Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Łukasza, Zbigniewa Poniedziałek 17. Lutego 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
REXETIN
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Paroxetinum
Forma leku
Forma leku
tabletki powlekane 20 mg
Zawartość
Zawartość
1 tabl. powl. zawiera 20 mg paroksetyny.
Sposób działania
Sposób działania
Paroksetyna jest lekiem przeciwdepresyjnym o silnym, wybiórczym działaniu hamującym wychwyt zwrotny serotoniny w komórkach nerwowych ośrodkowego układu nerwowego (selektywny inhibitor 5-HT). Serotonina jest aminą biogenną, która działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Małe stężenie serotoniny w mózgowych komórkach nerwowych może wywołać depresję, zaburzenia stanu psychicznego oraz zmianę nastroju. Paroksetyna łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego. Podlega tzw. efektowi pierwszego przejścia (przemiany chemiczne leku zachodzące w wątrobie prowadzące do unieczynnienia leku). Po podaniu doustnym paroksetyna jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie do nieczynnych metabolitów.
Wskazania
Wskazania
* Depresja: leczenie objawów depresji różnego pochodzenia, w tym depresji lękowej. Po uzyskaniu poprawy lek można stosować w leczeniu podtrzymującym. * Zespół natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne): leczenie objawów i zapobieganie nawrotom objawów zespołu natręctw. * Lęk napadowy: leczenie objawów i zapobieganie nawrotom lęku napadowego z agrofobią lub bez agrofobii. * Fobia społeczna: leczenie objawów fobii społecznej. * Stres pourazowy: leczenie zespołu stresu pourazowego.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek, gdy: w przeszłości występowały epizody manii lub hipomanii, występowały drgawki lub pacjent choruje na padaczkę, występuje jaskra z wąskim kątem przesączania, lek jest podawany pacjentom w wieku podeszłym oraz pacjentom z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) lub wątroby (ryzyko zwiększonego stężenia paroksetyny w osoczu krwi, co może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych, a u osób w wieku podeszłym doprowadzić do hiponatremii).
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Po dłuższym stosowaniu leku, działania niepożądane miały mniejsze nasilenie i występowały rzadziej. Układ pokarmowy: nudności, wymioty, zaparcie, biegunka, zmniejszenie apetytu, ciężka niewydolność wątroby i żółtaczka (w pojedynczych przypadkach). W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych zaleca się odstawienie leku. Ośrodkowy układ nerwowy: senność, drżenie, astenia, w niektórych przypadkach: bezsenność, ból głowy, nerwowość, parestezje, niekiedy zawroty głowy. Rzadko zgłaszano objawy pozapiramidowe, w większości u pacjentów z zaburzeniami ruchu lub przyjmujących leki neuroleptyczne. Obserwowano objawy charakterystyczne dla zespołu serotoninowego. Występowały także, drgawki, omamy, mania, pobudzenie, niepokój, depersonalizacja, lęk napadowy. Autonomiczny układ nerwowy: nadmierne pocenie się, suchość błon śluzowych jamy ustnej. Oczy: w niektórych przypadkach zamazane widzenie, rozszerzenie źrenic, jaskra ostra. Układ krążenia: tachykardia, nieprawidłowy elektrokardiogram, rozszerzenie naczyń, niedociśnienie tętnicze krwi, nadciśnienie, omdlenie. Układ moczowo-płciowy: zaburzenia wytrysku nasienia, w pojedynczych przypadkach zaburzenia seksualne, rzadko: zatrzymanie moczu. Zaburzenia elektrolitowe: rzadko opisywano hiponatremię z obrzękami, utratą przytomności lub drgawkami. Hiponatremia była przemijająca i ustępowała po odstawieniu leku. Skóra i reakcje nadwrażliwości: rzadko występowały: wysypka, rumień, wybroczyny, obrzęk twarzy, reakcje anafilaktyczne, świąd, nadwrażliwość na światło. Inne: opisywano przypadki miopatii z następującymi objawami: osłabienie siły mięśniowej, spowolnienie reakcji odruchowej na bodźce, bóle mięśniowe. Ponadto: bóle stawów, hiperglikemia, hiperprolaktynemia, mlekotok, hipoglikemia, gorączka i objawy grypopodobne. W rzadkich przypadkach może wystąpić małopłytkowość - nie potwierdzono związku przyczynowego. Opisywano występowanie nieprawidłowych krwawień (wybroczyny i wylewy podskórne). Podczas przyjmowania paroksetyny może wystąpić zmniejszenie mc. lub otyłość.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Nadwrażliwość na składniki preparatu. * Paroksetyny nie należy stosować jednocześnie z ihibitorami MAO oraz w okresie 2 tyg. po zakończeniu leczenia tymi lekami. * Nie należy stosować jednocześnie z tiorydazyną. * Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku u dzieci. Z tego względu nie zaleca się stosowania paroksetyny u dzieci.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Objawy: nudności, wymioty, drżenie, rozszerzenie źrenic, suchość błon śluzowych jamy ustnej, zmiany ciśnienia krwi, drażliwość, gorączka, nadmierna pocenie się, ból głowy, zawroty głowy, uderzenia gorąca do twarzy, pobudzenie, niepokój, sporadycznie obserwowano zmiany w EKG. W rzadkich przypadkach przedawkowania paroksetyny z jednoczesnym przyjęciem innych substancji lub bez opisywano zgony. Postępowanie: Nie ma swoistego antidotum. Należy zapewnić drożność dróg oddechowych, zapewnić odpowiedni dopływ tlenu i wentylację. Należy opróżnić żołądek przez wywołanie wymiotów lub/i płukanie żołądka. W większości przypadków po opróżnieniu żołądka co 4 do 6 h w ciągu pierwszych 24 do 48 h po przedawkowaniu leku można podać 20-30 g węgla aktywowanego. W przypadku objawów zaburzeń czynności układu sercowo-naczyniowego, należy zastosować monitorowanie czynności serca. Ponadto, należy często kontrolować podstawowe czynności życiowe i wnikliwie obserwować pacjenta. Ze względu na dużą objętość dystrybucji paroksetyny stosowanie wymuszonej diurezy, dializy, hemoperfuuzji lub transfuzji wymiennej nie przynosi korzyści.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Lek może być stosowany w okresie ciąży wyłącznie wtedy, kiedy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Kobietom w wieku rozrodczym zaleca się stosowanie skutecznej antykoncepcji w okresie leczenia. Paroksetyna jest wydzielana z mlekiem kobiecym. Jeżeli konieczne jest leczenie paroksetyną, należy rozważyć przerwanie karmienia piersią.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
* Równoczesne przyjmowanie z odwracalnymi i selektywnymi inhibitorami MAO wywołuje hipertermię, sztywność mięśni, drgawki kloniczne, zaburzenia czynności autonomicznego układu nerwowego (niekiedy z szybkimi zmianami podstawowych parametrów życiowych) oraz zaburzenia psychiczne. * Jednoczesne przyjmowanie z tryptofanem może wywołać zespół serotoninowy (zaczerwienienie twarzy, przyspieszone bicie serca, ból i zawroty głowy, nudności i nadmierne pocenie się). * Stosowanie z warfaryną może spowodować zwiększenie skłonności do krwawień przy nie zmienionym czasie protrombinowym (należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów przyjmujących doustne leki przeciwzakrzepowe). * Równoczesne stosowanie paroksetyny z sumatryptanem lub tramadolem nasila objawy serotoninowe. * Paroksetyna może hamować metabolizm trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych z udziałem cytochromu P 450 IID 6 (może dojść do zwiększenia stężenia tych leków w osoczu krwi, konieczna może być redukcja dawki trójcyklicznego leku przeciwdepresyjnego) oraz leków przeciwarytmicznych typu 1C. * Podczas jednoczesnego stosowania paroksetyny z lekami neuroleptycznymi, trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi lub litem mogą wystąpić objawy pozapiramidowe (należy monitorować stężenie litu we krwi). * Paroksetyny nie należy stosować jednocześnie z tiorydazyną. * Leki pobudzające (fenobarbital) lub hamujące enzymy wątrobowe (cymetydyna), uczestniczące w metabolizmie leków mogą wpływać na metabolizm paroksetyny, co może prowadzić do zmniejszenia lub zwiększenia działania terapeutycznego leku. * Podczas jednoczesnego stosowania paroksetyny i fenytoiny stwierdza się zmniejszenie stężeń paroksetyny w osoczu krwi i nasilenie działań niepożądanych. * Nasilenie działań niepożądanych obserwowano również w przypadku jednoczesnego podawania paroksetyny i innych leków przeciwdrgawkowych. U pacjentów z padaczką, stosowana łącznie z karbamazepiną, fenytoiną lub solą sodową kwasu walproinowego paroksetyna była dobrze tolerowana, a drgawki nie występowały. * Paroksetyna w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza krwi i podawana pacjentom stosującym inne leki silnie wiążące się z białkami osocza krwi może zwiększyć stężenie wolnej postaci tych leków, co potencjalnie może być przyczyną działań niepożądanych. Paroksetyna zwiększa stężenie procyklidyny w osoczu krwi. * W przypadku występowania objawów działania antycholinergicznego należy zmniejszyć dawkę procyklidyny. Ze względu na brak odpowiednich badań, zaleca się monitorowanie stężeń teofiliny podczas jednoczesnego stosowania z paroksetyną.
Uwagi
Uwagi
Leczenie musi trwać odpowiednio długo, aż do całkowitego ustąpienia objawów. Czas trwania leczenia po uzyskaniu poprawy może wynosić co najmniej 4 do 6 m-cy w depresji, a nawet może być dłuższy w zespole natręctw w lęku napadowym (do 1 roku). Należy unikać nagłego odstawiania leku.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
pływanie bieganie gra w kości snooker gładkie ciało pchnięcie kulą wioślarstwo gęstsze włosy nowości z zielarni - szałwia zioła w cukierkach - szałwia cukierki szałwiowe szałwia najlepsze na kaszel szałwia cukierki z ziołami - szałwia na kaszel tabletki szałwia zielarz szałwia przeciw stresowi - szałwia produkty na odporność - aronia ziołowe wspomaganie - aronia w zielarniach - aronia w zielarniach - aronia nowości z zielarni - aronia ziołowe cukierki - aronia w aptekach - aronia zioła w cukierkach - aronia zioła w cukierkach - pokrzywa nowości z zielarni - pokrzywa dla całej rodziny - pokrzywa przeciw stresowi - pokrzywa właściwości pokrzywy cukierki ziołowe - pokrzywa cukierki ziołowe - pokrzywa ładne paznokcie nowości z zielarni - żeńszeń imbir cukierki z ziołami - żeńszeń imbir dla całej rodziny - żeńszeń imbir co dobrego - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir nowości z zielarni - żeńszeń imbir nowości z apteki - żeńszeń imbir na odporność - żeńszeń imbir zioła - aloes trawa cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej zioła - aloes trawa cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa produkty na odporność - czarny bez ziołowe cukierki - czarny bez zioła - czarny bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez cukierki czarny bez - cukierki dla całej rodziny - czarny bez dla całej rodziny - czarny bez w aptekach - czarny bez w zielarniach - głóg, głogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe w aptekach - głóg, głogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe cukierki głogowe - cukierki zielarnia - głóg, głogowe nowości z zielarni - melisa ziołowe specjały - melisa ziołowe cukierki - melisa przeciw stresowi - melisa ziołowe cukierki - melisa zielarnia - melisa cukierki melisowe - cukierki na wzmocnienie - melisa ziołowe cukierki - cukierki walerianowe dla całej rodziny - waleriana produkty z waleriany produkty na odporność - waleriana dla sedniorów - waleriana zielarnia - waleriana produkty z waleriany zioła w cukierkach - waleriana dezodorant dla mężczyzn squash podnoszenia ciężarów doskonały dezodorant nurkowanie hokej na lodzie łyżwiarstwo nurkowanie
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook