka, wymioty, zwiększenie aktywności enzymów. Nerki i równowaga elektrolitowa: niezbyt często: zwiększenie stężenie mocznika i kreatyniny w surowicy krwi, oraz zaburzenia czynności nerek. W pojedynczych przypadkach: ostra niewydolność nerek. Drogi oddechowe, reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne, oraz reakcje ze strony skóry: często: suchy kaszel; rzadko: przekrwienie błony śluzowej nosa, zapalenie zatok, zapalenie i skurcz oskrzeli i duszność; niezbyt często: obrzęk naczynioruchowy (odstawić lek w obrzęku języka, gardła i krtani), wysypka, świąd, pokrzywka; w pojedynczych przypadkach: pęcherzyca, wysypka plamisto-grudkowa, wysypka przypominająca liszaj, nasilenie łuszczycy, rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, łysienie. Reakcje hematologiczne: rzadko: zwiększenie liczby krwinek czerwonych, białych, płytek krwi oraz stęż. hemoglobiny. Inne: niezbyt często: zapalenie spojówek; rzadko: kurcze mięśniowe, zmniejszenie libido, brak łaknienia, zaburzenia węchu i smaku; w pojedynczych przypadkach: zapalenie naczyń, ból mięśni i stawów, gorączka.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Nadwrażliwość na ramipryl lub inne składniki preparatu. * Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie. * Hemodynamicznie znaczące zwężenie tętnicy nerkowej. * Niedociśnienie tętnicze lub niestabilność hemodynamiczna. * Ciąża i laktacja. * Nie zaleca się stosowania u pacjentów dializowanych.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Objawy: obniżenie ciśnienia krwi. Leczenie objawowe.
Dawkowanie
Dawkowanie
Nadciśnienie tętnicze: zalecana dawka początkowa 2,5 mg/dobę, można stopniowo zwiększać w odstępach 2-3 tyg. Do 5 mg/dobę. Max. dawka dobowa: 10 mg/dobę. Dawka podtrzymująca: 2,5 mg/dobę. Jeśli reakcja pacjenta na leczenie dawką 5 mg jest niezadowalająca zaleca się leczenie skojarzone. Pacjenci leczeni wcześniej lekami moczopędnymi: przed rozpoczęciem leczenia ramiprylem należy zmniejszyć dawkę lub całkowicie odstawić lek diuretyczny (co najmniej 2-3 dni): dawka początkowa 1,25 mg raz/dobę. Zastoinowa niewydolność serca: zalecana dawka początkowa 1,25 mg/dobę, można zwiększać w odstępach 1-2 tyg. Dawka dobowa 2,5 mg lub większa może być podana raz na dobę lub podzielona na 2 dawki. Max. dawka dobowa: 10 mg. Niewydolność serca po zawale mięśnia sercowego: leczenie początkowe należy rozpocząć między 3-10 dniem po zawale serca. Zalecana dawka początkowa 5 mg/dobę, podzielona na 2 dawki przyjmowane rano i wieczorem. Jeżeli pacjent nie toleruje dobrze takiej dawki początkowej zaleca się podawanie 2x/dobę 1,25 mg przez 2 dni, następnie zwiększenie do 2,5 i 5 mg 2x/dobę. Jeśli nie można zwiększyć do 2,5 mg 2x/dobę - lek należy odstawić. Max. dawka dobowa: 10 mg. Zmniejszanie ryzyka zawału serca, udaru mózgu, śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych lub konieczności wykonywania zabiegów rewaskularyzacji: zalecana dawka początkowa 2,5 mg/dobę, można stopniowo zwiększać: zaleca się podwojenie dawki leku po ok. tyg., następnie po dalszych 3 tyg., do max. dawki dobowej 10 mg. Dawka podtrzymująca 10 mg/dobę. Niecukrzycowa nefropatia kłębuszkowa: zalecana dawka początkowa 1,25 mg raz na dobę, można zwiększyć do 5 mg raz/dobę, brak doświadczenia ze stosowaniem wyższych dawek. Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek: klirens kreatyniny od 20 do 50 ml/min - dawka początkowa - 1,25 mg na dobę, max. dawka dobowa - 5 mg na dobę; Pacjenci z zaburzoną czynnością wątroby: max. dawka - 2,5 mg/dobę. Pacjenci w podeszłym wieku: dawka początkowa 1,25 mg raz/dobę. Pacjenci z niedoborem płynów lub soli, z ciężkim nadciśnieniem, u których istnieje szczególne ryzyko powikłań wynikających z gwałtownego spadku ciśnienia.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Nie należy stosować w ciąży i laktacji.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Jednoczesne stosowanie ramiprylu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi (leki moczopędne, azotany, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, leki do znieczulenia ogólnego)- może nasilać obniżanie ciśnienia krwi przez ramipryl. Jednoczesne stosowanie ramiprylu i soli potasu, substytutów soli kuchennej zawierających potas, leków moczopędnych oszczędzających potas (spironolakton, amiloryd, triamteren) lub heparyny - może spowodować podwyższenie stężenia potasu w surowicy. Jednoczesne podawanie preparatu z lekami przeciwbólowymi i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, oraz sympatykomimetykami o działaniu wazopresyjnym - może osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe. Allopurynol, preparaty immunosupresyjne, kortykosteroidy, prokainamid, cytostatyki - zwiększają prawdopodobieństwo zaburzeń w obrazie krwi. Równoczesne stosowanie preparatu i leków przeciwcukrzycowych może prowadzić do zwiększonego obniżenia stężenia cukru we krwi. Jednoczesne stosowanie preparatu i soli litu - może obniżać wydalanie litu. Podczas dializy i terapii odczulającej jednoczesne stosowanie preparatu zwiększa ryzyko ciężkich reakcji anafilaktycznych.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
kolarstwo lifting skóry wędkarstwo lifting skóry szermierka zmarszczki akrobacje spadochronowe bieganie na ból gardła szałwia dla sedniorów - szałwia pastylki amolowe szałwia zielarka szałwia na kaszel tabletki szałwia na ból gardła szałwia na wzmocnienie - szałwia cukierki verbena szałwia zielarnia - aronia ziołowe cukierki - aronia aronia - cukierki ziołowe wspomaganie - aronia w zielarniach - aronia ziołowe cukierki - aronia zioła - aronia dla sedniorów - aronia cukierki z ziołami - pokrzywa ładne paznokcie apteka - pokrzywa na odporność - pokrzywa ziołowe wspomaganie - pokrzywa nowości z apteki - pokrzywa ładna skóra ładne włosy produkty z żeńszenia i imbiru dla sedniorów - żeńszeń imbir nowości z apteki - żeńszeń imbir przeciw stresowi - żeńszeń imbir zioła w cukierkach - żeńszeń imbir nowości z apteki - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir zioła - aloes trawa cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa ziołowe specjały - czarny bez na wzmocnienie - czarny bez w aptekach - czarny bez przeciw stresowi - czarny bez cukierki z ziołami - czarny bez nowości z zielarni - czarny bez ziołowe wspomaganie - czarny bez w zielarniach - czarny bez zielarnia - głóg, głogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe w aptekach - głóg, głogowe produkty na odporność - głóg, głogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe co dobrego - głóg, głogowe w aptekach - głóg, głogowe cukierki melisowe - cukierki ziołowe produkty - melisa nowości z apteki - melisa dla sedniorów - melisa w aptekach - melisa w zielarniach - melisa produkty na odporność - melisa przeciw stresowi - melisa co dobrego - waleriana w zielarniach - waleriana w zielarniach - waleriana ziołowe wspomaganie - waleriana na odporność - waleriana ziołowe cukierki - waleriana dla całej rodziny - waleriana apteka - waleriana lekkoatletyka piłka ręczna akrobacje spadochronowe produkty dla piłkarzy zielarnie internetowe szachy pływanie aerobik
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook