Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Bogusława, Tekli Poniedziałek 23. Września 2019r
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
PROXACIN 1%
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Ciprofloxacinum
Forma leku
Forma leku
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Zawartość
Zawartość
1 ml koncentratu zawiera substancję czynną: 10 mg cyprofloksacyny substancje pomocnicze: kwas mlekowy 90%, wodę do wstrzykiwań.
Zastosowanie
Zastosowanie
Cyprofloksacyna jest przeciwbakteryjnym chemioterapeutykiem o szerokim zakresie działania, należącym do grupy fluorowanych chinolonów. Cyprofloksacyna działa zarówno in vitro, jak i in vivo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, przede wszystkim na: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morgani, Citrobacter, Haemophilus. Szczepy Streptococcus pneumoniae, Enterobacter faecalis (zmienna wrażliwość), Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus (nabywają oporność wobec cyprofloksacyny). Cyprofloksacyna może wykazywać addycyjne działanie przeciwbakteryjne z: antybiotykami beta-laktamowymi, aminoglikozydami, klindamycyną, metronidazolem. Preparat stosuje się w: * zakażeniach dróg moczowych - łagodnych, umiarkowanych, ciężkich oraz powikłanych, * zakażeniach dolnych dróg oddechowych o umiarkowanej ciężkości, * zakażeniach skóry i tkanek miękkich o umiarkowanej ciężkości, * zakażeniach kości i stawów o umiarkowanej ciężkości, * płucnej postaci wąglika u dzieci od 6 lat i dorosłych, w celu zmniejszenia częstości występowania lub postępu choroby w następstwie zetknięcia się z rozpylonymi laseczkami wąglika.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Nie należy stosować leku Proxacin® 1% w przypadku * Nadwrażliwości na cyprofloksacynę i inne chinolony przeciwbakteryjne. Zachować szczególną ostrożność stosując Proxacin® 1%: * jeśli występują lub podejrzewa się zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego, występuje zaawansowana miażdżyca naczyń mózgowych lub padaczka. W przypadku wystąpienia drżenia, stanów oszołomienia, omamów lub zaburzeń świadomości należy zaprzestać stosowania cyprofloksacyny. * z teofiliną - jeśli to możliwe należy unikać takiego połączenia. Jeżeli stosowanie obu leków jest nie do uniknięcia, konieczne jest określanie stężeń teofiliny w surowicy i odpowiednia modyfikacja dawkowania. * u osób z alergią, ponieważ cyprofloksacyna może wywołać ciężkie, nawet zagrażające życiu, reakcje alergiczne np. pokrzywkę i świąd, obrzęk twarzy i głośni, duszność, niekiedy przechodzące w utratę świadomości i zapaść krążeniową. Jeśli wystąpią tego typu objawy, należy o nich natychmiast powiedzieć lekarzowi. * jeśli u pacjenta wystąpi biegunka, ponieważ podczas stosowania cyprofloksacyny odnotowano pojedyncze przypadki rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Pacjent powinien zwrócić się do lekarza, gdyż może być konieczne odstawienie leku lub zastosowanie odpowiedniego leczenia. Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę. * w przypadku wystąpienia takich objawów, jak ból lub obrzęk stawów lub ścięgien, leczenie należy przerwać i skonsultować się z lekarzem ortopedą. * Pacjenci, którym podano cyprofloksacynę powinni unikać nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie UV (np. solarium). W przypadku wystąpienia reakcji przypominających oparzenie słoneczne, leczenie należy przerwać. Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości. Stosowanie leku Proxacin 1% u dzieci U dzieci powyżej 5 lat i młodzieży cyprofloksacynę można stosować w leczeniu zakażeń wziewną postacią wąglika, gdyż korzyści ze stosowania leku przeważają nad ryzykiem. W pozostałych wskazaniach nie zaleca się stosowania preparatu Proxacin® 1% u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu. Stosowanie leku Proxacin 1% u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby Jeśli czynność nerek jest zmienna lub gdy wraz z niewydolnością nerek występuje niewydolność wątroby, wskazane jest monitorowanie stężenia cyprofloksacyny w surowicy. Dawkowanie leku należy modyfikować w zależności od stopnia niewydolności nerek (wartości klirensu kreatyniny) - patrz p.3.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Jak każdy lek, Proxacin 1% może powodować działania niepożądane. * Układ pokarmowy: nudności, bóle brzucha, wymioty, brak łaknienia, suchość w jamie ustnej, trudności w połykaniu, wzdęcia, biegunka. * Rzadko: niestrawność, zapalenie przełyku, zaparcia, kandydoza jamy ustnej, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego. * Ośrodkowy układ nerwowy: zawroty i bóle głowy, nerwowość, drżenia, senność, zaburzenia świadomości, drgawki, dezorientacja, sporadycznie wzrost ciśnienia śródczaszkowego, psychozy. * Układ sercowo-naczyniowy: zapalenie żyły, kołatanie serca, uderzenia gorąca, nadciśnienie, obrzęki. * Rzadko: ból w klatce piersiowej, omdlenia, migrena. * Układ moczowo-płciowy: zapalenie pochwy, białkomocz, krystaluria, zapalenie nerek. * Rzadko: ból przy oddawaniu moczu. * Układ krwiotwórczy: eozynofilia, leukopenia, trombocytopenia, niedokrwistość. * Metabolizm i odżywianie: wzrost AspAT i ALAT, alkalicznej fosfatazy, dehydrogenazy mleczanowej, kreatyniny, rzadko wzrost cholesterolu. Ponadto bardzo rzadko: parestezje, szum w uszach, głuchota, zaćma, niewyraźne widzenie, osłabienie, gorączka, złe samopoczucie, duszność, kaszel, czkawka, zapalenie płuc, artralgia, zaburzenia smaku i węchu (przemijające po zakończeniu terapii cyprofloksacyną). Układ mięśniowo-szkieletowy: objawy zapalenia ścięgien, zerwanie ścięgna Achillesa, bóle mięśni. U niektórych osób w czasie stosowania leku Proxacin 1% mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
Dawkowanie
Dawkowanie
Lek Proxacin 1% należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Przed rozpoczęciem leczenia należy pobrać materiał na posiew i określić wrażliwość drobnoustrojów na cyprofloksacynę. Leczenie można rozpocząć przed uzyskaniem wyników badania, pod warunkiem dokonania korekty leczenia po otrzymaniu wyników posiewu. Lek podaje się we wlewie dożylnym, po uprzednim rozcieńczeniu. Zazwyczaj stosowane dawki leku Proxacin 1% Dorośli * W niepowikłanych zakażeniach dróg moczowych - 200 mg co 12 godz. * W powikłanych zakażeniach dróg moczowych i w zakażeniach o innym umiejscowieniu dawka może wynosić 600 mg na dobę (200 mg co 8 godz.) do 800 mg/dobę (400 mg co 12 godz.). * Leczenie zakażeń wziewną postacią wąglika (Bacillus anthracis) należy rozpocząć możliwie jak najszybciej po podejrzeniu lub stwierdzeniu zetknięcia się z bakterią: dorośli: 400 mg co 12 godz. * Leczenie doustną postacią cyprofloksacyny należy rozpocząć gdy tylko pozwoli na to stan pacjenta, całkowity czas leczenia (postacią dożylną i doustną) wynosi 60 dni. Dzieci Leczenie zakażeń wziewną postacią wąglika (Bacillus anthracis) u dzieci od 6 lat należy rozpocząć możliwie jak najszybciej po podejrzeniu lub stwierdzeniu zetknięcia się z bakterią: 10 mg/kg mc. co 12 godz. (dawka nie większa niż 400 mg co 12 godzin). Leczenie doustną postacią cyprofloksacyny należy rozpocząć gdy tylko pozwoli na to stan pacjenta, całkowity czas leczenia (postacią dożylną i doustną) wynosi 60 dni. Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek W niewydolności nerek u pacjentów z klirensem kreatyniny ponad 30 ml/min nie ma konieczności modyfikacji dawek. U pacjentów z klirensem kreatyniny 5 - 30 ml/min należy podawać 200 do 400 mg co 12-24 godzin. Jeśli czynność nerek jest zmienna lub gdy wraz z niewydolnością nerek występuje niewydolność wątroby, wskazane jest monitorowanie stężenia cyprofloksacyny w surowicy. Maksymalne stężenia w surowicy (w 1-2 godz. po podaniu) powinny mieścić się w przedziale 2-4 mg/l. Sposób przygotowania Lek podaje się we wlewie dożylnym. Preparat należy rozcieńczyć przed użyciem. Do rozcieńczania stosuje się 0,9% roztwór chlorku sodu lub 5% roztwór glukozy. Odpowiednią dawkę leku należy rozcieńczyć w ten sposób, żeby każde 10 ml koncentratu do infuzji było rozcieńczone do objętości nie mniej niż 50 ml (uzyskane stężenie powinno być nie mniejsze niż 1 mg/1 ml). Sporządzony roztwór należy podawać w powolnym wlewie kroplowym, trwającym 60 minut. W przypadku zastosowania większej dawki leku Proxacin 1% niż zalecana: Właściwe postępowanie podejmuje fachowy personel medyczny.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Stosowanie cyprofloksacyny w okresie ciąży jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Karmienie piersią Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Podczas leczenia cyprofloksacyną należy przerwać karmienie piersią.
Przechowywanie
Przechowywanie
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze pokojowej, tj. od 15°C do 25°C. Chronić od światła. W czasie transportu nie dopuszczać do zamarznięcia. Nie należy stosować leku Proxacin 1% po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. * Cyprofloksacyna hamuje metabolizm teofiliny i może powodować wzrost jej stężenia do wartości zagrażających poważnymi działaniami niepożądanymi. Może też doprowadzić do nadmiernego wzrostu stężenia kofeiny. * Jednoczesne stosowanie cyprofloksacyny z cyklosporyną może powodować przemijający wzrost stężenia kreatyniny w surowicy. * Cyprofloksacyna i inne chinolony nasilają działanie przeciwzakrzepowe pochodnych kumaryny (warfaryny, dikumarolu). W przypadku jednoczesnego stosowania należy często kontrolować parametry krzepnięcia. * Probenecid hamuje eliminację cyprofloksacyny i powoduje znaczące zwiększenie jej stężenia we krwi. * W badaniach na zwierzętach stwierdzono, że jednoczesne stosowanie cyprofloksacyny i niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. fenbufenu, ale nie kwasu acetylosalicylowego) może powodować reakcje drgawkowe. Nie wiadomo, czy interakcja taka występuje u ludzi. * Gliburyd i glibenklamid stosowane z chinolonami (w tym z cyprofloksacyną) mogą powodować zmniejszenie poziomu cukru we krwi (hipoglikemię). * Cyprofloksacyna może zwiększać stężenie stosowanej jednocześnie fenytoiny w surowicy krwi.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Cyprofloksacyna może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Wpływ ten nasila się podczas jednoczesnego spożywania alkoholu.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
skok wzwyż sportowcy chodzenie po jaskiniach maraton kolagen allegro lekkoatletyka blizny potrądzikowe bolą stawy jedzenie lodów szałwia na kaszel tabletki szałwia na kaszel palacza szałwia zielarz szałwia zioła w cukierkach - szałwia zioła w cukierkach - szałwia ładny głos szałwia na gardło szałwia ziołowe cukierki - aronia ziołowe cukierki - aronia dla sedniorów - aronia ziołowe wspomaganie - aronia produkty na odporność - aronia ziołowe produkty - aronia na odporność - aronia dla całej rodziny - aronia cukierki z ziołami - pokrzywa właściwości pokrzywy dla sedniorów - pokrzywa produkty na odporność - pokrzywa w aptekach - pokrzywa ładna skóra zioła - pokrzywa w zielarniach - pokrzywa cukierki z ziołami - żeńszeń imbir zielarnia - żeńszeń imbir na wzmocnienie - żeńszeń imbir w aptekach - żeńszeń imbir na odporność - żeńszeń imbir ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir zioła w cukierkach - żeńszeń imbir co dobrego - żeńszeń imbir w zielarniach - aloes trawa cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa nowości z zielarni - czarny bez nowości - czarny bez na odporność - czarny bez nowości z apteki - czarny bez nowości z apteki - czarny bez apteka - czarny bez w aptekach - czarny bez zielarnia - czarny bez cukierki z ziołami - głóg, głogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe na odporność - głóg, głogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe produkty na odporność - głóg, głogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe produkty na odporność - melisa nowości z zielarni - melisa nowości - melisa produkty z melisy nowości - melisa produkty na odporność - melisa ziołowe cukierki - melisa produkty na odporność - melisa zielarnia - waleriana produkty na odporność - waleriana zielarnia - waleriana nowości z zielarni - waleriana ziołowe produkty - waleriana w aptekach - waleriana w aptekach - waleriana cukierki ziołowe - cukierki walerianowe rzut młotem akrobacje spadochronowe szachy skok wzwyż karate dla biegaczy podnoszenia ciężarów boks
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook