Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Kaliksta, Bernarda Poniedziałek 14. Października 2019r
Zadania z Fizykia
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
SEREVENT
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Salmeterolum
Dostepność leku
Dostepność leku
Na receptę
Forma leku
Forma leku
aerozol 25 µg/dawkę; rotadisk 50 µg/dawkę
Zawartość
Zawartość
substancja czynna - salmeterol 1 dawka leku Serevent Dysk, proszek do inhalacji zawiera: substancja czynna: salmeterol (w postaci ksynafonianu salmeterolu) - 50 μg substancja pomocnicza – laktoza jednowodna.
Zamienniki Leku
Zamienniki Leku
Sposób działania
Sposób działania
Salmeterol należy do stymulatorów receptorów beta2 w oskrzelach. Preparat polepsza funkcję oskrzeli. Efekt Sereventu pojawia się w 10-20 minut po jego zastosowaniu i utrzymuje się przez 12 godzin. Jedna dawka regularnie stosowanego leku usprawnia oskrzela na 24 godziny. Preparat w postaci bardzo drobno sproszkowanej (wielkość cząsteczek nie przekracza 5 mikrometrów) wprowadza się przy pomocy inhalatora bezpośrednio do oskrzeli i płuc. Serevent Dysk zawiera substancję czynną salmeterol, który należy do grupy leków rozszerzających oskrzela. Powoduje trwające przynajmniej 12 godzin rozszerzenie oskrzeli.
Zastosowanie
Zastosowanie
Stany skurczowe oskrzeli w astmie oskrzelowej. Powysiłkowy zespół dychawicy oskrzelowej. Przewlekłe spastyczne zapalenie oskrzeli.
Wskazania
Wskazania
* Serevent Dysk jest wskazany do regularnego, długotrwałego kontrolowania objawów choroby u pacjentów z odwracalną obturacją oskrzeli w przebiegu astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). * U pacjentów wymagających stosowania więcej niż dwa razy na dobę krótkodziałających leków rozszerzających oskrzela (np. salbutamol) lub doustnego regularnego stosowania teofiliny, lekarz może zastąpić wymienione leki salmeterolem. * Lek jest wskazany szczególnie u pacjentów z dusznościami nocnymi i (lub) objawami występującymi w ciągu dnia związanymi z odwracalną obturacją oskrzeli (np. duszność powysiłkowa, trudny do uniknięcia kontakt z alergenami). * U pacjentów leczonych optymalnymi dawkami steroidów wziewnych, dołączenie salmeterolu może spowodować dodatkowe złagodzenie objawów choroby.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Preparat należy stosować ostrożnie w przypadku poważnych zaburzeń w pracy serca, krążenia, w nieleczonej nadczynności tarczycy, w niedoborze potasu w ustroju. Sereventu nie podaje się w celu powstrzymania ataku dychawicy oskrzelowej. Preparat stosuje się zwykle jako uzupełnienie terapii w astmie. W czasie jednoczesnego leczenia kortykosteroidami nie wolno bez porozumienia z lekarzem zwiększać dawki tych ostatnich. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Serevent stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Należy więc poradzić się lekarza w razie zamiaru stosowania innych leków łącznie z preparatem. Lek może całkowicie zredukować działanie blokerów receptorów beta. Nie należy stosować leku Serevent Dysk: * u pacjentów z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników preparatu. Zachować szczególną ostrożność stosując Serevent Dysk: * Leczenie lekiem Serevent Dysk nie powinno być rozpoczynane w okresie gwałtownego lub postępującego pogarszania się przebiegu astmy. * Nagłe i szybko postępujące nasilenie objawów astmy oskrzelowej jest stanem mogącym stanowić zagrożenie życia, dlatego taki pacjent wymaga konsultacji lekarskiej. Należy wówczas rozważyć rozpoczęcie stosowania kortykosteroidów lub zwiększenie dawki dotychczas stosowanych kortykosteroidów. U pacjentów z ryzykiem takiego przebiegu choroby należy codziennie wykonywać pomiary szczytowego przepływu wydechowego. * Długo działające leki rozszerzające oskrzela nie powinny być stosowane jako jedyne lub podstawowe leczenie astmy * Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela, zwłaszcza krótko działających leków pobudzających receptory β2-adrenergiczne w celu złagodzenia objawów astmy wskazuje na pogorszenie jej przebiegu. Jeżeli krótko działające leki rozszerzające oskrzela są mniej skuteczne lub jeżeli konieczne jest stosowanie więcej inhalacji niż zazwyczaj, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. W takiej sytuacji leczenie pacjenta powinno być zweryfikowane. * Lekarz może zalecić zwiększenie dawek leków przeciwzapalnych (tzn. zwiększenie dawek kortykosteroidów wziewnych lub wprowadzenie do leczenia kortykosteroidów doustnych). * Salmeterol nie zastępuje glikokortykosteroidów stosowanych wziewnie lub doustnie. Wszelkie zmiany ich dawkowania mogą być dokonane pod kontrolą lekarza, nawet jeśli pacjent odczuwa znaczną poprawę. * Salmeterol nie jest zalecany do przerywania napadu duszności. W tym celu należy zastosować wziewnie lek szybko i krótko działający, np. salbutamol, który pacjent powinien mieć zawsze przy sobie. * Salmeterol należy stosować ostrożnie u osób z nadczynnością tarczycy. * Podczas stosowania salmeterolu może wystąpić zmniejszenie stężenia potasu we krwi, zwłaszcza u pacjentów z ciężką astmą, przyjmujących inne leki. Lekarz może zalecić kontrolowanie stężenia potasu we krwi.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
>1/100 - Przyspieszona akcja serca. - Bóle głowy. - Drżenia mięśni. - Skurcze spazmatyczne mięśni. <1/1000 - Reakcje uczuleniowe w postaci obrzęków. - Wysypka ze świądem. - Spadek stężenia potasu w ustroju. - Bóle stawów i mięśni. - Skurcz oskrzeli. Jak każdy lek, Serevent Dysk może powodować działania niepożądane. Podobnie jak w przypadku innych leków wziewnych, może wystąpić paradoksalny skurcz oskrzeli. W takiej sytuacji niezwłocznie należy przerwać podawanie preparatu Serevent Dysk i skontaktować się z lekarzem, który oceni stan pacjenta i w razie konieczności zaleci inne leczenie. Odnotowano objawy niepożądane typowe dla leków pobudzających receptory β2- adrenergiczne, takie jak: drżenie mięśni szkieletowych, uczucie kołatania serca i bóle głowy. Są one przemijające, zależne od dawki leku i ulegają złagodzeniu w czasie regularnego stosowania leku. U niektórych pacjentów może wystąpić przyspieszenie czynności serca. Tak jak w przypadku innych leków pobudzających receptory β2-adrenergiczne, odnotowano zaburzenia rytmu serca (w tym migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy i skurcze dodatkowe), szczególnie u wrażliwych pacjentów. Podczas stosowania leków pobudzających receptory β2-adrenergiczne może wystąpić potencjalnie niebezpieczne zmniejszenie stężenia potasu w surowicy krwi (hipokaliemia). Opisywano reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka, obrzęki, w tym obrzęk naczynioruchowy; kurcze mięśniowe, nieswoiste bóle klatki piersiowej, bóle stawowe, nudności, zawroty głowy, nerwowość, bezsenność oraz podrażnienie jamy ustnej i gardła. U niektórych pacjentów w czasie stosowania leku Serevent Dysk mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
W przypadku zażycia większej dawki leku Serevent Dysk niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Objawy przedawkowania salmeterolu to: drżenia, ból głowy i przyspieszenie czynności serca. W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem, który zastosuje odpowiednie leczenie. Jako odtrutkę zaleca się stosowanie kardioselektywnych leków blokujących receptory β-adrenergiczne; leki te należy stosować ostrożnie u pacjentów ze skurczem oskrzeli w wywiadzie. W przypadku zmniejszonego stężenia potasu we krwi (hipokaliemii) lekarz zaleci podanie potasu.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dawkę ustala lekarz. Zazwyczaj podaje się dorosłym i młodzieży 50 µg (jedno rozpylenie) 2 razy dziennie, w ciężkich przypadkach 2 rozpylenia = 100 µg dwa razy dziennie; dzieciom powyżej 6 roku życia 50 µg 2 razy dziennie. Serevent Dysk należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania leku Serevent Dysk należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Serevent Dysk jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego przy użyciu aparatu do inhalacji Dysk W celu uzyskania pełnego działania leczniczego lek należy stosować regularnie. Prawidłowa inhalacja leku Serevent Dysk nie wymaga koordynacji wdechu z uwolnieniem leku z dozownika. Dorośli: jedna inhalacja (50 μg salmeterolu) dwa razy na dobę. U osób z nasiloną obturacją oskrzeli, u których utrzymują się objawy, lekarz może zalecić zwiększenie dawki do dawki maksymalnej, tj. 2 inhalacje (2 x 50 μg) dwa razy na dobę. Dzieci w wieku powyżej 4 lat: jedna inhalacja (1 x 50μg ) dwa razy na dobę. Nie ma obecnie wystarczających danych pozwalających na stosowanie salmeterolu u dzieci w wieku poniżej 4 lat. Pacjenci w podeszłym wieku: nie ma konieczności zmiany dawkowania leku. Pacjenci z niewydolnością nerek: nie ma konieczności zmiany dawkowania leku. W przypadku pominięcia dawki leku Serevent Dysk: W przypadku pominięcia dawki leku Serevent Dysk należy przyjąć ją niezwłocznie, a następnie kontynuować przyjmowanie leku według zaleceń lekarza. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia dawki pominiętej.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
O stosowaniu preparatu w okresie ciąży musi zadecydować lekarz. Nie wiadomo czy preparat przenika do mleka matki. O stosowaniu leku w okresie karmienia dziecka piersią musi zadecydować lekarz. Ciąża Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Dostępne są ograniczone dane dotyczące stosowania leku w czasie ciąży. Serevent Dysk może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa możliwe ryzyko dla płodu. Karmienie piersią: Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania leku w okresie karmienia piersią. Lekarz powinien rozważyć, czy przewidywane korzyści dla matki stosującej Serevent Dysk są większe od możliwego ryzyka dla dziecka.
Przechowywanie
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 30°C, w suchym miejscu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Zarówno leki wybiórczo, jak i niewybiórczo blokujące receptory β-adrenergiczne nie powinny być stosowane u pacjentów z odwracalną obturacją dróg oddechowych, chyba że istnieją inne przyczyny uzasadniające ich użycie.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Nie odnotowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
najskuteczniejszy kolagen wyścigi samochodowe produkty z kolagenu akrobacje spadochronowe złote medale ładna cera squash łyżwiarstwo figurowe na grypę szałwia dla całej rodziny - szałwia lekarz radzi na gardło szałwia na odporność - szałwia najlepsze zioła szałwia na angine szałwia ziołowe specjały - szałwia na gardło szałwia aronia - cukierki zioła w cukierkach - aronia zioła w cukierkach - aronia nowości z zielarni - aronia ziołowe wspomaganie - aronia zioła w cukierkach - aronia dla sedniorów - aronia w zielarniach - aronia nowości - pokrzywa poprawa przemiany materii zielarnia - pokrzywa ziołowe wspomaganie - pokrzywa produkty na odporność - pokrzywa w zielarniach - pokrzywa cukierki ziołowe - pokrzywa cukierki z ziołami - pokrzywa ziołowe cukierki - żeńszeń imbir produkty z żeńszenia i imbiru nowości - żeńszeń imbir żeńszeń imbir - cukierki w aptekach - żeńszeń imbir przeciw stresowi - żeńszeń imbir zioła w cukierkach - żeńszeń imbir apteka - żeńszeń imbir zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki na odporność - aloes trawa cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa ziołowe wspomaganie - czarny bez zioła w cukierkach - czarny bez w aptekach - czarny bez nowości - czarny bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez dla sedniorów - czarny bez ziołowe specjały - czarny bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe w zielarniach - głóg, głogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe produkty z głogu ziołowe cukierki - głóg, głogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe nowości - głóg, głogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe w zielarniach - melisa ziołowe cukierki - melisa na odporność - melisa co dobrego - melisa ziołowe wspomaganie - melisa ziołowe wspomaganie - melisa produkty na odporność - melisa nowości z apteki - melisa ziołowe cukierki - cukierki walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe apteka - waleriana ziołowe specjały - waleriana ziołowe specjały - waleriana produkty na odporność - waleriana zielarnia - waleriana nowości - waleriana najlepszy dezodorant skoki narciarskie gimnastyka wędkarstwo ranking dezodorant gimnastyka wędkarstwo aerobik
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook