Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Jana, Ireny Niedziela 20. Października 2019r
Zadania z Fizykia
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
SIMVACARD
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Simvastatine
Forma leku
Forma leku
tabletki 10 mg, 20 mg, 40 mg
Zawartość
Zawartość
1 tabl. zawiera 10 mg, 20 mg lub 40 mg simwastatyny.
Sposób działania
Sposób działania
Lek zmniejszający stężenie cholesterolu, wytwarzany syntetycznie z produktów fermentacji Aspergillus terreus. Większość podanej doustnie dawki jest wychwytywana przez wątrobę, gdzie ulega szybkiemu przekształceniu do aktywnego metabolitu (hydroksykwasu) będącego inhibitorem enzymu katalizującego wczesny etap biosyntezy cholesterolu - reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A (HMG-CoA). W efekcie zmniejsza się stężenie w osoczu cholesterolu całkowitego, jego frakcji LDL i VLDL oraz triglicerydów, zaś zwiększa się stężenie frakcji cholesterolu HDL. 60% podanej dawki leku jest wydalane z kałem (frakcja nie wchłonięta z przewodu pokarmowego oraz wydalona z żółcią), ok. 13% - z moczem.
Wskazania
Wskazania
* Choroba niedokrwienna serca u pacjentów z współistniejącą udokumentowaną hipercholesterolemią w celu osiągnięcia następujących celów leczniczych: zmniejszenia ryzyka zgonu z przyczyn wieńcowych, zmniejszenie ryzyka zawału mięśnia sercowego niekończącego się zgonem, zmniejszenia konieczności wykonywania zabiegów rewaskularyzacji mięśnia sercowego i zmniejszenie ryzyka udaru mózgu i przemijających napadów niedokrwiennych mózgu - u pacjentów z współistniejącą udokumentowaną hipercholesterolemią. * Hiperlipidemia - w celu zmniejszenia stężenia: cholesterolu całkowitego i jego frakcji LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów - u pacjentów z następującymi typami hiperlipidemii (wg Fredricksona): pierwotną hipercholesterolemią i mieszaną dyslipidemią (typ IIa i IIb), hipertriglicerydemią (typ IV), dysbetalipoproteinemią (typ III) oraz u pacjentów z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, u których inne metody leczenia (np. afereza cholesterolu LDL) są niewystarczające lub niedostępne.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Wskazaniem do odstawienia leku jest wystąpienie miopatii - objawiającej się bólami i/lub osłabieniem siły mięśni z towarzyszącym zwiększeniem stężenie kinazy kreatynowej, przekraczającym ponad 10-krotnie górną granicę normy oraz utrzymujące się zwiększenie aktywności arninotransferaz w surowicy do wartości przekraczającej ponad 3-krotnie górną granicę normy. Zaleca się wykonanie badań czynnościowych wątroby przed rozpoczęciem leczenia, a następnie ich okresowe (tak często, jak to jest klinicznie uzasadnione) powtarzanie. Zwiększenie dawki leku do 80 mg/dobę wymaga oznaczenia poziomu aminotransferaz w surowicy krwi przed, po 3 m-cach, a później co 6 m-cy przez pierwszy rok jej stosowania.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Ze strony układu ruchu: kurcze mięśni, bóle mięśniowe, miopatia (rzadko), rabdomioliza (sporadycznie); ze strony o.u.n.: dysfunkcje nerwów czaszkowych (zaburzone czucie smaku, porażenie nerwu twarzowego), drżenia, zawroty głowy, utrata pamięci, parestezje, neuropatia obwodowa, porażenia nerwów obwodowych, zaburzenia psychiczne, lęk, bezsenność, depresja; reakcje alergiczne (sporadycznie): zespół nadwrażliwości z następującymi objawami: obrzęk naczynioruchowy, zespół toczniopodobny, reumatyczne bóle wielomięśniowe, zapalenie naczyń, trombocytopenia, eozynofilia, wzrost wartości OB, zapalenie stawów, bóle stawów, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, gorączka, uderzenia gorąca, duszność i złe samopoczucie, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevens-Johnsona; zaburzenia żołądkowo-jelitowe: zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, stłuszczenie wątroby, rzadko: marskość, martwica i nowotwory wątroby; jadłowstręt, nudności, dyspepsja i biegunki; reakcje skórne: łysienie, świąd, wypryski skórne, przebarwienia, suchość skóry/błon śluzowych, zmiany włosów i paznokci; zaburzenia ze strony układu rozrodczego: ginekomastia, zmniejszenie libido, zaburzenia wzwodu; zaburzenia ze strony narządu wzroku: zmętnienie soczewki, porażenie mięśni okoruchowych.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Nadwrażliwość na jakikolwiek składnik preparatu, * czynna choroba wątroby lub utrzymujące się zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy krwi o nieustalonej przyczynie, * jednoczesne stosowanie z mibefradilem. * Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 18 rż., gdyż nie określono dotychczas bezpieczeństwa i skuteczności leku u tych pacjentów.
Dawkowanie
Dawkowanie
Choroba niedokrwienna serca: początkowo 20 mg/dobę, wieczorem (u pacjentów wymagających umiarkowanego zmniejszenia stężenia cholesterolu można zacząć od dawki 10 mg). W razie potrzeby dawkę można zwiększać w odstępach 4-tyg. do maks. 80 mg raz na dobę, wieczorem. Hiperlipidemia: początkowo 20 mg/dobę, wieczorem (przy umiarkowanym podwyższeniu poziomu cholesterolu można zacząć od dawki 10 mg raz na dobę). W razie potrzeby dawkę można zwiększać w odstępach co najmniej 4-tyg. do maks. 80 mg raz na dobę, wieczorem. Jeśli stężenie cholesterolu LDL zmniejszy się do wartości <75 mg/100 ml (1,94 mmol/l) lub jeśli stężenie cholesterolu całkowitego jest <140 mg/100 ml (3,6 mmol/l), można rozważyć zmniejszenie dawki leku. Rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia: w oparciu o wyniki kontrolowanych badań klinicznych zaleca się dawkę dobową 40 mg stosowaną raz na dobę, wieczorem lub dawkę dobową 80 mg stosowaną w 3 dawkach podzielonych: 2 razy po 20 mg i wieczorem 40 mg. Leczenie skojarzone: maks. zalecana dawka leku u pacjentów jednocześnie leczonych cyklosporyną, fibratami lub niacyną wynosi 10 mg/dobę. Niewydolność nerek: nie ma konieczności modyfikowania dawkowania, jednak gdy klirens kreatyniny <30 ml/min, należy ostrożnie stosować dawki większe niż 10 mg/dobę.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
W okresie ciąży i karmienia piersią stosowanie leku jest przeciwwskazane.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Ryzyko rabdomiolizy zwiększa się w przypadku jednoczesnego stosowania z lekami, które w dawkach terapeutycznych wywierają hamujący wpływ na izoformę CYP 3A4 cytochromu P-450 (np. cyklosporyna, mibefradil, itrakonazol, ketokonazol, erytromycyna, klarytromycyna, inhibitory proteaz HIV oraz nefazodon) lub z pochodnymi kwasu fibrynowego lub niacyny. Gemfibrozil i inne fibraty oraz niacyna w dawkach o działaniu hipolipemizującym (ponad 1 g/dobę) zwiększają ryzyko miopatii w przypadku jednoczesnego stosowania z simwastatyną, przede wszystkim dlatego, że związki te same w sobie mogą doprowadzić do rozwoju miopatii. Sok grejpfrutowy zawiera jeden lub więcej składników hamujących CYP 3A4, może więc zwiększać stężenie leków metabolizowanych przez CYP 3A4. Istnieje niewielkie ryzyku wydłużenia czasu protrombinowego (wzrostu wartości INR) u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe z grupy pochodnych kumaryny. Należy oznaczać te parametry przed rozpoczęciem leczenia simwastatyną i monitorować je na początku leczenia.
Uwagi
Uwagi
Przed rozpoczęciem i w czasie leczenia pacjent powinien stosować standardową dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu. Jeśli są równocześnie stosowane żywice wiążące kwasy żółciowe, powinny być przyjmowane na 1 h przed lub 4 h po podaniu simwastatyny.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
lifting włosów odżywki do włosów skoki narciarskie nurkowanie z rurką podnoszenia ciężarów przeciw zmarszczkom kolagen na cerę kolagen na paznokcie cukierki verbena szałwia zielarnia - szałwia cukierki verbena szałwia zioła w cukierkach - szałwia ziołowe wspomaganie - szałwia szałwia szałwia na urlopie szałwia produkty na odporność - szałwia co dobrego - aronia cukierki z ziołami - aronia ziołowe wspomaganie - aronia zioła - aronia zioła - aronia dla całej rodziny - aronia nowości - aronia zioła w cukierkach - aronia ziołowe cukierki - pokrzywa ładne paznokcie ziołowe cukierki - pokrzywa nowości z apteki - pokrzywa pokrzywa - cukierki ziołowe specjały - pokrzywa dla sedniorów - pokrzywa poprawa przemiany materii na wzmocnienie - żeńszeń imbir co dobrego - żeńszeń imbir nowości z zielarni - żeńszeń imbir nowości - żeńszeń imbir dla całej rodziny - żeńszeń imbir zielarnia - żeńszeń imbir na wzmocnienie - żeńszeń imbir dla całej rodziny - żeńszeń imbir apteka - aloes trawa cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej właściwości aloesu trawy cytrynowej produkty z aloesu i trawy cytrynowej na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa produkty na odporność - czarny bez zioła - czarny bez na wzmocnienie - czarny bez dla całej rodziny - czarny bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez ziołowe wspomaganie - czarny bez apteka - czarny bez na wzmocnienie - czarny bez cukierki ziołowe - cukierki głogowe produkty na odporność - głóg, głogowe właściwości głogu produkty z głogu przeciw stresowi - głóg, głogowe co dobrego - głóg, głogowe w zielarniach - głóg, głogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe zielarnia - melisa nowości z apteki - melisa zielarnia - melisa produkty z melisy ziołowe cukierki - cukierki melisowe dla sedniorów - melisa ziołowe cukierki - melisa ziołowe cukierki - melisa na odporność - waleriana cukierki walerianowe - cukierki dla sedniorów - waleriana nowości z apteki - waleriana produkty z waleriany ziołowe cukierki - waleriana produkty na odporność - waleriana nowości z apteki - waleriana nurkowanie karate jazda na snowboardzie wspinaczka kolarstwo skoki na bungee najskuteczniejszy dezodorant produkty dla sportowców
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook