Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Bogusza, Macieja Poniedziałek 24. Lutego 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
PROXACIN
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Ciprofloxacinum
Forma leku
Forma leku
tabletki powlekane 250; 500 mg
Zawartość
Zawartość
1 tabletka zawiera: substancję czynną: odpowiednio 250, 500mg cyprofloksacyny (co odpowiada 291; 582mg chlorowodorku cyprofloksacyny), substancje pomocnicze: skrobia preżelowana, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa, składniki otoczki: hypromeloza, makrogol 6000, dwutlenek tytanu.
Zastosowanie
Zastosowanie
Cyprofloksacyna jest chemioterapeutykiem przeciwbakteryjnym, o szerokim zakresie działania, należącym do grupy fluorowanych chinolonów. Działa bakteriobójczo na bakterie Gram - dodatnie i Gram- ujemne, przede wszystkim na Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morgani, Citrobacter, Haemophilus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus (meticylinowrażliwy). Zróżnicowany stopień wrażliwości wykazują Streptococcus pneumoniae i Enterococcus faecalis. Lek stosuje się w: * zakażeniach dróg moczowych: niepowikłanych i powikłanych, lekkich, umiarkowanych i ciężkich; * zakażeniach dolnych dróg oddechowych lekkich do umiarkowanych; * zakażeniach skóry i tkanek miękkich lekkich do umiarkowanych; * zakażeniach kości i stawów lekkich do umiarkowanych; * biegunkach zakaźnych; * durze brzusznym; * rzeżączce; * płucnej postaci wąglika.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Nie należy stosować preparatu Proxacin, jeśli: Stwierdzono nadwrażliwość na cyprofloksacynę, inne chinolony przeciwbakteryjne lub którykolwiek ze składników preparatu. Zachować szczególną ostrożność stosując Proxacin: * u dzieci i młodzieży do 18 roku życia - z uwagi na możliwość uszkodzenia chrząstek stawowych u osobników rosnących, stwierdzone w czasie badań na zwierzętach; * u pacjentów z podejrzewanymi lub rozpoznanymi zaburzeniami czynności ośrodkowego układu nerwowego (zaawansowana miażdżyca naczyń mózgowych, padaczka, inne zaburzenia predysponujące do wystąpienia drgawek). U pacjentów leczonych cyprofloksacyną mogą wystąpić drgawki, wzrost ciśnienia śródczaszkowego i psychozy mogące prowadzić do wystąpienia prób samobójczych; * u pacjentów leczonych jednocześnie teofiliną - z uwagi na możliwość wystąpienia ciężkich działań niepożądanych: zatrzymania czynności serca, drgawek, stanu padaczkowego i niewydolności oddechowej; * u pacjentów z wywiadem alergicznym z uwagi na możliwość wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych po zastosowaniu cyprofloksacyny. Podczas stosowania leku Proxacin: * opisano przypadki wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit - jeżeli w trakcie stosowania leku lub po jego zakończeniu wystąpi ciężka lub długotrwała biegunka należy zgłosić się do lekarza, który zaleci odpowiednie leczenie. Nie należy stosować leków działających zapierająco. * mogą wystąpić pęknięcia ścięgien, szczególnie u osób starszych, leczonych jednocześnie sterydami - w przypadku wystąpienia bólu ścięgien należy unikać wysiłku fizycznego i zwrócić się do lekarza; * należy unikać światła słonecznego i sztucznych źródeł promieniowania UV (solaria) z uwagi na możliwość wystąpienia nadwrażliwości na światło. Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości. Stosowanie leku Proxacin u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby: Należy zachować ostrożność stosując lek u osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Jeżeli wydolność nerek jest zmienna lub współistnieje z niewydolnością wątroby podczas stosowania leku wskazane jest monitorowanie stężenia leku we krwi. Stosowanie leku Proxacin u pacjentów w podeszłym wieku: Podczas stosowania leku wskazane jest monitorowanie stężenia leku we krwi. Ciąża: Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Lek może być stosowany jeżeli korzyści ze stosowania przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Karmienie piersią: Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Lek może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych, jeżeli wystąpią zawroty głowy, uczucie oszołomienia, senność.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Jak każdy lek, Proxacin może powodować działania niepożądane. Mogą wystąpić: * Układ pokarmowy: nudności, wymioty, niestrawność, bóle brzucha, brak łaknienia, trudności w połykaniu, wzdęcie, suchość w ustach, kandydoza jamy ustnej, zapalenie przełyku, biegunka, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego. * Ośrodkowy układ nerwowy: zawroty głowy i uczucie oszołomienia, ból głowy, nerwowość i niepokój, pobudzenie, drżenie, senność, zaburzenia świadomości, padaczka grand mal, zaburzenia w sposobie chodzenia, omamy, bezsenność, drgawki, reakcje maniakalne, depresja, psychoza, wzrost ciśnienie wewnątrzczaszkowego. * Skóra: wysypka, świąd, pokrzywka, fotowrażliwość, goraczka, reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne, w tym obrzęk naczynioruchowyi bezdech; rzadko rumień guzowaty lub wielopostaciowy, bardzo rzadko wybroczyny, zapalenie naczyń, reakcje podobne do choroby posurowicznej, zespół Stevens-Johnsona i zespół Leyllea. * Krew: niedokrwistość, eozynofilia, wzrost lub spadek liczby białych krwinek i (lub) płytek krwi, zmiany czasu protrombinowego, bardzo rzadko niedokrwistość hemolityczna, agranulocytoza, pancytopenia. * Układ sercowo-naczyniowy: kołatanie serca, zaburzenia rytmu, uderzenia gorąca, nadciśnienie, ból w klatce piersiowej, niewydolność serca, omdlenie, migrena, zakrzepowe zapalenie żył, zapalenia naczyń obwodowych. * Układ moczowo-płciowy: zapalenie pochwy, białkomocz, krystaluria, krwiomocz, zaburzenia czynności nerek, w tym ostra niewydolność nerek lub śródmiąższowe zapalenie nerek. W pojedynczych przypadkach ból przy oddawaniu moczu. * Narządy zmysłów: zaburzenia smaku, parestezje, hipoestezja, niewyraźne widzenie, widzenie barwne przedmiotów bezbarwnych, szumy uszne, ból zaoczodołowy, ból ucha, głuchota, zaćma, omamy węchowe, utrata węchu. * Układ oddechowy: duszność, obrzęk głośni, zapalenie płuc, kaszel. * Układ mięśniowo-szkieletowy: bóle stawów, zapalenie i pęknięcie ścięgien, w tym ścięgna Achillesa, zaostrzenie objawów myasthenia gravis. * Inne działania niepożądane: czkawka, osłabienie, gorączka, złe samopoczucie, ból, kandydoza, wzrost w surowicy aktywności AspAT, AlAT, alkalicznej fosfatazy, dehydrogenazy mleczanowej, kreatyniny, wzrost stężenia bilirubiny, kwasu moczowego, cholesterolu, żółtaczka, żółtaczka cholestatyczna, zapalenie wątroby, zagrażająca życiu martwica wątroby. U niektórych osób w czasie stosowania leku Proxacin mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
Dawkowanie
Dawkowanie
Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Zwykle stosowane dawki u dorosłych wynoszą: * ostre niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego u kobiet: 100 mg co 12 h przez 3 dni * lekkie i umiarkowane zakażenia dróg moczowych: 250 mg co 12 h przez 3 do 7 dni * ciężkie i powikłane zakażenia dróg moczowych: 500 mg co 12 h przez 3 do 7 dni * zakażenia dolnych dróg oddechowych, skóry lub tkanek miękkich: 500 mg co 12 h przez 7 do14 dni * zakażenia kości i stawów: 500 do 750 mg co 12 h przez 4 do 8 tygodni * biegunka zakaźna: 500 mg co 12 h przez 5 do7 dni * dur brzuszny: 500 mg co 12 h przez 7 dni * rzeżączka: jednorazowa dawka 250 mg * płucna postać wąglika 500 mg co 12 godzin przez 60 dni. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zetknięcia się z laseczkami wąglika podawanie leku należy rozpocząć tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli klirens kreatyniny wynosi 31 do 60 ml/min/1,73 m2 pc. lub stężenie kreatyniny w surowicy mieści się w zakresie 1,4 do 1,9/100 ml, maksymalna dawka dobowa wynosi 1000 mg doustnie. Jeśli klirens kreatyniny jest równy lub mniejszy niż 30 ml/min/1,73 m2 pc. lub stężenie kreatyniny w surowicy jest większe niż 2,0 mg/100 ml, maksymalna dawka dobowa wynosi 500 mg doustnie. Jeśli wydolność nerek jest zmienna lub jeśli z niewydolnością nerek współistnieje niewydolność wątroby oraz u osób w podeszłym wieku wskazane jest monitorowanie stężenia cyprofloksacyny w surowicy. Sposób podawania leku Tabletki należy zażywać w całości, popijając odpowiednią ilością wody. Jeśli lek jest zażywany na czczo, wchłanianie jest szybsze. W przypadku wrażenia, że działanie leku Proxacin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. W przypadku zastosowania większej dawki preparatu Proxacin niż zalecana: Lek można usunąć z przewodu pokarmowego prowokując wymioty. Lekarz może zalecić płukanie żołądka. Opisano występowanie przemijającej niewydolności nerek. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W przypadku pominięcia dawki leku Proxacin: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przechowywanie
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej tj. od 15°C do 25°C, chronić od światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować Proxacin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Cyprofloksacyna może powodować wzrost stężenia w surowicy stosowanej jednocześnie teofiliny i wystąpienie działań niepożądanych. Może też powodować wzrost stężenia kofeiny oraz nasilenie działania leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny. Stosowanie cyprofloksacyny z cyklosporyną może powodować przemijający wzrost kreatyniny w surowicy. Jednoczesne stosowanie chinolonów i glibenklamidu może powodować hipoglikemię. Metoklopramid może przyspieszać wchłanianie cyprofloksacyny. Probencecid hamuje eliminację cyprofloksacyny i powoduje zwiększenie jej stężenia we krwi. Cyprofloksacyna może zmieniać stężenie w surowicy stosowanej jednocześnie fenytoiny. Jednoczesne stosowanie cyprofloksacyny z preparatami zobojętniającymi treść żołądkową zawierającymi magnez, glin lub wapń, z sukralfatem lub preparatami zawierającymi żelazo i cynk może zmniejszać wchłanianie cyprofloksacyny. Cyprofloksacynę należy stosować 2 godziny przez lub 4 godziny po podaniu tych preparatów. Stosowanie cyprofloksacyny z lekami opioidowymi lub antycholinergicznymi może zmniejszać stężenie leku w surowicy. W badaniach na zwierzętach stwierdzono, że jednoczesne stosowanie cyprofloksacyny z niektórymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi np. fenbufenem (ale nie kwasem acetylosalicylowym) może powodować drgawki. Nie wiadomo czy działanie takie występuje u ludzi.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
złote medale preparaty na naczynka krwionośne wzmocnienie bioder judo boks nurkowanie z rurką przeciw zmarszczkom produkty dla piłkarzy jedzenie lodów szałwia ziołowe wspomaganie - szałwia zioła w cukierkach - szałwia najlepsze w aptece szałwia ładny głos szałwia nowości - szałwia na urlopie szałwia dla całej rodziny - szałwia nowości z apteki - aronia zielarnia - aronia produkty na odporność - aronia zioła - aronia zioła - aronia aronia - cukierki nowości z zielarni - aronia nowości z zielarni - aronia wzmocnienie organizmu ziołowe specjały - pokrzywa zielarnia - pokrzywa ładna skóra na wzmocnienie - pokrzywa apteka - pokrzywa dla sedniorów - pokrzywa wzmocnienie organizmu w zielarniach - żeńszeń imbir żeńszeń imbir - cukierki żeńszeń imbir - cukierki nowości - żeńszeń imbir przeciw stresowi - żeńszeń imbir zioła - żeńszeń imbir dla całej rodziny - żeńszeń imbir nowości - żeńszeń imbir apteka - aloes trawa cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa zioła w cukierkach - czarny bez dla sedniorów - czarny bez zioła - czarny bez ziołowe cukierki - czarny bez ziołowe produkty - czarny bez nowości z zielarni - czarny bez nowości - czarny bez cukierki czarny bez - cukierki nowości - głóg, głogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe w aptekach - głóg, głogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe apteka - głóg, głogowe dla sedniorów - głóg, głogowe na odporność - głóg, głogowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe ziołowe wspomaganie - melisa zioła w cukierkach - melisa ziołowe specjały - melisa ziołowe cukierki - cukierki melisowe cukierki z ziołami - melisa ziołowe cukierki - melisa ziołowe cukierki - cukierki melisowe w zielarniach - waleriana dla sedniorów - waleriana zielarnia - waleriana cukierki ziołowe - cukierki walerianowe ziołowe specjały - waleriana ziołowe cukierki - cukierki walerianowe na wzmocnienie - waleriana nowości z zielarni - waleriana snooker rzut młotem paralotniarstwo rugby badminton najskuteczniejszy dezodorant akrobacje spadochronowe narty wodne
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook