Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Katarzyny, Erazma Środa 25. Listopada 2020r
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
RAMICOR
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Ramipril
Dostepność leku
Dostepność leku
Na receptę
Forma leku
Forma leku
kapsułki 1,25 mg, 2,5mg, 5mg; kapsułki twarde 10 mg
Zawartość
Zawartość
1 kaps. zawiera 1,25 mg, 2,5 mg lub 5 mg ramiprilu. 1 kaps. twarda zawiera 10 mg ramiprilu.
Zamienniki Leku
Zamienniki Leku
Sposób działania
Sposób działania
* reparat zawiera ramipril - inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE). * Hamuje on aktywność enzymu przekształcającego angiotensynę I w angiotensynę II, która powoduje skurcz naczyń krwionośnych i zwiększenie ciśnienia krwi. * Podanie ramiprilu powoduje rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych, obniżenie (zwłaszcza u pacjentów z nadciśnieniem) ciśnienia tętniczego krwi i zwiększenie wydolności serca, a także zmniejszenie wydzielania aldosteronu, co prowadzi do zmniejszenia stężenia sodu i zwiększenia stężenia potasu. * Ponadto powoduje zwiększenia stężenia bradykininy i syntezy prostaglandyn.
Wskazania
Wskazania
Leczenie nadciśnienia tętniczego w monoterapii lub w skojarzeniu z lekami moczopędnymi, leczenie wspomagające zastoinowej niewydolności serca w skojarzeniu z lekami moczopędnymi, leczenie pacjentów z niewydolnością serca spowodowaną przebytym zawałem mięśnia serca.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: podczas leczenia preparatem należy kontrolować czynność nerek, zwłaszcza w pierwszych tyg. stosowania leku oraz po każdym zwiększeniu dawki szczególnie u pacjentów ze zwężeniem tętnicy nerkowej, z zaburzoną czynnością nerek lub z przeszczepioną nerką. U pacjentów z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym podczas leczenia ramiprilem może wystąpić przemijający wzrost stężenia azotu mocznikowego i/lub kreatyniny w surowicy. Pacjenci hemodializowani: U pacjentów poddawanych hemodializie przy użyciu wysokoprzepływowych błon dializacyjnych wykonanych z poliakrylonitrylu leczonych preparatem istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich, zagrażających życiu reakcji nadwrażliwości. Przed planowaną hemodializą należy odpowiednio wcześniej odstawić ramipril lub zastosować inny rodzaj błon hemodializacyjnych. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: u tych pacjentów metabolizm ramiprilu i powstawanie bioaktywnego metabolitu - ramiprilatu jest spowolnione z powodu zmniejszonej aktywności enzymów wątrobowych, czego wynikiem może być podwyższone stężenie ramiprilu w surowicy. Niedociśnienie objawowe: U pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem, na początku leczenia preparatem lub po zwiększeniu jego dawki, może wystąpić (rzadko) objawowe niedociśnienie. Objawy te występują częściej u pacjentów z ciężką niewydolnością serca oraz u pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej, zmniejszonym stężeniem sodu w surowicy (hiponatremią), spowodowanymi długotrwałym przyjmowaniem leków moczopędnych, stosowaniem diety ubogiej w sól, biegunką lub wymiotami. U tych pacjentów przed rozpoczęciem leczenia preparatem należy usunąć zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, odstawić leki moczopędne oraz uzupełnić niedobór elektrolitów. Po przywróceniu właściwej objętości krwi krążącej oraz prawidłowego ciśnienia krwi leczenie preparatem może być nadal kontynuowane. Znieczulenie ogólne i zabiegi chirurgiczne: zastosowanie środków znieczulających, które także obniżają ciśnienie krwi, u pacjentów przyjmujących może spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego. Kaszel może wystąpić w trakcie leczenia wszystkimi ACE i ustępuje zwykle po zakończeniu leczenia. Układ krwiotwórczy: W trakcie leczenia ramiprilem, podobnie jak innymi ACE, może wystąpić (rzadko) zmniejszenie liczby erytrocytów, leukocytów i płytek krwi oraz zmniejszenie stężenia hemoglobiny. Objawy te występują zazwyczaj u pacjentów z niewydolnością nerek szczególnie jeśli pacjenci ci chorują na kolagenozy (np. toczeń rumieniowaty układowy, twardzina skóry). U tych pacjentów lekarz może zlecić regularne badanie liczby leukocytów we krwi oraz wydalanie białka w moczu zwłaszcza jeśli są oni leczeni kortykosteroidami działającymi ogólnoustrojowo. Hiperkalemia: u pacjentów z nadciśnieniem leczonych ramiprilem może wystąpić zwiększone stężenie potasu we krwi szczególnie, gdy występuje niewydolność nerek. Nie należy przyjmować preparatów zawierających potas bez konsultacji z lekarzem. Obrzęk naczynioruchowy: Na początku leczenia ramiprilem może wystąpić obrzęk naczynioruchowy. W przypadku wystąpienia obrzęku twarzy, oczu, warg lub języka czy krtani należy zaprzestać przyjmowania ramiprilu i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Odczulanie: U pacjentów uczulonych na jad osy lub pszczoły leczonych ramiprilem poddawanych w tym samym czasie odczulaniu, mogą wystąpić zagrażające życiu reakcje anafilaktyczne (bardzo rzadko). Z tego względu w okresie odczulania należy przerwać podawanie ramiprilu.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Zazwyczaj działania niepożądane występujące w trakcie leczenia ramiprilem mają umiarkowane nasilenie i nie powodują konieczności odstawienia preparatu. Najczęściej obserwuje się nudności oraz zawroty i bóle głowy. Układ sercowo-naczyniowy: nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, przyśpieszenie czynności serca (tachykardia), uczucie kołatania serca, hipotonia ortostatyczna (obniżenie ciśnienia krwi przy zmianie pozycji ciała na stojącą), arytmia. Układ krwiotwórczy: zmniejszenie liczby komórek krwi (pancytopenia), anemia hemolityczna, zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia). Prawdopodobieństwo wystąpienia zmian morfologicznych krwi (zwłaszcza ciężkich) jest większe u pacjentów z uszkodzeniem funkcji nerek, współistniejącymi chorobami tkanki łącznej (np. toczniem rumieniowatym lub twardziną skóry). Nerki: podczas leczenia może wystąpić lub nasilić się wcześniej występująca niewydolność nerek. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów z niektórymi chorobami nerek (np. zwężenie tętnicy nerkowej), pacjentów po przeszczepieniu nerki oraz osób, u których występują znaczne spadki ciśnienia tętniczego, głównie przy istniejącej niewydolności serca. Wydalanie białka przez nerki może ulec zmniejszeniu, szczególnie u pacjentów z uszkodzeniem nerek w przebiegu cukrzycy (nefropatia cukrzycowa). Z powodu poprawy czynności serca, obserwuje się, zwłaszcza na początku leczenia, zwiększenie objętości wydalanego moczu. Układ oddechowy: podczas leczenia może wystąpić suchy, częściej występujący u niepalących, nasilający się w nocy kaszel. Reakcje nadwrażliwości: podczas leczenia ramiprilem mogą występować reakcje nadwrażliwości (rzadko) takie jak obrzęk naczynioruchowy twarzy, warg, języka, gardła lub krtani, odczuwalny jako trudności w przełykaniu lub oddychaniu. W trakcie leczenia mogą występować także obrzęki okolicy podudzi nie związane z obrzękiem naczynioruchowym. U pacjentów leczonych ACE istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości. Układ pokarmowy: zapalenie trzustki, bóle brzucha, zaparcia, biegunka, anoreksja, niestrawność, utrudnienie połykania, nudności, wymioty, zwiększone wydzielanie śliny, zapalenie wątroby, zapalenie żołądka i jelit. Skóra: ze strony skóry i błon śluzowych mogą wystąpić zaczerwienie i uczucie pieczenia, zapalenie spojówek, świąd, pokrzywka, wykwity skórne i wysypki, nasilone wypadanie włosów, złuszczanie paznokci (onycholysis). Układ nerwowy: uczucie niepokoju, nadmiernej senności, nerwowości, depresja, bezsenność, zaburzenia słuchu, szumy uszne, zaburzenia widzenia, nadmierna pobudliwość nerwowa i ruchowa, zaburzenia koncentracji, zaburzenia równowagi, chwilowe utraty przytomności, spowolnienie reakcji. Inne: uczucie nadmiernego zmęczenia, osłabienie apetytu, zaburzenia smaku, zapalenie naczyń krwionośnych, bóle mięśni i stawów, kurcze mięśni, zaburzenia wzwodu i zmniejszenie libido, nadmierna potliwość, zwiększenie mc., zaburzenie czucia (uczucie mrowienia), obniżenie nastroju. Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych: zwiększone stężenie kreatyniny i/lub azotu mocznikowego we krwi (szczególnie dotyczy pacjentów z niewydolnością nerek), zwiększone stężenie potasu w surowicy, zmniejszone stężenie sodu w surowicy, zwiększone miano przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), zwiększone wartości OB.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
Pacjenci z nadwrażliwością na ramipril lub inne składniki preparatu Ramicor. Pacjenci z reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie związanymi z wcześniejszym stosowaniem ACE, pacjenci z dwustronnym hemodynamicznie istotnym zwężeniem tętnicy nerkowej lub z hemodynamicznie istotnym zwężeniem tętnicy nerkowej zaopatrującej jedyną czynną nerkę. Nie stosować u kobiet w ciąży.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Głównym objawem przedawkowania może być nadmierne obniżenie ciśnienia krwi, objawiające się m.in. zawrotami głowy, utratą przytomności.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Preparatu nie należy stosować w czasie ciąży. Przed rozpoczęciem leczenia należy upewnić się czy kobieta nie jest w ciąży. Pacjentki w wieku rozrodczym przyjmujące lek powinny stosować skuteczną antykoncepcję. W przypadku stwierdzenia ciąży lek należy odstawić. Stosowanie preparatu w II i III trymestrze ciąży może spowodować uszkodzenie lub śmierć płodu. Ramipril przenika do mleka matki. Matki leczone preparatem nie powinny karmić piersią.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
* Leki moczopędne: u pacjentów przyjmujących leki moczopędne podczas leczenia ramiprilem może wystąpić nadmierny spadek ciśnienia tętniczego. Można temu zapobiec albo poprzez odstawienie leków moczopędnych lub też zmniejszając dawkę początkową ramiprilu. * Potas: jednoczesne stosowanie z ramiprilem soli potasu, substytutów soli kuchennej zawierających potas, leków moczopędnych oszczędzających potas, cyklosporyny lub heparyny może spowodować podwyższenie stężenia potasu w surowicy. Podczas leczenia preparatem nie zaleca się przyjmowania preparatów zawierających potas. * Lit: jednoczesne stosowanie ramiprilu i soli litu może powodować zwiększenie stężenia litu w surowicy i występowanie jego działań toksycznych. * Sól kuchenna (NaCl): nadmierne spożycie soli kuchennej może osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe preparatu. Kortykosteroidy działające ogólnoustrojowo zmniejszają skuteczność działania przeciwnadciśnieniowego ramiprilu. * Doustne leki przeciwcukrzycowe i insulina: ramipril zwiększa ryzyko hipoglikemii u chorych otrzymujących doustne leki przeciwcukrzycowe i insulinę. W razie konieczności należy zmniejszyć dawkę leków przeciwcukrzycowych. * Inne leki przeciwnadciśnieniowe: jednoczesne stosowanie ramiprilu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi lub z lekami nie stosowanymi w leczeniu nadciśnienia, ale także obniżającymi ciśnienie krwi (np. z azotanami, trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi, niektórymi lekami stosowanymi w znieczuleniu ogólnym), może powodować nadmierne obniżenie ciśnienia krwi przez ramipril. * Niesteroidowe leki przeciwzapalne: jednoczesne stosowanie ramiprilu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi może osłabiać jego działanie przeciwnadciśnieniowe. * Alkohol: nasila działanie przeciwnadciśnieniowe ramiprilu. * Błony dializacyjne: wskutek interakcji z niektórymi typami błon dializacyjnych stosowanych w czasie hemodializy zachodzi zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji nadwrażliwości.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
solaria redukcja zmarszczek kolagen na rozstępy skoki narciarskie tenis stołowy preparaty na ładne ciało nurkowanie z rurką paralotniarstwo produkty na odporność - szałwia szałwia szałwia gdy boli gardło szałwia nowości - szałwia cukierki szałwiowe szałwia na ból gardła szałwia na odporność - szałwia zielarnia szałwia przeciw stresowi - aronia apteka - aronia produkty na odporność - aronia przeciw stresowi - aronia nowości z zielarni - aronia cukierki z ziołami - aronia w aptekach - aronia dla sedniorów - aronia ziołowe wspomaganie - pokrzywa oczyszczenie organizmu oczyszczenie organizmu zielarnia - pokrzywa produkty na odporność - pokrzywa ziołowe cukierki - pokrzywa poprawa przemiany materii ładne paznokcie zioła - żeńszeń imbir produkty z żeńszenia i imbiru apteka - żeńszeń imbir zielarnia - żeńszeń imbir cukierki z ziołami - żeńszeń imbir zioła - żeńszeń imbir w aptekach - żeńszeń imbir ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa nowości z zielarni - czarny bez dla sedniorów - czarny bez w aptekach - czarny bez cukierki z ziołami - czarny bez produkty na odporność - czarny bez właściwości czarnego bzu ziołowe cukierki - cukierki czarny bez właściwości czarnego bzu na odporność - głóg, głogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe zioła - głóg, głogowe zielarnia - głóg, głogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe nowości - melisa apteka - melisa zioła - melisa na wzmocnienie - melisa na odporność - melisa nowości z apteki - melisa produkty na odporność - melisa zielarnia - melisa ziołowe cukierki - waleriana produkty na odporność - waleriana produkty z waleriany produkty z waleriany cukierki ziołowe - cukierki walerianowe ziołowe cukierki - waleriana co dobrego - waleriana apteka - waleriana boks produkty dla biegaczy skok wzwyż koszykówka uliczna piłka nożna narty wodne produkty dla piłkarzy skok o tyczce
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.