Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Leona, Ludomiła Czwartek 20. Lutego 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
PRENESSA
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Perindopril erbuminum
Forma leku
Forma leku
tabletki 4mg
Zawartość
Zawartość
1 tabl. zawiera 4 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą.
Sposób działania
Sposób działania
Zmniejsza skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze krwi (w pozycji leżącej i stojącej), zmniejsza obwodowy opór naczyniowy (co powoduje obniżenie ciśnienia krwi, a w konsekwencji zwiększenie przepływu obwodowego, bez wpływu na częstość pracy serca), zmniejsza przerost lewej komory serca. Ma właściwości rozszerzające naczynia, poprawia elastyczność dużych tętnic i zmniejsza stosunek grubości mięśniówki do średnicy światła w małych tętnicach, zmniejsza pracę serca poprzez zmniejszenie obciążenia wstępnego i następczego, obniża ciśnienie napełniania lewej i prawej komory, zmniejsza całkowity obwodowy opór naczyniowy, zwiększa pojemność minutową serca oraz poprawia wskaźnik sercowy. Zwiększa przepływ krwi przez nerki, podczas gdy filtracja kłębuszkowa (GFR) pozostaje zazwyczaj niezmieniona. Maks. działanie przeciwnadciśnieniowe występuje pomiędzy 4 -6 h po podaniu i utrzymuje się przez 24 h. Wchłania się szybko i osiąga maks. stężenie po 1 h. Biodostępność wynosi 65-70%. Ok. 20% całkowitej ilości wchłoniętego peryndoprylu jest przekształcana w peryndoprylat (czynny metabolit). T0,5 peryndoprylu w osoczu wynosi 1 h, maks. stęż. jest osiągane w ciągu 3-4 h. Stopień związania z białkami jest mały (frakcja związana peryndoprylatu z konwertazą angiotensyny wynosi <30%), ale jest zależny od stężenia. Peryndoprylat jest wydalany z moczem i T0,5 frakcji niezwiązanej wynosi 3-5 h.
Wskazania
Wskazania
Nadciśnienie tętnicze. Objawowa niewydolność serca. Stabilna choroba wieńcowa: zmniejszenie ryzyka wystąpienia incydentów sercowych u pacjentów z zawałem serca i rewaskularyzacją w wywiadzie.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Lek powinien być ostrożnie podawany u pacjentów ze zwężeniem zastawki mitralnej lub zawężeniem drogi odpływu z lewej komory (tak jak w przypadku zwężenia zastawki aortalnej lub kardiomiopatii przerostowej), oraz u pacjentów z kolagenozą naczyń, leczonych lekami immunosupresyjnymi, allopurinolem lub prokainamidem lub gdy czynniki te występują łącznie. W przypadku niewydolności nerek, dawka początkowa powinna być dostosowana do klirensu kreatyniny i należy kontrolować poziom potasu i kreatyniny w surowicy. U niektórych pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub ze zwężeniem tętnicy jedynej nerki i leczonych ACE, obserwowano zwiększenie stężenia mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy. U pacjentów poddawanych dużym zabiegom chirurgicznym lub podczas znieczulenia z zastosowaniem środków wywołujących niedociśnienie tętnicze peryndopryl może blokować powstawanie angiotensyny II, wtórnie do kompensacyjnie uwalnianej reniny. U pacjentów chorych na cukrzycę leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, należy często kontrolować stężenie glukozy podczas pierwszego miesiąca leczenia ACE. Jeżeli podczas pierwszego miesiąca leczenia peryndoprylem wystąpią epizody niestabilnej dławicy piersiowej (ciężkie lub nie), należy uważnie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka kontynuowania leczenia. Ostrożnie u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia objawowego niedociśnienia tętniczego i u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub z chorobami naczyń mózgowych, u których spadek ciśnienia tętniczego może spowodować wystąpienie zawału serca lub incydentu naczyniowo-mózgowego, rozpoczynanie leczenia i dostosowanie dawki powinno być ściśle kontrolowane.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Często: bóle głowy, zawroty głowy, parestezje, zaburzenia widzenia, szum w uszach, niedociśnienie tętnicze i objawowe niedociśnienie tętnicze, kaszel, duszność, nudności, wymioty, ból brzucha, zaburzenia smaku, niestrawność, biegunka i zaparcia, wysypka, świąd, skurcze mięśni, astenia. Niezbyt często: zaburzenia nastroju lub snu, skurcz oskrzeli, suchość w jamie ustnej, obrzęk twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka, głośni i krtani, pokrzywka, niewydolność nerek, impotencja, nadmierna potliwość. Bardzo rzadko: arytmia, dławica piersiowa, zawał serca i udar, prawdopodobnie wtórne do nasilonego niedociśnienia tętniczego u pacjentów z grupy dużego ryzyka, splątanie, eozynofilowe zapalenie płuc, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie trzustki, cytolityczne lub cholestatyczne zapalenie wątroby, rumień wielopostaciowy, ostra niewydolność nerek, zmniejszenie stężenia hemoglobiny i zmniejszenie hematokrytu, trombocytopenia, leukopenia/neutropenia oraz przypadki agranulocytozy lub pancytopenii. U pacjentów z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej obserwowano bardzo rzadkie przypadki niedokrwistości hemolitycznej. Może wystąpić zwiększenie stężenia mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy oraz hiperkaliemia ustępująca po przerwaniu stosowania preparatu, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek, ciężką niewydolnością serca, nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym. Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny w surowicy były obserwowane rzadko.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu, inny ACE. Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie, związany z wcześniejszym leczeniem ACE. Wrodzony lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy. II i III trymestr ciąży.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Objawy: niedociśnienie tętnicze, wstrząs, zaburzenia elektrolitowe, niewydolność nerek, hiperwentylacja, tachykardia, palpitacje, bradykardia, zawroty głowy, niepokój i kaszel. Postępowanie: Zaleca się dożylne podanie 0,9% r-ru NaCl. Należy rozważyć podanie angiotensyny II i dożylnie katecholamin. Peryndoprylat może być usuwany z krążenia układowego poprzez hemodializę.
Dawkowanie
Dawkowanie
Nadciśnienie tętnicze: 4 mg raz na dobę (rano). U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz dużą aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron (z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym, zaburzeniami wodno-elektrolitowymi, dekompensacją układu sercowo-naczyniowego lub ciężkim nadciśnieniem tętniczym): 2 mg, po miesiącu można zwiększyć do 8 mg raz na dobę. U pacjentów w wieku podeszłym: 2 mg, można stopniowo zwiększać do 4 mg lub 8 mg, po pierwszym miesiącu leczenia, w zależności od czynności nerek. Objawowa niewydolność serca: 2 mg, po 2 tyg. można zwiększyć do 4 mg. Stabilna choroba wieńcowa: 4 mg raz na dobę przez 2 tyg., a następnie można zwiększyć do 8 mg raz na dobę. Pacjenci w wieku podeszłym: 2 mg raz na dobę przez tydzień, a następnie 4 mg raz na dobę przez kolejny tydzień, można zwiększyć do 8 mg raz na dobę, w zależności od czynności nerek. Dostosowanie dawkowania w niewydolności nerek: na podstawie klirensu kreatyniny, Clkr ł60: 4 mg/dobę; 30 < Clkr <60: 2 mg/dobę; 15< Clkr <30: 2 mg/co drugi dzień; 15
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Nie należy stosować podczas I trymestru ciąży, jest przeciwwskazany podczas II i III trymestru ciąży. Nie zaleca się w laktacji.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Leki moczopędne: może występować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Leki moczopędne oszczędzające potas (spironolakton, triamteren lub amiloryd), preparaty potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas: może wystąpić hiperkaliemia. Lit: może wystąpić przemijające zwiększenie stężenia litu w surowicy i jego toksyczności. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym kwas acetylosalicylowy >3 g/dobę: może zmniejszać się działanie przeciwnadciśnieniowe; wykazują działanie addycyjne prowadzące do zwiększenia stężenia potasu w surowicy krwi. Leki przeciwnadciśnieniowe i leki rozszerzające naczynia: może nasilać się działanie hipotensyjne peryndoprylu. Jednoczesne stosowanie nitrogliceryny i innych azotanów lub innych leków rozszerzających naczynia: może występować dalsze obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Leki przeciwcukrzycowe (insuliny, doustne leki hipoglikemizujące): może nasilać się działanie zmniejszające stężenie glukozy we krwi z ryzykiem wystąpienia hipoglikemii. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne/leki przeciwpsychotyczne/znieczulające: może wystąpić dalsze obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Sympatykomimetyki: może się osłabić przeciwnadciśnieniowe działanie inhibitorów ACE.
Uwagi
Uwagi
Zaleca się stosowanie peryndoprylu raz na dobę, rano przed jedzeniem. Peryndopryl zawiera laktozę: pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego preparatu.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
chodzenie po jaskiniach wyścigi konne surfing szybownictwo kolagen na cerę szybownictwo bolą kości na rozstępy zioła - szałwia na ból gardła szałwia dla sedniorów - szałwia najlepsze w aptece szałwia na odporność - szałwia dla sedniorów - szałwia zielarnia szałwia zielarz szałwia aronia - cukierki co dobrego - aronia ziołowe produkty - aronia co dobrego - aronia dla sedniorów - aronia cukierki z ziołami - aronia na odporność - aronia nowości z apteki - aronia na odporność - pokrzywa wzmocnienie organizmu apteka - pokrzywa dla sedniorów - pokrzywa produkty z pokrzywy nowości z zielarni - pokrzywa w aptekach - pokrzywa oczyszczenie organizmu nowości z zielarni - żeńszeń imbir nowości z zielarni - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir żeńszeń imbir - cukierki co dobrego - żeńszeń imbir w aptekach - żeńszeń imbir na wzmocnienie - żeńszeń imbir produkty na odporność - żeńszeń imbir przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej zioła - aloes trawa cytrynowa produkty na odporność - czarny bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez w aptekach - czarny bez właściwości czarnego bzu nowości z apteki - czarny bez nowości z zielarni - czarny bez w zielarniach - czarny bez produkty na odporność - czarny bez właściwości głogu zioła - głóg, głogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe w zielarniach - głóg, głogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe cukierki głogowe - cukierki produkty na odporność - głóg, głogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe nowości - melisa ziołowe produkty - melisa ziołowe specjały - melisa na odporność - melisa ziołowe produkty - melisa co dobrego - melisa ziołowe produkty - melisa cukierki walerianowe - cukierki ziołowe produkty - waleriana produkty z waleriany zielarnia - waleriana dla całej rodziny - waleriana zielarnia - waleriana ziołowe wspomaganie - waleriana ziołowe specjały - waleriana nurkowanie z akwalungiem wartościowy dezodorant judo jazda na rolkach dla biegaczy renomowany dezodorant górskie spływy kajakowe renomowany dezodorant
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook