Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Antoniego, Karoliny Niedziela 5. Lipca 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
SIRDALUD
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Tizanidine
Forma leku
Forma leku
4 mg tabletki
Zawartość
Zawartość
Substancja czynna: 5-chloro - 4-(2-imidazolino-2-ilamino)-2,1,3-benzotiadiazol (tyzanidyna) Tabletki zawierają 4 mg tyzanidyny (Tizanidinum) w postaci chlorowodorku. Substancje pomocnicze Krzemu dwutlenek koloidalny, kwas stearynowy, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza.
Wskazania
Wskazania
Bolesne skurcze mięśni * związane ze statycznymi i czynnościowymi schorzeniami kręgosłupa (zespoły szyjne i lędźwiowe) * w następstwie zabiegu chirurgicznego, np. przepukliny jądra miażdżystego lub zapalenia stawu biodrowego Zwiększone napięcie mięśni w chorobach neurologicznych np. stwardnieniu rozsianym, przewlekłych chorobach rdzenia kręgowego, chorobach zwyrodnieniowych rdzenia kręgowego, udarze naczyniowym mózgu oraz porażeniu mózgowym.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenia Jednoczesne stosowanie tiazydyny z inhibitorami CYP1A2 nie jest zalecane Z uwagi na fakt, że odnotowano przypadki zaburzenia czynności wątroby w związku ze stosowaniem tyzanidyny, ale rzadko w odniesieniu do dawek dobowych mniejszych niż 12 mg, zaleca się przez pierwsze 4 miesiące comiesięczne monitorowanie biochemicznych wskaźników czynności wątroby u pacjentów otrzymujących dawki 12 mg i większe a także u pacjentów z klinicznymi objawami wskazującymi na zaburzenie czynności wątroby, takimi jak nudności niewiadomego pochodzenia, brak łaknienia lub uczucie zmęczenia. Leczenie preparatem Sirdalud należy przerwać jeśli aktywność aminotransferazy alaninowej (AlAT) lub aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) w surowicy przekracza trzykrotnie górną granicę normy. Specjalne środki ostrożności U pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 25 ml/min) zaleca się rozpoczynanie leczenia od dawki 2 mg raz na dobę. Dawkę należy zwiększać powoli, w zależności od tolerancji i skuteczności preparatu. W celu poprawy skuteczności preparatu Sirdalud zaleca się zwiększenie jednorazowej dawki dobowej, a następnie zwiększenie częstości podawania preparatu. Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu Sirdalud łącznie z innymi (poza fluwoksaminą) inhibitorami CYP1A2. Preparat Sirdalud w postaci tabletek zawiera laktozę. Preparat ten nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Działania niepożądane pogrupowano według częstości występowania, rozpoczynając od najczęściej występujących i stosując następujące określenia: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100, < 1/10), niezbyt często (> 1/1000, < 1/100), rzadko (> 1/10 000, < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym także pojedyncze doniesienia. W każdej grupie działania niepożądane zostały wymienione według ciężkości. Zaburzenia psychiczne Rzadko: omamy, bezsenność, zaburzenia snu Zaburzenia układu nerwowego Często: uczucie senności, zawroty głowy Zaburzenia serca Często: bradykardia Zaburzenia naczyń Często: niedociśnienie tętnicze Zaburzenia żołądkowo-jelitowe Często: suchość błony śluzowej jamy ustnej Rzadko: nudności, zaburzenia żołądkowo-jelitowe Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Bardzo rzadko: zapalenie wątroby Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości Rzadko: osłabienie mięśni Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często: zmęczenie Badania Często: obniżenie ciśnienia krwi Rzadko: zwiększenie aktywności aminotransferaz Po zastosowaniu małych dawek, zalecanych m.in. w celu złagodzenia bolesnych skurczów mięśniowych, działania niepożądane takie jak uczucie senności, zmęczenie, zawroty głowy, suchość błony śluzowej jamy ustnej, obniżenie ciśnienia krwi, nudności, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zwiększenie aktywności aminotransferaz miały zwykle przebieg łagodny i przemijający. Po podaniu większych dawek, zalecanych w celu leczenia wzmożonego napięcia mięśni, działania niepożądane, które notowano po zastosowaniu małych dawek występowały częściej i były bardziej nasilone, ale rzadko miały na tyle ciężki przebieg, aby konieczne było odstawienie preparatu. Ponadto, mogą wystąpić następujące działania niepożądane: niedociśnienie tętnicze, bradykardia, osłabienie mięśni, bezsenność, zaburzenia snu, omamy i ostre zapalenie wątroby.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
Stwierdzona nadwrażliwość na tyzanidynę lub jakikolwiek składnik preparatu Zaburzenia czynności wątroby Równoczesne stosowanie tyzanidyny z fluwoksaminą lub cyprofloksacyną jest przeciwwskazane, gdyż może spowodować ciężkie działania niepożądane, w tym ciężkie niedociśnienie tętnicze (patrz punkt 4.5 i punkt 4.4).
Przedawkowanie
Przedawkowanie
W nielicznych doniesieniach dotyczących przedawkowania preparatu Sirdalud opisywano pełne wyzdrowienie po zastosowaniu leczenia (opisywano przypadek pacjenta, który zażył 400 mg preparatu). Objawy: nudności, wymioty, niedociśnienie tętnicze, zawroty głowy, senność, zwężenie źrenic, niepokój, zespół zaburzeń oddechowych, śpiączka. Leczenie: zaleca się usunięcie zażytego preparatu poprzez wielokrotne podawanie dużych dawek węgla aktywowanego. Wymuszona diureza powinna przyspieszyć eliminację preparatu. Dalsze leczenie powinno mieć charakter objawowy.
Dawkowanie
Dawkowanie
Łagodzenie bolesnych skurczów mięśni Zaleca się stosowanie preparatu Sirdalud w postaci tabletek, w dawce 2 mg do 4 mg trzy razy na dobę. W ciężkich przypadkach można przyjąć dodatkową dawkę 2 mg lub 4 mg przed snem. Zwiększone napięcie mięśni w chorobach neurologicznych. Dawkę należy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta. Początkowo nie należy podawać więcej niż 6 mg/dobę, dawkę dobową podawać w trzech dawkach podzielonych. Dawka dobowa może być stopniowo zwiększana o 2 mg do 4 mg w odstępach półtygodniowych lub tygodniowych. Optymalną reakcję pacjenta uzyskuje się zwykle po podaniu dawki dobowej wynoszącej od 12 mg do 24 mg, podawanej w 3 lub 4 równych dawkach. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 36 mg. Stosowanie u dzieci Doświadczenie ze stosowaniem preparatu Sirdalud u dzieci jest ograniczone, dlatego nie zaleca się podawania tego preparatu tej grupie pacjentów. Stosowanie u osób w podeszłym wieku Doświadczenie ze stosowaniem preparatu Sirdalud u osób w podeszłym wieku jest ograniczone. Dane dotyczące farmakokinetyki preparatu wskazują, że u niektórych pacjentów w podeszłym wieku tyzanidyna może istotnie zmniejszać klirens nerkowy. Dlatego należy zachować ostrożność podczas podawania preparatu Sirdalud osobom w podeszłym wieku.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża W badaniach przedklinicznych prowadzonych na szczurach i królikach tyzanidyna nie wywierała działania teratogennego. Ponieważ jednak nie przeprowadzono kontrolowanych badań klinicznych u kobiet ciężarnych, nie zaleca się stosowania preparatu Sirdalud podczas ciąży, chyba że korzyści terapeutyczne przewyższają ryzyko wynikające ze stosowania preparatu. Laktacja Badania na zwierzętach wykazały, że tyzanidyna w niewielkim stopniu przenika do mleka kobiet karmiących piersią, jednakże nie należy im jej podawać.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Równoczesne stosowanie tyzanidyny z fluwoksaminą lub cyprofloksacyną, inhibitorami enzymu cytochromu CYP450 1A2 u ludzi, jest przeciwwskazane. Jednoczesne stosowanie tiazydyny z fluwoksaminą lub cyprofloksacyną spowodowało odpowiednio 33-krotny i 10-krotne zwiększenie pola pod krzywą AUC tyzanidyny. Klinicznie znaczące i przedłużające się niedociśnienie tętnicze może wywołać zawroty głowy i zaburzenie czynności psychomotorycznych, łącznie ze śpiączką . Równoczesne podawanie tyzanidyny z innymi inhibitorami CYP1A2, takimi jak niektóre leki przeciwarytmiczne (amiodaron, meksyletyna, propafenon), cymetydyna, niektóre fluorochinolony (enoksacyna, pefloksacyna, cyprofloksacyna, norfloksacyna), rofekoksyb, doustne leki antykoncepcyjne i tyklopidyna nie jest zalecane Jednoczesne stosowanie preparatu Sirdalud i leków hipotensyjnych, w tym leków moczopędnych, może bardzo rzadko wywołać niedociśnienie i bradykardię. Alkohol i leki uspokajające mogą nasilić działanie sedatywne preparatu Sirdalud.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Pacjenci, u których wystąpi uczucie senności lub zawroty głowy powinni unikać wykonywania czynności wymagających dużej koncentracji, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługa urządzeń mechanicznych w ruchu.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
kolagen na dziąsła blizny podnoszenia ciężarów podnoszenia ciężarów boks kajakarstwo koszykówka sztafeta produkty na odporność - szałwia ziołowe cukierki - szałwia na kaszel suchy i mokry szałwia na kaszel palacza szałwia produkty na odporność - szałwia zioła w cukierkach - szałwia przeziębienie leki szałwia ziołowe produkty szałwia ziołowe wspomaganie - aronia cukierki z ziołami - aronia zioła - aronia co dobrego - aronia nowości - aronia na odporność - aronia apteka - aronia ziołowe specjały - aronia w aptekach - pokrzywa apteka - pokrzywa ziołowe cukierki - pokrzywa poprawa przemiany materii nowości z zielarni - pokrzywa ziołowe wspomaganie - pokrzywa ziołowe cukierki - pokrzywa ładne paznokcie przeciw stresowi - żeńszeń imbir co dobrego - żeńszeń imbir nowości - żeńszeń imbir ziołowe specjały - żeńszeń imbir apteka - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir produkty na odporność - żeńszeń imbir na odporność - żeńszeń imbir nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa w aptekach - czarny bez w zielarniach - czarny bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez na odporność - czarny bez cukierki czarny bez - cukierki nowości z apteki - czarny bez ziołowe wspomaganie - czarny bez apteka - czarny bez w zielarniach - głóg, głogowe cukierki głogowe - cukierki zioła w cukierkach - głóg, głogowe zioła - głóg, głogowe zioła - głóg, głogowe apteka - głóg, głogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe nowości - głóg, głogowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe produkty z melisy ziołowe cukierki - cukierki melisowe na odporność - melisa ziołowe cukierki - cukierki melisowe zioła - melisa produkty z melisy nowości - melisa w zielarniach - waleriana ziołowe cukierki - waleriana zioła - waleriana ziołowe cukierki - cukierki walerianowe nowości z apteki - waleriana nowości z apteki - waleriana dla całej rodziny - waleriana właściwości waleriany rzut dyskiem brydż siatkówka łucznictwo koszykówka biegi na przełaj najskuteczniejszy dezodorant paralotniarstwo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook