Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Antoniego, Karoliny Niedziela 5. Lipca 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
SELOFEN
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Zaleplonum
Forma leku
Forma leku
5 mg; 10 mg kapsułki
Zawartość
Zawartość
1 kapsułka zawiera substancję czynną: 5 mg lub 10 mg zaleplonu substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemu dwutlenek koloidalny, sodu laurylosiarczan, sodowy glikolan skrobi, magnezu stearynian. Skład otoczki kapsułki: żelatyna, tlenek żelaza czarny (E 172), erytrozyna (FD&C czerwień3) (E 127), tlenek żelaza czerwony (E 172), dwutlenek tytanu (E 171), indygokarmina (FD&C niebieski 2) (E 132).
Zastosowanie
Zastosowanie
Kapsułki leku Selofen zawierają 5 mg substancji czynnej zaleplonu oraz substancje pomocnicze. Zaleplon, pochodna pirazolopirymidyny, ma odmienną budowę chemiczną niż barbiturany, benzodiazepiny i inne leki o właściwościach nasennych. Mniejsze powinowactwo do receptora benzodiazepinowego typu 1 może warunkować jego szczególną zdolność skutecznego inicjowania snu bez wywoływania zaburzeń o dużym stopniu nasilenia. Zaleplon wchłania się szybko, osiągając maksymalne stężenie w osoczu po około godzinie. Okres półtrwania również wynosi w przybliżeniu jedną godzinę. Podczas podawania jeden raz na dobę nie dochodzi do kumulacji leku w organizmie. Selofen jest lekiem stosowanym w krótkotrwałym leczeniu bezsenności objawiającej się trudnością w zasypianiu. Lek zalecany jest tylko u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami, uniemożliwiającymi prowadzenie normalnego trybu życia lub będącymi przyczyną poważnego dyskomfortu.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Nie należy stosować leku Selofen w następujących przypadkach: * nadwrażliwość na zaleplon lub którykolwiek z pozostałych składników preparatu; * miastenia; * ciężka niewydolność wątroby; * zespół bezdechu sennego; * ciężka niewydolność oddechowa; * u dzieci (w wieku poniżej 18 lat). Zachować szczególną ostrożność stosując Selofen w następujących przypadkach: * choroby wątroby i nerek, * przyjmowanie innych leków. Dotyczy to wszystkich leków, nawet leków kupowanych bez recepty zwłaszcza cymetydyny, ryfampicyny, ketokonazolu, erytromycyny. W razie wątpliwości czy można przyjąć inny lek w czasie stosowania leku Selofen, należy skontaktować się z lekarzem. * Podczas stosowania leku Selofen nie należy pić alkoholu, ze względu na nasilenie działania usypiającego i ograniczenie sprawności psychomotorycznej. Nie wolno przyjmować leku Selofen ani innych leków nasennych dłużej niż zaleci lekarz. Istnieje prawdopodobieństwo, że podczas przyjmowania leków nasennych wystąpi czasowa utrata pamięci (amnezja). Można tego uniknąć, jeżeli przynajmniej przez 4 godziny po przyjęciu leku pacjent pozostanie nieaktywny. Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości. Stosowanie leku Selofen u dzieci: Nie stosuje się leku Selofen u dzieci. Brak danych klinicznych na temat stosowania zaleplonu u osób poniżej 18 lat. Stosowanie leku Selofen u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby: Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby. Stosowanie leku Selofen u pacjentów w podeszłym wieku: Lekarz może zalecić stosowanie leku w dawce 5 mg. Ważne informacje o niektórych składnikach leku Selofen: Nie należy stosować leku Selofen, jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Jak każdy lek Selofen może powodować działania niepożądane. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów należy natychmiast zaprzestać stosowania leku, powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Poniżej przedstawiono objawy niepożądane według układów, których dotyczą i częstości ich występowania. Zaburzenia ogólne Niezbyt często: jadłowstręt, astenia (niemoc), zmniejszenie czucia dotyku, złe samopoczucie, nadwrażliwość na światło. Zaburzenia psychiczne i układu nerwowego Często: utrata pamięci (amnezja), zaburzenia czucia (parastezje), senność, ataksja (bezład), dezorientacja. Niezbyt często: zaburzenia koncentracji, apatia, depersonalizacja, depresja, zawroty głowy, omamy (halucynacje), przeczulica słuchowa, omamy węchowe, podwójne widzenie, mowa zamazana, zaburzenie pola widzenia, depresja, reakcje psychiczne i paradoksalne (np. niepokój, wybuchy gniewu, koszmary nocne). Zaburzenia żołądkowo-jelitowe Niezbyt często: nudności. Zaburzenia układu płciowego Często: bolesne miesiączkowanie. Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne. U niektórych osób w czasie stosowania leku Selofen mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do izby przyjęć najbliższego szpitala. Połknięcie znacznej liczby kapsułek powoduje ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności ośrodkowego układu nerwowego. Objawy po przedawkowaniu o charakterze łagodnym to: senność, dezorientacja, letarg natomiast objawy poważniejsze to: ataksja (bezład), hipotonia (obniżone napięcie), niedociśnienie, zaburzenia oddychania, rzadko śpiączka i bardzo rzadko śmierć.
Dawkowanie
Dawkowanie
Lek Selofen należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Leczenie powinno trwać tak krótko jak to możliwe, maksymalnie 2 tygodnie. Nie należy stosować zaleplonu w czasie lub po posiłku, gdyż powoduje to opóźnienie wchłaniania leku. Podczas stosowania zaleplonu nie należy używać alkoholu. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 10 mg. Nie podawać drugiej dawki leku tej samej nocy. Zalecana dawka leku to: * Dorośli: doustnie, 1 kapsułka 10 mg na dobę, należy bezwzględnie stosować bezpośrednio przed położeniem się do łóżka i przynajmniej 4 godziny przed przebudzeniem. * Osoby w podeszłym wieku: doustnie, 5 mg na dobę. * Osoby z lekką lub umiarkowaną niewydolnością wątroby: zaleca się stosować dawkę 5 mg. Sposób stosowania: Kapsułki należy połknąć w całości, popijając płynem. Zaleplonu nie należy przyjmować w czasie lub po posiłku. Nie należy stosować zaleplonu dłużej niż dwa tygodnie, w przypadku dłuższego leczenia konieczna jest konsultacja lekarza. W przypadku wrażenia, że działanie leku Selofen jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża: Nie należy stosować leku Selofen w czasie ciąży. Jeżeli pacjentka planuje ciążę lub podejrzewa, że jest w ciąży, powinna zasięgnąć porady lekarza odnośnie przerwania leczenia. Jeżeli z powodów medycznych Selofen w wysokich dawkach jest stosowany w ostatnim okresie ciąży lub podczas porodu należy spodziewać się wpływu zaleplonu na noworodka. W takim przypadku może dojść do hipotermii, hipotonii lub umiarkowanej depresji oddechowej. Istnieje ryzyko, iż niemowlęta kobiet, które podczas ciąży stosowały Selofen będą uzależnione od zaleplonu. Karmienie piersią: Nie należy stosować leku Selofen w okresie karmienia piersią.
Przechowywanie
Przechowywanie
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze pokojowej (15°C do 25°C), w zamkniętym opakowaniu. Nie należy stosować leku Selofen po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach nawet tych, które wydawane są bez recepty. W trakcie równoczesnego stosowania leków, które mogą wpływać na metabolizm zaleplonu, takich jak cymetydyna lub ryfampicyna, konieczna bywa odpowiednia zmiana dawkowania leku nasennego. Ketokonazol i erytromycyna stosowana razem z zaleplonem może wpływać na farmakokinetykę zaleplonu, należy więc zachować środki ostrożności stosując jednocześnie te leki. W przypadku jednoczesnego przyjęcia leku Selofen z innymi lekami wpływającymi na ośrodkowy układ nerwowy, uczucie senności może ulec nasileniu. Należy pamiętać, że takie połączenie leków może też powodować uczucie senności następnego dnia. Do leków takich zalicza się: środki stosowane w schorzeniach psychicznych (leki przeciwpsychotyczne, nasenne, przeciwlękowe lub uspokajające, przeciwdepresyjne), leki stosowane w leczeniu silnych bólów (opioidowe leki przeciwbólowe), leki stosowane w leczeniu napadów drgawek (leki przeciwpadaczkowe), leki znieczulające i leki stosowane w leczeniu alergii leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym).
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać maszyn podczas stosowania leku, ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia zawrotów głowy lub innych niepożądanych działań ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
wzmocnienie włosów kolagen na rozstępy kolagen dla seniorów cellulit sprint produkty z kolagenu bolą stawy menopauza na odporność - szałwia na wzmocnienie - szałwia w zielarniach - szałwia nowości z zielarni - szałwia gdy boli gardło szałwia w aptekach - szałwia nowości z zielarni - szałwia na odporność - szałwia właściwości aronii ziołowe cukierki - aronia ziołowe specjały - aronia ziołowe produkty - aronia ziołowe cukierki - aronia właściwości aronii produkty na odporność - aronia właściwości aronii poprawa przemiany materii apteka - pokrzywa wzmocnienie organizmu nowości z apteki - pokrzywa w zielarniach - pokrzywa cukierki ziołowe - pokrzywa ziołowe cukierki - pokrzywa nowości z zielarni - pokrzywa na wzmocnienie - żeńszeń imbir przeciw stresowi - żeńszeń imbir nowości z zielarni - żeńszeń imbir nowości z apteki - żeńszeń imbir dla sedniorów - żeńszeń imbir apteka - żeńszeń imbir na wzmocnienie - żeńszeń imbir żeńszeń imbir - cukierki na odporność - aloes trawa cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa przeciw stresowi - czarny bez przeciw stresowi - czarny bez na odporność - czarny bez ziołowe wspomaganie - czarny bez na wzmocnienie - czarny bez ziołowe specjały - czarny bez ziołowe cukierki - czarny bez zioła w cukierkach - czarny bez produkty z głogu nowości - głóg, głogowe w zielarniach - głóg, głogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe zioła - głóg, głogowe dla sedniorów - głóg, głogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe nowości - melisa w aptekach - melisa co dobrego - melisa nowości z zielarni - melisa zielarnia - melisa zioła - melisa dla całej rodziny - melisa cukierki z ziołami - melisa zioła - waleriana przeciw stresowi - waleriana właściwości waleriany dla sedniorów - waleriana nowości z apteki - waleriana cukierki ziołowe - cukierki walerianowe produkty na odporność - waleriana właściwości waleriany wyścigi samochodowe koszykówka pchnięcie kulą curling podnoszenia ciężarów dla sportowców pchnięcie kulą markowy dezodorant
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook