Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Marii, Marcelego Czwartek 9. Kwietnia 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
SIRDALUD MR
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Tizanidine
Forma leku
Forma leku
kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu 6 mg
Zawartość
Zawartość
Substancja czynna: 5-chloro - 4- (2-imidazolino-2-ilamino)-2,1,3-benzotiadiazol (tyzanidyna) Kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde zawierają 6 mg tyzanidyny (Tizanidinum) w postaci chlorowodorku. Substancje pomocnicze: Etyloceluloza, szelak, talk, skrobia kukurydziana, sacharoza, tytanu dwutlenek, żelatyna, żelaza tlenek czarny.
Wskazania
Wskazania
Zwiększone napięcie mięśni w chorobach neurologicznych np. stwardnieniu rozsianym, przewlekłych chorobach rdzenia kręgowego, chorobach zwyrodnieniowych rdzenia kręgowego, udarze naczyniowym mózgu oraz porażeniu mózgowym.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenia Jednoczesne stosowanie tiazydyny z inhibitorami CYP1A2 nie jest zalecane (patrz punkt 4.3 i punkt 4.5). Z uwagi na fakt, że odnotowano przypadki zaburzenia czynności wątroby w związku ze stosowaniem tyzanidyny, ale rzadko w odniesieniu do dawek dobowych mniejszych niż 12 mg, zaleca się przez pierwsze 4 miesiące comiesięczne monitorowanie biochemicznych wskaźników czynności wątroby u pacjentów otrzymujących dawki 12 mg i większe a także u pacjentów z klinicznymi objawami wskazującymi na zaburzenie czynności wątroby, takimi jak nudności niewiadomego pochodzenia, brak łaknienia lub uczucie zmęczenia. Leczenie preparatem Sirdalud MR należy przerwać jeśli aktywność aminotransferazy alaninowej (AlAT) lub aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) w surowicy przekracza trzykrotnie górną granicę normy. Specjalne środki ostrożności U pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 25 ml/min) zaleca się rozpoczynanie leczenia preparatem Sirdalud w postaci tabletek od dawki 2 mg raz na dobę. Dawkę należy zwiększać powoli, w zależności od tolerancji i skuteczności preparatu. W celu poprawy skuteczności preparatu zaleca się zwiększenie jednorazowej dawki dobowej preparatu w pierwszej kolejności, a następnie zwiększenie częstości podawania preparatu. Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu Sirdalud MR łącznie z innymi (poza fluwoksaminą - patrz punkt 4.3) inhibitorami CYP1A2.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Działania niepożądane pogrupowano według częstości występowania, rozpoczynając od najczęściej występujących i stosując następujące określenia: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100, < 1/10), niezbyt często (> 1/1000, < 1/100), rzadko (> 1/10 000, < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym także pojedyncze doniesienia. W każdej grupie działania niepożądane zostały wymienione według ciężkości. Zaburzenia psychiczne Rzadko: omamy, bezsenność, zaburzenia snu Zaburzenia układu nerwowego Często: uczucie senności, zawroty głowy Zaburzenia serca Często: bradykardia Zaburzenia naczyń Często: niedociśnienie tętnicze Zaburzenia żołądkowo-jelitowe Często: suchość błony śluzowej jamy ustnej Rzadko: nudności, zaburzenia żołądkowo-jelitowe Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Bardzo rzadko: zapalenie wątroby Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości Rzadko: osłabienie mięśni Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często: zmęczenie Badania Często: obniżenie ciśnienia krwi Rzadko: zwiększenie aktywności aminotransferaz Po zastosowaniu małych dawek, zalecanych m.in. w celu złagodzenia bolesnych skurczów mięśniowych, działania niepożądane takie jak uczucie senności, zmęczenie, zawroty głowy, suchość błony śluzowej jamy ustnej, obniżenie ciśnienia krwi, nudności, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zwiększenie aktywności aminotransferaz miały zwykle przebieg łagodny i przemijający. Po podaniu większych dawek, zalecanych w celu leczenia wzmożonego napięcia mięśni, działania niepożądane, które notowano po zastosowaniu małych dawek występowały częściej i były bardziej nasilone, ale rzadko miały na tyle ciężki przebieg aby konieczne było odstawienie preparatu. Ponadto, mogą wystąpić następujące działania niepożądane: niedociśnienie tętnicze, bradykardia, osłabienie mięśni, bezsenność, zaburzenia snu, omamy i ostre zapalenie wątroby.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
Stwierdzona nadwrażliwość na tyzanidynę lub jakikolwiek składnik preparatu Zaburzenia czynności wątroby Równoczesne stosowanie tyzanidyny z fluwoksaminą lub cyprofloksacyną jest przeciwwskazane, gdyż może spowodować ciężkie działania niepożądane, w tym ciężkie niedociśnienie tętnicze (patrz punkt 4.5 i punkt 4.4).
Przedawkowanie
Przedawkowanie
W nielicznych doniesieniach dotyczących przedawkowania preparatu Sirdalud opisywano pełne wyzdrowienie po zastosowaniu leczenia (opisywano przypadek pacjenta, który zażył 400 mg preparatu). Objawy: nudności, wymioty, niedociśnienie tętnicze, zawroty głowy, senność, zwężenie źrenic, niepokój, zespół zaburzeń oddechowych, śpiączka. Leczenie: zaleca się usunięcie zażytego preparatu poprzez wielokrotne podawanie dużych dawek węgla aktywowanego. Wymuszona diureza powinna przyspieszyć eliminację preparatu. Dalsze leczenie powinno mieć charakter objawowy.
Dawkowanie
Dawkowanie
Zwiększone napięcie mięśni w chorobach neurologicznych. Dawkę należy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta. Zalecaną dawką początkową jest jedna kapsułka 6 mg podawana raz na dobę. W razie potrzeby dawka dobowa może być stopniowo zwiększana o jedną kapsułkę. 6 mg w odstępach półtygodniowych lub tygodniowych. Zwykle zakres dawek wynosi od 6 mg do 24 mg raz na dobę. Doświadczenie kliniczne wskazuje, że podanie 12 mg raz na dobę (2 kapsułki po 6 mg), jest optymalną dawką dla większości pacjentów oraz, że stosowanie dawki 24 mg jest rzadko konieczne. Stosowanie u dzieci Doświadczenie ze stosowaniem preparatu Sirdalud MR u dzieci jest ograniczone, dlatego nie zaleca się podawania tego preparatu tej grupie pacjentów. Stosowanie u osób w podeszłym wieku Doświadczenie ze stosowaniem preparatu Sirdalud MR u osób w podeszłym wieku jest ograniczone. Dane dotyczące farmakokinetyki preparatu wskazują, że u niektórych pacjentów w podeszłym wieku tyzanidyna może istotnie zmniejszać klirens nerkowy. Dlatego należy zachować ostrożność podczas podawania preparatu Sirdalud MR osobom w podeszłym wieku.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża W badaniach przedklinicznych prowadzonych na szczurach i królikach tyzanidyna nie wywierała działania teratogennego. Ponieważ jednak nie przeprowadzono kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w ciąży, nie zaleca się stosowania preparatu Sirdalud MR u tych kobiet, chyba że korzyści terapeutyczne przewyższają ryzyko wynikające ze stosowania preparatu. Laktacja Badania na zwierzętach wykazały, że tyzanidyna w niewielkim stopniu przenika do mleka kobiet karmiących piersią, jednakże nie należy stosować preparatu u tych kobiet.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Równoczesne stosowanie tyzanidyny z fluwoksaminą lub cyprofloksacyną, inhibitorami enzymu cytochromu CYP450 1A2 u ludzi, jest przeciwwskazane. Jednoczesne stosowanie tiazydyny z fluwoksaminą lub cyprofloksacyną spowodowało odpowiednio 33-krotny i 10-krotne zwiększenie pola pod krzywą AUC tyzanidyny. Klinicznie znaczące i przedłużające się niedociśnienie tętnicze może wywołać zawroty głowy i zaburzenie czynności psychomotorycznych, łącznie ze śpiączką (patrz punkt 4.3). Równoczesne podawanie tyzanidyny z innymi inhibitorami CYP1A2, takimi jak niektóre leki przeciwarytmiczne (amiodaron, meksyletyna, propafenon), cymetydyna, niektóre fluorochinolony (enoksacyna, pefloksacyna, cyprofloksacyna, norfloksacyna), rofekoksyb, doustne leki antykoncepcyjne i tyklopidyna nie jest zalecane (patrz punkt 4.4). Jednoczesne stosowanie preparatu Sirdalud MR i leków hipotensyjnych, w tym leków moczopędnych, może bardzo rzadko wywołać niedociśnienie i bradykardię. Alkohol i leki uspokajające mogą nasilić działanie sedatywne preparatu Sirdalud MR.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Pacjenci, u których wystąpi uczucie senności lub zawroty głowy powinni unikać wykonywania czynności wymagających dużej koncentracji, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługa urządzeń mechanicznych w ruchu.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
paradontoza łagodzenie zmarszczek jędrne usta windsurfing gra w kręgle renomowany kolagen narciarstwo dyscypliny sportowe co dobrego - szałwia produkty na odporność - szałwia najlepsze zioła szałwia ziołowe produkty - szałwia na kaszel palacza szałwia najlepsze zioła szałwia na urlopie szałwia ziołowe wspomaganie - szałwia nowości z apteki - aronia co dobrego - aronia co dobrego - aronia ziołowe cukierki - aronia zioła - aronia przeciw stresowi - aronia zioła - aronia nowości - aronia w zielarniach - pokrzywa ładna skóra w zielarniach - pokrzywa apteka - pokrzywa ładna cera na odporność - pokrzywa nowości z zielarni - pokrzywa co dobrego - pokrzywa na odporność - żeńszeń imbir na wzmocnienie - żeńszeń imbir w zielarniach - żeńszeń imbir nowości - żeńszeń imbir cukierki ziołowe - żeńszeń imbir dla sedniorów - żeńszeń imbir nowości z zielarni - żeńszeń imbir ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa na wzmocnienie - czarny bez dla całej rodziny - czarny bez apteka - czarny bez nowości z zielarni - czarny bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez co dobrego - czarny bez na wzmocnienie - czarny bez produkty na odporność - czarny bez zioła w cukierkach - głóg, głogowe co dobrego - głóg, głogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe właściwości głogu nowości - głóg, głogowe cukierki głogowe - cukierki apteka - głóg, głogowe nowości - głóg, głogowe dla sedniorów - melisa w zielarniach - melisa nowości - melisa ziołowe cukierki - melisa ziołowe specjały - melisa nowości - melisa ziołowe cukierki - melisa cukierki z ziołami - melisa ziołowe cukierki - cukierki walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe dla sedniorów - waleriana co dobrego - waleriana produkty z waleriany dla całej rodziny - waleriana cukierki z ziołami - waleriana cukierki walerianowe - cukierki dezodorant dla młodzieży squash najskuteczniejszy dezodorant dezodorant jazda na rolkach pchnięcie kulą wyścigi samochodowe gra w kręgle
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook