Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Antoniego, Karoliny Niedziela 5. Lipca 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
SEROXAT
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Paroxetine
Dostepność leku
Dostepność leku
Na receptę
Forma leku
Forma leku
tabletki powlekane 20 mg; 30 mg
Zawartość
Zawartość
substancja czynna - paroxetin 1 tabl. powl. zawiera 20 mg paroksetyny.
Zamienniki Leku
Zamienniki Leku
Sposób działania
Sposób działania
Seroxat przedłuża selektywnie działanie serotoniny. Łagodzi to stany depresji, lęku panicznego, przymusowych myśli i czynności. Lek nie wpływa na czynności psychomotoryczne, nie zwiększa ciśnienia krwi, nie wpływa na pracę serca. Lek przeciwdepresyjny. Silny i selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (5-hydroksytryptaminy, 5-HT). Paroksetyna ma niewielkie powinowactwo do receptorów muskarynowych, wykazuje słabe właściwości antycholinergiczne, niewielkie powinowactwo do receptorów: adrenergicznych a1, a2 i b, dopaminowych (D2), serotoninowych 5-HT1, 5-HT2 i histaminowych (H1). Nie wpływa hamująco na o.u.n., nie ma właściwości hipotensyjnych i nie zaburza funkcji psychomotorycznych. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym i podlega efektowi pierwszego przejścia; stęż. leku w stanie stacjonarnym ustala się po około 7-14 dniach od rozpoczęcia leczenia; ok. 95% leku wiążę się z białkami, 64% dawki jest wydalane z moczem w postaci metabolitów, pozostałe 36% z kałem, prawdopodobnie z żółcią.
Zastosowanie
Zastosowanie
Depresje o nasileniu umiarkowanym. Stany lękowe. Depresje wieku podeszłego. Agorafobia. Czynności i myśli przymusowe.
Wskazania
Wskazania
Leczenie epizodu depresyjnego, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń lękowych z napadami lęku bez agorafobii lub z agorafobią, fobii społecznej, zaburzeń lękowych uogólnionych, zaburzeń stresowych pourazowych.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Leku nie należy podawać pacjentom z niewydolnością wątroby lub nerek. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów cierpiących na epilepsję. Seroxatu nie podaje się dzieciom. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli paroxetynę stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Należy więc poradzić się lekarza w razie zamiaru stosowania innych leków łącznie z preparatem. Należy unikać podawania preparatu łącznie z dextrometorfanem, chinidyną, moklobemidem oraz selegiliną. Paroksetyna hamuje aktywność enzymu P-450, co pogarsza metabolizm innych leków podawanych jednocześnie z Seroxatem. Podawanie leku łącznie z inhibitorami MAO może wywołać syndrom serotonergiczny. Trzeba zachować co najmniej 14 dniową przerwę po kuracji inhibitorami MAO zanim podejmie się leczenie Seroxatem. Stan pacjentów z zamiarami samobójczymi może pod wpływem leku ulec pogorszeniu - ryzyko popełnienia samobójstwa może się nasilić, zwłaszcza w pierwszym okresie leczenia. Symptomy psychotyczne pacjentów manodepresyjnych mogą przejść w fazę maniakalną. Zakończenie leczenia powinno przebiegać stopniowo, tzn. należy wycofywać lek powoli zmniejszając dawkę, zgodnie z zaleceniami lekarza. Zwiększone ryzyko zachowań samobójczych. Ostrożnie u pacjentów z manią w wywiadzie, u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby, u pacjentów z padaczką, z napadami drgawkowymi, u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania lub jaskrą w wywiadzie oraz u pacjentów z zaburzeniami krążenia, z krwawieniami w wywiadzie lub stanami, które predysponują do wystąpienia krwawienia, oraz u pacjentów z ryzykiem wystąpienia hiponatremii.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
>1/100 - Zawroty głowy. - Nadmierne pocenie się. - Wzrost lub spadek wagi ciała. - Omdlenia. - Przyspieszona akcja serca. - Spadek ciśnienia krwi przy zmianie postawy na pionową. - Bezsenność. - Nadmierne podniecenie. - Drżenia mięśni. - Niepokój. - Pogorszenie koncentracji uwagi, zaburzenia czynności seksualnych. - Mrowienia kończyn. - Mdłości, wymioty, biegunka. - Wzdęcia. - Suchość błon śluzowych jamy ustnej; dlatego niezbędna dokładna higiena zębów po każdym posiłku. - Zaburzenia w oddawaniu moczu. - Widzenie przez mgłę. 1/1000 - Obrzęki twarzy i kończyn. - Nadmierne łaknienie. - Zaburzenia emocjonalne, zwłaszcza u kobiet. - Utrudnienia w połykaniu. - Wysypka i świąd. - Rozszerzenie źrenic. - Słabość mięśni. - Szum w uszach. <1/1000 - Spadek liczby płytek krwi. - Mlekotok. - Wewnętrzne wylewy krwi. - Zmiany w pracy wątroby. - Pozapiramidowe zaburzenia objawiające się niezależnymi od woli grymasami twarzy oraz ruchami kończyn. - Ostre napady jaskry. Nieprawidłowe krwawienie, przeważnie dotyczące skóry i błon śluzowych (najczęściej wybroczyny), trombocytopenia. Reakcje alergiczne (w tym pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy). Zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego (ADH). Zmniejszenie apetytu, hiponatremia. Senność, bezsenność, splątanie, omamy, mania, pobudzenie, lęk, depersonalizacja, napady paniki, akatyzja. Zawroty głowy, drżenie, objawy pozapiramidowe, drgawki, zespół serotoninowy (objawy: pobudzenie, splątanie, pocenie się, omamy, hiperrefleksja, mioklonie, dreszcze, tachykardia i drżenie). Niewyraźne widzenie, ostra jaskra. Tachykardia zatokowa, bradykardia. Przemijające obniżenie lub podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi. Ziewanie. Nudności, zaparcia, biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej. Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenia czynności wątroby (zapalenie wątroby, związane z żółtaczką i niewydolnością wątroby). Pocenie się, wysypka, świąd, nadwrażliwość na światło. Zatrzymanie moczu. Zaburzenia seksualne, hiperprolaktynemia/mlekotok, priapizm. Ból stawów, ból mięśni. Osłabienie, zwiększenie masy ciała, obrzęki obwodowe. Objawy po odstawieniu leku: zawroty głowy, zaburzenia czucia, zaburzenia snu, lęk, ból głowy, pobudzenie, nudności, drżenie, stany splątania, pocenie się, chwiejność emocjonalna, zaburzenia wzroku, palpitacje, biegunka, drażliwość i zaburzenia wzroku.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nie należy stosować <18 lat.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Objawy: wymioty, rozszerzenie źrenic, gorączkę, zmiany ciśnienia tętniczego krwi, bóle głowy, mimowolne skurcze mięśni, pobudzenie, lęk, tachykardię, śpiączka i zmiany w EKG występowały rzadko, a zgony opisywane były bardzo rzadko i zwykle wówczas, gdy preparat przyjęty był jednocześnie z innymi lekami psychotropowymi lub z alkoholem. Nie jest znana specyficzna odtrutka. Leczenie objawowe.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dorośli raz dziennie 20 mg podczas śniadania. Dawkę można w razie potrzeby zwiększyć do 50 mg. Pacjentom, którzy przekroczyli 65 rok życia podaje się maksymalnie 20 mg dziennie. Epizod depresyjny: 20 mg/dobę, max. 50 mg/dobę, czas leczenia: co najmniej 6 m-cy; poprawa stanu pacjenta rozpoczyna się po 1-2 tyg. Fobia społeczna, zaburzenia lękowe uogólnione, zaburzenia stresowe pourazowe: zalecana dawka dobowa 20 mg/dobę, zwiększana o 10 mg, do max. dawki 50 mg/dobę, długoterminowa terapia powinna być regularnie oceniana. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne: zalecana dawka dobowa 40 mg, początkowa 20 mg/dobę, zwiększana stopniowo o 10 mg, do wielkości dawki zalecanej, max. 60 mg/dobę, czas leczenia: kilka m-cy. Zaburzenia lękowe z napadami lęku: zalecana dawka dobowa 40 mg, początkowa 10 mg/dobę, zwiększana stopniowo o 10 mg; max. 60 mg/dobę, czas leczenia: kilka m-cy. Należy unikać nagłego przerywania leczenia: zmniejszać dobową dawkę 10 mg/tydz. Pacjenci w podeszłym wieku: max. dawka <40 mg/dobę. Niewydolność nerek lub wątroby: dolny zakres dawek.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Istnieje prawdopodobieństwo, że Seroxat oddziałuje na płód. Nie należy stosować leku w ciąży. Nie wiadomo czy lek przenika do mleka matki, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania preparatu w okresie karmienia dziecka piersią. Stosowanie leku w ciąży tylko wtedy, gdy istnieją ścisłe wskazania do jego stosowania (unikać nagłego przerywania leczenia). Ostrożnie w laktacji (paroksetyna przenika do mleka matki).
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Jednoczesne podawanie paroksetyny i leków serotoninergicznych (w tym inhibitorów MAO, L-tryptofanu, tryptanów, tramadolu, linezolidu, leków z grupy SSRI, soli litu i preparatów zawierających ziele dziurawca (Hypericum perforatum), może prowadzić do wystąpienia objawów związanych z działaniem serotoniny (zespół serotoninowy). Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z tiorydazyną. Dawkowanie insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych może wymagać dostosowania. Ostrożnie przy jednoczesnym stosowaniu z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, lekami wpływającymi na czynność płytek krwi lub innymi lekami zwiększającymi ryzyko krwawienia (atypowe leki przeciwypsychotyczne: klozapina, fenotiazyny, większość trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne, inhibitory COX-2). Nie zachodzi potrzeba modyfikowania początkowej dawki preparatu, jeśli ma być on podawany jednocześnie z lekami indukującymi enzymy metabolizujące leki (karbamazepina, ryfampicyna, fenobarbital, fenytoina). Leczenie paroksetyną powoduje znaczne zwiększenie stężenia procyklidyny w osoczu krwi. Paroksetyna hamuje aktywność izoenzymu CYP2D6 wątrobowego cytochromu P-450. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania paroksetyny i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (klomipraminy, nortryptyliny i dezypraminy), neuroleptyków z grupy pochodnych fenotiazyny (perfenazyny i tiorydazyny), rysperydonu, pewnych leków przeciwarytmicznych z grupy 1c (propafenon i flekainid) i metoprololu. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z metoprololem. Ostrożność zalecana jest u pacjentów stosujących SSRI jednocześnie z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, lekami wpływającymi na czynność płytek krwi lub zwiększającymi ryzyko krwawienia (atypowe neuroleptyki takie jak klozapina, fenotiazyny, większość trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kwas acetylosalicylowy, NLPZ, inhibitory COX-2).
Uwagi
Uwagi
Zaleca się przyjmować tabletki rano w trakcie spożywania posiłku i połykać bez rozgryzania. Należy unikać alkoholu. Ostrożnie w trakcie kierowania pojazdami i obsługi urządzeń mechanicznych. Jednoczesne stosowanie paroksetyny i alkoholu nie jest zalecane.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
pływanie wspieraj stawy toczenie się w plastikowej kuli paradontoza krykiet produkty na włosy menopauza wzmocnienie dziąseł i zębów co dobrego - szałwia nowości - szałwia zielarz szałwia dla sedniorów - szałwia cukierki verbena szałwia ziołowe produkty szałwia na urlopie szałwia produkty na odporność - szałwia co dobrego - aronia produkty na odporność - aronia nowości z zielarni - aronia zioła w cukierkach - aronia aronia - cukierki ziołowe produkty - aronia nowości z zielarni - aronia ziołowe wspomaganie - aronia ładna skóra ziołowe wspomaganie - pokrzywa zielarnia - pokrzywa zielarnia - pokrzywa ładna cera nowości - pokrzywa na wzmocnienie - pokrzywa zioła - pokrzywa apteka - żeńszeń imbir nowości - żeńszeń imbir cukierki z ziołami - żeńszeń imbir w aptekach - żeńszeń imbir żeńszeń imbir - cukierki nowości - żeńszeń imbir właściwości żeńszenia imbiru cukierki ziołowe - żeńszeń imbir przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa cukierki czarny bez - cukierki dla sedniorów - czarny bez nowości z zielarni - czarny bez zielarnia - czarny bez dla całej rodziny - czarny bez ziołowe wspomaganie - czarny bez ziołowe wspomaganie - czarny bez na wzmocnienie - czarny bez na wzmocnienie - głóg, głogowe co dobrego - głóg, głogowe produkty z głogu właściwości głogu ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe w zielarniach - głóg, głogowe zielarnia - głóg, głogowe na odporność - melisa zioła w cukierkach - melisa nowości z apteki - melisa nowości z apteki - melisa w aptekach - melisa w aptekach - melisa nowości - melisa cukierki melisowe - cukierki w zielarniach - waleriana w aptekach - waleriana przeciw stresowi - waleriana ziołowe cukierki - cukierki walerianowe ziołowe produkty - waleriana właściwości waleriany ziołowe specjały - waleriana na odporność - waleriana sprawdzony dezodorant łyżwiarstwo figurowe pływanie szermierka koszykówka uliczna wyścigi samochodowe podnoszenia ciężarów tenis stołowy
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook