Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Jana, Brunona Niedziela 12. Lipca 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
POLPRIM
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Ramiprilum
Forma leku
Forma leku
2,5 mg, 5 mg, 10 mg; kapsułki twarde
Zawartość
Zawartość
Jedna kapsułka zawiera: Substancje czynne: 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg ramiprilu. Substancje pomocnicze: Skrobia kukurydziana modyfikowana oraz: tlenek żelaza czarny (E172), tlenek żelaza żółty (E172), dwutlenek tytanu (E171), indygokarmina (E132). Pigmenty: szelak, tlenek żelaza czarny (E172), lecytyna sojowa, Antifoam DC 1510.
Wskazania
Wskazania
* Zmniejszenie samoistnego śmiertelności i zachorowalności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów wysokiego ryzyka z chorobą sercowo-naczyniową lub z cukrzycą typu 2 z dodatkowymi czynnikami ryzyka. * Leczenie nadciśnienia tętniczego. * Zmniejszenie śmiertelności sercowo-naczyniowej u chorych z łagodną do umiarkowanej niewydolnością serca po przebyciu ostrej fazy zawału mięśnia sercowego. * Leczenie objawowej niecukrzycowej nefropatii kłębuszkowej.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Na początku stosowania leku może wystąpić nagły spadek ciśnienia tętniczego krwi, szczególnie u pacjentów odwodnionych i z niedoborem soli (np. w wyniku: wymiotów, biegunki lub terapii lekami moczopędnymi), u pacjentów ze stwierdzoną niewydolnością serca (szczególnie po ostrym zawale serca) oraz u pacjentów z ciężkim nadciśnieniem. Dlatego też, jeśli będzie taka możliwość, przed rozpoczęciem leczenia ramiprilem, pacjenci wspomniani powyżej powinni zostać poddani terapii uzupełniającej niedobór soli lub wody. Co najmniej dwa lub trzy dni przed rozpoczęciem terapii ramiprilem należy również zmniejszyć dawkę leku moczopędnego lub, jeśli to możliwe, odstawić lek moczopędny. W przypadku pacjentów z niewydolnością serca rozpoczęcie terapii ramiprylem należy dokładnie rozważyć, z uwagi na ryzyko przeciążenia objętościowego. Ci pacjenci, którym podano pierwszą lub zwiększoną dawkę ramiprilu i(lub) leki moczopędne pętlowe, powinni pozostać pod obserwacją lekarza przez co najmniej 8 godzin, aby uniknąć wystąpienia niekontrolowanej hipotonii. Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i niewydolnością serca (szczególnie po ostrym zawale serca) należy hospitalizować w celu ustabilizowania ich stanu. U pacjentów ze wzmożoną aktywnością układu renina-angiotensyna występuje ryzyko nagłego spadku ciśnienia oraz pogorszenia czynności nerek. Może tak się stać w następstwie zablokowania enzymu konwertującego angiotensynę. W przypadku podawania lub zwiększania dawki ramiprilu w wyżej wspomnianych przypadkach po raz pierwszy, należy uważnie kontrolować ciśnienie krwi aż do jego ustabilizowania. Można przewidzieć zwiększenie działania systemu renina-aldosteron w następujących przypadkach: * u pacjentów wcześniej leczonych lekami moczopędnymi * u pacjentów z niedoborem soli lub płynów * u pacjentów z ciężkim nadciśnieniem * u pacjentów z niewydolnością serca, szczególnie po ostrym zawale serca * u pacjentów ze zwężeniem odpływu z lewej komory (np. zwężenie zastawki aorty lub zastawki mitralnej lub kardiomiopatia przerostowa) * u pacjentów z hemodynamicznie istotnym zwężeniem tętnicy nerkowej (może wystąpić konieczność przerwania terapii). W początkowej fazie leczenia obserwacji należy poddać następujące grupy pacjentów: * pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat); * pacjenci szczególnie podatni na częste spadki ciśnienia (np. pacjenci ze zwężeniem tętnicy wieńcowej lub zwężeniem naczyń krwionośnych mózgu); * pacjenci będący przed zabiegiem operacyjnym lub pod wpływem znieczulenia, kiedy inhibitory ACE mogą przyczynić się do wystąpienia hipotonii, a nawet wstrząsu. W przypadku, gdy niemożliwe jest przerwanie leczenia inhibitorami ACE, dawkę ramiprilu należy odpowiednio dostosować. Zarówno przed podaniem leku jak i w pierwszym tygodniu jego podawania zaleca się kontrolowanie czynności nerek. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów z: * niewydolnością serca; * jednostronnym zwężeniem tętnicy nerkowej (w tym przypadku nawet nieznacznie podwyższone stężenie kreatyniny w osoczu może doprowadzić do zaburzenia czynności nerek); * zaburzoną czynnością nerek. Zaleca się częstszą kontrolę stężenia potasu w surowicy u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. Hiperkaliemia może wystąpić u osób leczonych inhibitorami ACE, szczególnie w niewydolności nerek i (lub) serca. Nie jest więc wskazane stosowanie z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, ponieważ w znaczący sposób może zwiększyć się stężenie potasu w surowicy. W przypadku gdy nie można odstawić leku moczopędnego oszczędzającego potas, należy często kontrolować stężenie potasu w surowicy. Należy również rozważyć możliwość wystąpienia neutropenii, co zależne jest od stanu klinicznego pacjenta. U pacjentów bez powikłań występuje ona niezwykle rzadko. Istnieje jednak ryzyko jej wystąpienia u pacjentów z niewydolnością nerek, szczególnie, gdy równocześnie występuje kolagenoza, np. toczeń rumieniowaty układowy, twardzina skóry oraz stosowana jest terapia lekami immunosupresyjnymi. Objawy neutropenii ustępują po odstawieniu inhibitorów ACE. Jeśli w trakcie leczenia wystąpi obrzęk naczynioruchowy, należy natychmiast przerwać podawanie preparatu Polpril. Obrzęk naczynioruchowy wywołany inhibitorami ACE może obejmować krtań, jamę ustną i(lub) język. Konieczne jest leczenie obrzęku naczynioruchowego. U pacjentów poddawanych dużym zabiegom chirurgicznym lub podczas znieczulenia ogólnego lekami powodującymi niedociśnienie, ramipril może hamować powstawanie angiotensyny II, wtórne do kompensacyjnego uwalniania reniny. Jeśli wystąpi spadek ciśnienia krwi i przypuszcza się, że jest on związany z tym mechanizmem, można go wyrównać zwiększając objętość krwi. U pacjentów otrzymujących inhibitory ACE opisywano rzadkie przypadki agranulocytozy i depresji szpiku kostnego, a także zmniejszenie liczby erytrocytów, płytek krwi i stężenia hemoglobiny. Występowały one częściej u pacjentów z niewydolnością nerek, szczególnie ze współistniejącą kolagenozą naczyń. Zaleca się okresową kontrolę leukocytów we krwi i białka w moczu u pacjentów z kolagenozą naczyń (np. toczeń rumieniowaty, twardzina skóry) współistniejącą z niewydolnością nerek i jednocześnie leczonych kortykosteroidami lub antymetabolitami. Zwiększone ryzyko wystąpienia zmian w obrazie krwi występuje także u pacjentów leczonych allopurynolem, lekami immunosupresyjnymi i innymi lekami mogącymi wpływać obraz krwi. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Połączenia nie zalecane: Stosowanie leku z błonami wysoko przepuszczalnymi nie jest zalecane, gdyż może prowadzić do zagrażających życiu reakcji lub wstrząsu anafilaktycznego. Lek nie powinien być stosowany z: Solami potasu, lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (np. amiloryd, triamteren i spironolakton): zwiększają stężenie potasu w surowicy (jeśli konieczne jest prowadzenie leczenia skojarzonego, powinno być regularnie kontrolowane stężenie potasu w surowicy). Lek należy podawać pod kontrolą w połączeniu z poniższymi lekami: * Leki przeciwnadciśnieniowe (przede wszystkim leki moczopędne) oraz inne o podobnym działaniu (np. nitraty, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne): może nasilić się przeciwnadciśnieniowe działanie ramiprylu (jeśli jednocześnie podaje się leki moczopędne, należy regularnie kontrolować stężenie sodu w surowicy). * Leki nasenne, leki przeciwbólowe, leki znieczulające: może wystąpić znaczący spadek ciśnienia krwi (jeśli nie jest możliwe odstawienie ramiprilu, należy poinformować o tym anestezjologa). * Allopurynol, prokainamid, cytostatyki, leki immunosupresyjne, kortykosteroidy oraz inne leki, które mogą wpływać na obraz krwi: wzrasta ryzyko zaburzeń hematologicznych, szczególnie zmniejszenie ilości leukocytów lub leukopenia. * Sole litu: może wystąpić wzrost stężenia litu w surowicy i w konsekwencji nasilenie działania kardiotoksycznego lub neurotoksycznego litu (należy kontrolować stężenie litu w surowicy). * Doustne leki przeciwcukrzycowe (np. pochodne sulfonylomocznika, biguanidy) i insulina: może się zmniejszyć stężenie glukozy we krwi i ryzyko hipoglikemii (szczególnie w początkowym okresie leczenia ramiprilem należy kontrolować stężenie glukozy we krwi). * Heparyna: może wystąpić wzrost stężenia potasu w osoczu. * Chlorek sodu: zmniejsza działanie przeciwnadciśnieniowego ramiprilu. Należy rozważyć zastosowanie następujących połączeń: * Niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki przeciwbólowe (np. indometacyna, kwas acetylosalicylowy): może wystąpić zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego ramiprilu, uszkodzenie czynności nerek oraz wzrost stężenia potasu w surowicy. * Leki sympatykomimetyczne (np. epinefryna): może wystąpić zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego ramiprilu (zaleca się kontrolę ciśnienia krwi). * Leki zobojętniające kwas żołądkowy: zmniejszają biodostępność inhibitorów ACE. * Alkohol: nasila się działanie przeciwnadciśnieniowe ramiprilu i działanie alkoholu.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Do najczęściej występujących działań niepożądanych należą zawroty głowy (ok. 4%), mdłości (ok. 3%) oraz bóle głowy (ok. 2%). Inne działania niepożądane występujące podczas leczenia ramiprilem to: (częstotliwość występowania: częste - > 1/100, < 1/10, niezbyt częste - > 1/1000, < 1/100, rzadkie - > 1/10 000 < 1/1000, bardzo rzadkie - < 1/10 000 włączając pojedyncze przypadki. Zaburzenia krwi i układu chłonnego W pojedynczych przypadkach: anemia hemolityczna, agranulocytoza, pancytopenia, zahamowanie czynności szpiku kostnego. Zaburzenia psychiczne Rzadko: depresja, splątanie, niepokój. Zaburzenia układu nerwowego Rzadko: parestezje, drżenie. Bardzo rzadko: neuropatia. Zaburzenia oka Rzadko: zaburzenia widzenia i zapalenie spojówek. Zaburzenia ucha i błędnika Rzadko: szum w uszach, problemy z utrzymaniem równowagi i zaburzenia słuchu. Zaburzenia serca Często: omdlenie, zapaść ortostatyczna, w tym niedociśnienie. Rzadko: tachykardia, kołatanie serca, zawał serca, zaburzenia rytmu serca. Zaburzenia naczyń Rzadko: objaw Raynauda, krwawienie, incydent naczyniowo-mózgowy. Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia Często: kaszel. Rzadko: zapalenie oskrzeli, skurcz oskrzeli, duszność, nasilenie astmy, nieżyt nosa, zapalenie zatok. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe Często: nudności, biegunka, bóle w nadbrzuszu. Rzadko: zaburzenia smaku, suchość w ustach, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, wymioty, zaparcia, zapalenie trzustki oraz zaburzenia łaknienia. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Rzadko: podwyższenie stężenia bilirubiny i(lub) enzymów wątrobowych w osoczu, wątrobowo-komórkowe lub cholestatyczne zapalenie wątroby, niewydolność wątroby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: wysypka, świąd, pokrzywka (której może towarzyszyć podwyższona temperatura ciała). Rzadko: obrzęk naczynioruchowy obejmujący obrzęk twarzy, kończyn, języka, jamy ustnej i(lub) tchawicy, wypadanie włosów, oddzielanie się paznokci od macierzy, rumień wielopostaciowy, nadwrażliwość na światło. Bardzo rzadko: wysypka plamisto-grudkowa, pęcherzyca, łuszczyca oraz inne objawy dermatologiczne, pęcherzyca lub zmiany o charakterze liszajowatym i osutka. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości Rzadko: skurcze mięśni, bóle mięśni, bóle stawów. Zaburzenia nerek i dróg moczowych Rzadko: pogorszenie czynności nerek, w tym niewydolność nerek, podwyższenie stężenia kreatyniny w surowicy. Istnieje możliwość wystąpienia proteinurii, szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek lub po podaniu stosunkowo wysokich dawek inhibitorów ACE. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Rzadko: impotencja. Bardzo rzadko: ginekomastia. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często: zawroty głowy, bóle głowy, zmęczenie. Rzadko: bóle w klatce piersiowej, nadmierne pocenie, zaburzenia snu. Badania Rzadko: niskie stężenie sodu w surowicy. U pacjentów z niewydolnością nerek może występować podwyższenie stężenia mocznika i potasu w surowicy. Odnotowano także spadek stężenia hemoglobiny, całkowitej liczby erytrocytów, leukocytów i trombocytów. Inhibitory ACE mogą nasilić proteinurię, pomimo tego, że ich działanie zazwyczaj ją zmniejsza. Istnieje ryzyko wystąpienia neutropenii w zależności od zastosowanej dawki i stanu klinicznego pacjenta. Zaburzenia układu immunologicznego W pojedynczych przypadkach: gorączka, zapalenie błony surowiczej, zapalenie naczyń, ból mięśni, zapalenie mięśni, bóle/zapalenie stawów, pozytywne wyniki testu na obecność przeciwciał przeciwjądrowych, podwyższone OB, eozynofilia, leukocytoza, wysypka, światłowstręt lub inne reakcje skórne o różnym nasileniu. Reakcje anafilaktyczne U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, szczególnie w pierwszym tygodniu terapii wystąpić może obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, błony śluzowej, jamy ustnej i(lub) tchawicy. Reakcje te w rzadkich przypadkach i po długim leczeniu mogą rozwinąć się w ostry obrzęk naczynioruchowy. Należy wówczas przerwać leczenie i zastosować leki z innej grupy. Obrzęk naczynioruchowy obejmujący język, jamę ustną i tchawicę może prowadzić do śmierci. Postępowanie w obrzęku naczynioruchowym W sytuacji wystąpienia obrzęku zagrażającego życiu pacjenta, należy zastosować następujące postępowanie: * Natychmiast podać 0,3-0,5 mg adrenaliny podskórnie lub 0,1 mg dożylnie (wg instrukcji), kontrolować zapis EKG i ciśnienie krwi, a następnie podać kortykosteroid ogólnoustrojowo. * Zaleca się również dożylne podanie leku przeciwhistaminowego i antagonistę receptora H2. Można też podać inhibitor C1, z wyjątkiem adrenaliny (w przypadku zdiagnozowanego obrzęku Quinckego). * Pacjent powinien pozostać w pozycji leżącej pod stałą obserwacją lekarza, przez co najmniej 12 do 24 godzin, aż do całkowitego ustąpienia objawów.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Nadwrażliwość na ramipril, którąkolwiek substancję pomocniczą lub jakikolwiek inny inhibitor konwertazy angiotensyny (inhibitora ACE). * Hemodynamicznie znaczące zwężenie tętnicy nerkowej (obustronne lub jednostronne zwężenie przy pojedynczej nerce). * Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie (dziedziczny, idiopatyczny lub po podaniu inhibitora konwertazy angiotensyny). * Drugi i trzeci trymestr ciąży. * Laktacja.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Do objawów przedawkowania należą: niedociśnienie, wstrząs, brak reakcji na otoczenie i inne bodźce, bradykardia, zaburzenia elektrolitowe oraz niewydolność nerek. W razie przedawkowania, pacjent powinien być skierowany do szpitala na oddział intensywnej terapii. Należy regularnie monitorować stężenie elektrolitów i kreatyniny w surowicy. Zastosowanie środków terapeutycznych zależy od rodzaju i nasilenia objawów i stopnia ich ustępowania. W celu zmniejszenia wchłaniania leku można zastosować płukanie żołądka, podawanie adsorbentów oraz siarczanu sodu w przeciągu 30 minut po przedawkowaniu. W przypadku niedociśnienia, należy umieścić pacjenta w spokojnym pomieszczeniu i natychmiast podać mu sole i suplementy. Należy również rozważyć podanie angiotensyny II. W przypadku bradykardii lub reakcji ze strony nerwu błędnego należy podać atropinę. Można zastosować rozrusznik serca. Inhibitory ACE mogą być eliminowane z krwi za pomocą hemodializy. Nie zaleca się użycia błony wysokoprzepuszczalnej.
Dawkowanie
Dawkowanie
Zmniejszenie śmiertelności i zachorowalności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową lub z cukrzycą typu 2 z dodatkowymi czynnikami ryzyka Dawka u chorych z prawidłową czynnością nerek - zalecana dawka początkowa to 2,5 mg ramiprilu na dobę. W zależności od tolerancji leku, dawkę należy stopniowo zwiększać. Zaleca się podwojenie dawki po jednym tygodniu leczenia, a następnie zwiększenie do 10 mg na dobę po dalszych 3 tygodniach leczenia. Dawka podtrzymująca wynosi zazwyczaj 10 mg na dobę. Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego Dawka u chorych z prawidłową czynnością nerek - zalecana dawka początkowa to 2,5 mg ramiprilu na dobę. Jeśli odpowiedź pacjenta jest niezadowalająca początkowa dawka może być zwiększona po 2 do 3 tygodniach. Zaleca się podwojenie dawki. Dawka podtrzymująca wynosi zazwyczaj 2,5 do 5 mg na dobę. Zależnie od odpowiedzi chorego, dawkę można zwiększyć do dawki maksymalnej 10 mg na dobę lub do schematu dawkowania można dodać lek moczopędny lub inny lek przeciwnadciśnieniowy bez zwiększania dawki ramiprilu ponad 5 mg na dobę. Zmniejszenie śmiertelności sercowo-naczyniowej u chorych z niewydolnością serca po przebyciu ostrej fazy zawału mięśnia sercowego Dawka u chorych z prawidłową czynnością nerek - leczenie należy rozpocząć między 3 i 10 dniem po ostrym zawale serca. Zalecaną dawką początkową jest dawka 1,25 do 2,5 mg dwa razy na dobę (rano i wieczorem). Jeżeli pacjent nie toleruje początkowej dawki 2,5 mg, dawkę można zmniejszyć do 1,25 mg dwa razy na dobę, na okres dwóch dni. Należy kontrolować ciśnienie krwi i czynność nerek. Następnie, zależnie od odpowiedzi pacjenta, dawka może być podwojona w odstępach, co najmniej dwóch dni do dawki maksymalnej 10 mg na dobę. Zależnie od tolerancji chorego, lek można podawać raz lub dwa razy na dobę. Leczenie objawowej niecukrzycowej nefropatii kłębuszkowej Dawka u chorych z prawidłową czynnością nerek - zalecana dawką początkową jest dawka 1,25 mg raz na dobę. W zależności od tolerancji dawkę można podwajać w odstępach 2 do 3 tygodni. Dawka podtrzymująca wynosi 5 mg na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 10 mg. Ogólnie Jeśli jest to możliwe, należy skorygować deficyt elektrolitów i (lub) płynów lub np. stosowane aktualnie leczenie lekami moczopędnymi powinno być ograniczone lub odstawione na 2 do 3 dni przed rozpoczęciem leczenia ramiprilem (jednakże u chorych z niewydolnością serca należy rozważyć ryzyko objętościowego przeciążenia). U tych chorych, leczenie powinno się rozpocząć od najmniejszej pojedynczej dawki ramiprilu 1,25 mg rano. Po podaniu pierwszej dawki, a także po zwiększeniu dawki ramiprilu i (lub) moczopędnego leku pętlowego, ci chorzy powinni być monitorowani przez lekarza, co najmniej przez okres 8 godzin w celu uniknięcia hipotonii ortostatycznej. Dawkowanie w zaburzeniach czynności nerek lub wątroby U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny pomiędzy 20 a 50 ml/min/1,73 m2, tj. 0,33 – 0,83 ml/sec/1,73 m2) zalecaną dawką początkową ramiprilu jest 1,25 mg, podczas gdy maksymalna dawka dobowa nie może przekroczyć 5 mg jeden raz na dobę. U chorych z klirensem kreatyniny <20 ml/min/1,73 m2 zalecaną dawką początkową ramiprilu jest 1,25 mg co drugi dzień przy czym nie wolno przekroczyć maksymalnej dawki dobowej 2,5 mg raz na dobę. Stosowanie u osób w podeszłym wieku Dawkę należy dostosować do czynności nerek chorych w podeszłym wieku. Stosowanie u dzieci Nie przeprowadzono badań skuteczności i bezpieczeństwa ramiprilu u dzieci. Dlatego nie zaleca się stosowania ramiprilu u dzieci. Sposób podawania Kapsułki można przyjmować przed, podczas lub po posiłku, popijając szklanką wody.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża Ramipril nie powinien być stosowany w pierwszym trymestrze ciąży. W przypadku planowania ciąży lub jej potwierdzenia, zmiana na alternatywny sposób leczenia powinna nastąpić jak najszybciej. Nie przeprowadzano kontrolowanych badań z inhibitorami ACE u ludzi, a w ograniczonej liczbie przypadków zastosowanie inhibitorów ACE w pierwszym trymestrze nie spowodowało występowania zniekształceń płodu związanych z działaniem fetotoksycznym, opisanym poniżej. Inhibitory ACE stosowane długotrwale u kobiet w drugim i trzecim trymestrze ciąży wykazują działanie toksyczne na płód (zaburzenia czynności nerek, małowodzie, opóźnienia kostnienia czaszki) i niemowlę (niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkalcemia). W przypadku podawania ramiprilu podczas drugiego trymestru ciąży, zaleca się badanie ultrasonograficzne nerek i czaszki płodu. Należy ściśle kontrolować niemowlęta, których matki przyjmowały ramipril, w kierunku niedociśnienia, bezmoczu i hiperkaliemii. Ramipril, który przenika przez łożysko, jest usuwany z krążenia niemowląt przy pomocy dializy otrzewnowej z pewną korzyścią kliniczną i teoretycznie może być usunięty przez transfuzję wymienną. Laktacja Nie wiadomo czy u ludzi ramipril jest wydzielany z mlekiem. Ramipril jest wydzielany z mlekiem u karmiących szczurów. Nie zaleca się stosowania ramiprilu u kobiet, które karmią piersią.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Ramipril ma niewielki do umiarkowanego negatywny wpływ na zdolność do prowadzenia i obsługiwania maszyn. Ramipril może obniżać zdolność reagowania i koncentracji. Jest to szczególnie ważne przy rozpoczynaniu leczenia ramiprilem lub przejściu na leczenie ramiprilem z innych leków i podczas równoczesnego przyjmowania napojów alkoholowych.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
dbaj o stawy kolarstwo spa spa złote medale trądzik wędkarstwo bolące kości na urlopie szałwia na kaszel tabletki szałwia najlepsze na kaszel szałwia na kaszel tabletki szałwia na kaszel szałwia lekarz radzi na gardło szałwia częsty kaszel przyczyny szałwia zielarnia - szałwia zielarnia - aronia ziołowe wspomaganie - aronia nowości - aronia ziołowe cukierki - aronia ziołowe cukierki - aronia cukierki ziołowe - aronia ziołowe wspomaganie - aronia zioła - aronia ziołowe produkty - pokrzywa nowości z apteki - pokrzywa ziołowe produkty - pokrzywa oczyszczenie organizmu ziołowe cukierki - pokrzywa zielarnia - pokrzywa nowości - pokrzywa ładna skóra przeciw stresowi - żeńszeń imbir ziołowe produkty - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir nowości z zielarni - żeńszeń imbir co dobrego - żeńszeń imbir w zielarniach - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir co dobrego - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa właściwości czarnego bzu apteka - czarny bez nowości - czarny bez na odporność - czarny bez w aptekach - czarny bez nowości - czarny bez ziołowe cukierki - czarny bez nowości - czarny bez właściwości głogu cukierki z ziołami - głóg, głogowe dla sedniorów - głóg, głogowe dla sedniorów - głóg, głogowe zielarnia - głóg, głogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe nowości - głóg, głogowe zielarnia - głóg, głogowe na odporność - melisa przeciw stresowi - melisa nowości z apteki - melisa nowości z zielarni - melisa przeciw stresowi - melisa cukierki z ziołami - melisa produkty na odporność - melisa w zielarniach - melisa produkty z waleriany w aptekach - waleriana na wzmocnienie - waleriana zioła w cukierkach - waleriana cukierki walerianowe - cukierki dla sedniorów - waleriana ziołowe produkty - waleriana ziołowe specjały - waleriana górskie spływy kajakowe surfing jazda na snowboardzie boks sprint judo sprint łyżwiarstwo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook